Auteursarchief: Hannes de Witte

UPDATE 14092019/496 Nederland hulpeloos bij cyberaanval

Ik deel de conclusie van Knot over het opnieuw aanzetten van de geldpersen, waardoor de rente weer verder zal dalen, maar niet zijn argumentatie. Dat ‘het helemaal niet zo slecht gaat met de economie in de eurolanden’ is niet het actuele beeld in de eurozone. De Duitse economische gaat richting een recessie en de economische groei in de eurozone is gedaald naar 0,2% in het 2e kwartaal. Nederland scoorde met 0,5% dan nog relatief goed (de beste van de slechtsten), maar de verwachtingen daarover van ABN Amro voor de laatste twee kwartalen is dat wij dat peil niet kunnen vasthouden. Leven we nog in economische hoogtijdagen. Die aanname bestrijd ik want er wordt geen enkel voorbehoud gemaakt voor tegenslag vanuit het buitenland. Vanuit Duitsland bijvoorbeeld, waar de economie al met meer tegenslag wordt geconfronteerd, de onzekerheid dat we toch nog een harde Brexit krijgen, dat China en de VS er vooralsnog niet in slagen hun handelsoorlog te beëindigen, dat Trump in de komende 12 maanden de export van de EU naar de VS gaat belasten met importheffingen, dat er een valutaoorlog uitbreekt waardoor de waarden van valuta kunnen gaan muteren en dan nog dat de geo-politieke spanningen in het Midden Oosten gaan escaleren. En dan op binnenlands gebied: wat te denken van de financieel/economische gevolgen van het Stikstofarrest, waardoor op dit moment >18.000 projecten worden getroffen en die verder kunnen oplopen als projecten met een vergunning in een natuurgebied, waarvan de uitvoering nog niet is begonnen, toch een nieuwe vergunning moeten gaan aanvragen die voldoet aan het Stikstofarrest. Op 20 december aanstaande doet de Hoge Raad, in laatste instantie, uitspraak over de naleving van de Europese stikstofregels. Dat al dat onheil onze richting uitkomt neem ik niet aan, maar dat het overdrijft Is voor mij ook geen reële optie. Ik ben tegen het monetaire beleid omdat ik de aannames niet deel dat een nog grotere geldberg en nog lagere rentetarieven/ hogere negatieve renten de financieel/economische problemen, uiteindelijk ooit, zullen oplossen, zoals Draghi suggereert. Ik verwacht eerder dat het beleid het vertrouwen in de munt zal aantasten. Aan de ene kant zien we dat de koersen op de effectenbeurzen nog verder worden opgeblazen en de vastgoedprijzen nog verder zullen stijgen, aan de andere kant betalen de spaarders, met hun renteloos spaargeld, de werknemers, met vernietiging van een deel van de opgebouwde pensioenreserves en miljoenen gepensioneerden, die gekort gaan worden op hun pensioenuitkering, de prijs daarvoor. Wat op de politieke agenda moet komen is de vraag of Nederland (en Duitsland) nog wel in de Monetaire Unie van de EU moeten blijven. Wij zijn te rijk om daar nog langer in te blijven als wij onze rijkdom willen beschermen. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 14092019/496 Nederland hulpeloos bij cyberaanval

UPDATE 07092019/495 Noodkreet bouwers: woningtekort wordt ramp

Open brief aan Zijne Excellentie Hugo Mattheüs de Jonge, vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Rutte III en potentieel kandidaat voor de vacature van politiek leider van het Christen-Democratisch Appèl Ik maak gebruik van je … Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 07092019/495 Noodkreet bouwers: woningtekort wordt ramp

UPDATE 31082019/494 Trump wil de beperking op de uitstoot van methaan intrekken

De opmars van de robots in productiefabrieken, de zorg en de administratie gaat door en ze worden met de dag slimmer en intelligenter. Daarbij komt dat robots 24/7 kunnen werken als de productieschema’s daarop worden aangepast. Dat gaat betekenen dat werknemers omgeschoold moeten gaan worden van werken aan de lopende band naar controle technische functies. Daarbij komt dat de productiekosten gaan dalen waardoor goederen goedkoper kunnen gaan worden. Een angstscenario voor economen en monetaire autoriteiten en voor ‘jan met de pet’. Ook de politiek moet nu snel aan de slag om op tijd grote technologische ontwikkelingen in een maatschappelijk kader te vatten. Wat kost ‘jan modaal’ met een 40-uur contract een werkgever, stel €46.000 per jaar, waarvoor hij dan gemiddeld 34 uur per week werkt, als we rekening houden met de in de CAO geregelde vakantiedagen, eventuele ATV, vrije dagen op christelijke feestdagen, Koningsdag en soms ook Bevrijdingsdag, en wegens ziekteverzuim, bezoek aan medische specialisten en zwangerschapsverlof (m/v), dan is het inverdienvermogen van de robot €230.000 minus de (verwaarloosbare rente en) afschrijving en de onderhoudskosten. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat de technische mogelijkheden van robots het komende decennium sterk groter aanwendbaar zullen worden. De uitdaging voor de samenleving is omvangrijk. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 31082019/494 Trump wil de beperking op de uitstoot van methaan intrekken

UPDATE 24082019/493 Escalatie van de Amerikaans/Chinese handelsoorlog

Zijn de centrale banken de gevangenen geworden van de financiële markten? Ik heb dit al eerder gesteld. Mijn antwoord is dus ‘ja’, bezien vanuit mijn positie aan de zijlijn. Dat is een ernstige zaak want de monetaire autoriteiten moeten onafhankelijk monetair beleid voeren om de waarde van ons geld te beschermen. In deze stelling zijn ze dat dus niet meer: ze doen wat beleggers ‘eisen’ en waarvan ze nog rijker worden als ze al zijn en waarvan het volk met wat spaarcentjes, een opgebouwd pensioen dan wel een lijfrente dan wel een levensverzekering hebben lopen, betalen daarvoor de hoofdprijs. Niet alleen in Nederland en Duitsland maar ook in de 17 andere eurolanden. De keerzijde van deze medaille is dat er in Denemarken een van de grote banken is, de Jyske Bank, die de eerste hypotheek heeft verstrekt in Deense kronen met een negatieve rente. Dat betekent dat de schuldenaar geen rente meer betaalt over het geleende bedrag van de hypotheek en ook niet meer het volledige bedrag hoeft terug te betalen. Het is een ontwikkeling die ik 2 maanden geleden al in het vooruitzicht heb gesteld heb gesteld in dit blog, vooralsnog in Nederland en Duitsland, maar, afhankelijk van het monetaire beleid binnen de eurozone, kan die situatie ook in andere eurolanden ontstaan. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 24082019/493 Escalatie van de Amerikaans/Chinese handelsoorlog

UPDATE 17082019/492 De Nederlandse economie is zo sterk als de zwakste schakel

We komen in een fase waarin het volk de gevolgen gaat ondervinden van het falende beleid van onze politieke leiders en de monetaire autoriteiten. Wij zijn niet meer zover verwijderd dat ook de grootbanken een negatieve rente gaan heffen over ons spaargeld. Wij zijn zijn nog maar 0,02% verwijderd van het nulpunt. Dat betekent dat ABN Amro en ING spaarders nu nog €2 rente per jaar betalen over €10.000 spaargeld. Ik verwacht dat we dit jaar dan wel begin volgend jaar geld moeten gaan toe betalen aan de bank voor het spaargeld dat we daar in bewaring hebben gegeven. En die ontwikkeling zet zich voort als de ECB niet tot bezinning komt van haar plan om de geldmarkten nog verder te gaan verruimen. Wij zitten nu al, in Nederland, in een situatie dat van daggeld tot 30-jarige leningen op de kapitaalmarkt (niet voor mensen die rood staan bij de banken op persoonlijke leningen) een negatieve rente wordt betaald. Als de overheid één miljoen euro leent voor 5 jaar dan betaalt de geldgever ieder jaar aan de schatkist een bedrag van €7.660,00. De gekte ten top, maar ja, het is wel de realiteit. Mario Draghi en zijn kompanen, waaronder ook Klaas Knot hebben de afgelopen vier jaar een monetair beleid gevoerd waarmee ze €2.600.000.000.000 in de markt hebben gepompt, door de aankoop van (staats) obligaties van de 19 eurolanden. Zij deden dat in de verwachting dat de rente dan zou gaan dalen en de overheden en het bedrijfsleven massaal met dat goedkope geld aan het investeren zouden slaan. Dat gebeurde niet: partijen bleven aan de zijkant staan en lieten zich niet verleiden dat gratis geld op te nemen. Daarvoor zijn twee redenen voor. Uit de geschiedenis weten we als als geld bijna voor .niks te krijgen is er stront aan de knikker moet zijn. In een gezonde economie is geld nooit gratis. Zeker al toen er geruchten vanuit Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank zetelt, naar buiten kwamen dat ze daar overwogen om dat gratis geld met helikopters te gaan uitstrooien boven de 19 eurolanden zodat de burgers weer meer zouden gaan consumeren. Een waanzinnig idee van monetaire beleidsmakers die ten einde raad zijn. De enige weg die de autoriteiten, die de waarde van ons geld moeten bewaken, nu nog zien is de geldmarkten nog verder te gaan verruimen, waardoor de rente op alle terreinen zal om gaan slaan naar ‘negatief’. Lees verder

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE 17082019/492 De Nederlandse economie is zo sterk als de zwakste schakel