UPDATE22102016/347 Es wird einen massiven Crash geben, der erheblich stärker ausfallen wird als die Finanzkrise 2008

Er hebben deze week zoveel ontwikkelingen voorgedaan dat het moeilijk kiezen was. Ik ga mij beperken tot de grote lijnen. Ik begin met een tweetal uitspraken van de Duitse vermogensadviseur Günter Hannich, citaten uit zijn nieuwsbrief. <citaat> Der Euro steht vor dem Abgrund. Experten sind sich einig: Zu retten ist die Gemeinschaftswährung nicht mehr. Die Finanz- und Regierungschefs der EU sehen das offensichtlich auch so. Insider sprechen davon dass dies eine enorme wirtschaftliche Katastrophe hervorrufen wird. Letztlich hängen auch Aktienkurse langfristig von der Entwicklung der realen Wirtschaft ab. Genauso wenig wie ein Baum schneller wachsen kann als die Wurzeln die ihn tragen, kann auch die Börse langfristig nicht schneller steigen als die reale Wirtschaft auf die sie sich letztlich bezieht. Für mich ist deshalb klar: Es wird einen massiven Crash geben, der erheblich stärker ausfallen wird als die Finanzkrise 2008. Das Ergebnis davon wird eine neue Weltwirtschaftskrise und ein Deflationskollaps sein. Eine Deflation werden auch die Notenbanken nicht verhindern können, denn der Crash wird große Teile des heutigen Geldvermögens vernichten und damit gleichzeitig zum Bankrott der verschuldeten Unternehmen und Staaten führen. </citaat>

De Canadese minister van Handel Chrysta Freeland heeft gistermiddag na urenlang onderhandelen met de Waalse regering over het vrijhandelsverdrag van de EU en Canada (CETA) haar koffers gepakt. Althans dat kondigde ze aan, maar ze is op aandringen van de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, niet op het vliegtuig gestapt om het overleg nog een kans te geven. Ook de Europese Commissie heeft de gesprekken gestaakt. “Maar de commissie beschouwt dit niet als het einde van het proces dat moet leiden tot de ondertekening van het handelsakkoord”, zegt een EU-bron. Bij haar vertrek zei Freeland dat de onderhandelingen met Wallonië zijn mislukt. “Ik ben teleurgesteld”, aldus de minister. “Het lijkt duidelijk voor mij en voor Canada dat de Europese Unie momenteel niet in staat is om een internationaal akkoord te sluiten, zelfs niet met een land als Canada, dat dezelfde waarden kent.” De Europese Unie en de Waalse regering gaan de komende dagen met elkaar onderhandelen over de haalbaarheid van het sluiten van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA). Daarover zijn de Waalse premier Paul Magnette (PS) en voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement het eens geworden. De Belgische omroep VRT melde dat Schulz vanmorgen met de Canadese minister van Handel Chrystia Freeland en Magnette heeft gesproken over de mogelijkheid de vastgelopen onderhandelingen over CETA nieuw leven in te blazen. Na afloop zei Schulz dat Canada klaar is om het CETA-handelsverdrag te ondertekenen, maar dat het probleem bij Europa ligt. Europa verkeert dus in een positie van accepteren van wat nu op tafel ligt dan wel afhaken. We moeten ons afvragen in welke mate er slecht politiek beleid aan de onderhandelingstafel is gevoerd. Vanmiddag demonstreerden ruim 8000 deelnemers in een demonstratie ‘Stop TIPP en CETA’. Thema: de verdragen bedreigen de democratie, de belangen van de multinationals worden beter gediend dan die van de consument, omdat er veel meer macht naar grote bedrijven gaat en hebben grote gevolgen voor de nationale arbeids-, sociale, milieu-, privacy- en consumentenstandaarden voor de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en het arbeidsrecht. De Europese Unie geeft de federale regering van België tot maandagavond nog de tijd om de Walen zover te krijgen het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) te steunen. Lukt dat niet dan wordt de geplande top van 27 oktober afgeblazen waarop het pact ondertekend zou worden. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk spreekt naar verluidt maandagavond met de Belgische premier Charles Michel. Dan moet bekend zijn of het voor de Canadese premier Justin Trudeau zinvol is om op het vliegtuig naar Brussel te stappen om donderdag alsnog het verdrag te komen ondertekenen. De Walen wilden, op het moment dat dit blog online werd gezet, nog niet instemmen met het akkoord. Ze hebben onder meer moeite met een in het verdrag opgenomen arbitragesysteem dat volgens hen misbruikt zou kunnen worden door Canadese multinationals. Michel heeft toestemming van de Waalse regering nodig om het handelsverdrag namens heel België te kunnen tekenen. Tegenstanders zijn bang dat ondertekening zal leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid en het milieu en tot stijgende werkloosheid en aantasting van rechten van werknemers. Er wordt dezer dagen overigens niet meer onderhandeld over het verdrag zelf, maar over een soort juridische verklaring die eraan gehecht zou moeten worden. Deze moet Walen geruststellen over een reeks bepalingen en komt ook nog tegemoet aan zorgen van andere landen. Het streven is om het CETA handelsverdrag op 27 oktoberte ondertekenen, maar dan moeten alle lidstaten voor zijn. Als de 28 lidstaten en het Europees Parlement het verdrag goedkeuren, treedt het verdrag voorlopig – de komende drie jaar – in werking. Het verdrag wordt definitief als alle nationale en regionale parlementen ermee hebben ingestemd. In ad.nl stond onlangs een artikel waarin alle in en outs op een rij zijn gezet. Enkele citaten: TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is een verdrag tussen de Verenigde Staten en Europa en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) een verdrag met Canada. Beide verdragen zouden vrije handel moeten bevorderen, zodat een open economie op wereldniveau ontstaat. Daar worden vooral de belangen van de grote internationaal werkende bedrijven en die van beleggers beter beschermd dan die van de kleine middenstand en de consumenten. Wat zijn de gevolgen? Op termijn wordt aan alle importheffing een einde gemaakt, waardoor de handel tussen Nederland en Canada of de VS kan toenemen. Maatschappelijke organisaties, zoals vakbond FNV, voedselwaakhond Foodwatch en Consumentenbond maken zich zorgen om onder meer het milieu, de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en het arbeidsrecht. In Canada zijn bijvoorbeeld de normen voor dierenwelzijn lager dan in de EU. Ook hanteert Canada minder strenge regels voor het gebruik van pesticiden, groeihormonen en staat Canada genetische gemodificeerd voedsel toe. De EU behoudt volgens de overheid wel het recht om zelf regels te bepalen met het ‘right to regulate’. Producten die niet voldoen aan de eisen van de EU en Nederland kunnen dus niet zomaar in de schappen belanden. Het uitgangspunt van CETA is daarentegen wel dat de behandeling van alle producten gelijk moet zijn. Nieuwe regels gelden bijvoorbeeld niet alleen voor Canadese producten maar ook voor Nederlandse. GroenLinks voorziet daarnaast dat buitenlandse investeerders ‘claims’ kunnen indienen als zij vinden dat regels of besluiten door overheden hen onterecht benadelen. De claims zouden namelijk behandeld worden in aparte arbitrage-hoven, terwijl het rechtssysteem in de EU volstaat. Ondanks aanpassingen in het CETA-verdrag blijven de bezwaren overeind. Ruim honderd hoogleraren en juridische specialisten uit heel Europa waarschuwen daarvoor in een open brief. CETA heeft tevens invloed op het intellectueel eigendom oftewel de rechten op creaties, zoals uitvindingen, merken, maar ook vormgeving en muziek. Voorstanders menen dat het niet goedkeuren van CETA, de geloofwaardigheid van de EU aantast. Wat is het belangrijkste verschil voor de volksgezondheid? Het grootste verschil is het ‘voorzorgsprincipe’ dat is bedoeld om de gezondheid van de mens, dierenwelzijn en het milieu te beschermen in de EU, wanneer er wetenschappelijk onduidelijkheden zijn. De toelatingsregels voor bijvoorbeeld chemicaliën (REACH) vallen onder dit principe. Canada en de VS kennen dit principe niet. In die landen zijn de regels andersom. In de EU wordt veelal bewezen dat iets veilig is en in Canada en de VS moeten wetenschappers maar bewijzen dat iets schadelijk is. Door CETA wordt het moeilijker producten of stoffen te verbieden als twijfel bestaat over de veiligheid, dit onderzochten juridische experts voor Foodwatch. De minister van buitenlandse zaken spreekt dit tegen, maar heeft daarvoor geen juridische onderbouwing, volgens Milieudefensie. De overheid benadrukt daarbij opnieuw dat de EU het recht heeft om zelf regels te bepalen met het ‘right to regulate’. Waarom biedt de toegevoegde ‘verklaring’ geen soelaas? Aan het verdrag van CETA is een vijf pagina’s tellende ‘interpretatieve verklaring’ toegevoegd. Minister Ploumen beweerde dat de zorgen rond de bescherming van ,,democratie, milieu, voedselveiligheid en banen” met de verklaring achterhaald zijn, echter verbetert het volgens Milieudefensie niets aan het verdrag. Het blijkt een samenvatting te zijn. Toch steunt een meerderheid in de Tweede Kamer het CETA-verdrag met een negatief advies de vakbonden FNV en CNV, Greenpeace, de Consumentenbond, het Transnational Institute, SOMO en Milieudefensie. De vrees is dat als CETA doorgaat, TTIP zonder veel moeite zal volgen.

Er rijzen steeds meer vragen over het monetaire beleid van de Centrale Bankiers. Ze worstelen steeds meer met onbeantwoorde vragen over de gevolgen van het monetaire beleid dat wordt gevoerd. Onduidelijk is wie de regie voert in een ontwikkeling waarvoor geen modellen voorhanden zijn. Bij gebrek aan visie doen ze maar wat zonder te weten waartoe dat gaat leiden. Peter Hensman, strateeg bij Newton, een boutique van BNY Mellon, stelt dat de centrale banken wanhopig proberen om de inflatie richting de doelstelling van 2% te krijgen vanwege de nauwelijks bewezen verwachting dat het behalen van dit percentage economische en financiële stabiliteit zal opleveren. Hij gebruikt de aanname: ‘een niet bewezen verwachting’. De centrale bankiers hebben in de afgelopen jaren met ongekende stimuleringsmaatregelen, zoals het massaal opkopen van obligaties in de afgelopen jaren vooralsnog tevergeefs de inflatie willen aanjagen naar de doelstelling van 2%. Hensman meent dat centrale banken in hetzelfde denkpatroon zijn gevangen als voor de financiële crisis van 2008/2009 met de focus dat 2% inflatie zowel economisch als financieel stabiliteit zal brengen, waar volgens hem echter weinig historisch bewijs voor te vinden is. Er wordt in zijn ogen ook te weinig rekening mee gehouden dat financiële excessen in het verleden juist veroorzaakt werden door het ruime stimuleringsbeleid. Hensman wijst er op dat de extreme steunacties juist met argusogen moeten worden bekeken vanwege de opzettelijke manipulatie van de marktprijzen en het terzijde schuiven van de mogelijke verstorende werking. Terwijl de financiële markten steeds meer voorsorteren op een naderende renteverhoging aan het eind van het jaar, zal FED-president Janet Yellen er nog een hele klus aan krijgen om de haviken en duiven op één lijn hierover te krijgen. In Londen wordt gesproken over ‘Dovish’, dat staat voor een soepel monetair beleid, en de teugels strak aanhalen is ‘hawkish’ beleid’. De economen benadrukken dat bij de laatste speech Yellen, die geschaard kan worden in het duiven-kamp, liet weten dat het misschien geen kwaad kan om de monetaire teugels nog wat langer te laten vieren dan gebruikelijk. Aan de andere kant gaf vice-voorzitter bij de FED, Stanley Fischer, volgens de economen in een toespraak aan dat het niet eenvoudig is om de inflatie weer onder controle te krijgen bij een oververhitting van de Amerikaanse economie en het belangrijk is om tijdig het monetaire beleid te verkrappen. De verdeeldheid die heerst binnen de FED kan bij de komende rentevergaderingen in november en december voor een verhit debat gaan zorgen over de timing van een nieuwe rentestap, stellen de economen. De FED stelde voor het laatste in december 2015 de rente met een kwartje opwaarts bij naar een stand tussen 0,25% en 0,5%. Saudis, China Dump Treasuries; Foreign Central Banks Liquidate A Record $346 Billion In US Paper. Fast forward to today when in the latest monthly update, that of July, we find that what until a month ago was “merely” a record $343 billion in offshore central bank sales in the LTM period ending July 30, one month later this number has risen to a new all time high $346,4 billion, or well over a third of a trillion in Treasuries sold in the past 12 months. Een biljoen dollar is hier 919.000.000 euro. 

Turkije, Erdogan en de oorlog in het Midden Oosten. Ankara heeft deze week aan de EU laten weten dat als het visum voor de Turken niet voor het einde van dit jaar geregeld is en de besprekingen over toetreding van Turkije tot de EU niet zijn hervat, Turkije de stekker uit de vluchtelingendeal van Merkel met Erdogan trekt. Daar komt bij dat de financiele ondersteuning van, in eerste instantie €3 mrd, voor de opvang, zorg en onderwijs van de vluchtelingen uit het Midden Oosten, niet naar Ankara zijn gegaan maar naar ngo’s. Erdogan houdt de vinger wel aan de pols. Op militair vlak deden de Turken ook van zich spreken. De Turken behoren tot de bondgenoten van de alliantie onder leiding van de VS met betrekking tot de strijd tegen IS, maar houden er ook nog een eigen agenda op na, met betrekking tot gebieden in Noord-Syrië, die in handen zijn van Koerdische milities, de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen IS.Daarbij zouden tussen de 160 en 200 ‘terroristen’ zijn ‘geneutraliseerd’. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldde dat bij de aanvallen elf doden en 24 gewonden vielen. De aangevallen doelen lagen bij de dorpen al-Hasiya, Um al-Qura en Um Hosh. De door de Koerdische YPG-militie gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hadden die plaatsen in de afgelopen weken op de terreurgroep Islamitische Staat veroverd. De YPG en SDF zijn in Syrië de belangrijkste bondgenoten van het Westen met grondtroepen in de strijd tegen IS. De Koerdische militie, die nauwe banden heeft met de door Turkije fel bestreden Koerdische Arbeiderspartij (PKK), beheerst grote delen van het grensgebied. Turkije wil echter voorkomen dat de Koerden hun gebieden aaneensluiten. De Verenigde Staten willen dat Irak Turkije gaat betrekken bij de poging om Mosul uit handen van Islamitische Staat te krijgen. Dat zei de Amerikaanse minister van defensie Ash Carter dezer dagen tijdens een overleg met Iraakse premier Haider al-Abadi. Maar de Iraakse premier en de Turkse president zijn niet on speaking terms. In het vorige blog heb ik gevraagd wie mij kan vertellen welke doelstellingen partijen nastreven in de oorlog in Irak en Syrië. Trouw geeft inzicht over de stand van zaken en de kansen op nieuwe militaire conflicten. Het gaat om de vernietiging van het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat, dat in de laatste twee jaar flink is ingekrompen. Dit is te danken aan de inspanningen van het Iraakse en Syrische leger, Koerdische strijders, sjiitische milities, Syrische rebellen en jihadisten, Rusland, de Verenigde Staten, Turkije, en tal van andere partijen die in Syrië en Irak zijn neergestreken. Het voordeel hiervan is dat IS veel territorium afhandig wordt gemaakt. Het nadeel is dat iedere partij de grond voor zichzelf wil houden of de controle erover weigert af te staan. De noodzaak om IS te verslaan heeft vriend en vijand tijdelijk verenigd, maar de strijd bevat tegelijkertijd de zaden voor nieuwe, grotere conflicten. Onder het mom van de strijd tegen IS grijpen sommige landen en groepen hun kans om de grenzen flink te wijzigen. De Turkse regering heeft militairen gestuurd naar het Iraakse Mosul, waar het naar eigen zeggen bij wil dragen aan de ‘bevrijding’ van de stad. De Turkse aanwezigheid is een schending van de Iraakse soevereiniteit, want de Turken zijn er niet op uitnodiging van de Iraakse regering. Sterker, ze zijn er ondanks verschillende oproepen van Bagdad om te vertrekken. Op ongekend ondiplomatieke wijze wees president Erdogan de Iraakse regering er deze maand op dat ze niets te zeggen heeft over haar eigen grondgebied. Erdogan vond dat de Iraakse premier Abadi, die de Turken sommeert de Iraakse soevereiniteit te respecteren, zijn plek moet kennen: “Jij bent hoe dan ook niet mijn gesprekspartner. Je staat niet op hetzelfde niveau als ik, jij hebt niet mijn talent. Je tirades en geloei vanuit Irak zijn van geen enkele waarde voor ons.” Mijn reactie is dan ‘wie roept Erdogan tot de orde’? De strijd tegen IS biedt ook kansen voor de Koerden in Syrië en Irak. In Syrië voert de Koerdische YPG-militie een succesvolle oorlog tegen IS, maar de plekken die het daarbij verovert, blijven in haar bezit, waaronder ook niet-Koerdische gebieden. De Syrische Koerden bouwen daar aan een toekomstige staat, die grotendeels loopt door voormalig IS-gebied. In het naburige Irak houden de Koerdische peshmerga-strijders ook IS-gebieden vast, die vóór de komst van IS betwist werden door de Koerden en de centrale regering. De Koerdische peshmerga-generaal Hadi Halabjayi zei afgelopen zomer tegen een journalist van Al-Monitor bijvoorbeeld over de betwiste Nineveh-vlakte: “Deze gebieden zijn nu van Koerdistan. We gaan ze niet teruggeven aan het Iraakse leger, noch aan iemand anders.” De Amerikanen voeren in Syrië onder meer bombardementen uit op IS, maar hun ambities reiken verder dan het verslaan of het ‘beheersen’ van de organisatie: ze hebben er commando’s gelegerd in Noord-Syrië en een verbod ingesteld voor Syrische gevechtstoestellen boven het gebied. De Amerikanen zijn vooralsnog niet van plan om zich terug te trekken. Ook aan de andere kant van het politieke spectrum zijn landen en groeperingen bezig hun invloed uit te breiden onder de vlag van de oorlog tegen IS. Iraanse en Afghaanse strijders zijn in groten getale aanwezig in Syrië, waar ze aan de zijde van het regime meevechten. Ze vechten er niet alleen tegen IS, maar ook tegen Al-Qaida in Syrië (tegenwoordig ook wel bekend als Jabhat Fateh al-Sham) en andere rebellenbewegingen. Hetzelfde geldt voor de Libanees-sjiitische strijdgroep Hezbollah. De sjiitische partijen zijn druk bezig nieuwe netwerken op te zetten, die in de toekomst ingezet kunnen worden voor operaties tegen Israël of Amerikaanse militairen in de regio. Als IS is verslagen, ziet het er niet naar uit dat zij zich uit de gebieden zullen terugtrekken. De Russen breiden hun militaire bases uit in Syrië, met de strijd tegen IS als excuus. Ze hebben er bijvoorbeeld de S-300 en S-400 raketten gestationeerd, een zet die voor de oorlog in Syrië ondenkbaar was. De uiterst geavanceerde luchtafweerraketten zijn in staat om straaljagers binnen een straal van honderden kilometers uit de lucht te schieten, hoewel de jihadisten in Syrië geen luchtmacht hebben. De raketinstallaties zijn dan ook bedoeld als preventieve maatregel omeventuele Amerikaanse bombardementen op het Syrische leger te dwarsbomen.

Vicepremier Lodewijk Asscher had zich nog niet officieel opgeworpen als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA, op het moment dat Maurice de Hond in zijn wekelijkse politieke peiling onder de PvdA-stemmers de voorkeur peilde naar de gewenste politieke leider bij de sociaal-democraten. Asscher scoort 47%, tegen 26% voor Diederik Samsom en 11% voor Jacques Monasch. Kiezers van alle partijen samen zien meer in Monasch dan in Samsom: 15% tegen 11%. Desondanks wordt de kans dat Samsom het wordt hoger ingeschat (21%) dan de kans dat Monasch de PvdA-lijst zal aanvoeren (3%). De kiezers zien Asscher als vakkundig en betrouwbaar en Samsom vooral als bevlogen. Het wordt voor de partijleden nog een groot probleem die sociaal-democraat te kiezen tot lijsttrekker, die in staat is de achtervan van de PvdA weer bij de les te betrekken. En dan schuift Linksom! Ook nog een kandidaat naar voren. Ik zie niemand in beeld die in staat is de socialistische kroonjuwelen weer in handen te krijgen. De Hond heeft de kiezers ook gevraagd naar het veelvuldige media-optreden van premier Mark Rutte,, die zichzelf de afgelopen weken in de kijker speelde. Van alle kiezers vond 40% de campagne negatief en slechts 15% oordeelde positief. Maar 23% zegt een goede indruk te hebben gekregen van wat Rutte van plan is. Veel mensen (42%) vonden dat er sprake was van ‘veel geschreeuw, weinig wol’ en 32% noemde Ruttes media-optredens irritant. ‘Een slimme campagne’ vond 18% en ‘premierwaardig’ vond 10%. Onder zijn eigen VVD-achterban scoorde Rutte aanzienlijk beter. Enkele kanttekeningen, mijnerzijds. 23% van de geënquêteerden, bijna een kwart dus, zegt een goede indruk te hebben gekregen wat Rutte zegt van plan te zijn. Dat vind ik vreemd, want volgens mij zegt de man namelijk helemaal niks en dat geeft hij ook toe want wat hij gaat doen om ervoor te zorgen dat de jongeren van nu het net zo goed gaan krijgen als de baby boom generatie. Hij suggereert het zonder hard beleid aan te geven: hij beaamt dat door het voorbehoud te maken dat hij nog niet weet wat hij daarvoor moet gaan doen om dat in de toekomst waar te maken. Ook dergelijke nonsens kraamt hij uit als hij stelt dat hij ervoor gaat zorgen dat Nederland in de toekomst blijft zoals het nu is. Je hoeft geen waarzegger te zijn of illusionist om te begrijpen dat dat een niet realiseerbare belofte is aan zijn achterban omdat de hele wereld door de globalisering in beweging is en niets blijft zoals het nu is: niet in ons land, niet in Europa, niet in Amerika, niet in het Midden Oosten, niet in Rusland en niet in Zuid-Oost Azië. Ik schaar me bij de meerderheid die zegt ‘veel geschreeuw, weinig wol, irritant en premieronwaardig’. We hebben het over premier Rutte en zijn voornemens in de komende vier jaar. Ik kijk nog even terug naar een deel van het zorgbeleid van het kabinet Rutte II. In het vorige blog heb ik het pgb-project al genoemd en daar ga ik nu even op door. zowel de WMO 2015 als de Jeugdwet kennen het persoonsgebonden budget (pgb). De introductie van het pgb ging gepaard met de invoering van het z.g. ‘trekkingsrecht’, dat loopt via de SVB. Zoals bekend, verliep de invoering van het pgb-trekkingsrecht niet zonder slag of stoot. Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 4 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf en het pgb-WMO is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen, verder het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw. De uitwerking van de pgb’s is desastreus en biedt nogal wat mogelijkheden te frauderen. Daarbij komt dat de wetgever heeft geregeld dat minderjarigen voor wie de financiële ondersteuning bestemd is, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden die zijn ontstaan in de periode van minderjarigheid. Ik heb grote twijfels of die uitvoering grondwettelijk wel houdbaar is. Er lopen nu gesprekken tussen zorgverzekeraar Zilveren Kruis en het ministerie van VWS over de houdbaarheid van pgb-schulden op naam van minderjarigen. Dat meldde deze week het actualiteitenprogramma De Monitor. Kinderen worden volgens de verslaggevers van het tv-programma geregeld opgezadeld met grote pgb-schulden, omdat hun ouders of zorgverleners geld onterecht op hun naam hebben verkregen. Volgens De Monitor gaat het soms om tienduizenden euro’s schuld. Kinderen hebben deze schuld tegen wil en dank gekregen doordat een ouder of zorginstelling een pgb voor het betreffende kind aanvroeg, maar naderhand niet kon verantwoorden waaraan de voorschotten waren besteed. Soms wordt/werd het pgb bewust of onbewust op oneigenlijke gronden aangevraagd. De regeling houdt in dat minderjarige kinderen na hun achttiende worden geconfronteerd met schuldeisers die het geld terugvorderen, aangezien ze hoofdelijk aansprakelijk zijn. Uitvoerende instanties laten De Monitor weten dat er juridisch gezien geen onderscheid gemaakt wordt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders. Zorgkantoor Zilveren Kruis erkent via een woordvoerder het probleem maar zegt gebonden te zijn aan de wet. Zilveren Kruis is in gesprek met het ministerie van VWS over een oplossing voor deze problematiek. Bij de redactie van De Monitor zijn meerdere gevallen bekend van kinderen met grote pgb-schulden. Zoals die van twee kinderen uit één gezin die een schuld van respectievelijk €77.000 en €34.000 hebben. De moeder heeft jarenlang op naam van de kinderen onterecht pgb-geld ontvangen, zonder dat de kinderen ziek waren. Ze maakte de kinderen bewust ziek en gaf het geld voor zichzelf uit. Een andere moeder zegt jarenlang onterecht pgb-voorschotten te hebben ontvangen op naam van haar kind zonder dat ze zich daar bewust van was. Haar zoon van 17 krijgt binnenkort, als hij meerderjarig wordt, de rekening gepresenteerd. De moeder zelf zit al in een schuldsaneringstraject. ‘Er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders,’ zegt Femke Theunissen van het zorgkantoor van Zilveren Kruis. De realiteit nu is dat ‘onterecht verkregen pgb-geld wordt verhaald op minderjarige kinderen’. De politie heeft ondertussen drie verdachten aangehouden voor verhoor in een pgb-fraudezaak rondom een zorgbedrijf in Houten. Het gaat om een 61-jarige man en een 61-jarige vrouw uit Amersfoort en een 37-jarige vrouw uit Vleuten. Zij zouden €2,5 miljoen hebben verduisterd. De drie verdachten zijn vorige maand aangehouden. Eerder werden in dit onderzoek de administratie, computers en gegevensdragers in beslag genomen bij invallen in Amersfoort en Utrecht. De politie verdenkt de man en de vrouwen van verduistering van gelden, die zij onder zich hadden als bewindvoerder, en van bijstandsfraude. Zij zouden zijn betrokken bij een bedrijf dat tot voor kort vanuit Houten zorg verleende aan houders van een persoonsgebonden budget.  Dit bedrijf lijkt voor grote bedragen te hebben gefraudeerd. Bovendien kregen cliënten niet de zorg waarvoor declaraties werden ingediend in de periode 2012 tot 2014. Het strafrechtelijke onderzoek startte dit voorjaar. Daar ging een lang oriënterend onderzoek aan vooraf nadat over een periode van enkele jaren uit verschillende hoeken meldingen kwamen dat de cliënten van het bedrijf nauwelijks begeleiding kregen. Familieleden klaagden dat ze geen inzicht kregen in de financiële positie van de cliënten. Een bank sloeg alarm vanwege een groot aantal rekeningen dat op naam van het bedrijf werd geopend. De laatste jaren is steeds meer aandacht voor fraude met pgb-gelden. Onderzoeken naar dergelijke fraude zijn lastig en tijdrovend. Dit hangt volgens de politie samen met het feit dat mensen met een persoonsgebonden budget en hun familie lang niet altijd mondig genoeg zijn om hun eigen belangen te behartigen. De burocratie met betrekking tot het verantwoorden van ingediende declaraties, zou ook zo ingewikkeld zijn dat ‘gewone’ mensen daarin niet altijd slagen. Ook zijn er vaak veel verschillende instanties bij betrokken en is het moeilijk om met hard bewijs te komen. De gemeente Houten heeft zich in dit onderzoek steeds sterk gemaakt voor de gedupeerden door aan te dringen op voortgang. Het zorgkantoor constateerde uiteindelijk dat de begeleiding onder de maat was en vorderde in meerdere gevallen het uitgekeerde persoonsgebonden budget terug. De individuele cliënten werden in mei dit jaar te goeder trouw verklaard, waarmee zij gevrijwaard zijn van terugbetaling. In onderzoek is of de claim kan worden verhaald op de zorgverlener. Verder rechercheonderzoek moet uitwijzen wat het precieze fraudebedrag is.
In een tiental EU-landen was het leven afgelopen maand goedkoper dan een jaar eerder. Dat betekent dat in die landen geen sprake meer is van inflatie, maar van deflatie: de prijzen van goederen en diensten zijn gemiddeld gedaald. Onder meer Nederland schaarde zich onder de landen met een negatieve inflatie in september. In Nederland lag het prijspeil gemiddeld slechts 0,1% lager dan een jaar eerder. Ook in Bulgarije, Denemarken, Cyprus, Ierland, Griekenland, Kroatië, Polen, Roemenië en Slowakije werd een negatieve inflatie gemeten. De inflatie in de eurolanden liep in september in doorsnee op tot 0,4%. Het prijspeil in de eurolanden steeg daarmee iets sterker dan in augustus, toen een inflatie van 0,2% werd gemeten. De geldontwaarding blijft echter ver verwijderd van het peil van net geen 2% waar de Europese Centrale Bank (ECB) naar streeft. België zat daar met een gemiddelde stijging van de prijzen met 1,8% het dichtst tegenaan.

Deutsche Bank hangt wellicht meer dan een geldstraf boven het hoofd in de Verenigde Staten. De bank moet mogelijk ook fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis van 2008. Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen tussen Deutsche Bank en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De grootste bank van Duitsland zou vooral zijn investeringstak in de VS moeten verkleinen. De Amerikaanse activiteiten beslaan op circa een tiende van de in totaal ruim 100.000 werknemers van het financiële concern. Als het aan Washington ligt moet Deutsche Bank zijn rol in het ontstaan van de kredietcrisis bekopen met een miljardenboete. Pogingen om tot een gunstigere schikking te komen, leverden tot dusver geen akkoord op. Gevreesd wordt dat de bank door de boete zijn kapitaalbuffers flink zal moeten versterken. De beurswaarde van het financiële concern is sinds het begin van dit jaar bijna gehalveerd. Het aandeel sloot de week af op €13,13, een jaar geleden, op 23 oktober 2015, noteerde dit aandeel nog €27,85. Onder leiding van topman John Cryan werkt Deutsche Bank aan een reorganisatie die ten koste gaat van circa 9000 banen. Afgelopen week werd volgens ingewijden een vacaturestop ingesteld die moet helpen de kosten te verlagen.

Een oud-topman van de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo (Corrado Passera) en de gevallen Barclays-topman Bob Diamond hebben een nieuw reddingsplan gelanceerd voor de oudste bank ter wereld, Monte dei Paschi di Siena (MPS). Diamond – tegenwoordig hedgefundmanager – zou een aandelenemissie van €5 miljard mede willen onderschrijven. Ook bestaande aandeelhouders zouden nogmaals de portemonnee moeten trekken. Een eerder plan onder leiding van de Amerikaanse bank JP Morgan, waarbij een nog groter beroep op zittende aandeelhouders wordt gedaan, lijkt te hoog gegrepen, ondanks de mogelijke deelname van financiers uit het Midden-Oosten. MPS staat symbool voor de Italiaanse bankencrisis. De bank zucht onder een stapel leningen waar niet of nauwelijks meer op wordt afgelost. Tot een op de vier leningen op Italiaanse banken is ver achter met aflossingstermijnen. Veel Italiaanse banken kunnen de leningen echter maar moeilijk in een keer afschrijven, omdat ze dan failliet zouden kunnen gaan. Op 4 december staat in Italië een belangrijk grondwettelijk referendum op de agenda. Het oplossen van het bankenprobleem en dit referendum – dat Italië beter bestuurbaar moet maken – worden in Europa met argusogen gevolgd. Een crisis in de laars van Europa kan in heel Europa de economische crisis nieuw leven in blazen, zo vrezen commentatoren. Premier Renzi heeft zijn politieke lot verbonden aan het referendum. MPS – opgericht in 1472 – is op de beurs nog maar €500 miljoen waard. In de afgelopen 25 maanden heeft het €8 miljard aan vers kapitaal opgehaald, wat allemaal alweer ’verbrand’ is. Renzi wil voorkomen dat de talloze particulieren die hun pensioengeld in aandelen, obligaties en op spaarrekeningen van de Italiaanse banken hebben staan, tegen hem zullen stemmen. Vandaar zijn verwoede pogingen de smeulende Italiaanse bankencrisis met marktpartijen en eventueel overheidssteun op te lossen. Dat laatste is echter lastig, in 2012 hebben de Europese lidstaten afgesproken dat belastingbetalers nooit meer als eerste de rekening van een dreigend bankenfaillissement mogen oppakken. Daarvoor is echter nog wel een escape. Van die regel mag in bijzondere omstandigheden worden afgeweken. De controversiële Amerikaans bankier Bob Diamond moest als topman bij Barclays in 2012 opstappen vanwege de rol van de bank in het Liborschandaal. MPS kocht Antonveneta in 2008 uit de boedel van ABN Amro, toen dat in drieën werd geknipt door het bankentrio Fortis-Santander-RBS. Een deel van de slechte leningen op de balans van MPS heeft een Antonveneta-stempel.

Rutte is erop de EU-top niet in geslaagd de 27 andere EU-landen aan zijn zijde te krijgen voor aanpassing van het Associatieverdrag met Oekraïne. Premier Rutte vindt het niet verstandig om het onderzoek naar de MH17-ramp te vermengen met het ‘nee’ van de Nederlandse bevolking tegen het associatieverdrag met Oekraïne. De premier zei dit na afloop van de eerste dag van de EU-top in Brussel. Rutte reageerde daarmee op de uitspraken van de Oekraïense president Porosjenko. Die waarschuwde Rutte in Maastricht voor de gevolgen van het wegstemmen van het verdrag door Nederland. “Ik denk dat het een gevaarlijk precedent zou scheppen als ratificatie niet doorgaat.” Hij roemde verder de samenwerking met Nederland in het MH17-onderzoek. In feite zei Porosjenko dat hij alle vertrouwen in Nederland had gesteld als voorzitter van de onderzoekscommissie vliegramp MH17 en dat hij daarvoor nu een tegenprestatie mag verwachten in de vorm van geld, wapens en een toegang tot de Europese Unie. “Ik negeer de koppeling die wordt gelegd”, zei Rutte. Ik weet dat mij verweten kan worden dat eerdere uitspraken over het afschieten van een Buk-raket op het Maleise passagiersvliegtuig als een complottheorie. Het zij zo, totdat er hard bewijs komt vanaf welke plek van de 320 km2 terrein de raket is afgeschoten. Voor de goede orde: ik ga er niet vanuit dat deze Boeing 777 moedwillig uit de lucht is geschoten. Dat was wel het geval van drie andere militaire transporttoestellen en verschillende helicopters van de Oekraïense luchtmacht boven het oorlogsgebied in het Oosten van Oekraïne: op 6 juni werd vermoedelijk een Antonov An-30 geraakt door vijandelijk vuur in de omgeving van de stad Drobyshevo. Daarbij zijn vijf van de acht inzittenden om het leven gekomen. Op 14 juni werd een groot Ilyushin Il-76 vrachttoestel neergehaald in de omgeving van de luchthaven van de stad Lugansk. Dit vliegtuig werd op geringe hoogte geraakt door een raket die vanaf de schouder was afgevuurd. Ook werd het viermotorige straaltoestel onder vuur genomen door machinegeweren. Alle 49 inzittenden van het vliegtuig – waarvan 9 bemanningsleden en 40 soldaten – kwamen hierbij om het leven. Een maand later, drie dagen voor de crash van vlucht MH17, was het weer raak. Een tweemotorige Antonov AN-26 stortte neer bij Izvaryne, vlakbij de Oekraïens-Russische grens, waar op dat moment hevig werd gevochten. Opvallend is dat het toestel op relatief grote hoogte – 6,5 kilometer – werd geraakt door vijandelijk vuur. Zes van de acht inzittenden zouden dankzij hun parachute de crash hebben overleefd. Rutte heeft tijdens het diner in Brussel aan de andere regeringsleiders uitgelegd dat hij weinig ruimte ziet om het verdrag te ratificeren. Aan tafel zag hij begrip en bezorgdheid. “Een Nederlands ‘nee’ heeft gevolgen voor het vredesproces, voor de stabiliteit in de regio”, zo kreeg de premier te horen. Maar volgens Rutte heeft hij geen ruimte vanuit met name de oppositie gekregen om te onderhandelen. De premier geeft het niet op om vóór 1 november “een uitweg te vinden” zodat Nederland het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne toch kan bekrachtigen. “Het is mijn verantwoordelijkheid en misschien ook mijn plicht om dat te blijven proberen. Nederland is geen eiland, we moeten de binnenlandse en buitenlandse belangen afwegen.” Bovendien bestaat het risico, zei Rutte, dat als alles gewoon doorgaat, de Nederlandse kiezer kan denken dat hij een kat in de zak heeft gekocht. Dat is een wat vreemde gedachte van de premier. Ik heb geen flauw idee welke vluchtroute hij voor ogen heeft. Tijdens het diner praatte hij zijn collega’s bij over de politieke situatie in Nederland sinds de afwijzing van het verdrag in het Oekraïne-referendum in april. “Ze toonden daarvoor begrip, maar ook zorg. Conclusies zijn niet getrokken.” Op 6 april wees een meerderheid van de kiezers het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne van de hand. Rutte heeft vanaf het begin gezegd dat hij recht wil doen aan de nee-stem en in Brussel op zoek te gaan naar een compromis. Als Nederland het verdrag niet ondertekent, zal het toch bijna volledig worden ingevoerd door de 27 andere EU-landen, aldus Rutte. Dan blijft de nee-stemmer volgens hem met een kater achter. Het tegendeel is volgens mij waar als Rutte de nee-stem respecteert. De oppositie is helder en vindt dat er recht moet worden gedaan aan de uitslag van het referendum. Dat betekent: nee is nee.

In de peiling van de Hond is deze week maar een zetel verschoven. De PVV verliest 1 zetel aan de VNL en staat nu met 27 zetels gelijk met de VVD. Geen van de zeven lijsttrekkers wordt door de kiezers premierwaardig genoemd. Samsom en Wilders scoren het slechtst, maar toch werpt Samsom zich op voor het geval hij de lijsttrekker van de PvdA wordt en de grootste partij als de toekomstige premier. De Hond geeft aan dat de VVD, het CDA en D66 een grote kans maken coalitiepartners te worden in een volgend kabinet.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 21 oktober 2016; week 42: AEX 457,40; BEL 20 3.588,30; CAC-40 4536,07; DAX 30 10.710,73; FTSE 100 7020,47; SMI 8.034,86; RTS (Rusland) 986,37; DJIA 18145,71; NY-Nasdaq 100 4.851,861; Nikkei 225 17184,59; Hang Seng 23.382,39; All Ords 5513,90; SSEC 3090,941; €/$ 1,0885; goud $1265,70; dat is €37356,35 per kg, 3 maands Euribor -0,312% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,372%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,106%, 10 jaar VS 1,7366%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,159, elders €1,264.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE22102016/347 Es wird einen massiven Crash geben, der erheblich stärker ausfallen wird als die Finanzkrise 2008

UPDATE15102016/346 In de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking worden fiscale deskundigen naar de Tweede Kamer geroepen voor een zogenoemde parlementaire ondervraging onder ede

 

Er moet volgens de Griekse autoriteiten veel meer tempo worden gemaakt met de zogeheten ‘relocatie’ van erkende vluchtelingen om de overvolle Griekse kampen te ontlasten. In Griekenland zitten nu 6.680 asielzoekers klaar om te worden opgehaald door Europese lidstaten, meldt het Griekse Coördinatiecentrum voor de Vluchtelingencrisis. De Europese Commissie stelt dat nu juist wel schot zit in de beloofde relocatie vanuit Griekenland en Italië. Vorige zomer spraken de lidstaten af 160 duizend asielzoekers over te nemen, maar daar kwam afgelopen jaar niets van terecht. Inmiddels is het tempo opgevoerd en zijn 4.455 van de beloofde 66.400 asielzoekers uit Griekenland opgehaald. Na Frankrijk (1.721 vluchtelingen) maakte Nederland (548) als tijdelijk EU-voorzitter goede sier maar nog steeds wachten ruim 3.200 anderen in Griekenland op een enkeltje Schiphol. ‘Het schiet niet op’, zegt Athanasios Koutsis, de woordvoerder van het coördinatiecentrum. ‘Er zitten hier duizenden mensen klaar met hun koffertje maar het wachten is op vliegtuigen vanuit de lidstaten.’ Met de gezinshereniging is het nog droeviger gesteld: van de bijna 2.000 gezinnen die daarom hebben verzocht zijn slechts 283 mensen overgebracht. De Europese lidstaten hebben lange tijd als verweer aangevoerd dat zij geen vluchtelingen konden overnemen omdat de Grieken hun asielregistratie niet op orde hadden. Maar die achterstand is nu ingelopen. Sinds juni zijn tienduizenden kansrijke asielzoekers geregistreerd met hulp van Europese douanebeambten en de vluchtelingenorganisatie UNHCR. De geregistreerde vluchtelingen kregen de keuze tussen asielaanvraag in Griekenland, gezinshereniging en relocatie. ‘De rollen zijn omgedraaid. Doordat de Grieken het tempo hebben opgevoerd, lopen nu de lidstaten achter’, zegt Besim Ajeti van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) die de relocatie in Griekenland uitvoert. In heel Griekenland zijn 60 duizend vluchtelingen gestrand na de deal met Turkije van 20 maart. Van hen kwamen 47 duizend vast te zitten op het vasteland nadat de grenzen op de Balkan dicht gingen, de rest is na 20 maart aangekomen op de Egeïsche eilanden en wordt daar vastgehouden. De afspraak was dat ze zouden worden teruggestuurd naar Turkije, maar dit gebeurt amper. Het leeuwendeel van de vluchtelingen heeft asiel aangevraagd in Griekenland om hun deportatie te voorkomen en wacht nu de aanvraag af. De 13 duizend vluchtelingen op de eilanden komen pas voor relocatie of gezinshereniging in aanmerking als de groep vluchtelingen op het vasteland is weggewerkt. Veel mensen zitten nog steeds in tenten, er zijn geen douches of ze zijn niet afgescheiden. Vrouwen en minderjarigen lopen hierdoor onaanvaardbare risico’s. Op de eilanden lopen de spanningen ondertussen op. Andere halve week geleden ging nog een vluchtelingenkamp op Lesbos in vlammen op na onrust tussen Afghanen en Syriërs die het wachten en de onzekerheid beu zijn. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR is de humanitaire situatie in veel opvanglocaties ‘onaanvaardbaar’. ‘Mensen zijn ziek van het wachten. Ze zijn oorlog en geweld ontvlucht in de hoop op een beter leven, maar die hoop vervliegt met de dag.’ Europa is niet in staat deze vluchtelingen op te vangen en zorg te bieden. Amnesty International heeft berekend dat de relocatie ‘in dit tempo’ nog achttien jaar gaat duren. Bovendien arriveren dagelijks 100 illegale migranten in bootjes vanuit Turkije op de al overvolle eilanden. De Griekse viceminister van Buitenlandse Zaken Nikos Xydakis zei onlangs dat de vluchtelingen naar ‘beveiligde’ opvanglocaties op het vaste land moeten worden overgebracht. Hij zei dat de EU-landen ‘medeplichtig’ zijn aan de brand op Lesbos en de onrust op de eilanden. ‘Dit is het gevolg van het gebrek aan herverdeling en het gebrek aan steun van de EU.’

Het was deze week van de Duurzaamheid en daar werd in de media en in het onderwijs aandacht aan besteed. Het dagblad Trouw kwam met een speciale bijlage waarin opgenomen de jaarlijkse lijst met de ranglijst van ‘de duurzame 100’. In de TOP25 was de politiek vertegenwoordigd met op tien Esther Ouwehand, kamerlid voor de Partij van de Dieren, op twaalf de fractievoorzitter van Groen/Links, Jesse Klaver en op 22 de fractievoorzitter van de PvdD, Marianne Thieme. Uit het bedrijfsleven op zeven Feike Abesma, voorzitter van de RvB bij DSM, op negen Paul Polman, voorzitter RvB Unilever, op zes hoogleraar duurzaamheid en transities, Jan Rotmans en op acht Louise Vet, de directeur van het Nederlands Instituut voor ecologie, een van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Marianne Thieme is weer terug in de TOP25 door haar boek ‘de kanarie in de kolenmijn’, dat ze samen schreef met financieel geograaf Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA. Het boek heeft al een vierde druk bereikt en er is nu ook een Engelse vertaling verkrijgbaar. De schrijvers pleiten voor een drastische politieke koerswijziging om de aarde leefbaar te houden. Economische groei is het probleem van deze tijd, niet de oplossing. Thieme voerde ook campagne tegen het vrijhandelsakkoord met Oekraïne om daarmee de import van plofkippen en legbatterijeieren te blokkeren.

Na de onrust in de eerste drie maanden van het jaar is de vrees voor een harde landing van de economie in China geleidelijk steeds meer naar de achtergrond verdwenen, terwijl de schuldenberg van de economische grootmacht met de dag dreigender wordt. Robin Parbrook, Hoofd Aziatische aandelen bij Schroders benadrukt dat Chinese banken op een enorme berg van schulden zitten, maar zal, volgens, hem het Aziatische land niet op een crisis afstevenen, gelet op het enorme overschot op de lopende rekening en een hoog spaartegoed van de burgers. Wel houdt hij er rekening met een Japans scenario met een vertragende economie en deflatie die regelmatige stimulering door de Chinese overheid in hand zal werken. Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders, meent dat er niet direct een gevaar dreigt voor een financiële crisis in China gezien de compositie van de bankfinanciering, maar zullen de zorgen over de Chinese banken de komende jaren boven de markt blijven hangen. Abdallah Guezour, Hoofd EMD Absolute Return bij Schroders, signaleert dat de economie in China gebukt gaat onder toenemende onevenwichtigheid en wordt er volgens hem nog weinig werk gemaakt met het terugdringen van de schuldenberg. Het goede nieuws is, in zijn visie, dat veel van de noodzakelijke aanpassingen op een aantal markten al in de prijs is verdisconteerd. Het IMF heeft uitgerekend dat de totale schuldenlast in de wereld vorig jaar $152 biljoen bedroeg, gelijk aan 225% van het wereld-bbp. De schuldenberg is daarmee groter dan ooit. Tegenover iedere dollar die er in de wereldeconomie verdiend wordt, staat steeds meer schuld. De export van China is in september in het sterkste tempo gedaald van de afgelopen zeven maanden. De Chinese export gemeten in dollars zakte met 10% in vergelijking met een jaar eerder, na een daling met 2,8% in augustus. Daarmee zakte de uitvoer sterker dan economen hadden verwacht. China zag de export naar de Europese Unie met bijna 10% afnemen, terwijl die naar de Verenigde Staten met ruim 8% kromp. De import van de tweede economie van de wereld nam met 1,9% af. China heeft te kampen met een zwakkere binnenlandse vraag, terwijl de export onder druk staat door de tragere wereldhandel.

Een artikel over het Belgische pensioenstelsel: tikkende tijdbom onder pensioenstelsel. Voor wie zijn of haar hele leven financieel heeft bijgedragen (of daar nog mee bezig is) om later een redelijk pensioen te ontvangen is het bijzonder frustrerend en angstwekkend te moeten vernemen dat er geen enkele garantie bestaat dat er over enkele jaren nog voldoende geld zal zijn in België om de pensioenen uit te betalen, schrijft de columnist Jan Schils over het nieuwe boek ‘Het Grote Pensioenbedrog’ van prof. emeritus Jef Vuchelen en de econoom Mark Scholliers, beiden van de Vrije Universiteit Brussel. De pensioensituatie is niet alleen ernstig, ze is zelfs kritiek. Dat kan zonder overdrijving en niet gedreven door bangmakerij worden geconcludeerd na kennis te hebben genomen van het boek over ‘hoe uw pensioen op drijfzand is gebouwd’. De specialisten willen ook de mythe doorbreken dat de pensioenkosten ‘onder controle zijn’ zoals de politiek beweert, en volgen de vele economen (die geloofwaardiger zijn) die dat ten stelligste ontkennen. Het tweetal publiceerde twee jaar geleden al het boek Uw pensioen onder vuur? Vecht terug. Een veelzeggende titel die helaas geen indruk blijkt te hebben gemaakt op de politieke wereld en de vakbonden, die respectievelijk de noodzakelijke hervormingen van het pensioenstelsel blijven uitstellen of die hardnekkig en via de straat blijven afwijzen. Het enige twistpunt tussen beide partijen is het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Maar over de manier waarop dat in goede banen kan en moet worden geleid (niet in het minste financieel) heerst alom een apathische houding. Daartegenover stellen de auteurs dat de tot nu toe genomen maatregelen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, niet zullen volstaan. Toch is het niets te vroeg om de behoeften voor de financiering van het Belgische pensioensysteem voor de komende jaren eens duidelijk te definiëren. Dit is geen materie voor politieke spelletjes noch voor overdreven vakbondseisen. Tegenover de tijdbom, die intussen blijft doortikken tot het hele systeem uit elkaar spat, spreiden zij een totaal onverantwoorde laksheid en ongeïnteresseerdheid ten toon. Blijkbaar is het probleem voor hen politiek nog niet rijp en ondernemen ze pas actie als het te laat is, zoals zo vaak gebeurt in België. De maatregelen van de Belgische regeringen zijn niet veel meer dan wat gemorrel in de marge. De Belgen kennen geen Troonrede maar wel een State of de Union. De beleidsverklaring zou de Belgische premier Charles Michel op 11 oktober in het Belgische Parlement hebben voorgelezen, maar op het allerlaatste moment bleek de begroting nog niet op orde te zijn. Het begrotingstekort zou kunnen worden opgelost door opnieuw te bezuinigen op de zorguitgaven, maar daar was geen meerderheid voor bij de vier coalitiepartijen. Ook fiscale maatregelen om de belastingen voor de rijken te verhogen haalde de eindstreep niet. Gevolg: een regeringscrisis. Beide auteurs laten een niet mis te verstane waarschuwing horen: ‘Het wettelijk pensioenstelsel staat op instorten.’Zonder drastische maatregelen kan er volgens hen geen sprake van zijn dat we ooit het pensioen krijgen waar we recht op hebben en waarop we dus ook zouden moeten kunnen rekenen. Ze noemen de maatregelen van de opeenvolgende Belgische regeringen lapwerk en ‘niet veel meer dan wat gemorrel in de marge’. Kan een oordeel vernietigender zijn? De auteurs vegen ook de vloer aan met allerlei commissies en instellingen, die prognoses opstellen over de vergrijzing en de pensioenen. Die prognoses zijn volgens hen veel te optimistisch. De vergrijzingskosten worden namelijk systematisch onderschat en de economische conjunctuur overschat. Ook vandaag zijn er al alternatieve inkomsten nodig uit de btw-opbrengsten zodat de pensioenen betaalbaar blijven. Een van de politieke partijen in het Belgische parlement stelt voor dat het spaargeld van de burgers aangewend zou kunnen worden om de gaten in de begroting 2017 te dichten. Wat Vuchelen en Scholliers er niet bij zeggen (wat begrijpelijk is, want het is niet hun taak om aan politiek te doen) is dat dergelijke prognoses vaak eerst politiek worden gewogen en bijgesteld om cijfers en gegevens wat gunstiger voor te stellen om ze in de politieke kraam van het moment te laten passen. Anderzijds deinst het tweetal er niet voor terug bepaalde stellige conclusies te weerleggen of af te zwakken. Zo zal de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar volgens de auteurs de verwachtingen maar deels inlossen. Of anders gezegd: de pensioenkosten zullen wel dalen, maar de verhoging van de pensioenleeftijd dreigt ook voor extra 300.000 werklozen te zorgen, omdat de ouderen die langer blijven werken, geen plaats maken voor jongeren op de arbeidsmarkt. Ze raden de jongeren daarom aan zelf tijdig te beginnen te sparen om later een kapitaaltje achter de hand te hebben. Volgens de auteurs bestaat de kans dat ook in België fors in de pensioenen zal worden gesneden zoals in Griekenland is gebeurd. ‘Ooit komt er een pensioencrisis, de vraag is alleen wanneer’, klinkt het somber, want daarmee daalt de koopkracht en dat werkt negatief door in de economische groei. Met hun boek zeggen de auteurs alle betrokkenen bij het pensioendossier te willen wakker schudden. Als er niets wordt gedaan en de huidige koers wordt aangehouden, zien ze maar twee uitwegen om niet te crashen. Dat zijn de pensioensbijdragen spectaculair verhogen of de pensioenen drastisch verlagen. Voor de politiek, die vooral handelt in functie van de gevolgen van haar handelen bij verkiezingen, wordt dat een moeilijke keuze: tussen de pest of de cholera! Vandaar ook de afwachtende houding van die kant. De auteurs spuien niet alleen kritiek, ze dragen ook een mogelijke oplossing aan. Ze geven de beleidsmakers een totaal nieuw pensioensysteem in overweging, waarin een wettelijk basispensioen van €1000 voor iedereen is opgenomen en daarbovenop een wettelijk aanvullend pensioen van €500. Dat wettelijk basispensioen moet gefinancierd worden met de bijdragen van de actieve bevolking zoals dat ook nu het geval is. Het wettelijk aanvullend pensioen moet door elke burger zelf bijeen worden gespaard via een verplichte vorm van individueel pensioensparen. Dit voorstel dat een dubbele pensioenopbouw inhoudt, betekent voor de werknemers een hoger inkomen dan ze momenteel hebben. Nu bedraagt een gemiddeld werknemerspensioen €1200. Het ambtenarenpensioen ligt nu in België gemiddeld op €2400. Het was al eerder de bedoeling die ongelijkheid weg te werken. Ook de auteurs willen beide pensioenen geleidelijk gelijkgeschakeld zien. Ze willen echter niet dat er geraakt wordt aan verworven pensioenrechten. Het nieuwe systeem zou voor alle nieuwkomers op de arbeidsmarkt moeten gelden. De eerste reacties op die voorstellen waren gemengd. Het wettelijk basispensioen (een soort AOW die in Nederland al tientallen jaren bestaat voor mensen die daarvoor maandelijks een premie betaalden) wordt over het algemeen positief onthaald. Uit liberale hoek vingen we wel de vraag op ‘wie voor Sinterklaas moet spelen om het nieuwe systeem te financieren?’. Met het verplicht pensioensparen hebben meer mensen moeite. Ze vinden dat dit op vrijwillige basis moet blijven geschieden. Vlak voor het sluiten van dit blog kwam het nieuws naar buiten dat de Belgische liberale premier Charles Michel, in afzonderlijke gesprekken met de coalitiegenoten, erin zou zijn geslaagd het begrotingstekort 2017 van €3 mrd te dichten. Nadere informatie is op dit moment nog niet beschikbaar. Een ander hoofdpijndossier voor de Belgische regering is een uitspraak van het regionale Waalse parlement dat met grote meerderheid heeft besloten geen goedkeuring te verlenen aan de Ceta, het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada. De Waalse landbouw en industrie zijn bang voor oneerlijke concurrentie van Canada. Er is zeven jaar vergaderd over dit vrijhandelsverdrag, waar 2 jaar geleden al een principe-akkoord over bereikt was. Op 27 oktober zouden de EU-lidstaten en Canada de handtekeningen zetten en het glas heffen. Onder de Europese bevolking bestaan bezwaren over aantasting van arbeidsrecht en consumentenbescherming. Verder kunnen Amerikaanse multinationals met vestigingen in Canada en binnen de EU gebruik maken van de afspraken die zijn gemaakt in de CETA over schadebehandeling door een arbitragehof. Dat belooft weinig goeds voor Europa.

De Nederlandse samenleving heeft zich te afhankelijk gemaakt van banken en andere financiële instellingen, waardoor ons land erg gevoelig is geworden voor de wispelturigheid van de financiële markten. De overheid moet daarom meer doen om de dominantie van de financiële sector terug te dringen, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Volgens het belangrijke adviesorgaan van de regering is het vertrouwen dat het financiële systeem overeind wordt gehouden door de huidige gedetailleerde regelgeving, niet terecht. Om Nederland beter bestand te maken tegen eventuele nieuwe financiële crises stelt de WRR daarom extra maatregelen voor. Zo moet Nederland stoppen met de fiscale stimulansen voor het aangaan van schulden, zoals de hypotheekrenteaftrek. Nog altijd hebben veel huishoudens met hun hypotheken grote schulden uitstaan. Daardoor heeft de geringste beweging in rente en aandelenmarkten invloed op het huishoudboekje. Banken en verzekeraars moeten volgens de raad weerbaarder worden door grotere buffers aan te leggen dan nu wordt geëist. Daarnaast wordt een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid om ‘omheiningen’ binnen financiële instellingen te introduceren. Het idee is om de verschillende onderdelen van een bank zodanig af te scheiden, dat problemen van het ene bedrijfsonderdeel niet direct kunnen overslaan naar andere bedrijfsonderdelen. Pensioenfondsen laten zich door hun focus op dekkingsgraden en rekenrente nu wel erg sterk leiden door kortetermijnontwikkelingen op de financiële markten. Dat zou best eens kritisch onder de loep genomen kunnen worden, vindt de raad verder. Zelfs woningcorporaties en zorginstellingen gaan de laatste jaren veel ingewikkelde financiële transacties aan, waardoor ze soms in de problemen komen. “Het financieel systeem is eerder leidend dan volgend of faciliterend geworden”, concludeert de raad.

Het Japanse techologieconcern Fujitsu gaat in het Verenigd Koninkrijk 1800 banen schrappen om de activiteiten meer te stroomlijnen en de competitie beter het hoofd te kunnen bieden. De afslanking van de Britse divisie zal volgend jaar gaan plaatsvinden als onderdeel van een programma om het bedrijf te transformeren. Fujitsu heeft in het Verenigd Koninkrijk werknemers bij diverse vestigingen, waaronder bij Manchester en in Belfast. Het Japanse bedrijf is onder meer actief met de productie van consumentenelektronica, computers en telecommunicatieapparatuur.

Samsung heeft naar aanleiding van het debacle rond de brandgevaarlijke smartphone Galaxy Note 7 zijn winstverwachting voor het derde kwartaal flink verlaagd. Samsung voorziet nu een operationele winst van $5,2 biljoen won (€4,2 mrd). Voordat het bedrijf deze week besloot de productie en verkoop van de geplaagde Galaxy Note 7 helemaal te staken, ging het nog uit van een resultaat van $7,8 biljoen won. De omzetverwachting is verlaagd van 49 naar 47 biljoen won. De Galaxy Note 7 kwam medio augustus op de markt. Al snel doken verhalen op over toestellen die spontaan in brand vlogen of ontploften. Met de vervanging van de batterij dacht Samsung het euvel te hebben verholpen, maar ook daarna bleken de toestellen nog brandgevaarlijk. Daarom trok het bedrijf deze week de stekker eruit. Met de winstwaarschuwing hangt Samsung voor het eerst een voorlopig prijskaartje aan de mislukking van de Galaxy Note 7. Beleggers namen hun verlies: er verdampte $17 mrd aan beurswaarde in 24 uur. De KLM verbiedt reizigers een Samsung Galaxy Note7 mee in het vliegtuig te nemen.

Het kabinet ziet niets in nieuwe sancties tegen Rusland. Nú een debat houden over nieuwe straffen voor Moskou, zou juist averechts werken. Dat zei premier Rutte vandaag in de Kamer. Het parlement pleitte vandaag om verschillende redenen voor nieuwe sancties. Dat Rusland een loopje neemt met het onderzoek naar MH17 was daar één van. Rutte wil er echter voor waken om dat onafhankelijke onderzoek op deze manier politiek te maken. De premier zegt echter „de boosheid” van de Kamer over dit onderwerp te delen, omdat „Moskou doorgaat met twijfel zaaien.” Ook de manier waarop Rusland zich in Syrië manifesteert, is de Kamer en Rutte een doorn in het oog. Poetin steunt het regime van Assad volledig. Volgens Rutte is het echter onverstandig om daarom nu in Europa voor nieuwe sancties te pleiten. Volgens Rutte zal het namelijk „heel lastig” zijn om het daarover eens te worden in Europa. En als die discussie wordt gestart, maar zonder uitkomst eindigt, is de eenheid van Europa richting Moskou in het geding. „Die Russen geef je een cadeautje door een enorme discussie te voeren die leidt tot een klein boertje. Als je over sancties gaat praten, moet er ook echt iets gebeuren. En als je niet zeker weet dat er wat gaat gebeuren, moet je die discussie niet in het openbaar gaan voeren.” Het is een schimmig spel wat hier wordt gespeeld. Rutte was de man van de sancties voor de Russen, vanwege de Russische steun aan de rebellen in Oost-Oekraïne en de overname van de Krim. Daaroverheen kwam de vliegramp MH17. Hij stond er persoonlijk voor in dat de onderste steen boven zou komen. Toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid met hun derde verslag kwamen stelden zij dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket, zonder te zeggen wie de raket heeft afgevuurd. De plek van lancering ligt in een gebied dat 320 vierkante kilometer groot is. Oekraïne had het luchtruim boven het oosten van het land niet afgesloten, maar dat had wel gemoeten. Op 14 en 16 juli waren Oekraïense legertoestellen neergehaald met raketsystemen die passagiersvliegtuigen op kruishoogte konden raken. Op de dag van de ramp vlogen 160 vluchten over het oosten van Oekraïne. De Nederlandse regering stelt hierover niet te zijn gewaarschuwd voor een concrete dreiging voor burgervliegtuigen in het Oosten van Oekraïne. Daarom was er geen aanleiding voor Nederland om vliegmaatschappijen te waarschuwen. De werkelijkheid is anders. Op 14 juli 2014, drie dagen voor het neerstorten van vlucht MH17, heeft er een diplomatieke briefing plaatsgevonden in Kiev over de veiligheid in Oekraïne en met name in de regio’s Donetsk en Loehansk. De Nederlandse vice-ambassadeur Gerrie Willems was aanwezig evenals ongeveer twintig gasten. Onder hen de ambassadeurs Christof Weil (Duitsland), Simon Smith (Groot-Britannië) en Geoffrey Pyatt (Verenigde Staten). De diplomaten krijgen daar te horen dat voor het eerst zwaar luchtafweergeschut is gebruikt in Oost-Oekraïne. Een Oekraïens Antonov-toestel is neergehaald door separatisten. Volgens de Oekraïense samenvatting, gedateerd 15 juli, zijn de diplomaten de dag ervoor bijgepraat over het illegaal oversteken van de Russische-Oekraïense grens met ‘zwaar militair materieel’ door de Russen en het leveren van ‘Russische wapens en technologie aan militanten’ in de regio Donetsk en Loehansk. Deze informatie is de 14de juli vanuit de Nederlandse ambassade in Kiev naar den Haag verzonden. Het lijkt aannemelijk dat den Haag daarop geen actie heeft ondernomen. Hetgeen, achteraf, verwijtbaar is. 28 september jongstleden presenteerde het Joint Investigation Team (JIT) over de eerste resultaten van dit strafrechtelijk onderzoek, waarop woordvoerders van het Kremlin, het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en het Russische ministerie van Defensie de professionaliteit, integriteit en onafhankelijkheid van het Nederlandse Openbaar Ministerie in twijfel trokken. De Russische ambassadeur is te verstaan gegeven dat dergelijke ongefundeerde kritiek onacceptabel is, volgens minister Bert Koenders. We hebben zelfs onze ambassadeur naar het Kremlin gestuurd om het Nederlandse standpunt te verdedigen. Het OM gaat door om de daders van het neerhalen van de MH17 te achterhalen. Het kabinet blijft zich er tot het uiterste voor inzetten om ze vervolgens voor de rechter te brengen. Het JIT-onderzoek richt zich nu op individuen en zodra we weten wie het gedaan heeft kijken we naar de gevolgen voor landen. Wij willen als regering het strafrechtelijk proces op geen enkele wijze compliceren of beïnvloeden. Koenders roept met klem alle landen, ook Rusland, op uitvoering te geven aan VNVR resolutie 2166. In deze resolutie wordt gesteld dat de daders verantwoordelijk moeten worden gehouden en dat alle staten daaraan dienen mee te werken. Daar is dus geen land van uitgesloten.’ Terug naar Rutte en zijn afhoudende stellingname om de Russen sancties op de leggen. Hij neemt aan dat daarvoor in de EU geen draagvlak aanwezig is. Wij sturen 3 oktober onze ambassadeur in Moskou naar het Kremlin om de Russen duidelijk te maken wat wij van hen ‘eisen’ en vervolgens blijft het stil totdat afgelopen week premier Rutte de Kamer laat weten dat het kabinet de Russen geen sancties gaat opleggen.

De industriële productie in de eurolanden lag in augustus 1,6% hoger dan een maand eerder. De stijging volgt op een afname met 0,7% in juli. Voor de gehele Europese Unie is er een toename van de industriële productie met 1,4%, na eveneens een daling van 0,7% een maand eerder. Op jaarbasis nam de productie in augustus in zowel de eurozone als de gehele EU met 1,8% toe. Van de EU-lidstaten waarvan afzonderlijke cijfers beschikbaar zijn, kende Tsjechië met 12,1% de sterkste toename. Best presterende euroland was Nederland met een productiegroei van 4,4%, gevolg door Duitsland met 3,1%. In Finland en Zweden kromp de productie met respectievelijk 3,5 en 2,9%. Europabreed zat met name de productie van kapitaalgoederen (3,8%), duurzame consumentengoederen (2,7%) en energie (1,9%) in de lift. De productie van niet-duurzame consumentengoederen daalde daarentegen met 0,5%.

Komt Nederland als ‘belastingparadijs’ onder druk te staan van de Haagse politiek? In de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking worden onder meer brievenbusfirma’s naar de Tweede Kamer geroepen. De Kamer besloot tot een zogenoemde parlementaire ondervraging. Dat is de eerste keer. De parlementaire ondervraging is, na een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer kan inzetten. Getuigen zijn verplicht op te komen dagen en worden onder ede gehoord. Het onderzoek komt er op aandringen van regeringspartij PvdA en oppositiepartij GroenLinks. Zij willen „de onderste steen boven”. Ze reageren op de recente onthullingen over grootschalige belastingontwijking en -ontduiking (Panama Papers, Lux leaks, Mexico Papers). De politieke partijen willen trustkantoren en brievenbusmaatschappijen horen, net als fiscalisten/adviseurs die constructies bedenken waarmee rijke particulieren hun vermogen wegsluizen en belasting ontduiken. Het plan kwam van PvdA-Kamerlid Ed Groot en Rik Grashoff van GroenLinks. „Het schandaal rond de Panama Papers openbaarde een groot netwerk van trustkantoren en belastingadviseurs die multinationals en rijke mensen helpen belasting te ontwijken. Nederland speelt in dit spel een schimmige rol”, aldus Grashoff. Hij ziet de mini-enquête als een „belangrijke stap om veel van de fiscale constructies bloot te leggen die belastingontwijking legaal mogelijk maken.”

Je vraagt jezelf al een tijdje af wat de waarde nog is van je (spaar)geld. Van de euro’s die op je spaarrekening nu nog 0,3% rente opleveren, maar binnenkort mogelijk negatief gaat renderen. Je maakt jezelf wijs dat als banken, als gevolg van het monetaire beleid uit Frankfurt, in zwaar weer terecht komen, er €100.000 per bank gedekt wordt door het Deposito-Garantie Stelsel. De werkelijkheid is dat iedere dag de waarde van (spaar)geld daalt. In feite is er zoveel geld in omloop gebracht door de ECB en de 19 aangesloten nationale centrale banken, waardoor geld geleend kan worden tegen nul procent, dat geld geen tot nauwelijks meer iets waard meer is. De ING deed daar onderzoek naar: de helft van de Nederlanders vindt het wel een goed idee zou zijn als de Europese Centrale Bank (ECB) maandelijks een geldbedrag op hun rekening zou storten in de vorm van ‘helikoptergeld’. Dat heeft het economisch bureau van ING uitgezocht. Dat de ECB gewone mensen geld zou geven klinkt misschien als een gek plan, maar het is eigenlijk een variant op maatregelen die de centrale bank nu al toepast om de inflatie en economische groei in de eurozone aan te jagen. Er wordt indirect al op grote schaal geld in de economie gepompt door obligaties op te kopen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat mensen dat maandelijkse extraatje ook gaan uitgeven. En daar loopt het plan spaak, blijkt uit de studie waarvoor bijna 12.000 mensen in twaalf Europese landen zijn ondervraagd. De meerderheid van de respondenten gaf aan deze meevaller vooral achter de hand te willen houden. Een plan om als het ware geld uit een helikopter te gaan gooien, om de economie te helpen, werd al bedacht in 1969 door de econoom Milton Friedman. Het idee, zoals ING dit beschrijft, is nog nooit in de praktijk gebracht. Günter Hannich schrijft deze week over dit onderwerp onder meer het volgende: ‘op dit moment schrijf ik regelmatig over het risico van een grote crash, die ons op dit moment bedreigt. Uit de vele vragen die mij worden gesteld weet ik dat er is zelfs geen nauwkeurig beeld is over de wijze waarop een crash ontstaat. Geld is de belangrijkste factor in een crash. Allereerst moet duidelijk zijn wat geld is. Veel geld waar tegenwoordig naar wordt verwezen is helemaal geen held. Alleen de uitgegeven munten en de bankbiljetten zijn geld, stelt de vermogensbeheerder Hannich. Bankrekeningen zijn daarentegen enkel beloften op de uitbetaling van de cash. Bank deposito’s zijn dus geen geld, maar alleen de belofte van geld! Als nu een crash komt, dan zijn zeer snel meer en meer banken failliet. Bij de crash gaat het onvermijdelijk tot een tekort aan geld. Het was zeer dramatisch in Cyprus in het voorjaar van 2013, of in Griekenland in de zomer, 2015.In beide gevallen viel het bankwezen stil: er was veel teveel te weinig cash voorhanden. Voor de pinautomaten stonden lange wachtrijen – en in Griekenland, de uitbetaling was, tijdelijk, volledig geschorst. Dergelijke noodsituaties kunnen opnieuw optreden, wegens gebrek aan cash in het monetaire systeem. Als banken niet langer kunnen voldoen aan het opnemen van (spaar)geld, zal geen hyperinflatie ontstaan, maar een deflatoire spiraal.

Minister-president Rutte sprak deze week in Zwolle de jaarlijkse Thorbeckelezing uit. Over ‘regeerbaarheid’ moest het gaan, maar Rutte koos ervoor te praten over zijn eigen functie: die van minister-president. Hij deed daar verrassende uitspraken over. Zijn betoog: dat er van die functie amper een omschrijving bestaat, is misschien merkwaardig, maar het moet wel zo blijven. Hij vertelde hoe hij bijvoorbeeld in Europa maar gewoon optreedt als regeringsleider, ook al kent het Nederlandse staatsrecht die term helemaal niet. En dat zijn rol steeds groter wordt, naarmate de politieke omstandigheden ingewikkelder worden. “Het beroep op de premier van dienst wordt groter. Aan hem is per slot van rekening de coördinatie en afstemming opgedragen.” Toch zegt Rutte: laat die functieomschrijving vaag. Leg het niet vast. Geef een premier geen formele macht. “In mijn baan komt het meer dan ooit aan op coördinatie en zorgen voor eenheid. Hoe meer officiële verantwoordelijkheden en mandaten, des te lastiger wordt het de kerntaak goed en succesvol uit te voeren.” Toen ik deze tekst herlezen had, ontstonden vragen. Wij leven in een democratie, waarin de regering verantwoording aflegt aan het volk (het Parlement) over het uitgevoerde beleid. Daar is de premier dus helemaal niet mee bezig, integendeel, hij doet maar wat, waarvan hij denkt dat het het meest haalbare is in de gegeven omstandigheden. Geef mij geen opdrachten, hou mijn functieomschrijving zo vaag mogelijk, zodat ik staande kan blijven in dit kabinet, in de Europese Raad. Onze Grondwet kent geen ‘regeringsleider’ en nergens wordt die functie gekoppeld aan die van premier. Staatsrechtelijk moet worden vastgesteld of, in de zin van de Grondwet, de Koning niet meer rechten heeft dan de premier. In ieder geval moet deze lacune in de Grondwet zo snel mogelijk worden gerepareerd en daarbij worden aangegeven aan welke functie-eisen de premier en de regeringsleider moet voldoen. Zoals de premier de situatie schetst is er sprake van ‘gerommel van de eerste orde’. Al twee weken zie ik de politieke en liberale partijleider van de VVD, de premier, en de regeringsleider op de TV en in de media met de aankondiging dat hij een plan heeft om onze kinderen dezelfde welvaart te geven als de ouders van nu. Weliswaar met een voorbehoud dat hij nog niet precies weet hoe hij dat moet gaan realiseren. Als ik kijk naar de resultaten van zijn hervormingen en bezuinigen van 2 kabinetten Rutte, dan vallen een aantal projecten door de mand met een dikke onvoldoende. Neem de jeugszorg die nu door de gemeenten moet worden uitgevoerd en daarvoor te weinig geld hebben gekregen waardoor de pot voor gespecialiseerde zorgverleners dit jaar nu al leeg is. Neem de ggz, waar de wachtlijsten onaanvaardbaar langer worden. Kinderen en volwassenen moeten steeds langer wachten voordat ze hulp krijgen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een kind wacht nu gemiddeld 5,3 weken op het eerste gesprek, de hoogste uitschieter is 15 weken. Volwassenen krijgen gemiddeld na 4,9 weken een intakegesprek. De landelijke afspraak is een maximale wachttijd van vier weken. Voor iemand met psychische problemen kan wachten schadelijk zijn, zegt Jacobine Geel, voorzitter van de brancheorganisatie van ggz-instellingen. “De patiënt voelt zich niet gezien, dat verergert het ziektebeeld.” Met die zwaardere klachten komt hij de ggz-instelling binnen, die weer een intensievere behandeling moet bieden. “Dat is uiteindelijk duurder en slecht voor de zorg.” Neem alle ellende die de pgb heeft veroorzaakt en nog steeds niet overal is opgelost. In Almere krijgt een kind met angststoornissen even geen hulp meer. Almere betaalt alleen nog probleemgevallen die in een crisis verkeren, in alle andere gevallen moeten de ouders of de zorgverleners zelf de hoogstnoodzakelijke behandeling zelf maar betalen. Geen enkele gemeente heeft de zorg voor ‘verwarde personen’ op orde. De Participatiewet van Klijnsma haalt de gemaakte afspraken niet. Gebrek aan deskundigheid bij veel WMO-loketten. Centraal staat de burocratie, de burger wacht …….

Het kabinet is hard op weg om te voldoen aan de reductie van broeikasgassen omdat de rekenmethodiek is aangepast waardoor er een winst van 4% kon worden doorgevoerd. De overheid zegt dat we op schema liggen met de CO2 uitstoot, maar of het nu beter gaat met het milieu is maar de vraag.

De onzekerheid over de groeiende populariteit bij onder meer de anti-Europese politieke partijen heeft impact op de investeringen van bedrijven en de bestedingen bij consumenten. Dat stelt Stephanie Kelly, politiek econoom van Standard Life Investments. Volgens Kelly drukken naast het toenemend populisme ook een verharding van ideologische politieke verdeeldheid bij veel ontwikkelde landen voortkomend uit de nasleep financiële crisis steeds meer een stempel op de economische groei. Zij wijst er op dat bedrijven en consumenten een afwachtende houding aannemen met het oog op de onzekere uitkomsten van bepaalde politieke gebeurtenissen en de hand op de knip zullen houden totdat meer duidelijkheid daarover is. Zolang de onderliggende thema’s als inkomensongelijkheid en zorgen over handel en migratie niet worden aangepakt zullen deze factoren hun verstorende uitwerking blijven uitoefenen op de politiek en de beleidsonzekerheid verder vergroten met gevolgen voor de economische groei, stelt Kelly.

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in het derde kwartaal opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vorig kwartaal werden circa 91.000 nieuwe auto’s aan de man gebracht, ten opzichte van bijna 100.000 auto’s in het derde kwartaal van 2015. Daarmee werd de lijn van de eerste helft van dit jaar doorgetrokken. In de eerste negen maanden van 2016 werden in totaal 15.600 minder nieuwe auto’s verkocht dan vorig jaar, wat een afname is van 5%. Met de verkoop van tweedehandsauto’s gaat het wel goed. De verkoop daarvan steeg vorig kwartaal met 5%, naar 473.000 wagens. De laatste piek in de verkoop van nieuwe auto’s stamt uit 2011. Sinds dat jaar nemen de verkopen af. De meeste nieuwe auto’s worden aan 55-plussers verkocht.

Ruim de helft van de dieselauto’s die in ons land een milieucertificaat hebben gekregen stoot meer uitlaatgassen uit dan de fabrikanten opgeven. Dat constateert de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) na onderzoek van dertig dieselauto’s. Bij zestien blijkt de emissie tijdens het rijden op de weg beduidend hoger dan tijdens de test op de rollenbank. De geconstateerde afwijkingen komen naar voren bij het variëren met de snelheid, tijd, afstand of buitentemperatuur, aldus de RDW. Zulke afwijkingen zijn in principe verboden tenzij het noodzakelijk is om motorschade te voorkomen. De dienst heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het schandaal rond de sjoemelsoftware bij Volkswagen.

Voor de ECB komt komende donderdag te vroeg om een verlenging van het obligatieaankoopprogramma aan te kondigen, zo meent Carsten Brzeski van ING. De econoom denkt echter wel dat voorzitter Mario Draghi dan een tipje van de sluier zal oplichten. Brzeski constateert dat enkele leden van de ECB een hardere toon beginnen aan te slaan. Deze gaan soms gepaard met de waarschuwing dat het handhaven van een extreem lage rente voor een lange periode onbedoelde risico’s met zich meebrengt. De eerste geruchten over tapering (= een geleidelijke afbouw van de aankoopprogramma’s van obligaties door een centrale bank) doken begin deze maand op. De econoom ziet een afbouw van het opkoopprogramma niet snel gebeuren. Wel is hij blij met de herinnering dat hier ooit een einde aan komt. Brzeski is benieuwd of de ECB donderdag bij de toelichting op het rentebesluit ingaat op de schaarste aan op te kopen obligaties. Zo ja, dan is dat een duidelijke indicatie dat de centrale bank op een verlenging van het opkoopprogramma aanstuurt. Tot maart 2017 doet het schaarsteprobleem volgens hem zich namelijk niet voor. Als meest waarschijnlijke oplossing voor het probleem ziet hij het oprekken van het percentage obligaties dat de ECB van een land of bedrijf mag kopen van 33% naar 49,9%. Ik deel de optimistische visie van Brzeski niet voor wat betreft de beschikbare ruimte op de markt om eerste klas obligaties op te kunnen blijven kopen. Het kan niet zo zijn dat dit opkoopprogramma van €80 mrd per maand uiteindelijk niet zal leiden tot het ontstaan van ongewenste ontwikkelingen. De centrale banken doen maar wat (ongekende liquiditeitsverruiming gepaard gaand met extreem lage dan wel negatieve renteniveaus) en onderkennen niet de risico’s die ze scheppen door het monetaire beleid dat ze voeren.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 14 oktober 2016; week 41: AEX 450,50; BEL 20 3.555,49; CAC-40 4470,92; DAX 30 10.580,38; FTSE 100 7013,55; SMI 8.089,91; RTS (Rusland) 983,04; DJIA 18138,38; NY-Nasdaq 100 4.808,485; Nikkei 225 16856,37; Hang Seng 23.261,25; All Ords 5518,50; SSEC 3063,809; €/$ 1,09,72; goud $1250,50; dat is €36658,47 per kg, 3 maands Euribor -0,311% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,158%, 10 jaar VS 1,7696%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,159, elders €1,264.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE15102016/346 In de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking worden fiscale deskundigen naar de Tweede Kamer geroepen voor een zogenoemde parlementaire ondervraging onder ede

UPDATE08102016/345 Straks kijken we op de euro terug als op een huwelijk dat niet kón standhouden.

Afgelopen zondag gaf de 74-jarige Dr Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht, zijn laatste college. Een visie op de toekomst, waar moet dit land naartoe en onder wiens leiding, vroeg ik me na het college af. Ik heb genoten van de wijze waarop hij aangaf met welke opdrachten het volgende kabinet wordt geconfronteerd. In ieder geval missen Rutte en zijn kompanen de capaciteiten daarvoor. Daar zijn zwaargewichten voor nodig. Uitzending gemist, dan even tijd vrijmaken. In hetzelfde programma sprak de Amerikaans econoom Joseph Stiglitz over de toekomst van ons continent. Europa is ongelijker, instabieler en ontevredener dan ooit. En dat is voornamelijk de schuld van één en dezelfde dader: de euro. In zijn boek ‘De euro: hoe de gemeenschappelijke munt Europa bedreigt’ fileert de Nobelprijswinnaar de introductie van de munt en het catastrofale beleid van de Trojka. Is er een toekomst voor de euro zonder een politieke Unie? Stiglitz zegt: nee. In feite heeft de euro geen toekomst in zijn huidige vorm en onder de huidige omstandigheden. Er moet meer Europa komen ondersteund door instituties. Doorgaan met het huidige structuur is geen optie. Misschien, is de vraag, kan de euro worden opgedeeld in een dure euro voor Noord Europa en een goedkopere voor de Zuidelijke eurolanden. Mogelijk moeten de financieel/economisch zwakkere eurolanden de mogelijkheid krijgen de euro te devalueren, stelt de Amerikaanse topeconoom. Ik zie dat nog niet scherp voor ogen. Ergens zegt Joseph Stiglitz, econoom en Nobelprijswinnaar: red Europa, vernietig de euro. De Muntunie:is een vechthuwelijk van negentien partners. Te verschillend zijn ze, de geliefden. Hij geeft aan hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt. Vanaf het prille begin, in de jaren negentig, was er het enorme onderscheid in temperament en overtuigingen. In economische kracht eveneens, hetgeen leidde tot afhankelijkheid, wat vaak fataal kan eindigen in relaties. In plaats van naar elkaar toe te groeien laten de geliefden de tegenstellingen door de jaren heen alleen maar toenemen. Net als het gekibbel, de irritaties, de ruzies. De euro is een test voor wat er gebeurt als je één munt invoert voor negentien landen met ieder een eigen status, een eigen cultuur en met eigen sociaal/maatschappelijke en financieel/economische fundamenten. Wat economen hier en in de VS zien is dat de euro een mislukt experiment is geworden. De munt heeft economische groei geschaad, tegenstellingen tussen landen vergroot en betekende de doodsteek voor solidariteit in de eurozone. Stiglitz schetst een sombere toekomst voor de euro in zijn huidige vorm. De tijd dringt om maatregelen te nemen om de eurozone bij elkaar te houden. “Dit soort processen kosten veel tijd, maar het is de vraag of die er nog wel is. Kijk maar naar de onderhandelingen over een Brexit. Politici willen aansturen op een ordelijk verloop hiervan, maar het is de vraag of hen dat wordt gegund.” De Britse premier May liet deze week weten dat ze voornemens is volgend voorjaar de artikel 50 procedure op te starten. Stiglitz verwijst naar een onderzoek van de econoom Robert Mundell, die ver voor de introductie van de euro, al publiceerde over de beperkingen van een Muntunie (euro). Zijn conclusie was toen al dat een eenheidsmunt zonder politieke unie nooit gaat werken. Welnu, Mundell’s gedachtenexperiment is werkelijkheid geworden. En mijn conclusie, die van Stiglitz, is dat de muntunie nog veel problematischer is dan voorspeld.’ Alhoewel er kritiek te horen is over enkele aannames die de Nobelprijswinnaar in zijn boek pleegt, is ook te horen dat wat hij schrijft en zegt wordt herkend en ondersteund, maar niet luid en duidelijk naar buiten wordt gebracht. Stiglitz heeft afgelopen weekend met Dijssel van gedachten gewisseld: er ontstond geen consensus over het te voeren beleid. Dat is ook wel verklaarbaar want Stiglitz en de Griekse oud-minister van Financiën Yanis Varoufakis (de aartsvijand van Dijssel) liggen op een lijn. Stiglitz stelt: stop met de rigide begrotingsregels (EMU-saldo 3% en EMU-schuld 60%), realiseer een nauwere samenleving, een bankenunie en een schuldverdeling tussen noord en zuid; alleen zo is de euro te redden. En dat vul ik dan aan met breng Oost en West-Europese landen weer on speaking terms, voer het vluchtelingenbeleid uit en stop met het krankzinnige monetaire beleid van Draghi. En dan over de rol van Duitsland binnen de EU. Aan de ene kant zijn ze nodig om de kar te trekken, aan de andere kant traineren ze ‘meer Europa’. We kunnen ook niet ontkennen dat we daar een prijs voor moet betalen. Kijk naar de hoogmoed bij ondernemingen als Volkswagen en Deutsche Bank, kijk kritisch naar de wijze waarop Duitse politici de Grieken hebben vernederd. Uiteindelijk betaalt de EU daarvoor een prijs, mogelijk zelfs een hoge prijs. Ik sluit helemaal niet uit dat de Britten zich niet langer door de Duitsers wilden laten kapittelen.

Het IMF kwam deze week met een onverwachte waarschuwing voor Dijssel en het kabinet Rutte II: de groei van de Nederlandse economie gaat wat vertragen. Een open economie als die van Nederland is gevoelig voor een vertraging van de wereldhandel. Het IMF verwacht een lagere groei voor ons land. Groeide de economie vorig jaar nog 2%, dit jaar blijven we steken op 1,7%, volgend jaar is dat naar verwachting 1,6%. Ook wereldwijd ziet het IMF dat de economie afkoelt. Het fonds waarschuwt voor groeiend protectionisme en populisme, dat de groei hindert. Het IMF verwacht dat de wereldeconomie dit jaar 3,1% groeit, volgend jaar stijgt dat naar 3,4%. Die groeiversnelling is vooral te danken aan een verbetering van de groei in opkomende landen, waaronder Rusland en Brazilië. Beide ramingen liggen echter fractioneel lager dan bij de vooruitzichten van april. De risico’s van de politieke onenigheid en protectionistisch beleid nemen volgens het fonds toe. Als voorbeeld wordt het Brexit-referendum genoemd. Hoe groot de gevolgen daarvan zijn, blijft onduidelijk zolang de handelsverdragen tussen de Britten en de EU nog niet bekend zijn. Ook de harde verkiezingsstrijd in de VS laat zien dat het vraagvlak voor globalisering en vrije handel afbrokkelt. Maar je verschuilen achter de eigen grenzen is volgens het IMF niet het juiste antwoord op de groeiende inkomensongelijkheid en de lagere economische groei. Het IMF maakt zich zorgen om de trage groei van de wereldhandel. Sinds 2012 nam de wereldhandel gemiddeld per jaar slechts 3% toe. Dat was de helft lager dan de gemiddelde groei in de drie decennia daarvoor. Een sluitende verklaring daarvoor heeft het IMF niet. Een belangrijke factor is het trage tempo waarin de wereldeconomie groeit. Maar het fonds wijst ook naar een toename van protectionistische maatregelen en een lager tempo waarin landen akkoorden voor vrije handel sluiten.

Dit weekend is Maurice de Hond 40 jaar bezig met politieke peilingen. Hoe kijkt hij naar de politiek en naar de ontwikkeling van democratische staatsstructuren in de Westerse wereld. Kijk niet alleen naar de verkiezingsstrijd in de VS tussen Trump en Clinton. Kijk naar Kijk ook naar de Europese Unie en de lidstaten van de EU. De waardering van de politiek door het kiezersvolk. In hoeverre vertolkt Rutte nog de stem van het volk. Wordt hij gezien als de leider van het Nederlandse volk. Behartigt hij de belangen van alle inwoners, of zet hij bepaalde groepen buitenspel. Hij zegt dat Nederland blijft zoals Nederland nu is. Is een chotspe, Nederland is nu niet meer het land dat het vijf jaar geleden was en over vijf jaar (2021) zal Nederland er ook anders uitzien. Al was het maar dat de relatie met de EU inhoudelijk zal zijn gewijzigd. Staat de democratie in de Westelijke wereld op instorten? Moet ons staatsstelsel worden vernieuwd, hervormd en hoe zou dat dan moeten? De politici van vandaag en morgen zullen daar geen voorzet voor doen. Althans dat mag je niet van ze verwachten, ook niet als het om Donald Trump gaat. Als de afstand tussen het volk en de politiek te groot wordt, en er geen draagvlak meer is onder het volk, zal het volk een greep naar de macht doen: een revolutie dus. Als dat in een land plaatsvindt, stel Griekenland, zal dat een zo grote uitstraling geven dat ‘op veel meer plekken’ het volk wakker geschud zal worden.

Ik ben deze week overstroomd in de media met Marc Rutte, die zich nu al profileert als de premie van het derde kabinet Rutte, ondanks, misschien wel dankzij, zijn uitspraak over ‘pleur_op’. De VVD krijgt zeker mijn stem niet bij de komende verkiezingen. Een paar punten uit het VVD-verkiezingsprogramma: het kinderpardon afschaffen; de huurtoeslag gaat omlaag (op een moment dat de huurprijzen in de sociale woningbouw omhoog mogen gaan); AOW uitkering op nog latere leeftijd; geen milieuzones; agenten worden niet als verdachte aangemerkt; illegaal verblijf van asielzoekers/vluchtelingen (ook als ze niet terug kunnen keren naar het thuisland), ook mensen die hulp verlenen aan illegalen zijn strafbaar.

Technologiebedrijf Ericsson schrapt 3000 banen in Zweden en gaat de productie in het thuisland verder inperken. Bij het bedrijf werkten eind juni wereldwijd 116.000 mensen, waarvan 16.000 in Zweden. Naast het banenverlies bij de productielijnen worden ook de afdelingen voor verkoop en onderzoek en ontwikkeling getroffen. Ericsson kondigde twee jaar geleden een flink bezuinigingsprogramma aan. Afgelopen zomer werd het besparingsdoel verder opgeschroefd, omdat de financiële resultaten ondermaats bleven. Dat kostte uiteindelijk ook topman Hans Vestberg de kop. Het bedrijf, dat apparatuur voor telecomnetwerken maakt, heeft veel last van concurrentie van onder meer Nokia en Huawei en lagere investeringen door klanten.

ING schrapt wereldwijd zo’n 7000 banen. In Nederland moeten tot 2021 in totaal 2300 medewerkers op zoek naar ander werk. Dat heeft de leiding van ING bekendgemaakt. De bank voert een nieuwe reorganisatie door, die tot meer efficiency moet leiden. Dit moet volgens de leiding weer betere en snellere (online) dienstverlening voor klanten opleveren. Onder meer alle verschillende technische systemen worden wereldwijd geharmoniseerd. Voor dit laatste investeert ING €800 mln in verbetering van alle systemen. De reorganisatie moet in 2021 zo’n €900 miljoen aan kostenbesparing opleveren. De zwaarste klappen qua personeelsbezetting vinden plaats in Nederland en België. Het Belgische onderdeel van ING wordt met een fte-verlies van 3500 het meest ingrijpend getroffen. Van de 7000 banen die in totaal moeten verdwijnen zijn 950 posities die ’door externe partijen’ worden ingevuld. Steeds meer klanten gaan digitaal en bankieren bij ons via mobiele apparaten. Zij verwachten dat wij nieuwe technologie net zo snel doorvoeren als in andere sectoren gebeurt. Om een leider in digitaal bankieren te blijven, moeten wij een betere klantenervaring bieden die direct, persoonlijk, eenvoudig en relevant is”, licht ceo Ralph Hamers de noodzaak van de nieuwe ingrijpende plannen toe. ,,Tegelijkertijd worden banken geconfronteerd met aanhoudende toezichtsregels en een lange periode van ultralage rentes. Deze factoren zetten de winsten onder druk, en die winsten zijn nodig om groei en investeringen te financieren.” Klaas Knot, de president van DNB, kijkt dieper naar deze problematiek. Nederlandse banken zien hun winstgevendheid verder teruglopen door steeds zwaardere eisen aan hun kapitaalbuffers. Toch beloven zij hun aandeelhouders nog rendementen van 10% of meer. Onhaalbaar, concludeert toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in een studie die zij recentelijk naar buiten bracht. Oneerlijk, zeg ik daarbij. Nu al beloven banken hun beleggers meer dan zij waarmaken. Terwijl de spaarders worden afgeschept met extreem lage rentes over hun spaargeld, worden beleggers verwent met dubbele rendementscijfers. De winstgevendheid van banken wordt veelal uitgedrukt in het rendement op het eigen vermogen. Dat kwam in de eerste helft van dit jaar uit op 7,3% gemiddeld voor de drie Nederlandse grootbanken (ABN Amro, ING en Rabobank). Dat is voor alle drie lager dan wat zij voorspiegelen. Rabobank wil minimaal 8% halen, ABN Amro en ING mikken op minimaal 10%. De onderzoekers van DNB voorzien eerder een verdere daling dan een stijging van de winstgevendheid. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan aanvullende kapitaaleisen voor banken. Voor de drie grote banken betekent dat een extra kapitaalbehoefte van €10 tot €30 mrd. Daarmee stijgt het eigen vermogen en wordt het rendement als vanzelf lager, tenzij banken via stevige kostenbesparingen de winst ook weten op te krikken, zoals ING probeert met een grote sanerinsgoperatie. Die kans is niet erg groot, verwacht DNB. In een gemiddeld scenario daalt de winstgevendheid van banken verder, van 7,3% naar 5,6% rendement. Daarmee zijn de streefcijfers van de banken ver uit beeld geraakt. Via kostenbesparingen kunnen banken mogelijk wat terugwinnen, maar het is onwaarschijnlijk dat ze daarmee ver boven het huidige niveau zullen uitkomen, zo rekent DNB voor. Wereldwijde toezichthouders onderhandelen momenteel ook over de nieuwe eisen voor banken. Dat gaat vooral over de manier waarop banken hun bezittingen mogen ‘wegen’ voor de berekening van hun buffers. Zo hoeven banken bijvoorbeeld minder buffers aan te houden bij het verstrekken van hypotheken dan bij het lenen van eenzelfde bedrag aan het mkb. De manier waarop banken die risico’s invullen, mogen zij nu in grote mate nog zelf bepalen. DNB verzet zich internationaal sterk tegen kritiek op die aanpak. Vooral de Amerikanen willen dat banken minder ruimte krijgen om zelf hun risico’s en daarmee hun buffers te bepalen. Zij pleiten voor een standaardmodel, waarin alle banken hun leningen op dezelfde manier waarderen. Dat moet voorkomen dat banken aan hun interne modellen sleutelen met als doel hun buffers te verkleinen en daarmee hun winstgevendheid te vergroten. Dat kan voor de Nederlandse banken grote gevolgen hebben. Vooral de enorme hypotheekportefeuilles van de drie grootbanken kunnen een molensteen om hun nek worden. Volgens het IMF ‘wegen’ Nederlandse banken hun hypotheken maar voor 11,5% mee. In een publicatie van Rabobank van dit voorjaar rekent de bank voor dat op die manier banken minder dan één procent aan buffers achter de hand hebben voor hun hypothekenportefeuille. En dat krijgt toezichthouder DNB maar moeilijk uitgelegd in het buitenland. Het is niet alleen moeilijk uit te leggen, het is ook uiterst onwenselijk. Onlangs dreigde de toezichthouder regels die uit het internationaal overleg voortvloeien niet in te voeren. De onderhandelaars van DNB maakten zich in een interview met het FD hard voor het recht van banken om zelf hun risico’s te blijven bepalen. Maar dat is nog maar de vraag of dat ‘wenselijk’ is. Hoe moet ik de stellingname van DNB uitleggen. Wie is er verantwoordelijk voor de grote van het bufferkapitaal in relatie tot de risico’s die zij lopen met hun leningenportefeuille? De bank zelf of de toezichthouder?

De extreme stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank hebben per saldo een positieve bijdrage geleverd aan het Europese bankensysteem, zo stelt ECB-bestuurder Yves Mersch. Mersch reageerde daarmee op de kritiek dat na het beleid van de ECB om negatieve rentes door te gaan voeren banken er mee worstelen om winstgevend te blijven, zo meldt The Financial Times. Volgens de ECB-bestuurder hebben globaal de recente steunacties een positieve impact gehad op de winstgevendheid van banken in vergelijking met een scenario dat de ECB niets zou hebben gedaan. De ECB heeft in de afgelopen jaren onder meer de beleidsrente naar vrijwel nul gebracht en daarnaast de rente waartegen banken hun overtollige tegoeden stallen bij de ECB negatief te maken om de inflatie richting de doelstelling van 2% aan te jagen. Mersch en Knot kijken niet op dezelfde wijze naar de gevolgen van de (negatieve) rentetarieven voor de winstgevendheid van de banken als gevolg van het door Draghi gevoerde beleid.

Nog even en het is net zo rendabel om je spaargeld in een oude sok te bewaren als op een spaarrekening. Triodos Bank heeft de rente op internetspaarrekeningen gehalveerd naar 0,1%. De rente is daarmee lager dan de toch al ultralage inflatie – tot nu toe in 2016 gemiddeld 0,3% – waardoor sparen bij de ‘duurzame’ bank in feite geld kost. Triodos bood al langer de laagste rente van alle Nederlandse banken, maar in de hele bancaire sector gaat de vergoeding die klanten krijgen voor het stallen van hun geld langzaam maar zeker richting het nulpunt. Bij de drie grote banken ABN Amro, ING en Rabobank komt de rente op een gewone internetspaarrekening niet boven de 0,3%. De maximale rente op een spaarrekening met vrij opneembare tegoeden is 0,8%, geboden door Nationale Nederlanden. Een jaar of drie geleden boden de drie grote banken nog het dubbele. Als belangrijkste reden voor de renteverlaging noemt Triodos de historisch lage rentetarieven van de Europese Centrale Bank. Zoals spaarders geld onderbrengen bij een bank, zo parkeren banken spaargeld dat ze niet direct kunnen gebruiken – bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bedrijven zijn om leningen aan te verstrekken – tijdelijk bij de ECB. Maar de ECB rekent daarvoor een negatieve rente van min 0,4%, waardoor banken voor elke duizend euro spaargeld die ze in Frankfurt parkeren in feite een boete van vier euro per jaar moeten betalen. De ECB hoopt zo te stimuleren dat banken leningen verstrekken aan bedrijven en de economie helpen aan te jagen. Banken reageren hierop door de rente op spaarrekeningen te verlagen. ‘Wij financieren onszelf met spaargeld, we trekken in tegenstelling tot andere banken geen geld aan op de kapitaalmarkt’, zegt Triodos-woordvoerder Maarten Thijs. ‘Met dat spaargeld verstrekken we leningen aan duurzame ondernemers. Maar het ophalen van spaargeld en het verstrekken van leningen houdt nu eenmaal geen gelijke tred: al was het maar omdat het beoordelen van kredietaanvragen op risico’s, rendement en duurzaamheid een arbeidsintensief proces is. Het overtollige spaargeld stallen we deels bij de ECB, maar tegen een negatieve rente. De nadelige gevolgen daarvan moeten we helaas voor een deel doorberekenen aan onze spaarders.’ Her en der in Europa bieden banken zelfs al negatieve rentes op spaarrekeningen. Een bank uit het Beierse Gmund am Tegernsee rekent klanten met meer dan een ton aan spaargeld een rente van min 0,4%, oftewel een jaarlijkse spaarboete van €400 over €100.000. Ook de Royal Bank of Scotland en de Bank of Ireland rekenen vermogende klanten inmiddels een negatieve rente. ABN Amro heeft onlangs de voorwaarden voor zakelijke klanten veranderd, waardoor de bank sinds 1 oktober in geval van ‘uitzonderlijke marktomstandigheden’ de rente mag verlagen tot onder nul.

Levende hel’ in Aleppo maar het Westen grijpt niet in. Het is alweer even geleden dat John Kerry de telefoon pakte en Moskou opbelde met een dreigement: nog meer bombardementen op Aleppo en het is afgelopen met onze gesprekken over Syrië. Maar nieuwe luchtaanvallen bleven Oost-Aleppo teisteren. Maar Kerry handelt niet consequent want een paar dagen later hing hij weer aan de lijn bij de Russische minister van Buitenlandse Zaken om over Syrië te praten? Precies, Kerry. Door wie wordt het standpunt van de Amerikanen verwoord. Kerry spreekt niet namens het Witte Huis en het ministerie van Defensie. Kerry zit zijn tijd als minister van Buitenlandse Zaken uit en komt niet meer terug in het kabinet na de verkiezingen. De positie van de VS is niet ‘wenselijk’. Wiens beleid is verantwoordelijk voor de enorme chaos in het Midden Oosten. Wie wilde zo nodig Saddam Hoesein van zijn zetel wippen en wat waren daarvan de gevolgen? Wie ging er wapens leveren aan Syrische rebellengroepen die zich momenteel in Oost-Aleppo bevinden. Wie zijn eigenlijk die rebellen, die meer dan 100 groepjes die het vertrek van Assad nastreven. Stel, Assad verdwijnt van het slagveld, wat gaat er dan gebeuren. Grijpt dan IS de macht of de Koerden of de Russen? En verdelen die 100 rebellengroepjes dan 100 lapjes grond? De Russische en Syrische luchtaanvallen op rebellengebied in Oost-Aleppo zijn niet gestopt sinds het dreigement van de Amerikaanse minister. Ze worden heviger. Moskous enige vliegdekschip is onderweg naar de regio en dit weekend arriveerden nieuwe Su-24 en Su-34 gevechtsjagers op de Russische basis in Syrië. De Amerikanen willen en de Syrische rebellen wapens blijven leveren om daarmee het aftreden van Assad te realiseren, maar tegelijkertijd willen ze een staakt het vuren om humane missies (voeding, drank en medicijnen) mogelijk te maken. Als de Amerikanen hun verlies accepteren en stoppen met het leveren van wapens is er geen reden meer voor de Russen en Assad om te blijven bombarderen. Het enige wat dan blijft is IS, dat veel van hun kracht heeft verloren.

Deutsche Bank blijft slecht nieuws aantrekken. De bank is deze week officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij de Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena. Een rechter in Milaan heeft het verzoek van de Italiaanse justitie om een strafzaak in gang te zetten tegen Deutsche Bank, een medewerker van het concern en vijf oud-bestuurders, toegewezen. Ook enkele oud-bestuurders van de Japanse zakenbank Nomura en Monte dei Paschi zelf moeten voor de rechter verschijnen. Bij Monte dei Paschi, de oudste bank ter wereld, zouden tussen 2008 en 2012 via ingewikkelde financiële constructies met derivaten forse verliezen tot €2 mrd zijn gemaskeerd. Volgens de aanklagers hebben de andere twee banken de Italianen daarbij geholpen. De Japanse bank ontkent de beschuldiging. Deutsche Bank zegt dat het zich in de rechtszaal zal verdedigen. Deutsche Bank is een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Deutsche Bank was ooit de degelijkste bank van het Duitse Wirtschaftswunder. Na talrijke schandalen is van dat imago weinig meer over. Duitsland is het land dat de EU sinds 2008 de les leest inzake de verhouding tussen politiek en de financiële wereld. En Duitsland is het land dat het hardste streed voor de nieuwe Europese bankenregels die het verlenen van staatssteun een stuk ingewikkelder hebben gemaakt. Toen de Italiaanse regering begin dit jaar toch overwoog de op omvallen staande bank Monte dei Paschi te steunen, achtte Angela Merkel het nodig nog eens persoonlijk duidelijk te maken dat dat niet de bedoeling was. En dat terwijl de aandelenkoers van Deutsche Bank ook toen al daalde als gevolg van onfrisse zaken in onder andere de VS en Rusland. In het ad.nl las ik een interessant artikel, met uitspraken als: een knock-out van Deutsche Bank kan zomaar het einde inluiden van Angela Merkel; van financieel bastion tot zorgenkind. Juist in het land dat de eurocrisis met vlag en wimpel overleefde en sindsdien zo veel macht naar zich toetrok, zit nu opgescheept met de grootste probleembank van Europa. Deutsche Bank A.G. heeft momenteel veel weg van een bokser die staat te tollen op zijn benen. Een bokser die nog net niet smeekt om de verlossende knock-out (handdoek in de ring werpen), omdat die ellendige reeks van klappen hem te veel is geworden. De boete van ruim 2 miljard dollar in 2015, vanwege het manipuleren van het tarief van de Libor-rente, was al een ongekend schandaal. Het bleek de opmaat tot veel meer ellende: fraude-affaires in Rusland, gesjoemel met rentederivaten in Italië en als kers op de taart de monsterboete die de Amerikaanse autoriteiten willen uitdelen voor het aansmeren van rommelhypotheken aan klanten in de VS. Beleggers reageerden teleurgesteld op het bericht dat topman John Cryan bij een ontmoeting met het Amerikaanse ministerie van Justitie geen akkoord kunnen sluiten over een schikking. Cryan had volgens Bild afgelopen vrijdag in Washington een ontmoeting met justitie. De Amerikaanse autoriteiten hebben Deutsche Bank een schikkingsvoorstel gedaan van $14 mrd, maar dat werd afgewezen door de grootste bank van Duitsland. Deutsche Bank en de Amerikaanse justitie wilden geen commentaar geven. Naar verluidt overlegt Deutsche Bank met banken op Wall Street over manieren om met de hoge juridische kosten om te gaan, inclusief een aandelenverkoop van €5 mrd. Ook diverse Duitse bedrijven en de Duitse overheid zouden praten over een reddingsplan voor Deutsche Bank. Het financiële concern overweegt volgens bronnen verder om zijn vermogensbeheerdivisie naar de beurs te brengen. Deze week werd door ingewijden ook nog gemeld dat de koninklijke familie van Qatar overweegt om haar belang in Deutsche Bank te vergroten, van circa 10% tot mogelijk 15%. De stap zou bedoeld zijn om meer controle uit te kunnen oefenen op het beleid bij de bank. Zodra het belang van een aandeelhouder de 10% overschrijdt moet de deelname transparanter worden gemaakt. Deutsche Bank houdt vast aan een extra banenreductie in Duitsland na een akkoord met vertegenwoordigers van werknemers. Daarmee vervallen zoals eerder aangekondigd 1000 arbeidsplaatsen extra. In totaal schrapt Deutsche Bank 4000 banen, voornamelijk op de afdelingen personeelszaken, vermogensbeheer, wereldwijde markten, onderzoek en bedrijfsfinanciering. De banenreductie werd vorig jaar al aangekondigd en is onderdeel van een breder reorganisatieplan. Daarmee wil de bank de winstgevendheid opvijzelen. Zorgen over de kapitaalpositie zette het aandeel Deutsche Bank de afgelopen weken stevig onder druk. Dit jaar is de beurswaarde van de bank bijna gehalveerd. Heeft Deutsche voldoende kapitaalbuffers om de tegenslagen van boetes te kunnen opvangen? Bij de laatste Europese stresstest voor banken vorig jaar bleken naast de Italiaanse banken plots Deutsche Bank en landgenoot Commerzbank de ogen op zich gericht. Ze scoorden slechter dan de meeste Franse en Spaanse banken. Mocht staatssteun voor Deutsche aan de orde zijn of komen, dan voorkomt Angela Merkel misschien de ineenstorting van een voor Duitsland onmisbare bank, maar tekent ze ook haar eigen politieke doodvonnis. In Europa zien ze Merkel al aankomen. Eerst extreem moeilijk doen over noodpakketten voor Griekenland en Italië, maar in eigen huis andere regels toepassen? De Brusselse regeltjes bieden daarvoor wel een escape, maar hoe gaan de Grieken en Italianen daarop reageren?

De rust is weergekeerd, zegt ook eurocommissaris Frans Timmermans, die aan de wieg stond van de deal om de vluchtelingenstroom tot bedaren te brengen. Ook met de aanslagen in het achterhoofd benadrukt hij dat Europa zijn burgers moet laten zien dat het zijn buitengrenzen kan bewaken. Met die stroom kwamen terroristen mee. Terwijl we barmhartigheid kunnen tonen door mensen veilig onderdak te bieden, blazen we plannen voor azc’s af en staan er bedden leeg. Maar toch. De vluchtelingenopvang verdeelt Europa nog steeds. De herplaatsing van 160.000 asielzoekers vanuit Griekenland en Italië loopt ietsje vlotter, toch stond de teller deze week pas op 5651 (726 in Nederland). Sommige landen weigeren nog steeds mee te werken. Intussen leven vluchtelingen, ook kinderen, in barre omstandigheden. De situatie is hier en daar onhoudbaar, voor bewoners én vluchtelingen in overbevolkte kampen. “We hebben hulp nodig van andere Europese landen”, zei een huilende Griekse gezondheidsinspecteur over een kamp op Chios. Italië behaalde deze week een record door in 24 uur 6500 vluchtelingen uit de zee te redden. En twee dagen later werden er 11.000 bootvluchtelingen uit rubberbootjes gered. Er werden zo’n 40 reddingsoperaties uitgevoerd, 20 kilometer van de Libische kust. De vluchtroute over zee heeft al 3165 levens geëist in 2016 (cijfers tot augustus). Griekenland kondigde deze week aan mensen over te plaatsen naar ‘bewaakte gebouwen’ op het vasteland. Het beklaagt zich over het gebrek aan steun bij EU-partners. Ook in Nederland zelf is er kritiek dat we de ogen sluiten voor inhumane situaties. Waar staat Rutte en waar staat hij voor? De VVD is daarover duidelijk: ‘het huidige migratiesysteem is onhoudbaar’. De partij van Rutte wil alleen nog vluchtelingen opvangen in gecontroleerde aantallen. En hoe verhoudt dit partij-standpunt zich tot de >100.000 vluchtelingen in Italië en de 50.000 op de Griekse eilanden. Wie het weet mag het zeggen. In het volgende blog meer informatie over dit dossier.

Het Britse pond is deze week opnieuw verder weggezakt. De munt ging tegenover de dollar onder het dertigjaars dieptepunt kort na de uitslag van het Brexit-referendum. Het pond stond 0,6% lager op $1,248. Tegen de euro zakte de munt naar GBP1,1094. De nieuwste teruggang zette in nadat premier May in Birmingham voor de Conservatieve achterban meldde een Brexit te willen uitonderhandelen met de Europese Unie zoals werd gevreesd: een à la carte-variant. Daarbij meldde May dat de Britten geen volledig vrij verkeer van personen willen toestaan en geen toezicht van Europese instituten, zoals het Europees Hof van Justitie. Daarnaast maakte May bekend uiterlijk vanaf maart volgend jaar gesprekken voor de uittreding te beginnen. Ondanks betere industriecijfers zakte het pond ook nog naar het laagste peil sinds 1985.

De inflatie in Nederland is lager dan in de eurozone, meldt het CBS. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP).De inflatie in Nederland volgens de HICP daalde, van 0,1% in augustus naar -0,1% in september. De inflatie in de eurozone steeg naar 0,4%. Daarmee blijft de inflatie in Nederland onder het niveau van de eurozone. Vooral de stijging van de energieprijzen veroorzaakte de toename van de inflatie in de eurozone. De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid. De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Omdat de huurstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van andere goederen en diensten, komt de Nederlandse inflatie volgens de CPI op dit moment iets hoger uit dan volgens de HICP. De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) daalde in september naar 0,1%. De prijsontwikkeling van kleding en schoenen had in september een verlagend effect op de inflatie. Kleding en schoenen waren 1,1% goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van bungalowparken had een neerwaarts effect op de inflatie. Daarentegen had de prijsontwikkeling van autobrandstoffen een verhogend effect op de inflatie. Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak gaat ook omlaag. Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in september volgens deze maatstaf daalde naar 0,4%. In augustus was dit nog 0,8%. In augustus waren goederen en diensten voor consumenten nog 0,2% duurder dan een jaar eerder.

Het groeiende verzet tegen globalisering en vrijhandel kan een belangrijke pilaar van de Nederlandse welvaart ondermijnen. De voordelen van internationale handel moeten daarom goed worden uitgelegd en verdedigd. Dat zei de president van De Nederlandsche bank (DNB), Klaas Knot, op de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. “We hebben onze welvaart grotendeels te danken aan globalisering en internationale handel”, stelt Knot. “Maar dat vereist onderhoud en een aanhoudende uitleg over de win-winsituatie die het biedt. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan meeprofiteren. Maar het belang van vrijhandel op zich staat buiten kijf.” Knot sloot zich aan bij waarschuwingen van het IMF tegen het toenemende protectionisme, waarbij politici zich afwenden van internationale handel en samenwerking. “,Het sentiment tegen globalisering is krachtig, maar het is niet altijd gebaseerd op feiten. We hebben enorm veel te danken aan vrijhandel en hebben dat wellicht wat te makkelijk voor lief genomen.” Het IMF koppelt de toenemende politieke onrust aan het uitblijven van een sterkere economische groei. Om populisten de wind uit de zeilen te nemen, moeten overheden volgens het fonds daarom trachten de groei te stimuleren. Financieel sterke landen zouden de lage rente daarbij moeten gebruiken voor extra investeringen. Knot reageerde terughoudendheid op die oproep. “Investeringsbeslissingen moeten niet worden gebaseerd op het feit dat het goedkoop is om te lenen. Er moet een goede casus liggen.” De centralebankpresident ziet wel ruimte voor investeringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, de digitale infrastructuur en onderwijs. Maar hij denkt niet dat er in Nederland sprake is van achterstallig onderhoud. Ik wil hier stellen dat ik de beperking die hij aanbrengt met betrekking tot hoognodige investeringen in de infrastructuur voor komende generaties, wel deel maar wel met de aantekening dat een extreem lage rente het aantrekkelijk kan maken juist nu te gaan investeren. De vraag is dan wat ‘achterstallig onderhoud’ inhoudt afgemeten aan het ontbrekende toekomstperspectief voor Nederland en Europa in relatie tot de globalisering.

De politieke onrust in de VS en Europa en de vrees voor protectionisme drukten afgelopen dagen hun stempel op de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daar werd bij elke mogelijkheid het belang van handel en samenwerking benadrukt, samen met de risico’s als iedereen alleen nog naar zichzelf kijkt.In hun slotverklaring beloofden de 189 lidstaten van het IMF meer te zullen doen om de handel te stimuleren, om zo de hele economie een oppepper te geven. Bij een betere verdeling van de voordelen onder alle lagen van de bevolking kan de roep om grenzen te sluiten dan in de kiem worden gesmoord, hoopt het IMF. De naam van de beide presidentskandidaten werd in officiële bijeenkomsten niet genoemd, maar het IMF schaarde de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen samen met de brexit wel expliciet bij de meest acute risico’s voor de wereldeconomie. De groei daarvan is in de ogen van het fonds toch al ,,te lang te laag” en dreigt nog verder in de verdrukking te komen, als wordt toegegeven aan de protectionistische neigingen waarmee politici campagne voeren. De overtuiging dat handel en overleg tussen landen de wereldeconomie vooruit helpt, is decennialang niet zó op de proef gesteld als nu, hield IMF-topvrouw Christine Lagarde de ministers van Financiën en centrale bankiers in Washington voor. ,,Onze oprichters zouden bezorgd zijn als ze hier nu waren.” Om de schade van protectionisme te schetsen, berekende het fonds de gevolgen als handelsbarrières de importprijzen wereldwijd binnen drie jaar met 10% laten stijgen. De productie en consumptie zouden daardoor wereldwijd met 2% dalen, terwijl de investeringen nog harder zouden afnemen. De Chinese minister van Financiën Lou Jiwei wees als voorzitter van de G20 op een onderliggende trend van ,,de-globalisering”. Ondanks alle retoriek tegen vrije handel zei hij op korte termijn echter alleen ,,oppervlakkige veranderingen” te verwachten in de internationale economie. Lagarde riep nogmaals op tot een allesomvattende aanpak van de economie, zodat centrale banken er niet langer alleen voor staan. ,,Laten we daarmee aan de slag gaan en wat actie tonen. Als we de krachten bundelen, kunnen we meer groei leveren.” Ik lees dit als een kritische opmerking richting het falende politieke beleid.

Banken, notarissen, autohandelaren, boekhouders en trustkantoren zijn van groot belang bij de opsporing van ‘fout geld’ afkomstig van misdaad of bestemd voor terroristen. Het Openbaar ministerie heeft voor de opsporing van verdachte transacties deze partijen aangesteld als ‘poortwachters’. Eerder heb ik al eens gemeld dat er twijfels zijn bij het OM of trustkantoren aan hun zorgplicht met betrekking tot dit dossier wel in voldoende mate voldoen. De vraag is of je ‘slagers hun eigen vlees moet laten keuren’? 259 trustkantoren zijn vergunninghoudend en staan onder toezicht van DNB. Bekend is dat bij trustkantoren, veelal gevestigd op de Zuidas, financiële zaken worden geregeld voor (veelal buitenlandse) vennootschappen, geen onderzoek dan wel geen melding wordt gedaan van verdachte transacties. Slechts 30 van de 259 trustkantoren voldoen aan de plichten van poortwachters. Waarvan acte.

Ondanks ernstige protesten van het kabinet, wordt KLM toch verder uitgehold door een opgelaaide machtsstrijd binnen de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France/KLM. De uitholling kost banen in Nederland. KLM’er Pieter Bootsma, inmiddels de hoogste Nederlander in Air France KLM, hevelt achter de schermen toch vluchten over van Schiphol naar Parijs. In juni zorgde een soortgelijk plan voor grote onrust bij KLM-personeel. Minister Dijsselbloem (Financiën) zei toen dat er van overheveling van KLM-vluchten geen sprake kan zijn, als er niet bezuinigd wordt bij Air France. Air France KLM ontkent het overhevelen van vluchten. De vakbonden zijn alert. „Wij houden de KLM-directie aan de afspraken die we hebben gemaakt over banengroei in ruil voor bezuinigingen”, zegt Bob van de Wal van de Vereniging Hoger KLM Personeel.

De economische activiteit in China groeide in september in het laagste tempo van de afgelopen drie maanden. Dat meldden onderzoeksbureau Caixin en Markit op basis van hun inkoopmanagersindexen. De uit de ontwikkelingen in de industrie en dienstensectoren samengestelde graadmeter voor de Chinese economie zakte in september van 51,8 naar 51,4. De index bleef daarmee voor de zevende maand hoger dan 50, de stand die de grens tussen toe- en afnemende economische activiteit weergeeft. De daling kwam vooral door een beperkte groei van de productie in de Chinese industrie. De marginale toename daar was de kleinste van de afgelopen drie maanden. De graadmeter voor de Chinese dienstensector bleef nagenoeg stabiel, op 52.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 7 oktober 2016; week 40: AEX 450,06; BEL 20 3.526,21; CAC-40 4449,91; DAX 30 10.490,86; FTSE 100 7044,39; SMI 8.124,59; RTS (Rusland) 1002,07; DJIA 18240,49; NY-Nasdaq 100 4.864,523; Nikkei 225 16860,09; Hang Seng 23.818,99; All Ords 5548,50; SSEC 3004,703 (unchanged); €/$ 1,1199; goud $1257,60; dat is €36098,38 per kg, 3 maands Euribor -0,304% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,117%, 10 jaar VS 1,7226%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,139, elders €1,289.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE08102016/345 Straks kijken we op de euro terug als op een huwelijk dat niet kón standhouden.

UPDATE01102016/344 Koerssprong Deutsche Bank in de VS

Het aandeel Deutsche Bank verloor maandagochtend 6%, na de opmerking van Bondskanselier Angela Merkel dat zij staatssteun voor Duitslands grootste bank niet zou steunen. De beurskoers van Deutsche Bank gaat al sinds de zomer van vorig jaar gestaag onderuit. Begin augustus 2015 kostte een aandeel in de Duitse bank nog circa €32. Op 25 november noteerde het bankaandeel €25,48. Daar was maandagochtend nog zo’n €10,75 van over, een historisch dieptepunt. Later trok de koers weer wat aan, het aandeel sloot de week af op Wall Street op €11,706, na een bericht, zonder bronvermelding, van het Franse persbureau AFP dat de Amerikaanse Justitie bereid zou zijn de afkoopsom voor het handelen in rommelhypotheken te verlagen van $14 mrd naar $5,4 mrd. Een bevestiging hiervan is voor het sluiten van de markten niet gekomen. Sinds halverwege september is bijna 20% van de beurswaarde verdampt, door de dreigende boete van €14 mrd in de VS. Die hangt samen met misstanden bij de verkoop van hypotheken in de aanloop naar de financiële crisis. Daarnaast lopen er nog onderzoeken naar de manipulatie van wisselkoersen en de prijzen van zeldzame metalen door medewerkers van Deutsche Bank. Ik acht het volstrekt uitgesloten dat en de ECB en de EC en de Duitse overheid Deutsche Bank in hun lot gaar zullen laten koken. Toch wordt Deutsche Bank aansprakelijk gehouden voor de slechte prestaties van de grootste Duitse bank en behorend tot de top van de zakenbanken, die mondiaal bankieren. Het IMF noemt Deutsche Bank de gevaarlijkste bank ter wereld met het najagen van superwinsten door het uitgevoerde verdienmodel. Alles wat fout kon gaan, ging fout en dat blokkeert het aantrekken van kapitaal voor versterking van de buffers. Daardoor is deze bank in een instabiele situatie terechtgekomen. Maar een Lehmann Brothers debacle is voor Duitsland en Europa een ongewenste optie. In dit dossier spelen ook de Amerikanen een (hoofd)rol met hun claims en boetes als gevolg van het beleid van het wereldwijd zakenbankieren a la Goldman Sachs en JPMorgan en het daaruit gevolgde wanbeleid. Deutsche Bank is er niet in geslaagd een rendabel verdienmodel uit te voeren Vorig jaar leden de Duitse bankiers een gigantisch verlies van €6,8 mrd en ook dit jaar zullen de boeken niet worden afgesloten met zwarte cijfers. De aandeelhouders hebben de afgelopen 12 maanden al 2/3 van de waarde van hun aandelen verloren en de vraag is wie de helpende hand gaat toesteken. Onbevestigde berichten melden dat, in tegenspraak van datgene wat Merkel eerder liet weten, de Duitse overheid werkt aan een plan om Deutsche Bank hulp te bieden en eventueel een staatsbelang te nemen, mocht dat nodig zijn. Het plan is een van meerdere scenario’s waaraan zou worden gewerkt. Er is geen bronvermelding voor deze veronderstelling. Deutsche Bank staat flink onder druk, omdat gevreesd wordt dat de grootste bank van Duitsland een aandelenemissie zal moeten uitschrijven om de buffers te versterken gezien de risico’s die de bank loopt met zijn derivatenhandel. Berichten over staatssteun worden aan alle kanten ontkracht. In een memo aan medewerkers van Deutsche Bank benadrukt de bank dat de financiën op orde zijn. Eerder al liet een woordvoerder van de Duitse regering weten dat er geen reden zou zijn voor speculaties. Er is wel een reorganisatieplan waarmee ‘slechts’ van 10% van het personeelsbestand afscheid wordt genomen en onderdelen van de bank in de etalage zouden worden gezet. Verlies van vertrouwen in de bankensector vragen om snelle besluitvorming, harde ingrepen ter beperking van een domino-effect. De vraag is actueel waar de hulp vandaan moet komen: Frankfurt, Brussel e/o Berlijn? Wat op de achtergrond meespeelt is dat in de Bankenunie is geregeld op welke wijze Europese banken in problemen worden behandeld. Staatssteun is daarbij geen optie, anders dan in alarmerende omstandigheden. Twee andere ontwikkelingen spelen daarbij mede een rol. De gevolgen voor de banken in de VS en in Europa als gevolg van de bankencrisis van 2008 zijn niet identiek aangepakt en opgelost. In de VS zijn de problemen van ondergekapitaliseerde banken voortvarend aangepakt. In Europa zijn de problemen in de bankensector naar de toekomst verschoven. Daarbij komt dat de bankenlobby in Brussel en Frankfurt zwaar geschut heeft ingezet om te voorkomen dat buffers moesten worden verhoogd. De financieel/monetaire autoriteiten in Europa hebben daarin niet leidend gewerkt. De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS, overweegt de jaarlijkse stresstest voor banken te wijzigen. Dat zegt FED-preses Janet Yellen. Het gaat dan met name om de top van een aantal zakenbanken, waartoe ook Deutsche Bank behoort. De stresstesten zijn in de nasleep van de crisis van 2007-2009, die mede werd veroorzaakt door banken, ingesteld om herhalingen te voorkomen. De banken moeten bij bepaalde scenario’s boven kapitaalgrenzen blijven die door de toezichthouder zijn gesteld. De kapitaalgrens wordt in het nieuwe systeem mogelijk vervangen door een ,,risicogevoelige, bedrijfsspecifieke buffer”. Voor de achttal Amerikaanse banken die ook belangrijk zijn voor het mondiale financiële stelsel zou de nieuwe methode resulteren in een aanzienlijke toename van de kapitaalvereisten, aldus Yellen. Daarnaast pleitte ze voor minder regeldruk voor kleinere banken die relatief eenvoudige producten aanbieden. Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep, wil internationaal overleg over de extreem hoge Amerikaanse boetes van de Amerikaanse Justitie voor Europese banken. Hij zei dat in verband met een dreigende Amerikaanse miljardenboete voor de belangrijke Duitse bank Deutsche Bank. Die boete kan een serieus probleem vormen, aldus de bewindsman. De Amerikaanse boetes kunnen zo hoog uitvallen dat het voor banken heel moeilijk wordt zichzelf te versterken. Het maakt het herstel van de Europese banken na de kredietcrisis heel moeilijk, vreest Dijsselbloem. De realiteit is echter ook dat de Europese banken de afgelopen 8 jaar zich veel te weinig hebben ingezet met het versterken van de kapitaalbuffers. Het bedrag van 14 miljard dollar dat Amerikaanse autoriteiten aan Deutsche Bank als schikkingsvoorstel voorlegden zou buitenproportioneel en echt schadelijk zijn, zegt Dijsselbloem. Daar is als bank bijna niet tegen op te boksen, omdat de bank dan tegen hogere kostprijs zijn buffers moet versterken. Dat laatste ondersteun ik wel, maar het is ook niet zo, dat we niet wisten dat de uitslagen van stresstesten van de ECB de zwakte van de banken toonden. Ik heb daar al in 2015 voor gewaarschuwd. Als Deutsche Bank dit weekend overleeft, kan er weer enige rust ontstaan, maar voor hoelang?

ING licht de vakbonden zondagavond in over zijn toekomstplannen. ING presenteert volgens ingewijden maandagmorgen een forse reorganisatie, die verspreid over diverse landen duizenden banen kan kosten. Daarbij zouden ook plannen worden ontvouwd om het concern centraler aan te sturen. FNV-bestuurder Gerard van Hees zei dat banken, in zijn ogen, ,,achter elkaar aan” lopen met bezuinigingen. ,,Het lijkt wel of in de financiële industrie de anorexia nervosa is toegeslagen. Alles draait alleen nog om kostenbesparing voor een hogere winst, ten koste van de mensen. We zien het ondernemerschap uit de banken verdwijnen en de boekhoudersmentaliteit toenemen.” De afgelopen week kwamen via Belgische kranten vooral berichten over mogelijke ingrepen in België naar buiten. Daar zouden de maatregelen gevolgen hebben voor circa 4000 van de 8500 medewerkers. Het Financieele Dagblad meldt dat ook Nederland niet wordt ontzien in de plannen.

Deze week presenteerde het onder Nederlands voorzitterschap aangevoerde internationale team van onderzoekers Joint Investigation Team (JIT), de eerste resultaten van het strafrechtelijk uitgevoerde onderzoek naar de ramp met het passagierstoestel van vlucht MH17, boven Oost-Oekraïne, op 17 juli 2014. Nu dus ruim twee jaar geleden. De vraag is of en zo ja op welke wijze er sprake kan zijn van een politieke sturing. De commissie heeft geblokkeerd dat de Russen konden participeerden in het onderzoeksteam, maar dat Oekraïne volwaardig lid was en daardoor sturing konden geven aan hetgeen JIT deze week naar buiten bracht. Als er geen vooringenomen standpunten een rol hebben gespeeld dan behoort Oekraïne tot een van de mogelijke daders. De Russen stellen dat de onderzoekers hebben toegestaan dat Oekraïne ,,bewijsmateriaal verzon” om de zaak in het voordeel van dat land te draaien. De Russen twijfelen aan de objectiviteit van het onderzoek. Hun twijfels zijn gebaseerd op gegevens op internet en informatie van de Oekraïense inlichtingendienst, aldus het Russische ministerie van Defensie. De kritiek van het Kremlin op het MH17-onderzoek daar mogen de Russen niet aankomen, zegt minister Koenders. Aan de integriteit van het onderzoek, mag niet worden getwijfeld. Premier Rutte heeft deze week, op de begrafenis van Sharon, met President Porosjenko gesproken. Daarna liet hij weten dat hij komende week Moskou zal laten weten dat het in diskrediet brengen van het MH17-onderzoek niet kan. Premier Rutte zegt dat “het verspreiden van onzin over dit onderzoek moet stoppen”. Dat is een heel vreemde reactie van de premier omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder al druk op Oekraïne heeft uitgeoefend ruwe, primaire radar data te verstrekken van het moment dat de Boeing 777 boven het oosten van Oekraïne werd neergehaald. Daarop werd gereageerd dat alle 5 de daarbij betrokken radarstations in onderhoud waren op het moment dat de vliegramp plaatsvond. Later kwam Oekraïne met het verhaal geen ruwe, primaire radardata te verstrekken omdat de installaties bij gevechten waren vernield. Bij zowel de informatie die door Kiev en Moskou is geleverd moeten vraagtekens worden gesteld. Wat dat betreft is ook Oekraïne een onbetrouwbare partner. Nu ook de Nederlandse regering zich ook nog gaat bemoeien met de verslaglegging van de onderzoekingen, moet je vragen stellen over de politieke inhoud van het rapport. Zo zegt de Commissie dat ze beschikken over 100 namen van betrokkenen bij deze vliegramp, maar daaraan nog geen conclusies kunnen verbinden. Daarom roept de Commissie ‘klokkenluiders’ op die over meer informatie beschikken dan die waarover de onderzoekers beschikken, contact met hen op te nemen. Dat is geen logische conclusie en je moet je afvragen welke waarde die lijst met verdachte personen voor waarde heeft. Hoe onafhankelijk heeft JIT onderzoek gepleegd? Hoe groot is de invloed geweest van de betrokken politieke leiders? Wie moest uit de wind worden gehouden? De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat het toestel met een Russische Buk-raket is neergehaald. De raket werd gelanceerd in een gebied dat werd gecontroleerd door pro-Russische separatisten, zegt het JIT, maar hard bewijs daarvoor wordt niet geleverd. De raket zou zijn afgevuurd vanaf een gebied dat zowel door het Oekraïense leger als door de separatisten werd bezet. Op basis van de informatie vanwaar de raket zou zijn afgevuurd, staat wel vast dat het regeringsleger zich op enkele kilometers van bevond. Bij deze aanname ontbreekt het aan hard bewijs over de exacte plek waarvandaan de raket is gelanceerd. Dat de Russen dit JIT-rapport van tafel willen hebben en een onafhankelijke onderzoekscommissie de ramp willen laten onderzoeken, snap ik wel, wat de positie van de Russen ook moge zijn. Rusland is ,,teleurgesteld” in het internationale onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de conclusies ,,vooringenomen en politiek gemotiveerd”. Eerder is al eens naar buiten gekomen dat Oekraïne in de periode dat ze nog ‘vriendjes’ waren met de Russen, een eerdere versie van de Buck-raket hebben gehad. Ik heb al eerder laten weten dat ik twijfels heb over eerder gedane uitspraken, onder meer over de rol die zowel de VS als Oekraïne in dit drama hebben gespeeld. En dat Rutte de Russen een spreekverbod gaat opleggen, roept bij mij meer vragen op dan dat er antwoorden worden gegeven. Daarbij komt het voorzitterschap van deze onderzoekscommissie ter discussie te staan. Rusland heeft maandag nieuwe radarbeelden gepresenteerd waaruit zou moeten blijken dat vlucht MH17 niet is neergeschoten vanuit het gebied van de Russische rebellen. Hiermee impliceert Rusland dat de aanval uit Oekraïne afkomstig was. De conclusie van de Russen druist in tegen eerder onderzoek vanuit Nederland. Toch moet worden getwijfeld aan de echtheid van het geleverde radarbeeld, stellen deskundigen. Volgens de Russen zijn op hun beelden geen raketten of andere opvallende zaken te zien. Op Oekraïense radarbeelden zou dit wel te zien zijn, maar Oekraïne weigert hun eigen radarbeelden te delen met de Nederlandse Onderzoekscommissie. Het onderzoeksteam heeft eerder wel gegevens gekregen uit Oekraïne en Rusland. Beide landen hebben video-opnames ter beschikking gesteld van de radarschermen. Maar de ruwe data van de primaire radargegevens waren niet beschikbaar. Het blijft een schimmig dossier omdat ook de Amerikanen hun radarbeelden niet beschikbaar hebben gesteld.

De Russische fabrikant van de Buk-raket verwerpt de conclusies van het strafrechtelijk onderzoek naar de crash van vlucht MH17. De raket die het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines fataal werd is niet vanuit rebellengebied, maar vanuit door het Oekraïense leger gecontroleerd gebied afgevuurd, stelt raketproducent Almaz-Antey. De bevindingen van het door Nederland aangevoerde internationale team van onderzoekers worden niet ondersteund door technisch bewijsmateriaal, vindt Almaz-Antey. Het onderzoeksteam maakte bekend dat het ervan uitgaat dat de fatale raket, van Russische makelij en uit Rusland afkomstig, vanuit rebellengebied is afgeschoten. Vervolgens zou de lanceerinstallatie terug zijn gebracht naar Rusland. JIT toont nogal veel foto’s die door burgers zouden zijn gemaakt van het transport van de Buk-raketinstallatie – op een witte Volvo-dieplader – van en naar de afvuurlocatie. Ik zet daar vraagtekens bij, want zo bijzonder lijkt deze colonne niet. Wat wel vragen oproept zijn wat mysterieuze afgeluisterde telefoongesprekken tussen pro-Russische separatisten. Zo werd een gesprek opgevangen tussen een pro-Russische strijder en een mogelijk Russische militair, in de dagen voor de raketaanslag op MH17. Na hevige gevechten met het Oekraïense leger werd de Buk als volgt bestelt: Ze zijn zo aan het knallen geweest dat het, fuck, geen kinderspel meer was” Echt, serieus?” Ja, ja, ja. Dus.” Nou, kijk maar Nikolayevich, dan sturen wij het daarheen, naar jullie toe.” Voor justitie leidt het geen twijfel meer dat de grondluchtdoelraket is aangevoerd vanuit Rusland en onmiddellijk na de aanslag naar Rusland is teruggebracht. Is dit in scene gezet of zit het JIT op het juiste spoor?

Afgelopen weekend werd in Buitenhof correspondente Ingeborg Beugel geïnterviewd over toestanden in Griekenland. Zij beschrijft de stand van zaken in de Griekse vluchtelingenkampen als “Dantes Hel”. Ze vertelde hoe duizenden vluchtelingen bivakkeren in vervallen industriële complexen. Dat zou gaan om een tijdelijke behuizing maar die mensen slapen daar nu al maanden onder ‘asbest’. Of ze leven in oude leerlooierijen waar water vergiftigd is. De journaliste schuwde stevige uitspraken niet, zo vergeleek ze kamp Moira op het eiland Lesbos met Auschwitz. Ze stelde niet alleen de VN, Europa, Nederland maar ook de burgers in de landen aansprakelijk voor het schenden van mensenrechten en het martelen van oorlogsslachtoffers. Wie zich confirmeert aan het Europese vluchtelingenbeleid, aan de uitspraken die het kabinet Rutte II doet en lijdzaam toekijkt, is medeschuldig aan de wantoestanden in de vluchtelingenopvang.

Accountantsreus Deloitte is gedwongen om €53 mln af te boeken, waardoor het eigen vermogen van het concern €35,2 mln in het rood schiet. Dit blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag over 2015 van het concern. Aanleiding voor de enorme afboeking is de consolidatie van een stichting waarin de goodwillrechten van Deloitte-partners zijn ondergebracht. Afgelopen jaren werd deze stichting nog buiten de boekhouding van Deloitte gehouden. Deloitte-partners lenen bij hun toetreding geld van stichting InterNos, waarmee zij het kapitaal aan Deloitte kunnen storten dat zij moeten betalen om deel te kunnen nemen aan de maatschap. Gedurende hun loopbaan lossen zij deze leningen af. In totaal bevatte de stichting voor €120 mln aan leningen, die bij externe financiers zijn ondergebracht, maar waarvoor Deloitte garant stond. De bewuste stichting InterNos zorgde vorig jaar voor een enorme rel omdat PWC, de beoogde nieuwe controlerend accountant van Deloitte, weigerde om deze stichting buiten de boekhouding van Deloitte te houden. Iets wat de voormalige accountant EY jarenlang had goedgekeurd. Hierop besloot president-commissaris Floris Deckers op het laatste moment af te zien van een reeds in gang gezette roulatie van accountant. De Telegraaf onthulde destijds een interne brief waarin president-commissaris Deckers het afzien van de accountantswissel probeerde goed te praten. Het leidde tot Kamervragen en dwong Deloitte uiteindelijk toch tot een breuk met EY.

Tegenover de leden van het Huis van Afgevaardigden verklaarde de FED-preses Yellen dat er niet zoiets is als een vast tijdschema waarop de FED de rente zal verhogen. De keuze van de Amerikaanse centrale bank om het eind vorig jaar aangekondigde rentepad te gaan verlaten en naar verwachting dit jaar slechts één renteverhoging zal doorvoeren, heeft de geloofwaardigheid geen goed gedaan. De FED hield bij de laatste rentevergadering het kruit droog, maar hintte op een renteverhoging later dit jaar. Het is echter maar de vraag of de FED in december wel in actie gaat komen, mocht de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet al te best worden ontvangen. Daarnaast wordt erop gewezen dat de FED ook bij een rentestap in december flink is afgeweken van de boodschap die eind vorig jaar nog doorklonk om in 2016 drie tot vier renteverhogingen door te voeren. Het huidige beleid van de FED is weliswaar begrijpelijk gelet op de centrale rol van de dollar, maar leidt ook tot verstoring bij de kapitaalstromen. De FED verhoogde vorig jaar december voor het eerst in jaren de rente met 25 basispunten, nadat het tarief sinds eind 2008 op 0 tot 0,25% had gestaan.

De inflatie binnen de eurozone is in september gestegen van 0,2% naar 0,4%. De kerninflatie, dat is zonder energie, voedsel en tabak, bleef staan op 0,8%.De depositorente van de ECB is 0,4% negatief.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 30 september 2016; week 39: AEX 452,33; BEL 20 3.555,92; CAC-40 4448,26; DAX 30 10.511,02; FTSE 100 6.899,03; SMI 8.139,01; RTS (Rusland) 990,88; DJIA 18308,15; NY-Nasdaq 100 4.875,697; Nikkei 225 16449,84; Hang Seng 23.284,87; All Ords 5525,20; SSEC 3004,703; €/$ 1,1242; goud $1315,90; dat is €37.589,91 per kg, 3 maands Euribor -0,301% (1 weeks -0,381%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat -0,014%, 10 jaar VS 1,5643%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,099, elders €1,209.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE01102016/344 Koerssprong Deutsche Bank in de VS

UPDATE24092016/343 Rutte zwaar onder druk over uitspraak ‘pleur_op’

Nederland hoort bij de landen die vorig jaar aan de grootste hervormingen in hun belastingstelsel hebben gewerkt. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een gepubliceerd rapport. België, Griekenland, Japan, Noorwegen, Oostenrijk en Spanje waren samen met Nederland de landen die de meest vergaande plannen aankondigden of doorvoerden. In Nederland ging het daarbij, net als in Oostenrijk en België, vooral om verlagingen in de inkomstenbelasting. Die zijn bedoeld om de werkgelegenheid te vergroten en de koopkracht te versterken. De vraag is dan of dat ook terecht komt in de portemonnee van de consumenten en welke positieve invloed dat heeft op de koopkracht. In de begroting voor volgend jaar trekt het kabinet €1,1 mrd extra uit om ervoor te zorgen dat 90% van de bevolking er niet op achteruit gaat. Wereldwijd werden belastinghervormingen vorig jaar vooral gericht op het stimuleren van de economische groei. Dat is een verandering ten opzichte van de afgelopen jaren. Sinds de financiële crisis werden maatregelen vooral gebruikt om de overheidsfinanciën te versterken. Dat gebeurde bijvoorbeeld via de verhoging van de btw. De uitspraak van de OESO is niet 1:1 op Nederland van toepassing, omdat het kabinet opbrengsten van bezuinigingen gebruikt om de staatsschuld te verlagen.

Dat de Federal Reserve de rente onveranderd liet, gaf steun aan de aandelenmarkten. De positieve opmerkingen door FED-voorzitter Janet Yellen over de Amerikaanse economie vielen eveneens goed. ,,De grondstoffenprijzen gingen in reactie hierop ook omhoog.” Zonder nieuwe tegenvallers kan de rente mogelijk eind dit jaar omhoog gaan. Beleggers reageerden enthousiast op de handhaving van de extreem lage rente. Aandelenkoersen schoten omhoog.

Onderstaand bericht is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de EU en de EC. Neelie Kroes is gedurende haar termijn als eurocommissaris, in strijd met Brusselse regels, bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s geweest. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw. Ze heeft die functie, ondanks de Brusselse verplichting daartoe, nooit gemeld bij de Europese Commissie.Kroes staat genoemd als bestuurder bij Mint Holdings. Volgens documenten die in het bezit zijn van Süddeutsche Zeitung en het internationale consortium voor onderzoeksjournalisten ICIJ, waar ook de twee Nederlandse kranten deel van uitmaken, was zij bestuurder van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009. Dat zou blijken uit nieuwe gelekte interne documenten, dit keer afkomstig uit het handelsregister op de Bahama’s, een bekend belastingparadijs met een strikt bankgeheim. Kroes erkent tegen de kranten dat ze formeel in overtreding was met de gedragscode voor eurocommissarissen. Haar advocaat heeft de voorzitter van de Europese commissie, Juncker, ingelicht. Kroes zegt tegen Het Financieele Dagblad en Trouw de verantwoordelijkheid voor de overtredingen te nemen en de gevolgen te accepteren. Wel zou ze er vanuit zijn gegaan dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama’s. Dit zou door een administratieve fout pas zijn gebeurd in 2009. Opnieuw tracht een toppoliticus met een ‘sorry’ weg te komen vanwege het schenden van de heersende gedragscode. Saillant detail is dat Kroes, volgens de gedragscode voor eurocommissarissen, bij aanvang van haar termijn niet alleen afstand moest doen van al haar bestuursfuncties, maar ook alle functies en belangen in de voorgaande tien jaar moest melden in een openbaar register. De eerste termijn als eurocommissaris ging in in 2004. Kroes was in die rol ondermeer verantwoordelijk voor het toezicht op de energiesector. Mint Holding zou, volgens haar advocaat, enkel zijn opgericht om een miljardendeal te sluiten met het in 2001 failliet verklaarde Enron, een energiebedrijf dat ten onder ging aan grootschalige boekhoudfraude. De kranten wijzen er ook op dat er destijds al discussie was over de banden van Kroes met het bedrijfsleven. Zo had ze een adviesfunctie bij het Amerikaanse Lockheed Martin niet opgegeven, omdat dit volgens Kroes een eenmalig project was en geen structurele functie. De onthullingen van Het Financieele Dagblad en Trouw maken deel uit van de BahamaLeaks. De 1,3 miljoen gelekte documenten worden door 30 media wereldwijd de komende dagen verder uitgediept en zijn gedeeld met het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Er zou worden onderzocht of haar pensioenuitkeringen kunnen worden ingetrokken. In een reactie op het bekend worden van de onthullingen over de Bahama’s stelt EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) dat dit nieuw bewijs is van de enorme schaal van mondiale belastingontwijking en -ontduiking. De nu bekend geworden documenten sterken de Europese Commissie in de overtuiging dat er meer transparantie moet komen rondom belastingen en belastingparadijzen, aldus Moscovici. Hij wijst erop dat de Bahama’s hoog scoort op een Europese lijst met risicolanden waarvan het belastingsysteem vragen oproept. De Franse commissaris roept de lidstaten opnieuw op ervoor te zorgen dat de EU volgend jaar een gemeenschappelijke zwarte lijst met belastingparadijzen heeft opgesteld. Sancties tegen landen die het spel niet volgens de regels spelen en een schuilplaats bieden voor onbelaste rijkdom horen daarbij, besluit Moscovici.

Tijdens de Algemene (Politieke) Beschouwingen in de 2e Kamer heb ik volksvertegenwoordigers en de premier uitspraken horen doen over de stand van zaken over de vluchtelingenproblematiek. De zaak is onder controle en de lasten vallen alleszins mee. Dat er nog 53.000 vluchtelingen worden geïnterneerd op de Griekse eilanden, moet nu snel worden opgelost door ze terug te sturen naar Turkije. Dat de aanwas van Afrikaanse vluchtelingen vanuit Libië naar Italië kan oplopen naar een miljoen. In de eerste drie maanden van het jaar 2016 zijn er 43% meer “vluchtelingen” in Italië aangekomen dan in dezelfde periode van 2015. De regering in Rome houdt rekening met 180.000 nieuwkomers dit hele jaar. Dat is exclusief de 800.000 waarvoor de Fransen waarschuwen. Hier enkele achterliggende ontwikkelingen over de vluchtelingencrisis. De uitspraak van Rutte dat ‘dit dossier onder controle is’ staat dwars op de realiteit. <citaat> Het is onaanvaardbaar dat EU-leiders hun wettelijke en morele verplichtingen omzeilen en die uitbesteden aan landen in het Midden-Oosten en Afrika. Maandag brak een brand uit in het bekendste Griekse detentiekamp, Moria. Als ooggetuige heb ik de wanhoop in de Griekse vluchtelingenkampen zien groeien. Zes maanden terug kwam ik, Sacha Myers, medewerkster van Save the Children, aan in Griekenland, op dezelfde dag als die waarop de Europese Unie (EU) een overeenkomst met Turkije tekende om het aantal asielzoekers in Griekenland terug te dringen. De overeenkomst maakte de detentie van duizenden kinderen en gezinnen mogelijk. Ze ontvluchtten oorlog en geweld om vervolgens te worden opgesloten op de Griekse eilanden. Velen worden nu al zes maanden vastgehouden onder erbarmelijke omstandigheden. Ik zag een moeder gehurkt op een in elkaar geflanst bed, snikkend omdat ze geen medicijnen voor haar kind kon krijgen; families slapen op de grond, dicht tegen elkaar aan voor warmte en troost; en een kind dat alleen reisde, stamelde lusteloos dat hij in het detentiecentrum zal sterven. De geestelijke toestand van de mensen is beangstigend, na zes maanden. In maart waren ze bezorgd en bang, maar hoopvol. Inmiddels hebben de meesten alle hoop verloren en groeien de spanningen. Ze zijn gebroken. Ze herinneren zich hun dromen als wat had kunnen zijn, maar nooit werkelijkheid is geworden. Ik vraag me vaak af hoe EU-leiders zich zouden voelen als ze een dag in mijn schoenen zouden staan Een Iraakse vader op het eiland Leros kan zijn angst nauwelijks bevatten: ‘In Irak gebeuren de meest erge dingen. De hoofden van kinderen worden afgesneden en gebruikt als voetbal. We vluchtten om aan deze misdaden te ontsnappen, maar hier heb ik ook heel slechte dingen gezien. We krijgen al zes maanden geen hulp en hebben geen (asiel-)interview gehad. Daarom gaan we terug’, zegt hij. Een moeder van drie kinderen, gestrand op Chios, zegt: ‘We staken de zee over en dat was een ramp. We kwamen hier en het is verschrikkelijk. We dachten dat we op weg waren naar een beter leven, maar het is erger.’ Ik vraag me vaak af hoe EU-leiders zich de tijd zouden nemen om naar de verhalen van de gezinnen te luisteren. En de gevolgen zouden zien van de deals die ze in de vergaderzalen beklonken op duizenden kilometers afstand. Zouden ze van gedachten veranderen? Ik hoop dat ze zouden zien dat door de deal tussen de Europese Unie en Turkije het aantal aankomsten inderdaad is verminderd – maar tegen welke prijs? De deal loste de crisis niet op, maar duwt mensen naar gevaarlijker routes. Het officiële aantal asielzoekers op de Balkan is afgenomen, maar velen overschrijden de grens nu clandestien. En stellen zichzelf bloot aan een groter risico. Ik hoop dat de EU-leiders, bij het zien van het menselijk lijden, de Turkije-deal zouden inruilen voor een meer duurzame en humane oplossing. Door te investeren in herplaatsing en gezinshereniging, in aanvulling op een goede herverdeling over Europa. Daardoor zouden families niet langer maanden of jaren weg hoeven kwijnen in vluchtelingenkampen. Kinderen en gezinnen houden dit niet nog eens zes maanden vol. Europa predikt al decennia over vluchtelingen en mensenrechten tegenover regeringen over de hele wereld. Het is onaanvaardbaar dat op het moment dat zich een humanitaire crisis ontvouwt in Europa, leiders van het continent hun wettelijke en morele verplichtingen omzeilen en die uitbesteden aan landen in het Midden-Oosten en Afrika. Ze scheppen een levensgevaarlijk precedent: ze versterken het idee dat het beschermen van landsgrenzen dringender is dan het beschermen van ’s werelds meest kwetsbare mensen. De EU-leiders moeten snel handelen om de schade die ze hebben aangericht ongedaan te maken. Want als de ellende die uit de Griekse vluchtelingenkampen sijpelt iets laat zien, is het wel dat kinderen en gezinnen dit niet nog eens zes maanden volhouden.

Nederland heeft zich in de nesten gewerkt met betrekking tot Erdogan, Turkije en de Nederlandse Turken in relatie tot onze interpretatie van de mensenrechten, de persvrijheid, het recht van demonstratie en de vrijheid van meningsuiting. Wat is onze relatie tot Erdogan? Is dat een bevriend staatshoofd, waar het goed zaken mee te doen is? Werken wij samen met de Turken in de strijd tegen IS en de Koerden? Wat is er waar van de militaire coup van de Gulanbeweging? Is er in Nederland sprake van een selectieve interpretatie van het recht op demonstratie (Erasmusbrug, Rotterdam)? Koerden mogen hier demonstreren voor een vrij Koerdistan, Palestijnen voor een vrij Palestina en Joden voor ‘landje pik’ van de Palestijnen. Het zijn allemaal grijze gebieden. We sluiten wel een dubieuze deal met de Turken over het terugnemen van (oorlogs)vluchtelingen uit het Midden-Oosten, die, op zoek naar vrede en vrijheid, hun heil in Europa zochten, maar naar Turkije worden teruggestuurd, terwijl de Turken de status van een ‘veilig land’ niet hebben. Zag ik het nu goed dat onze premier met boter op zijn hoofd loopt? Voor de goede orde: ik waarschuw al maanden dat we geen zaken moeten doen met Erdogan. Het is een ‘vriend’ waar je heel goed op je tellen voor moet passen. Bij elke uitspraak vraag ik mij af ‘op welke lading hij duidt’. Hij is slim en sluw en ik vrees dat de Europese politiek onder aanvoering van Merkel de les leest. Het is een type politicus waar je heel goed op je tellen bij moet passen. Tijdens de Algemene Beschouwingen was Rutte helder in zijn beeldvorming over ons land. Hij zet zich in om Nederland te behouden zoals het was. Naar welke normen en waarden streeft Rutte? Hij zal alle mogelijkheden gebruiken die hij tot zijn beschikking heeft om onze verworven rechten te beschermen, zelfs als hij inwoners met ‘pleur_op’ moet wegjagen. Dat is verkiezingsretoriek, dat hij nog 170 dagen moet volhouden. Opnieuw doet hij aan het kiezersvolk een belofte die hij niet waar kan maken. Het blijft in ons land niet hoe het was: dat zou een sprookje zijn. Nederland is al lang niet meer het Nederland van vijf jaar geleden en het Nederland van 2021 zal zijn normen en waarden dan ook hebben aangepast aan de voortschrijdende ontwikkelingen, niet alleen in ons land maar ook daarbuiten. De hele wereld is in beweging, de panelen schuiven niet alleen in ons land maar in heel Europa, kijk naar het gegoochel met geld en rente door de ECB, het vertrek van de Engelsen uit de EU, de problematiek rond de vluchtelingen, de schuldenproblematiek in zijn algemeenheid, de burgeroorlogen in Syrië, Irak, de Koerden, in Turkije, Israël vs Palestina, het Midden Oosten, de globalisering in zijn algemeenheid. En dan zou er in dat hele spanningsveld een landje zijn waar alles bij het oude zou blijven. Daarbij komen nog complicaties: ongelijkheid op de arbeidsmarkt, vaste contracten die zijn omgezet in tijdelijke en zzp, etnisch profileren, verschuivende culturele achtergronden, maatschappelijke ongelijkheid (achterstanden voor allochtonen op de arbeidsmarkt: blank versus mensen met een niet-westerse voor- en achternaam) en racisme; vluchtelingen mogen pas op taalles als ze een status hebben, en wanneer mogen ze naar school en wanneer komen ze in aanmerking voor bijscholing en op welke termijn vangt het integratieonderwijs aan? Een goede raad: geloof Rutte niet wat hij allemaal beloofd. Het CPB kwam deze week met voor dit kabinet harde taal over het gevoerde beleid. Het vaste contract is in Nederland op zijn retour door het beleid van de afgelopen kabinetten. Nederland is wereldwijd een buitenbeentje als het gaat om het groeiende aantal flexwerkers. “De toename van het flexcontract is geen internationale trend, dus het is niet iets onvermijdelijks,” zegt directeur Laura van Geest. “Het is ook niet iets tijdelijks, of iets dat komt omdat flexwerkers zo dolgraag op een flexcontract werken. Daarmee is onze conclusie dat het komt door beleid.” Voor werkgevers in Nederland is het in veel gevallen een stuk goedkoper om iemand een tijdelijk contract te geven of om een zelfstandige in te huren. De verschillen in kosten zijn zo groot dat het vaak niet aantrekkelijk is voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen. Ongeveer 80% van de mensen die op een tijdelijk contract werken wil eigenlijk liever een vast contract. Dat komt omdat werknemers met een flexcontract vaak sociaal minder goed beschermd zijn. Pensioen is minder goed geregeld en het is vaak moeilijker om een huis te kopen. De echte zzp’ers hebben overigens minder behoefte aan een vast contract, omdat zij kiezen voor vrij ondernemersschap. Het CPB voorspelt dat de werkloosheid volgend jaar niet verder daalt. Het aantal werklozen blijft steken op 555.000. Dat komt omdat de economie onvoldoende groeit om zowel werkzoekenden als nieuwkomers een baan te geven. Heeft het kabinet Rutte II nog voldoende vertrouwen om de energietransitie naar duurzame energie vorm te geven en uit te geven? Volgens de werkgevers moet daar €200 mrd voor worden geïnvesteerd. Geloof zo wie zo niet wat politici in een aanloop naar verkiezingen aan het kiezersvolk kwijt willen. Staatssecretaris van Rijn zegt in Trouw dit weekend dat de hervormingen in de zorg tot grote onrust in het land heeft geleid. De Thuiszorg is een ‘koppie kleiner’ gemaakt. De overdracht van zorgkennis van specialisten naar gemeenteambtenaren verloopt hier en daar dramatisch. Het zorgbeleid op gemeentelijk niveau kent >400 verschillende interpretaties, van door gemeenteraden vastgesteld beleid. Dat veroorzaakt rechtsongelijkheid bij de toekenning van zorg. Daarbij komt dat de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, die daarbij gekort werden op zorgbudgetten, is een maatschappelijke chaos, waarvan kinderen en ouders het slachtoffer zijn. De sfeer in ons land is dat de zorg is afgebroken. Van Rijn vlucht dan weg met de uitspraak dat ‘je het als politicus beter had moeten uitleggen’. Er is maar één ding dat mensen zal overtuigen: ze willen eerst zien en dan geloven. Ze moeten het zelf merken in de praktijk. Hij neemt de verantwoordelijkheid niet voor, maar hij zegt ‘ik vind dat er te weinig oog is voor hoeveel er beter geregeld is dan een paar jaar geleden. Kijk hoe we bezig zijn geweest met de ondersteuning van zieke mensen thuis. We zijn dat op lokaal niveau gaan regelen, via de gemeenten. Niet als doel op zichzelf, maar omdat we meer rekening willen houden met persoonlijke omstandigheden. Ik wil dat er naar mensen wordt geluisterd. We hebben van gemeenten gevraagd, bij wet: ‘zorg ervoor dat als mensen zorg nodig hebben, thuis, dat je naar ze luistert’. Zij kunnen dat het beste.’ Dat laatste is maar zeer de vraag. Je kunt als wetgever niet eisen van ambtenaren dat zij de medische (huisarts, wijkhulp, praktijkondersteuners, internisten, neurologen en klinische geriators) kennis hebben, die nodig is om te kunnen bepalen welke vormen van hulp ouderen, die nog thuis wonen, en kwetsbaren nodig hebben. Veelal komt het WMO-loket niet veel verder dan het toestaan van thuishulp, een rollator en/of een invalidenparkeerkaart. Prioriteit 1 is ‘we moeten binnen ons budget blijven’. Terwijl de opdracht zou moeten zijn ‘wij moeten de zorg bieden, die noodzakelijk is’.

Uit de peiling van de Hond blijkt dat 64 procent zich daar wel in vinden. Onder de voorstemmers vooral PVV-kiezers (82 procent), SP (69 procent) en CDA (65 procent). Een kwart is er tegen, vooral vanuit PvdA-huize. VVD-mastodont Hans Wiegel opperde deze week de stembusgang al in januari te houden omdat de campagne nu al zo vroeg is begonnen en omdat er toch nog maar weinig echte besluiten zullen vallen. Een nieuwe regering kan dan twee maanden eerder beginnen. In de week van de Troonrede en de Algemene Beschouwingen ziet Maurice de Hond alleen maar kleine verschuivingen in het stemgedrag. De VVD stijgt een zetel naar 27 en omdat de PVV (weer) een zetel daalt naar 28, is het verschil tussen die twee koplopers nog maar een zetel. In een periode van vijf weken daalde de PVV zeven zetels. VVD en 50PLUS zijn het best uit de startblokken gekomen bij de verkiezingscampagne 2017, met elk een winst van drie zetels in vijf weken.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 23 september 2016; week 38: AEX 454,48; BEL 20 3.604,27; CAC-40 4488,69; DAX 30 10.626,97; FTSE 100 6.909,43; SMI 8.272,89; RTS (Rusland) 993,94; DJIA 18261,45; NY-Nasdaq 100 4.858,909; Nikkei 225 16754,02; Hang Seng 23.667,18; All Ords 5518,60; SSEC 3033,896; €/$ 1,1226; goud $1337,10; dat is €38.277,19 per kg, 3 maands Euribor -0,302% (1 weeks -0,378%, 1 mnds -0,370%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,035%, 10 jaar VS 1,628%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,109, elders €1,229.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE24092016/343 Rutte zwaar onder druk over uitspraak ‘pleur_op’

UPDATE21092016/342 Nederland is nog niet rijp voor een EU-breed belastingtarief, zegt Dijsselbloem

Dit blog verschijnt met enige dagen vertraging waardoor informatie over Prinsjesdag kan worden meegenomen. Het gaat goed met Nederland, tegelijkertijd zijn onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd, zei koning Willem-Alexander in de Troonrede. Hij zei dat we sterker zijn gaan hechten aan het vertrouwde, in een tijd van veel internationale onzekerheden. Hij noemde onder meer de internationale dreiging van terrorisme, het vluchtelingenvraagstuk en de Brexit, die ook in Nederland banen zal gaan kosten. Dat laatste moeten we nog maar afwachten, want niemand in Europa heeft ook maar enig idee hoe dat proces zich gaat ontwikkelen. Verder had de Troonrede een optimistische toon. De koning zei dat ons land er economisch beduidend beter voor staat dan bij het aantreden van het kabinet-Rutte II. “We hebben weer vaste grond onder de voeten gekregen.” Hij sprak over bestendige vooruitgang. Waarover veel kritiek te horen is, is het geuite voornemen van de beide architecten van dit kabinet, Rutte en Samsom, dat zij ‘bruggen zouden gaan slaan’ in ons land, maar 3 jaar later zijn kloven ontstaan. Waar vrijwel geen aandacht aan wordt besteed is de toekomst van ons land in het Europese perspectief. Terwijl de 27 EU-regeringsleiders, afgelopen weekend in Bratislava bijeenkwamen voor een informele top om te toetsen wat de EU-landen nog bindt, nodigde de Engelse premier May de top van het Amerikaanse bedrijfsleven uit om over gezamenlijke belangen te spreken. Terwijl Frans Timmermans had kenbaar gemaakt dat Europa niet verder kan op de ingeslagen weg, Merkel een aantal onderonsjes had gehad met EU-regeringsleiders (voor Bratislava) en met Hollande had afgesproken dat ze in Bratislava de ramen open zouden zetten (om een frisse wind door Europa te laten waaien en om transparantie uit te stralen. Het is de vraag of de 27 regeringsleiders enige vooruitgang hebben geboekt. Na afloop van het beraad kwam de deceptie van de kant van Rutte. Alles blijft bij het oude, er gaat alleen getoetst worden of de eerder gemaakte afspraken nu ook worden uitgevoerd. Ik vraag me steeds weer af of de Britten niet heel verstandig hebben gehandeld door het lidmaatschap van de EU op te gaan zeggen.

De overheids-uitgaven zijn tussen 2010 en 2015 nauwelijks gestegen, concludeert het CBS aan de vooravond van Prinsjesdag. Deze ongekend lange reeks in de economische geschiedenis is het gevolg van een zeer sober overheidsbeleid. Maar heeft het kabinet Rutte het nou goed gedaan met haar beleid om streng en zuinig te zijn? Econoom Bas Jacobs heeft geen goed woord over voor de minister van Financiën. Collega Sweder van Wijnbergen prijst de ‘zuinige’ schatkistbewaarder Jeroen Dijsselbloem. Volgens de socialist van Wijnbergen, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, is bezuinigen of niet bezuinigen geen absoluut dogma: ,,Het kan best verstandig zijn om de economie te stimuleren door extra overheidsuitgaven. Maar dat was in de afgelopen crisis zeker niet het geval. Al vinden doorgedraaide ideologen als Bas Jacobs dat de overheidsuitgaven altijd moeten stijgen.” De economie stimuleren door de overheidsuitgaven te verhogen, zou zeer riskant geweest zijn meent Van Wijnbergen. Onder Wouter Bos was het begrotingstekort al opgelopen tot 6% en de staatsschuld opgelopen van 40% naar 70% van het BNP. Als er toen niet was ingegrepen was het tekort opgelopen naar 10%. En dat is riskant. Toen het tekort in de VS naar 10% ging heeft de Amerikaanse regering hard ingegrepen en het tekort snel teruggebracht naar 2%. Toch groeide de economie in de VS in die tijd. Groei hangt dus niet alleen maar samen met stimulering van de overheid.” De overheid alleen kan de economie niet aan de praat houden. Het stokje moet worden overgenomen door bedrijven en burgers en daar zou het misgegaan zijn volgens Van Wijnbergen. ,,De banken trapten destijds op de rem. De bedoeling van stimulering is dat de overheid begint en dat bedrijven en huishoudens het stokje overnemen. Maar de banken gaven geen kredieten en dat is wel noodzakelijk voor investeringen door bedrijven en kredieten aan huishoudens. In de VS kwam de kredietverlening door banken al in 2009 weer op gang, omdat de regering de banken dwong hun eigen vermogen op orde te brengen. Daar was de economie dan ook snel uit de recessie.” De Nederlandse overheid heeft in de tussentijd niet op haar handen gezeten. Er zijn tal van maatregelen genomen om de economische groei op de wat langere termijn te stimuleren. En dat is gewoonweg verstandig beleid concludeert Van Wijnbergen zakelijk. ,,De regering heeft in de tussentijd zeker goede maatregelen genomen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd. Er is nu ruimte voor extra stimulering van de groei, maar dat is juist niet nodig. De economie groeit met 1,7%.” De vraag is of we nu eindelijk in een fase zijn aangekomen waarin we kunnen stoppen met bezuinigen? Voor Pechtold en andere oppositiepartijen wel, maar voor Dijssel niet. Die volgt het advies van de Raad van State. Weliswaar ontwijkt de minister van Financiën in de Miljoenennota het woord ‘hervormingen’, maar noemt het nu ”verdere stappen’. Dijssel schetst in de begroting 2017 nieuw onheil voor de ouderen voor de verdere toekomst. De komende jaren moeten hogere besparingen (via pensioenopbouw en het aflossen van hypotheken), de pensioenen en de toenemende kosten voor de zorg ‘in samenhang worden bezien’. Moeten de ouderen niet meer aan hun eigen zorg moeten gaan bijdragen? Het heet nu ‘geen nieuwe bezuinigingen, wel meer hervormingen’, maar het resultaat is identiek: de overheid gaat ook in de toekomst een greep in de spaarpot van de ouderen doen. De al toegezegde koopkrachtreparatie voor 2017 gaat €1 mrd kosten: daarvoor moet Dijssel een loopje nemen met de begrotingsafspraken in Europa en binnen de coalitie. Eerder al heeft Dijssel gezegd dat deze begroting de goedkeuring van Brussel niet zal krijgen. Voor Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, is één ding zonneklaar, de overheid heeft zichzelf en de maatschappij een slechte dienst bewezen door fors te bezuinigen tijdens de crisis. ,,Op korte termijn is er veel schade toegebracht. De economie is volgens schattingen van het Centraal Plan Bureau 5 tot 6% kleiner dan gekund en er zijn 365.000 banen minder bijgekomen.” Jacobs wijt dat welvaartsverlies aan de verkeerde diagnose van de oorzaken van de crisis, gevolgd door een verkeerd medicijn om er uit te komen. ,,De financiële crisis is veroorzaakt door problemen in het financiële stelsel. Dat probleem is veel te langzaam aangepakt door de overheid. De banken hadden veel sneller hun eigen vermogen moeten aanvullen.” De crisis leidde tot vraaguitval. Bedrijven, huishoudens en de overheid begonnen met schulden af te lossen in plaats van te investeren en te consumeren. Jacobs is niet te spreken over de manier waarop dat probleem is aangepakt. ,,De schuldaflossing leidde tot economische krimp. Het antwoord moet dan zijn de vraag herstellen. Dan moet je niet met allerlei lastenverzwaringen en bezuinigingen aankomen. Dan kunnen de schulden niet worden afgelost en herstelt de vraag niet.” De overheid maakte de situatie nog erger door allerlei hervormingen door te voeren die de problemen groter maakten. ,,Maatregelen die op zich goed waren, zoals beperken van de hypotheekrenteaftrek of decentralisatie in de zorg. Alleen leidde dat tot schade op de korte termijn. Dan moet je de lasten verlagen of de uitgaven verhogen om de gevolgen voor de burgers te beperken. Dat is niet gebeurd. De maatregelen zijn goed voor de lange termijn, maar hebben op korte termijn schade toegebracht aan de economie.” De schade door bezuinigingen is groter dan de voordelen. ,,Die 5 tot 6% groei die je mist, betekent tientallen miljarden welvaartsverlies. De staat haalt hierdoor ongeveer €15 mrd minder belasting op, elk jaar. Dat verlies is groter dan de kosten voor een hoger tekort. Aan rentelasten bespaart de overheid maar €600 mln per jaar.” Wat ook meespeelt maar hier niet aan de orde komt is het monetaire beleid van de ECB, dat wordt verwoord door Mario Draghi. Het grootste profijt van de enorme hoeveelheden liquiditeiten die door de centrale banken in de markt zijn gezet tegen een rente van nihil procent, zijn de overheden van de eurolanden. Zo trekt het Agentschap voor 0,1110% tienjaars geld aan. Om investeren te activeren is het nodig dat het bedrijfsleden en de huishoudens vertrouwen hebben in de euro en dat er op nationaal en Europees niveau een heldere visie is over de toekomst. Van de overheden wordt geëist dat deze het voortouw nemen voor de noodzakelijke infrastructurele investeringen. Daarvoor is het verhogen van de pensioenleeftijd en de woeste zorguitgaven te beperken nauwelijks ter zake doende voor het oplossen van het huidige probleem. Een visionair beleid daar schort het aan, zowel in Brussel, Berlijn, Parijs en den Haag. Het kabinet maakt zich er in de Troonrede met een Jan van Leijden vanaf: de overheidsfinanciën zijn weer op orde en de rest moet komen van het bedrijfsleden en de consumenten. De partijen die het heft in handen moeten nemen wachten op de beleidsmakers en die laten genoegzaam aan het kiezersvolk weten hoe goed ze wel niet hebben gescoord in het terugbrengen van het begrotingstekort naar 0,5% en de staatsschuld in de richting van 60% bbp. Daarvoor verdienen een zwaar pak slaag omdat ze het initiatief niet hebben genomen de broodnodige investeringen, waar Draghi maandelijks, soms wekelijks, op aandringt bij de regeringsleiders en de Brusselse politiek, in te zetten. Dus een voldoende voor dit zelfgenoegzame kabinet: NEE. Ik geef ze een 4, daar moeten Rutte, Samsom en Dijssel het mee doen. Al eerder heb ik Rutte al eens gelabeld als een ‘onderhoudsmonteur’, hij is goed van de tongriem gesneden maar mist de kwaliteiten van een staatsman die het volk naar de toekomst leidt. In de Troonrede noemt hij oud-minister-president Piet de Jong, als een lichtend voorbeeld van leiderschap, maar daarop kan hijzelf geen aanspraak maken.

Ondernemersorganisaties vinden de begroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd ,,niet ambitieus genoeg”. Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland laat het kabinet na de nodige investeringen te doen, terwijl daar wel voldoende ruimte voor is. ,,Nu de overheidsfinanciën na jaren van bezuinigingen en lastenverhogingen daartoe ruimte bieden, is het cruciaal dat breed wordt geïnvesteerd in de economie en de toekomst van ons land”, aldus de organisaties. Het verkiezingsjaar 2017 mag geen ,,verloren jaar” zijn, waarschuwen ze. ,,Het versterken van onze concurrentiepositie op de interne Europese markt is van groot belang.” De belangenvertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn wel positief over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Ze merken verder op dat het kabinet ,,een paar duidelijke keuzes” maakt, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, onderwijs en koopkrachtontwikkeling. Ook zijn ze tevreden met de miljoenen die het kabinet vanaf 2017 uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering. De vraag die aan het kabinet gesteld gaat worden is ‘waarom, nu het bedrijfsleven weer goed draait, die een douceurtje toegestopt krijgen van het kabinet in de vorm van een belastingverlaging van de vennootschapsbelasting. Het extra geld van €1,5 mrd extra uit voor onder meer veiligheid, justitie, onderwijs, defensie en zorg en nog eens €1,1 mrd voor verbetering van de koopkracht. Dat laatste gebeurt omdat ouderen en mensen met een uitkering anders achter zouden blijven. Van de €450 mln extra voor het ministerie van Veiligheid en Justitie (VVD) gaat een groot deel naar de politie (VVD), maar ook bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (VVD), de rechtspraak en inlichtingen- en veiligheidsdiensten (VVD) profiteren ervan. Het extra geld voor het ministerie van Defensie (VVD) is onder meer bedoeld om materieel aan te vullen en extra personeel aan te trekken. Een bezuiniging op de langdurige zorg wordt geschrapt. Ook gaat er extra geld naar armoedebestrijding. Dat is bijvoorbeeld bedoeld om schoolspullen en sportkleding te kopen voor kinderen die in armoede leven. Kun je stellen dat kinderen in armoede leven of zijn dat kinderen uit gezinnen die in armoede leven. Dijssel klopte zich op de borst over hoe goed hij het wel niet gedaan heeft. Hij baseert zich hiervoor op het terugbrengen van het begrotingstekort volgend jaar naar 0,5% bbp en de gedaalde staatsschuld. Bij deze aanname zet ik grote vraagtekens, misschien hadden we juist een veel ruimer begrotingsbeleid moeten voeren en daarmee moeten investeren in de toekomst. Elders in dit blog onderbouw ik die stelling.

De flinke verhoging van de premie die ondernemers moeten gaan betalen voor het gebruik van de zogeheten Borgstelling voor het MKB (BMKB) vinden de organisaties daarentegen onbegrijpelijk. Verder missen ze onder meer een regeling die particulieren kan aansporen om te investeren in het midden- en kleinbedrijf. Het gaat beter met Europa, maar in de eurozone zijn de problemen nog lang niet onder controle. Lezers van dit blog weten dat ik maar zelden een uitspraak deel met Dijssel. Neem het moeten voldoen aan de emu-normen inzake begrotingstekorten en de staatsschuld. Ik heb vorig weekend al verdedigd dat het uitvoeren van structurele investeringen in de infrastructuur van volgende generatie, boven het terugbrengen van het begrotingstekort volgend jaar naar 0,5% bbp. Op zich zouden landen bestraft moeten worden die onvoldoende diepte-investeringen uitvoeren. Dit kabinet heeft een desastreus investeringsbeleid gevoerd en daar is naast Rutte en Samsom ook Dijssel verantwoordelijk voor. Alleen zij slaan zich daarvoor op de borst in plaats dat ze opstappen en ruimte scheppen voor een kabinet met visie. Neem de ontwikkeling van de stoommachines. Aan het begin van de 19de eeuw waren in Engeland de eerste 500 stoommachines die werkten. In 1830 reden in Engeland de eerste stoomtreinen, in 1835 werd de eerste spoorlijn van de Liverpool and Manchester Railway aangelegd. In Nederland reed 1939 de eerste trein van Amsterdam naar Haarlem v.v. Het werd de concurrent van de trekschuit. Het spoorwegnet werd in de periode 1842-1847 uitgebreid naar Leiden, den Haag en Rotterdam. We zijn nu 170 jaar verder en genieten nog altijd van de investeringen die toen hebben plaatsgevonden. In die jaren waren die spectaculair. Ik denk hier ook aan de luchtvaartgeschiedenis die Anthony Fokker, voor de 2e Wereldoorlog heeft gerealiseerd. Ik heb de politici van de Eurogroep eerder verweten dat zij technocraten zijn en veel te technisch in hun denken handelen. En dat beeld bevestigt Dijssel deze week met de uitspraak dat de begrotingsregels, waarmee het emu-saldo wordt berekend zo ingewikkeld zijn geworden dat Haagse ambtenaren geen garantie kunnen geven of de concept-begroting 2017 die in Brussel is neergelegd ook zal worden geaccepteerd. De politiek loopt dus het risico dat de begroting 2017 op onderdelen moet worden gecorrigeerd en daardoor het begrotingstekort in positieve dan wel in negatieve zin moeten worden aangepast. Dijssel geeft een eigen interpretatie van het Stabiliteits- en Groeipact in de context van de uitspraak van Draghi: ‘our anchor of condidence’. Dijssel denkt dat Draghi daarmee bedoelt dat het pact het enige is dat de financiële markten en investeerders het vertrouwen geeft dat ‘die’ kwetsbare landen (hij zal wel doelen op Spanje, Portugal, Italië, Griekenland, Frankrijk en mogelijk België) hun financiële verplichtingen nakomen. Dat zou kunnen maar diezelfde Draghi zegt ook, soms meerdere keren per maand, tegen de regeringsleiders van de eurolanden dat er diepte-investeringen moeten worden gedaan waardoor ook het begrotingstekort (en de staatsschuld) dan weer gaan stijgen. Wij moeten ook eens gaan nadenken dat we in een periode verkeren met enorm ruime liquiditeiten en of we wel kunnen blijven garanderen dat we onder alle omstandigheden geleend geld moeten terugbetalen. Tot slot een uitspraak van de technicus: ‘het zou mooi zijn als we de dingen afmaken die we met elkaar hebben afgesproken, zoals het bewaken van de buitengrenzen’. Afspreken alleen garandeert niet dat het dan ook wordt uitgevoerd. Daarbij komt dat we gebonden zijn aan nationale en internationale regels die moeten worden gerespecteerd. Aan veel zaken zit ook een humaan aspect, waar Europa geen tot weinig aandacht aan besteed. Het afspreken van zaken is punt een, het niet afspreken van zaken, verdient een veel hogere topprioriteit. Denk maar eens aan de Europese Belastingparadijzen. Nee, meneer Dijssel, U schetst de zaken allemaal wat te simpel.

De gevolgen van de enorme geldsteun van centrale banken aan banken en de economie in eurozonelanden zal zeker nog tot 2020 effect hebben. Dat doordreunen van de huidige geldstroom voorziet Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, volgens persbureau Bloomberg. Knot sprak die verwachting uit tijdens een panelbijeenkomst in Wenen. Dankzij de steun van centrale banken kunnen banken, overheden en uiteindelijk ondernemers tegen zeer lage rentes lenen. De investeringen die daaruit voortvloeien komen inmiddels op stoom, merkt de DNB-president. Herinvesteringen zorgen dat de ecomomie steun krijgt, aldus Knot. Hij benadrukte dat de monetaire steun relevant is, maar vooral helpt om tijd te winnen zodat bedrijven in staat zijn om op eigen kracht voor meer groei te zorgen. Knot speelt de bal naar het bedrijfsleven en verwacht daar veel van, maar het bedrijfsleven wacht op een participerende overheid voor het opbouwen van de infrastructuur.

Jean-Claude Juncker heeft op 14 september 2016 voor de tweede keer zijn jaarlijkse European State of the Union uitgesproken in het Europees Parlement dat bijeen was in Straatsburg. Er werd naar uitgekeken omdat de voorzitter van de Europese Commissie onder zware druk staat. De regeringsleiders blokkeren steeds heftiger een Europese uitbouw en Juncker wordt verweten dat hij dat laat gebeuren. Hij zegt daarover dat de Europese Unie in een existentiële crisis verkeert en dat de lidstaten nog te vaak alleen aan hun eigen belangen denken en handelen. Voor de goede orde: wat is een existentiële crisis: het wordt gebruikt om aan te geven dat een entiteit in staat van paniek verkeert. Juncker refereerde in Straatsburg ook aan de Brexit. Hij zei dat de EU het besluit van de Britten respecteert en hij zei ook dat de band goed zal blijven. In zijn toespraak zei Juncker dat de kracht van de Unie in samenwerking zit. Ook legde hij veel nadruk op het sociale, humanitaire aspect van de EU. Daarbij waarschuwde hij voor op de opkomst van nationalisme en populisme. Op financieel/economisch terrein meldde hij dat het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) moet worden verdubbeld tot €630 mrd en met twee jaar uitgebreid moet worden tot 2020. Het Juncker-plan, zoals het naar de geestelijke vader ervan ook bekend staat, werd eind 2014 opgericht om particuliere investeerders via Europese garanties te verleiden geld te steken in infrastructuur- en innovatieprojecten voor de periode 2015 tot 2018. Volgens Juncker zou het al in 2020 tot €500 mrd moeten worden uitgebreid, oplopend tot €630 in 2022. Het geld moet onder meer worden gestoken in een supersnel internet in heel de EU en investeringen in Afrika, waarmee hij hoopt migratie uit Afrika tegen te gaan. Voor dit Afrika-fonds heeft hij €44 mrd in gedachten, verdubbeld door nationale bijdragen door de lidstaten. Het investeringsklimaat is volgens de voorzitter van de Europese Commissie in de EU verbeterd sinds vorig jaar. ,,Maar we moeten meer werk maken van de kapitaalmarktunie om te zorgen dat bedrijven beter toegang tot krediet krijgen.” Over de begrotingsdiscipline in de eurozone, waar vooral in de zuidelijke lidstaten steeds meer weerstand tegen is, zei hij dat de EU-regels voor ,,velen een doctrine, en voor sommigen een dogma” zijn geworden. ,,Theorie en praktijk verschillen. We zullen de afspraken met gezond verstand en flexibiliteit toepassen.” De EU schrapte deze zomer boetes wegens overtreding van de regels voor Spanje en Portugal. Juncker herhaalde dat de EU hard werkt aan de bestrijding van belastingontwijking en dat bedrijven ,,belasting moeten betalen waar de winst gemaakt wordt. Dit geldt ook voor giganten als Apple.” Ook Ikea wordt nu ‘doorgelicht. Hij benadrukte dat Brussel blijft strijden voor vrije handel met derde landen. Hij sprak niet over het omstreden TTIP-verdrag met de Verenigde Staten, maar zei wel voorstander van een vrijhandelsverdrag met Canada te zijn. Tegelijk moeten sectoren in de EU worden beschermd tegen overproductie en oneerlijke concurrentie van buiten de EU, zoals de staalindustrie. Ook de Europese melkboeren kunnen op zijn steun rekenen: ,,Ik kan niet aanvaarden dat melk goedkoper wordt dan water.” Ongetwijfeld komen hierop nog meerdere reacties, aanzien er meerdere probleemdossiers in Brussel op tafel liggen waar nog oplossingen voor bedacht moeten worden. Als een zweem van nevel lagen een aantal voorzetten van Juncker boven zijn toespraak, Er moeten vergaande besluiten worden genomen door de EU-lidstaten om enig perspectief te kunnen bieden aan komende generaties. Juncker: er moet een militair EU-hoofdkwartier komen De functie van EU-buitenlandcoordinator moet worden geupdated tot die van Europese minister van Defensie. Hoe we verder moeten met het vluchtelingen vraagstuk, weet niemand. Om de solidariteit binnen de EU zichtbaarder te maken wordt een plan neergelegd voor een Europees Solidariteitscorps: 100.000 vrijwilligers die ingezet kunnen worden bij natuur- en andere rampen. Juncker is wel realistisch als hij zegt dat ‘de geschiedenis zich onze namen niet zal herinneren, maar onze fouten des te meer’. Ik blijf bij mijn standpunt dat een gouvernementeel Europa, in zijn huidige vorm, Europa niet zal verenigen. In feite een kansloos initiatief is.

In het vorige blog besteedde ik aandacht aan een Europese aanpak van belastingontwijkingen door multinationals, de rijken en de slimmen der aarde. Achttien jaar wordt er in Europees verband al over gesproken, met Nederland als een notoire dwarsligger. Onze poorten staan wagenwijd open voor fiscaal vrije inkomende en uitgaande transacties. In 1997 tekenden de Europese lidstaten de Gedragscode over belastingbeleid; vijf jaar later werd besloten de zogenaamde ‘rulings’ (afspraken tussen belastingdiensten en multinationals) uit te gaan wisselen. In 2009 was daar door niemand uitvoering aan gegeven. Een jaar later blokkeren ons land, onze zuiderburen en het VK een voorstel om fiscaal laag belaste uitgaande betalingen aan te pakken. Nederland ontkent zelfs dat het een probleem zou zijn. Vier jaar later wisselt Nederland de eerste informatie over rulings uit (of er een stap voorwaarts wordt gezet is onduidelijk). Bijna een jaar geleden deden wij opnieuw een poging om laag belaste uitgaande geldstromen te blokkeren, maar daar staken onze oosterburen een stokje voor. In april van dit jaar blijkt dat wij te weinig hebben gedaan uit een richtlijn uit 2010 om misbruik van de deelnemingsvrijstelling aan te pakken. In het eerste halfjaar van dit jaar, heeft de voorzitter van de Europese Unie, is er in Amsterdam een pakket maatregelen aangenomen tegen belastingontwijking, waarover op 11 oktober aanstaande door de Ministers van Financiën van de EU verder wordt gesproken of de ondergrens 5% dan wel 10% wordt. Dijssel noemt deze discussie ‘reëel’ maar ziet het er voorlopig nog niet van komen. De rapen zijn nog nog niet gaar om de kip met de gouden eieren te slachten. Wiebes wuift een overeenkomst weg omdat er in Europa onvoldoende draagvlak voor is. Volgens Wiebes heeft het voorstel, dat het moeilijker moet maken voor multinationals om belasting te ontwijken door te schuiven met winsten naar landen met voordelige tarieven, ,,op geen stukken na draagvlak”. Ook zei de staatssecretaris, in de Slowaakse hoofdstad voor een informele bijeenkomst van EU-ministers van Financiën, dat er ,,al jaren allerlei percentages” de revue passeren. Uit geheime stukken zou blijken dat de EU ,,op technisch niveau” overeenstemming heeft bereikt over een minimumtarief van 10% op rente en royalty’s. Er is ook gesproken over de invoering van een bronbelasting op rente en royalty’s uit landen die ze niet belasten. ,,Dan heffen landen dus in feite belasting voor een andere lidstaat. Dat schuurt met het concept dat ondernemingen belasting moeten betalen in het land waar de waarde wordt gecreëerd”, reageerde Wiebes. Het zou voor het eerst zijn als de EU-landen een gezamenlijk tarief voor directe belastingen invoeren. Een besluit daarover vereist unanimiteit. Nederland is geen voorstander. ,,Het grijpt echt in de fiscale soevereiniteit in”, aldus Wiebes. ,,Ik verwacht niet dat dit binnenkort gaat vliegen.” Het Nederlandse belastingparadijs heeft veel te verliezen met de ‘vereuroparisering’ van een aantal fiscale regels, waarover de EU-lidstaten soevereiniteit genieten. Een uitgangsbeeld is dat de 28 EU-lidstaten gigantische verliezen maken doordat multinationals niet in het thuisland hun belastingen betalen, maar wereldwijd daarmee gaan shoppen. Onze specialiteit zijn rente- en royalty-winsten, waarmee bedrijven zo goed als voor niets belastingen kunnen ontwijken. Daarvoor zijn multinationals graag bereid een brievenbusfirma op de ZuidAs te openen. Het controlesysteem, DNB heeft de toezichtfuncties gedelegeerd naar Trust-instituten, voert de toetsing naar belastingontduiking, belastingontwijking, transparantie hiervan en van het gebruik van deelnemingsvrijstellingen, het witwassen van (criminele) gelden en de gebruikte systematiek middels entiteiten om eigenaren van dit type geld buiten schot te houden. DNB verwoordt dat als volgt: de positie van banken die participeren in deze trajecten is omgeven met vragen. Nederlandse banken hebben binnen hun ’private banking’-tak „onvoldoende aandacht voor fiscale integriteitsrisico’s”, zoals witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling. Dat stelt toezichthouder DNB deze week in de Tweede Kamer. Divisiedirecteur Frank Elderson van DNB is één van sprekers tijdens de expertmeeting, in de 2e Kamer, naar aanleiding van de Panama Papers-affaire eerder dit jaar. Elderson schrijft in een ’position paper’ over onderzoek naar ’private banking’ bij 6 banken. Zo zou de staatsbank ABNAmro via Guernsey diensten hebben aangeboden die er uitsluitend op gericht zijn om de daadwerkelijk belanghebbende van een vennootschap af te schermen, zodat die ook voor autoriteiten, niet meer te vinden is. ABN Amro spreekt dit overigens tegen. Volgens DNB brengt private banking „hoge integriteitsrisico’s met zich mee”, omdat „doorgaans geen sprake is van direct cliëntcontact.” Zo leidt de dienstverlening „tot het ontstaan van complexe ondoorzichtige structuren”, waarbij „frequent gebruik gemaakt wordt van entiteiten uit offshore jurisdicties die vergaande geheimhouding mogelijk maken.” Belangrijke integriteitsrisico’s betreffen volgens DNB „witwassen, fiscale fraude, corruptie, terrorismefinanciering en belangenverstrengeling.” „Het is voor een bank zaak om de beweegredenen van de cliënt die bij haar bankiert goed te doorgronden en te documenteren, zodat de bank in staat is om eventuele (fiscale) integriteitsrisico’s van de cliënt goed in te schatten”, schrijft DNB.

In acht eurolanden werd het leven vorige maand goedkoper. Het gemiddelde prijspeil lag daar in augustus lager dan een jaar eerder. De deflatie was met 0,8% het sterkst in Slowakije. Daarnaast werden in Italië, Spanje, Luxemburg, Ierland, Letland, Slovenië en Cyprus prijsdalingen van 0,1 tot 0,6% gemeten. De inflatie in de hele eurozone kwam vorige maand uit op gemiddeld 0,2%. Die week niet af van de eerste raming, die eind vorige maand werd gepubliceerd. België kende de hoogste inflatie binnen de muntunie. De prijzen stegen daar in augustus met 2%. In Nederland lag het prijspeil volgens de Europese meetmethode 0,1% hoger dan in augustus 2015.

De Griekse economie zal in 2017 een opleving laten zien en een schuldenverlichting voor het land komt naderbij. Dat zegt de Griekse premier Alexis Tsipras. Hij vindt dat er zo snel mogelijk een afronding moet komen van het onderzoek naar de hervormingen die Athene moet uitvoeren om in aanmerking te komen voor extra noodsteun. Ook moet er een definitief besluit worden genomen over een verlichting van de enorme schuldenlast van Griekenland. Volgens Tsipras is schuldenverlichting noodzakelijk om het economisch herstel duurzaam en houdbaar te laten zijn. Volgens de Griekse premier zorgt de onenigheid tussen de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een schuldenverlichting voor schade aan de Griekse economie. Het vertrouwen van de markten en investeerders in Griekenland kan alleen worden hersteld als de EU en het IMF hun geschil over de schuldenverlichting bijleggen en met oplossingen komen, stelt de premier. De ministers van Financiën van de eurozone leverden afgelopen weekend nog kritiek op Griekenland. Zij vinden dat Athene te traag is met het uitvoeren van de hervormingen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Daardoor kan een nieuwe uitbetaling van €2,8 mrd, die voor deze maand was voorzien, mogelijk vertraging oplopen. Verder moet Griekenland ook in aanmerking komen voor het obligatie-opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor de leenkosten zouden dalen, aldus Tsipras. Tegelijkertijd lieten 15.000 Grieken hun ongenoegen blijken over de door de geldschieters opgelegde bezuinigingen en hervormingen. De grootste vakbond spreekt van desastreus beleid en duizenden demonstranten uiten hun woede over het regeringsbeleid dat armoede en werkloosheid bevordert en de samenleving verstikt. Het kwaad zou geschieden door de liberalisatie van de arbeidsmarkt en privatiseringen. De economie staat er beroerd voor met een werkeloosheid van ruim 23%. De prijzen dalen al 42 maanden op een rij, door gebrek aan vraag. In eerste instantie is nu de Eurogroep aan zet om een ingrijpende schuldsanering voor de Grieken door te voeren, om het IMF binnenboord te houden. Het is een zwaktebod van Dijssel en zijn kompanen om dat nog langer uit te stellen.

De werkgelegenheid in de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,4% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder was de plus 1,4%.In de gehele Europese Unie nam de werkgelegenheid op kwartaalbasis met 0,3% toe en op jaarbasis met 1,5%. Volgens Eurostat hadden 232,1 miljoen mensen in de EU een betaalde baan, waarvan 153,3 miljoen in de eurolanden.

Er ligt in Brussel een blauwdruk op tafel waarin wordt geregeld dat alle EU-lidstaten minstens 10% belasting moeten heffen op rente- en royalty-inkomsten. Dat zijn vergoedingen voor het gebruik van bijvoorbeeld een merknaam of patenten. Als een land waar het geld van een bedrijf samenkomt geen belasting of minder dan 10% belasting heft, dan kunnen andere EU-landen de heffing alsnog doen. Het voorstel grijpt in in de fiscale soevereiniteit van de Europese lidstaten. Daardoor alleen al is het een heel erg gevoelig thema. Waarnemers geven het voorstel op de kortere termijn geen schijn van een kans. Al geruime tijd lopen er binnen Ecofin (Europese ministers van Financiën) gesprekken over een verdere fiscale harmonisering. Met betrekking tot dat minimumtarief van 10% zijn wij niet echt betrokken. Veel Europese landen strijden met elkaar om grote internationale bedrijven naar zich toe te trekken. Ze gebruiken daarvoor lage belastingtarieven of uitzonderingen. Een minimumtarief zou een heuse primeur zijn voor Europa. De Belgische hoogleraar fiscaal recht, Michel Maus, zegt dat het een kwestie van tijd is voor het tot zo’n ingrijpende stap komt. “De voorbije decennia zijn de lidstaten elkaars fiscale concurrenten geweest. Via rulings en allerhande gunstmaatregelen staken ze elkaar de loef af. Dat botst almaar meer op juridische bezwaren. Nu is men in concurrentie getreden met het belastingtarief zelf. Verschillende landen kondigen aan dat ze hun vennootschapsbelasting zullen verlagen. Je kunt je daarbij de vraag stellen hoe ver je die limbodans laat gaan. Het is een race to the bottom.” Prof Maus ziet in het idee een parallel met het algemene btw-tarief, dat binnen Europa niet onder 15% mag gaan. Als dat te bereiken is, dan moet dat gelden voor de belastingen binnen Europa ook, denkt hij. Dat Europa zijn beleid omtrent multinationals anders inkleedt dan vroeger, is duidelijk – getuige het robbertje vechten dat Europees commissaris Vestager de voorbije maanden voerde met tal van lidstaten en hun fiscale gunstmaatregelen jegens grote internationale bedrijven. Nu gaat het nog over een vrij technisch gegeven als rente en royalty’s. Een eerste stap. De ultieme stap kan een echte Europese vennootschapsbelasting zijn, waarbij niet alleen de basis waarover je heft in heel Europa gelijk wordt geschakeld, maar waarbij een land ook wordt gedwongen ten minste een bepaald minimumtarief te hanteren. “Om 27 lidstaten zover te krijgen, is er nog werk aan de winkel”, beseft ook Maus. “Anderzijds, de geest is uit de fles. En de Brexit kan daarbij het ultieme duwtje in de rug betekenen. Het Verenigd Koninkrijk aast op een eigen fiscaal gunstregime. Als Europa daar paal en perk aan wil stellen, dan moet het eerst een eigen fiscale ondergrens bepalen. Je kunt geen eisen stellen aan handelspartners als je zelf geen greep hebt op de eigen Europese fiscaliteit.” Los nog van de interne Europese keuken is er het internationale luik. Zolang de VS, Rusland, China en Azië niet meedoen, kan een gemaakt Europees belastingklimaat Europa geld kosten.

Personeel van ABN Amro is begin dit jaar op het verkeerde been gezet. Volgens vakbond De Unie had de bank veel eerder moeten melden dat er een reorganisatie aan zit te komen. “Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers, met een winstdaling van 13%, was er nog geen sprake van personele consequenties”, herinnert belangenbehartiger Emanuel Geurts van de bond zich. “Het was een beetje van ‘slaap zacht’. En drie maanden later, bij de cijfers over het tweede kwartaal, werd er ineens €200 miljoen gereserveerd. Dat vind ik niet geloofwaardig.” Uit een interne mededeling die de bank naar haar ‘Raad van Medewerkers’ stuurde blijkt dat in de periode tot 2020 maximaal 1375 arbeidsplaatsen worden geschrapt als onderdeel van een kostenbesparing. Het leeuwendeel van die banen, naar schatting 950, verdwijnt het komende jaar al. “Ga er maar vanuit dat in die groep veel gedwongen ontslagen zitten”, voorspelt Geurts. Daarbij gaf ABN AMRO aan de komende tijd te blijven kijken naar verdere besparingen, waardoor mogelijk nog meer arbeidsplaatsen kunnen komen te vervallen. De banen zullen verdwijnen bij ondersteunende en controlerende functies zoals op personeelszaken, de financiële administratie en risicomanagement, al is de exacte invulling niet bekend. CNV meent dat niet duidelijk is welke richting ABN AMRO op wil. De bond spreekt van een “hele simpele vorm van kostenbesparing”. Maar een duidelijke strategie is volgens CNV niet zichtbaar. Ook vindt de bond het “onprettig” dat nog niet duidelijk is waar de ontslagen zullen vallen. Vakbond FNV zet onder meer vraagtekens bij de manier waarop de aantallen bekend werden gemaakt. Dat er nog altijd geen duidelijkheid en zekerheid is voor werknemers maakt de situatie vervelend en onzeker, aldus bestuurder Bob Bolte van FNV. Werknemers die buiten de boot vallen kunnen volgens FNV in ieder geval terugvallen op een stevig sociaal akkoord dat vorig jaar voor een langjarige periode werd afgesloten. Ook De Unie is blij met het sociale plan. Die bond wil dat alle ontslagen werknemers onder dezelfde voorwaarden vallen. Er kwam ook duidelijkheid over het voortijdige vertrek van topman Gerrit Zalm. Hij verlaat De Bank in 2017.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 16 september 2016; week 37: AEX 439,07; BEL 20 3.509,18; CAC-40 4332,45; DAX 30 10.276,17; FTSE 100 6.710,28; SMI 8.130,44; RTS (Rusland) 961,41; DJIA 18123,80; NY-Nasdaq 100 4.818,054; Nikkei 225 16519,29; Hang Seng 23.416,80; All Ords 5396,70; SSEC 3002,849; €/$ 1,124; goud $1310,00; dat is €37.720,41 per kg, 3 maands Euribor -0,301% (1 weeks -0,381%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,107%, 10 jaar VS 1,6866%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,109, elders €1,229.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE21092016/342 Nederland is nog niet rijp voor een EU-breed belastingtarief, zegt Dijsselbloem

UPDATE10092016/341 Leuker kunnen we het niet maken, eerlijker wel

Bij het afsluiten van het vorige blog heb ik nog meegenomen de hochrechnung van de deelstaatverkiezing in Meckelenburg Voor-Pommeren, een uur na de sluiting van de stemlokalen. Twee zaken die relevant zijn voor deze Oost-Duitse deelstaat. Er zijn maar 1.3 miljoen stemgerechtigden, dat is nog geen 2,1% van heel Duitsland. En dan de positie van twee partijen op rechts: de chistendemocraten van Merkel en de Alternative für Deutschland (AfD). Van de vier partijen die de 71 zetels gaan bezetten zijn er drie verliezers en een grote winnaar, de AfD met 20.8%. De grootste partij wordt de SPD met 30,6% van de stemmen, de CDU van Merkel scoort 19% en de Linke 13,2%. Angela Merkel liet vanuit China, waar ze was voor de G20, weten dat ze ‘heel ongelukkig’ was over de uitslag. Het is heel ongebruikelijk dat een regeringsleider in het buitenland reageert op binnenlandse ontwikkelingen. Zij zei daar “Maar ik blijf erbij dat we het juiste doen. We moeten nadenken over hoe we het vertrouwen terugwinnen. Ik vooral.” Ook Merkel kon er niet omheen: “Het is overduidelijk dat de vluchtelingen voor deze uitslag hebben gezorgd”, zei ze. Het is een erkenning dat de woorden ‘Wir schaffen das’ van een aanmoediging, een ‘zin van aanpakken’ volgens Merkel, veranderd zijn in een splijtzwam in de Duitse samenleving. Slechts een derde van de Duitsers kan zich nog vinden in het asielbeleid van hun bondskanselier. Haar populariteit is volgens een peiling van omroep ARD gezakt naar het laagste punt in vijf jaar: slechts 45% toont zich nog tevreden over Merkel. Hoe breed uitgemeten deze deelstaatverkiezing ook is, duidelijk is dat ook in de typisch Oost-Duitse landelijke deelstaat met 1,6 miljoen inwoners en ‘slechts’ zestienduizend vluchtelingen, de angst voor nieuwkomers bij deze verkiezingen heeft bepaald. En dat ondanks een felle campagne van Merkel zelf in haar thuisstaat. Ze heeft veel gedaan om ‘de zorgen van de kiezer weg te nemen’. Nu dat niet is gelukt, komt de positie van haar eigen partij veel meer onder druk te staan. Volgende week zijn er verkiezingen in Berlijn. Dat wordt een volgende hobbel voor Merkel op weg naar de landelijke verkiezingen, over een jaar. De Beierse zusterpartij van het CDU, de CSU, eiste meteen na de verkiezingsuitslag al een hardere politiek van Merkel. “Deze uitslag moet de partij wakker schudden”, aldus minister van financiën Markus Söder in Bild. “Er moet een koerswijziging komen in Berlijn.” Merkel voelt zich medeverantwoordelijk voor het slechte resultaat van haar partij (CDU) bij de verkiezingen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. In een reactie zei ze dat dat “natuurlijk” te maken heeft met het vluchtelingenbeleid. De CDU werd niet alleen door de sociaal-democratische SDP maar ook door de rechts-populistische AfD verslagen. Dat wordt gezien als een afstraffing voor Merkel. Ze is niet van plan het asielbeleid te veranderen,maar wil het vertrouwen terugwinnen en laten zien dat de CDU problemen kan oplossen. Enkele kanttekeningen: Niet de vluchtelingen hebben de uitslag van deze deelstaat verkiezing beïnvloed, maar het vluchtelingenbeleid van Merkel, waartegen de stem van het volk heeft geageerd. Dan zegt Merkel dat ze het asielbeleid niet gaat aanpassen. Dat slaat helemaal nergens op want ze heeft al op twee onderdelen het beleid gewijzigd. Duitsland heeft de eisen verscherpt waaraan vluchtelingen worden getoetst voor het verkrijgen van een status. Maar de instroom van asielzoekers is niet afgenomen omdat de repatriëring van afgewezen vluchtelingen naar een veilig thuisland niet op gang komt. Ze erkent wel dat de regering nog moet timmeren aan de mechanismen om afgewezen asielzoekers terug te sturen. “We moeten hen zeggen dat ze moeten vertrekken, anders kunnen we de klus (van de integratie) niet klaren.” Ik vrees dat deze uitspraak geen doel treft. Deze mensen zijn op zoek naar vrede en veiligheid, dat heeft hun hoogste prioriteit. Duitsland heeft ook verplichtingen naar Brussel die nog opgescheept zitten met honderdduizenden vluchtelingen die nog onderweg zijn in Griekenland, de Balkan en Italië. Alleen in Italië kwamen dit jaar al >100.000 vluchtelingen binnen, die nog verdeeld moeten worden onder de EU-lidstaten. Een ander probleem zijn de kind-vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden in Europa rondzwerven en die niet beschermd worden voor mensenhandelaren die op zoek zijn naar kinderen in de prostitutie. En dan hebben we nog de vluchtelingendeal met Erdogan. Merkel heeft daarover een wat vage uitspraak gedaan: ze zou Erdogan het vertrouwen hebben gegeven dat het met de visa voor de Turken op kortere termijn wel goed komt. Kennelijk zou zij de indruk hebben gegeven dat een tussenstap denkbaar is voor de realisatie van de aan de Turken opgelegde 72 ‘eisen’. Merkel speelt verstoppertje en houdt daarmee haar positie in stand. De bondskanselier verdedigde ook het vluchtelingenakkoord tussen de Europese Unie en Turkije. De vraag is welke prijs daarvoor Europa moet gaan betalen. De productie van de Duitse industrie is in juli met 1,5% gedaald in vergelijking met een maand eerder. Het cijfer valt veel slechter uit dan verwacht, economen rekenden gemiddeld op een stijging met 0,1%. In juni nam de industriële productie nog met een herziene 1,1% toe. Ook op jaarbasis viel de productie beduidend slechter uit dan gedacht. Hier was sprake van een neergang met 1,2%. De export van Duitsland is in juli onverwacht sterk gekrompen ten opzichte van de voorgaande maand. De export van Europa’s grootste economie zakte in juli 2,6% ten opzichte van juni, de uitvoer in juni was met 0,2% was gegroeid. De import van Duitsland slonk in juli met 0,7%. Het handelsoverschot van het land zakte door deze ontwikkelingen met ruim €5 mrd naar €19,5 mrd.

Dijssel, de voorzitter van de Eurogroep deed deze week in Brussel uitspraken die tot nadenken stemmen. De Europese Unie lijdt aan een ‘posttraumatisch stresssyndroom’ waarbij elke kleine tegenvaller meteen als voorbode wordt gezien van een nieuwe grote crisis. Hij hield daar in zijn hoedanigheid van eurogroepvoorzitter een tafelrede tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Bruegel, een Europese denktank over vooral economische zaken.”Neem de grote koersschommelingen op de aandelenmarkten begin dit jaar, of hoe de markten zich gedroegen in de aanloop naar het Brexit-referendum”. “Zelfs het kleinste zuchtje tegenwind wordt meteen neergezet als het begin van de volgende crisis.” Volgens hem is de oorzaak van alle paniek die om het minste of geringste uitbreekt ‘het trauma van 2008-2010’, toen de EU in een diepe economische crisis belandde. Inmiddels is die economie opgekrabbeld: de groei in de eurozone was in het tweede kwartaal gelijk aan de Amerikaanse; de werkloosheid en de begrotingstekorten dalen. “Alles bij elkaar zijn er veel positieve ontwikkelingen te melden”, zei de PvdA-minister van financiën. “Maar als je de kranten leest, zou je anders denken.” De vluchtelingencrisis en de terreurdreigingen hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat we niet in staat zijn de burgers de welvaart en de veiligheid te garanderen die ze van ons vragen. Ze voelen dat de EU niet de oplossing is geweest voor hun problemen.” Ook de harde hervormingen en bezuinigingen die in sommige crisislanden zijn afgedwongen hebben volgens Dijssel een voedingsbodem gecreëerd voor populisme, het eigenlijke thema van zijn lezing in Brussel. Volgens hem kan het populisme alleen worden bestreden door EU-burgers meer eerlijkheid en gelijkheid te bieden: ‘tussen generaties, tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ en tussen de winnaars en verliezers van de globalisering’. In deze tijden van euroscepsis waarschuwde Dijssel de EU, niet voor het eerst, voor ‘nog meer sprongen in het duister zoals we die in het verleden hebben gemaakt’, een impliciete verwijzing naar onder meer de lancering van de euro. “Er zijn veel risico’s genomen waarbij de hele constructie is verzwakt.” Daarom moet de EU voorlopig even niet gaan bouwen aan nieuwe luchtkastelen, zo suggereerde hij. “De slechtste reactie op echte problemen is simpelweg het oude antwoord herhalen van meer en dieper integreren. Leg uit wat Europa is en wat het niet is. Versterk wat we hebben en voltooi dat. Bescherm onze buitengrenzen om migratie en integratie in goede banen te leiden. Hervorm onze welvaartsstaat, zodat die ten goede komt aan alle generaties.”

Trouw publiceerde dit weekend een artikel met als kop “EU-lidstaten werken aan minimumtaks voor multinationals”. Een Europese ondergrens voor belastingen is drie stappen voorwaarts in een beweging. Maar laten we de vlag nog niet uithangen voordat alle hobbels zijn genomen. En Nederland zal alle mogelijkheden inzetten om te voorkomen dat het zover komt. Er zijn vier EU/eurolanden die elke vooruitgang boycotten: België, Luxemburg, Nederland en Ierland. Duitsland, Frankrijk en Italië willen voortgang. Staatssecretaris Wiebes zal er alles aan doen om onze fiscale kroonjuwelen te behouden. Enkele citaten: Topambtenaren hebben een plan om multinationals binnen de Europese Unie een minimumtarief van 10% aan belasting te laten betalen over wat ingewikkeld heet royalty’s en rente, zodat internationale bedrijven minder kans zien om belasting te ontwijken. Jan van de Streek, hoogleraar bedrijfsbelastingen aan de Universiteit van Amsterdam, en promovendus Martijn Nouwen, gespecialiseerd in belastingconcurrentie binnen de EU, volgen al jaren het steekspel binnen de EU om belastingontwijking aan te pakken. Zij kregen van Trouw en het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico inzage in de interne documenten van de EU die gaan over de aanpak van belastingontwijking sinds 1997. “Er wordt al twintig jaar over gesproken om belastingontwijking aan te pakken, maar een minimum belastingtarief binnen de EU werd altijd weggehoond. Het raakt de soevereiniteit van lidstaten om zelf belasting te heffen in het hart. Het is dus baanbrekend dat er nu een voorstel ligt voor één Europees minimumtarief van 10% op royalty’s en rente. Dat tarief moet geheven worden in het Europese land waar de inkomsten worden ontvangen. Gebeurt dat niet dan mag een ander EU-land, waar het geld van het bedrijf vandaan komt, ook die belasting heffen; deze regeling staat bekend als bronheffing.” “We hebben straks een bodem met elkaar afgesproken. De afspraken hoe het gezamenlijk werkt zijn dan gemaakt en moeten nog wel door de 28 lidstaten politiek worden goedgekeurd. Daarna heb je een knop: het belastingtarief. Je kunt daar op termijn gezamenlijk aan draaien, meer of minder belasting. Daar moet je het wel telkens gezamenlijk met alle EU-landen over eens worden. Maar dat is minder ingewikkeld dan het eens worden over het mechanisme van een gezamenlijke regeling met een minimumtarief dat nu op tafel ligt.” Binnen de OESO, het samenwerkingsverband van rijke geïndustrialiseerde landen, waren er al afspraken gemaakt om belastingontwijking van multinationals aan te pakken door gaten in de regelgeving te dichten. Nu komt de EU met een gezamenlijk minimumtarief. Is dat niet een stap verder? “De EU lijkt een voorbeeld te willen stellen en voorop te gaan lopen in de wereld. De EU wil iets iconisch doen. Maar het heeft ook een nadeel. Eigenlijk moet je dit mondiaal doen, want belastingconcurrentie is een probleem op wereldschaal waar steeds naar het laagste tarief wordt gezocht.” De VS, Rusland, China, Azië doen niet mee, dus dat gaat Europa geld kosten omdat bedrijven hun heil in een goedkoper belastingklimaat elders gaan zoeken. “Dat is goed mogelijk. Het gaat hier om een internationaal probleem, de wedloop naar de bodem, het laagste belastingtarief. De EU kan dit niet alleen oplossen. Het moet echt samen met andere landen en de EU worden opgelost, anders blijven er in de wereld gaten tussen belastingsystemen bestaan. Een alleingang gaat Europa geld kosten.” Van de Streek: “De verleiding bestaat dat wij in Europa gaan zeggen: als de VS en Azië niet meedoen, dan gaan we bijvoorbeeld Amerikaanse of Chinese bedrijven hier toch belasten. Je krijgt dan een enorm spanningsveld, een internationale Tax War, die zich nu al aan het ontwikkelen is tussen Europa en de Verenigde Staten, zie de belastingnaheffing van 13 miljard euro voor Apple en de boze reactie van de Amerikaanse fiscus.”

Hoe staat het met de status van Nederland als belastingparadijs voor multinationals en de rijken in deze wereld. Wiebes zegt daarover ‘alles wat wij doen is legaal waar het gaat om belastingontduiking en belasting ontwijking. Via de Zuidas worden geen gelden can criminelen witgewassen, maar de vraag is of daar wel voldoende onderzoek naar wordt gedaan. Mede dankzij de Nederlandse regelgeving lukt het multinationale ondernemingen om in ontwikkelingslanden elk jaar minstens $100 mrd aan belasting te ontwijken. Geld dat in arme landen hard nodig is voor armoedebestrijding en ontwikkeling. Nederland trekt zich weinig aan van de aanhoudende media-aandacht en internationale druk om haar belastingbeleid aan te passen. Uit geheime stukken die recentelijk boven water zijn gekomen van vergaderingen, van de afgelopen jaren, van werkgroepen van de 28 EU-lidstaten over de onwenselijkheid van belastingparadijzen in Europa, blijkt dat Nederland besluitvorming verstoord, uitstelt, tegenwerkt, alles in het werk stelt om besluitvorming naar de toekomst te verschuiven. Voor het grote publiek spreekt de Nederlandse dominee schande over belastingontwijking, maar achter de schermen doet de Nederlandse koopman driftig mee aan de internationale belastingwedloop. Deze race to the bottom gaat vooral ten koste van ontwikkelingslanden. Maar ook Nederland verliest jaarlijks zo’n € 5,5 miljard, doordat het bedrijven belastingvoordelen gunt én doordat Nederlandse multinationals net zo hard belasting ontwijken via andere landen. Het zijn de grote belastingadvieskantoren als EY, PwC en KPMG die ongezond veel invloed uitoefenen op het Nederlandse belastingbeleid. (bron: Oxfam Novib). De positie van Nederland is zo pregnant als doorvoerland van geld, dat misbruik van fiscale regelingen nauwelijks kan worden tegengegaan, gezien de enorme hoeveelheden. Doordat Nederland nauwelijks tot geen belasting heft op inkomende en uitgaande geldstromen maken multinationals gebruik van die ‘aangename’ mogelijkheid. Het gaat jaarlijks om €4.000 mrd. Wiebes en de banken zullen alles in het werk stellen deze positie te behouden. Maar de druk op de Belastingparadijzen in de EU wordt zwaarder, gezien de interne concurrentie die het veroorzaakt binnen de EU. De vraag is hoelang de fiscale soevereiniteit van de 28 lidstaten, zoals die is afgesproken nog instant blijft.

Is de extreem lage rente nu goed of slecht nieuws? Voor de betrokken huizenkoper voelt het in elk geval als goed nieuws. En aangezien de rentemarge van banken – het verschil tussen de rente die ze moeten betalen en de rente die ze ontvangen – op peil blijft, vinden ook de hypotheekaan-bieders het prima zo. De consument krijgt goedkoop geld en de bank verdient er gewoon aan. En toch is dit record , bekeken op de schaal van de nationale economie, beroerd nieuws. Het is – weer – een aanwijzing dat de economie er slechter voorstaat dan wat ons wordt voorgeschoteld. De econoom Bas Jacobs schrijft daar deze week een bijdrage over in het Economen tijdschrift ESB. Jacobs zet een aantal zaken op een rijtje en verbindt daaraan consequenties die de verantwoordelijke auroriteiten vooral niet aan de orde stellen. <citaat> De Europese Centrale Bank (ECB) voert een extreem ruim monetair beleid. De nominale rente is nul en de ECB koopt maandelijks voor tachtig miljard aan obligaties op. Bevond de economie zich in een normale conjuncturele toestand, dan zouden de bestedingen toenemen, de inflatie stijgen, de werkloosheid afnemen. Maar dit gebeurt allemaal niet, in Nederland niet, en in de rest van Europa evenmin. Als het extreme monetaire beleid niets uitricht – en de grens van wat mogelijk is zo’n beetje is bereikt – moet de diagnose van de toestand luiden: we bevinden ons in een situatie van onderbesteding. Wat er dan gebeurt? Jacobs: ‘Wanneer de economie eenmaal is aanbeland in een situatie met onderbesteding en de nul-ondergrens op de rente is bereikt, glijdt de economie weg in een destructieve spiraal van stagnatie en deflatie of langdurige stagnatie.’ </citaat> Dat betekent dat we er veel slechter voorstaan dan wat ons op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Rutte, Samsom en Dijssel zullen zich op de borst slaan om het volk duidelijk te maken hoe goed zij het wel niet gedaan hebben. Dat het EMU-saldo (begrotingstekort) volgend jaar zal dalen naar 0,6% is een wanprestatie evenals de daling van de staatsschuld. Het beleid dat dit kabinet uitvoert wordt beperkt door het harnas van de overeengekomen Stabiliteits- en Groeipact (1997). Behalve Draghi houden de politieke leiders, onder alle omstandigheden, vast aan de vastgelegde normen waaraan moet worden voldaan. Dom, dom, dom …….. Draghi heeft al een jaar lang, soms meerdere keren per maand de regeringsleiders aangespoord dat de economie niet van de grond komt in Europa als de lidstaten niet overgaan tot het uitvoeren van structurele investeringen in de infrastructuur voor de volgende generaties. Hoe indringend Draghi die boodschap ook heeft gebracht de politiek bleef ‘doofstom’ en ging verder de overheidsuitgaven te beperken en de staatsschuld af te lossen, waardoor broodnodige investeringen uitbleven. Het is een onderwerp waarvoor ik al meerdere aandacht heeft gevraagd. Het moet nu langzamerhand tot de Haagse en Brusselse politiek doordringen dat de bakens verzet moeten worden. De straf op het overtreden van de emu-regels, moet van tafel. Voor de goede orde: ik ben er niet op tegen dat sociaal/maatschappelijke diensten zijn hervormd, maar de opbrengsten daarvan hadden geherinvesteerd moeten worden. Dijssel is trots op het terugbrengen van de staatsschuld en heeft niet door dat hij daarmee de financieel/economische en monetaire problemen juist instant houdt. Omdat wij in een toestand van onderbesteding zijn moet de overheid de economie gaan aanjagen, liefst met slimme overheidsinvesteringen. Het tekort moet dan niet omlaag maar juist omhoog. ‘Een visie op macro-economische politiek ontbreekt volledig in Nederland’, schrijft Jacobs. Dat kunnen Klaas Knot en Jeroen Dijsselbloem toch niet onweersproken laten? DNB reageerde deze week op de begroting voor 2017 met de uitspraak dat de regering verdere hervormingen moet gaan doorvoeren op de huizenmarkt, bij het pensioenstelsel en op de arbeidsmarkt. Dat stelde DNB-topman Klaas Knot. Volgens hem is het van belang dat de politiek de kar gaat trekken en mede de woningmarkt verder gaat aanpakken met onder meer plannen om de afbouw van de hypotheekrenteaftrek iets te gaan te versnellen en het maximale leenbedrag iets aan banden te leggen. Daarnaast heeft Knot een verlaging van de belastingdruk op werk op zijn wenslijstje staan in ruil voor een hogere belasting op consumptie. Last but not least meent Knot dat er meer maatwerk moet komen in het pensioenstelsel met een andere aanpak voor jongeren en ouderen. Of deze uitspraken van wijsheid getuigen laat ik in het midden omdat ik geen idee heb wat de invloed daarvan is op de koopkracht en wat het doet met de werkgelegenheid. Om antwoord te geven op de vraag of de extreem lage rente positieve reacties oplevert, ben ik geneigd ‘nee’ te zeggen omdat ik geen zicht heb wat de gevolgen zullen zijn van de bestaande onderbesteding als die niet snel wordt omgebogen. En de onevenwichtige situatie in Europa op financieel/economisch terrein vooralsnog blijft bestaan.

Het is een onderwerp waarvoor ik al eerder aandacht aan heb gevraagd, zonder overigens een oplossing aan te reiken. Het betreft het ontbreken van modellen waarmee het monetaire beleid van de ECB beheersbaar kan worden gehouden. Het gaat dan om het QE-programma van de maandelijkse inkoop, tot maart 2017, van (staats)obligaties door de centrale banken van €80 mrd, genaamd’ de kwantitatieve versoepeling’ met als gevolg een extreme daling van de rente. De grote vraag is waarnaar die gigantische geldverruiming, van een rente van stel 0%, gaat leiden. Wat is de waarde van de euro dan nog en tot waar is er nog enige rek wat betreft het vertrouwen in deze valuta. Wat is er waar van de geruchten dat cash geld gaat verdwijnen. Welke gevolgen kunnen optreden wanneer het in een Westers land in economische zin tegenzit: mensen voelen zich niet meer veilig en de gevestigde politiek laat het in hun beleving afweten. Dan maak het zo typische westerse vooruitgangsstreven plaats voor zelfdesstructie. Of we dat punt al bereikt hebben laat ik in het midden maar stel wel vast dat in de laatste politieke peiling de PVV nog altijd de grootste aanhang heeft, gemeten nadat de beide architecten van het kabinet Rutte II ‘sorry’ hebben gezegd voor hun gevoerde beleid. Het is in mijn ogen een illusie te veronderstellen dat door ‘sorry’ uit te spreken voor gedane en niet uitgevoerde verkiezingsbeloften (Rutte) en door een gebrek aan ondersteuning van de fractie in de 2e Kamer (Samsom) erin zullen slagen het collectief geheugen van kiezers te wissen voor de wanprestaties die het kabinet Rutte II hebben geleverd in de zorg, en met name het enorme aantal ontslagen in de thuiszorg, het WMO-loket dat op veel plaatsen niet voldoet aan de maatschappelijke eisen waaraan het zou moeten voldoen, bezuinigingen op de ouderenzorg, waarvoor onvoldoende ondersteuning wordt geboden, de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg, het pgb-beleid, het vrijwel failliete arbeidsmarktbeleid, de vraagtekens inzake de soliditeit van het pensioenstelsel, het a-sociale vluchtelingenbeleid, de onveiligheid zoals die door delen van de samenleving wordt gevoeld, de afwikkeling van de vastgoedschades door de Groningse gasbel en een vrijwel failliet Europees beleid. Ook laat de ratificering van ket Klimaatverdrag, Parijs, december 2015 laat op zich wachten en de verduurzaming van de samenleving komt niet goed op gang. Nederland is het op een na traagste land in Europa, voor Albanië, met het doorvoeren van milieumaatregelen. En daar bovenop de onzekerheden over de gevolgen van het monetaire beleid van de ECB (euro).

Beleggers reageerden teleurgesteld nadat ECB-president Mario Draghi bij de toelichting op het monetaire beleid liet weten dat er tijdens de bestuursvergadering van de ECB niet gesproken is over een verlenging van het bestaande opkoopprogramma en dat bijna alles bij het oude blijft. De ECB verwacht dat de inflatie in de komende maanden laag zal blijven, maar verwacht in 2017 een oplopende rente. De ECB voorziet verder dat de economie van de eurolanden de komende tijd in hetzelfde lage tempo vooruitgaan. De groei komt dit jaar naar verwachting uit op 1,7%, om de komende twee jaar terug te zakken naar 1,6%. De inflatie blijft daarbij bijzonder laag. Dit jaar nemen de prijzen in de eurozone naar schatting met 0,2% toe, waarna de geldontwaarding oploopt naar 1,2% in 2017 en 1,6% het jaar daarna. De ECB werd daarbij iets somberder over de groei in de komende twee jaar, terwijl de prognoses voor de inflatie grotendeels ongewijzigd bleven. De ramingen wijzen er volgens Draghi op dat er “momenteel” geen noodzaak is voor de centrale bank om nieuwe maatregelen te nemen. Hij benadrukte echter dat de situatie scherp wordt gevolgd en dat de ECB klaarstaat om verder in te grijpen als dat noodzakelijk wordt geacht. Het op grote schaal kopen van schuldpapier door de centrale banken heeft tot op heden echter nauwelijks geleid tot een hogere inflatie. De geldontwaarding in de eurozone bleef vorige maand steken op 0,2%. De ECB streeft naar een inflatie van ongeveer 2%. Zoals verwacht liet de ECB de rente ongewijzigd. Het belangrijkste rentetarief in de eurozone blijft staan op het historisch lage niveau van 0%. De centrale bank houdt ook de rente waartegen banken deposito’s kunnen stallen in Frankfurt op -0,4%. Het besluit over het opkoopprogramma stelde ook econoom Nick Kounis (ABN Amro) teleur. Hij rekende erop dat de ECB de termijn van het programma zou verlengen tot minstens september 2017. Dat besluit zal de ECB nog voor het einde van het jaar alsnog nemen, voorspelt hij. Kounis waarschuwde dat de ECB zijn eigen geloofwaardigheid in de strijd tegen de lage inflatie schaadt als er te lang wordt gewacht met nieuwe maatregelen. Er trad een vreemde reactie op onder beleggers die inschreven voor een Duitse tien jaars staatsobligatie, de Bund. De rente steeg en daar had niemand rekening mee gehouden. Het effectief rendement ging naar 0,010%. Dat is voor het eerst sinds 22 juli, aldus het persbureau Bloomberg. De Bund, richtpunt van de obligatiemarkt, steeg zes basispunten. Het rendement op dertig jaars Duits staatspapier pluste met 9 basispunten. Ook ander staatspapier in Europa ging omhoog. Federal Reserve-bestuurder Tarullo liet weten dat een renteverhoging in de Verenigde Staten nog in 2016 mogelijk is geworden.

De Amerikaanse bank Wells Fargo ontslaat 5300 medewerkers vanwege fraude. De medewerkers van de bank hebben zich schuldig gemaakt aan het creëren van nep-accounts op naam van klanten die daar niets van wisten. De klanten kregen voor deze accounts wel kosten in rekening gebracht, voor onder andere credit cards die ze nooit hadden aangevraagd en transacties die ze nooit hadden verricht. De bank is deze week veroordeeld tot $185 mln boete.

Het Amerikaanse computerconcern Dell is van plan 2000 tot 3000 banen te schrappen na de overname van dataopslagbedrijf EMC. Dat meldden ingewijden rond de plannen aan persbureau Bloomberg. De meeste banen zouden komen te vervallen in de Verenigde Staten, onder meer bij administratieve posten en ook bij marketing. Dell kondigde vorig jaar aan EMC over te nemen voor $67 mrd. Het nieuwe fusiebedrijf telt ongeveer 140.000 werknemers. Het zou dan ook maar gaan om ca 2% van het personeelsbestand. Dell wil circa $1,7 mrd aan kosten gaan besparen in de eerste anderhalf jaar na afronding van de overname van EMC, aldus de bronnen.

©2016 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices 9 september 2016; week 36: AEX 452,88; BEL 20 3.582,28; CAC-40 4491,40; DAX 30 10.573,44; FTSE 100 6.776,95; SMI 8.264,13; RTS (Rusland) 987,87; DJIA 18085,45; NY-Nasdaq 100 4.681,535; Nikkei 225 16965,76; Hang Seng 24.112,52; All Ords 5440,50; SSEC 3078,855; €/$ 1,1214; goud $1327,80; dat is €38.028,04 per kg, 3 maands Euribor -0,301% (1 weeks -0,380%, 1 mnds -0,369%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,088%, 10 jaar VS 1,6533%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,119, elders €1,059.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties staat uit voor UPDATE10092016/341 Leuker kunnen we het niet maken, eerlijker wel