UPDATE20052017/377 Rutte zag het al voor zich: een kabinet met Jesse Klaver

Er waren deze week veel onderwerpen die om aandacht vroegen. Ik beperk mij tot een selectie. Donald Trump blijft om aandacht vragen. Is hij bezig van de VS een dictatuur te maken of gaat hij op enig moment zijn beleid bijstellen. Erdogan was deze week op bezoek en te gast in het Witte Huis. Na afloop lieten ze weten dat Erdogan en Trump hun geweldige relatie ‘prijzen’, maar aan de andere kant kwam de NYT naar buiten met het bericht dat de Amerikaanse president uiterst vertrouwelijke inlichtingen van een Israëlische bron binnen IS zou hebben gelekt aan de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov. Trump belde daarover met Netanyahu, daarna twitterde dat hij alle recht heeft geheimen te delen, zelfs met Lavrov. Trump is onderweg een wereldreis te maken terwijl het in eigen huis hommeles is. Vandaag en morgen is hij in Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, waar hij gesprekken gaat voeren met 50 Arabische leiders over ‘zijn visie op een vreedzame islam’ en de strijd tegen het terrorisme. Voor de gastheren heeft hij nog een presentje meegenomen: contracten voor het leveren van wapens ter waarde van >$110 miljard. De contracten zijn getekend en reageerde met jobs …..jobs…..jobs. Daarna vliegt hij door naar Israël (Jerusalem en Bethlehem), Rome en het Vaticaan, Brussel (EC) en dan weer terug naar Italië waar hij op 26 mei op Sicilië de wereldleiders ontmoet op een samenkomst van de G7. De 27ste zal hij, oververmoeid, naar huis vliegen. Daar wachten binnenlandse problemen op hem om te voorkomen dat er een ‘impeachment’ aan de orde komt. Deze wereldreis is zijn confrontatie met de problemen waarmee de wereld worstelt.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de president van de Duitse centrale bank Jens Weidmann naar voren schuiven als opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat schrijft het Duitse blad Der Spiegel op basis van ingewijden. Volgens het vooraanstaande weekblad zou naast Merkel ook de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble voorstander zijn van een Duitser aan het hoofd van de ECB. Het is geen geheim dat Duitsland geen voorstander is van het ruime monetaire beleid van Draghi. Ook Weidmann uitte meermaals kritiek op het stimuleringsbeleid van de Italiaan. Maar pas over 2½ jaar loopt het contract van Draghi af. Dat de Duitsers zo snel als mogelijk is, van het opkoopprogramma van de ECB en de 19 aangesloten nationale centrale banken van de eurolanden, afwil is al langer bekend. Klaas Knot, de baas bij DNB, staat achter de Duitsers. Eerder was de Nederlander Wim Duisenberg voorzitter van de ECB, hij werd opgevolgd door de Fransman Jean-Claude Trichet. November 2011 nam Draghi het stokje over.. De Duitsers zijn van mening dat na Nederland, Frankrijk en Italië zij nu aan de beurt zijn. Weidmann volgens het blad wel oren hebben naar die functie. Van groot belang is hoe de boedel die Draghi achterlaat eruit ziet. Hoe eerder Draghi vertrekt hoe sneller er kan worden gestart met het opruimen van de immense hoeveelheid overtollige liquiditeiten.

De Eurolanden moeten een deal sluiten met het IMF over schuldverlichting aan Griekenland op de middellange termijn. De Grieken denken afspraken te hebben gemaakt over waar ‘de bal’ ligt. Tsipras zegt ‘niet langer bij ons’ maar nu bij ‘de crediteuren’, de internationale geldschieters dus. In feite bij de Muntunie/Eurogroep, die daarover met het IMF en wellicht ook met de ECB, moeten schikken. Komende week vergadert de Eurogroep onder voorzitterschap van Dijssel over de condities waaronder de geldschieters en het IMF de veel te lang durende onzekerheid over wat de Grieken nog te wachten staat. De Grieken hebben kennelijk toezeggingen over de tegenprestatie die de geldschieters zullen doen nu het Griekse parlement akkoord is gegaan met nieuwe strengere voorwaarden voor een uitkering van maximaal €10 mrd, nodig om deze zomer aflossingen en schulden aan de crediteuren te kunnen voldoen, geld dat uit het derde hulpprogramma van in totaal €85 mrd vrijkomt. Al meer dan twee jaar heeft de eurozone geen overeenstemming bereikt met het IMF over de voorwaarden waaronder de schuldenlast van de Grieken gaat worden gesaneerd. En nog altijd zijn de toezeggingen van de Eurogroep aan de Grieken te vaag voor het IMF om aan boord te stappen. Een aantal (noordelijke) eurolanden waaronder het duo Duitsland en Nederland, willen pas zaken doen als het IMF meedoet. Schuldverlichting voor Griekenland is voor een aantal eurolanden, onder aanvoering van de Duitsers eigenlijk onbespreekbaar. Die groep wil niet verder gaan dan spreiding van de schulden over een langere termijn dan wel een verlaging van de rente. Het IMF vindt dat te weinig omdat de economische prognoses voor de Grieken door Brussel optimistischer zijn dan die het IMF hanteert. Als de Eurogroep en het IMF daar geen overeenstemming over bereiken dreigt, naar mijn verwachting, een burgerlijke opstand in Griekenland, zeker als dat gepaard gaat met een Grexit.

Het Westen rotzooit maar wat aan. De leider van het Westen is een onmbetrouwbare nieuwkomer, die er – nog niet – in slaagt zich als Leider te profileren. De schuldenpositie van de VS neemt dramatische vormen aan als we kijken naar de schulden van de huishoudens, sinds 2008. Voor de crisis hadden de Amerikanen een schuld van $7.230.000.000.000. De teller staat nu op $12.730.000.000.000. Dat is een stijging van 75% in bijna 8 jaar en dat wordt overeind gehouden door een extreem opgeblazen ballon op de financiële markten. Als die ballon leegloopt zijn de gevolgen voor de Westerse wereld niet beheersbaar.

Nederland behoudt bij kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) het hoogst mogelijke rapportcijfer: AAA. Dat betekent dat S&P het zeer onwaarschijnlijk acht dat leningen aan de Nederlandse staat niet kunnen worden terugbetaald. In een rapport onderstreept S&P dat de sterke economische prestaties van Nederland ook goed zijn voor de schatkist. Voor de komende twee jaar voorziet S&P verdere economische groei en verbetering van de staatskas. Het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van Nederland is en blijft stabiel. Dat wil zeggen dat S&P er niet van uitgaat dat er op korte termijn iets zal veranderen aan de AAA-beoordeling. Voor dit jaar voorziet S&P een economische groei met 2%, waar eerder rekening werd gehouden met een plus van 1,5%. Een jaar later zal de groei van het bruto binnenlands product iets zijn afgevlakt tot 1,7%. Verder zal volgens S&P de werkloosheid dit jaar dalen naar circa 5% van de beroepsbevolking. Dat was een jaar eerder nog 6%. De inflatie zal dit jaar en volgend jaar uitkomen op gemiddeld 1,5%, zo is de verwachting. Wel wijst S&P op de relatief hoge schulden van Nederlandse huishoudens. Ook is de economie van Nederland sterk afhankelijk van handelspartners en daarmee kwetsbaar voor externe factoren. S&P doelt onder meer op de onrust rondom de brexit-procedure of het toenemende protectionisme in veel landen. De gevolgen van de brexit voor de Nederlandse economie zullen volgens S&P vanaf 2019 voelbaarder worden. Waar S&P geen aandacht aan besteed zijn de gevolgen van het ruim geldbeleid van de ECB en de gevolgen die dat teweeg kunnen brengen in de 19 eurolanden. Waar S&P ook aan voorbij gaat is de positie van de Nederlandse pensioenfondsen, die dekkingsproblemen hebben voor aangegane pensioenverplichtingen, veroorzaakt door het monetaire beleid van Draghi: de lage rentetarieven. DNB, de toezichthouder op de pensioenfondsen, trok deze week aan de bel. Zij zijn van mening dat, na bestudering van de ingediende herstelplannen van de pensioenfondsen, de pensioenzekerheid veel zwakker is als gevolg van te hoge rendementsprognoses die worden gehanteerd. Miljoenen deelnemers worden 2020 bedreigend met kortingen op hun pensioenuitkering. De pensioenfondsen gaan uit van een ‘overrendement’ in de komende tien jaar van €500 mrd. Dat is geld dat kan worden aangewend ter versterking van de buffers. Maar als die optimistische aannames uitblijven zullen in 2020 elf pensioenfondsen bijna twee miljoen pensioenuitkeringen moeten worden gekort en in 2021 kunnen nog eens 45 kleinere pensioenfondsen in de positie geraken dat bijna acht miljoen pensioenuitkeringen moeten worden ingekort. Alles valt of staat met de gevolgen van het monetaire beleid van de ECB. De extreem lage rente is niet alleen schadelijk voor spaarders, assuradeuren en pensioenfondsen, maar veroorzaakt ook een bull market. Er heerst dan een groot vertrouwen onder de investeerders/beleggers waardoor ze kopen in verwachting van winsten in de toekomst. Men verwacht dat de prijzen optimaal blijven renderen. Als die ballon, op enig moment, leegloopt komt er van al die optimistische rendementsverwachtingen van de pensioenfondsen niets meer terecht.

Chaos in de top van Blokker. Er gaan 200 winkels dicht: 100 bij Blokker en 100 bij Marskramer. De pijn bij Blokker komt voort uit de verkoop van Xenos, Intertoys, Big Bazar en Leen Bakker. 1900 werknemers verliezen hun baan bij de holding. Volgens retaildeskundige Paul Moers heeft Blokker nog toekomst na deze stevige ingrepen, maar anderen betwijfelen dat.

Bedrijven krijgen van het kabinet een stok om ongewenste bieders van zich af te slaan. Nu de ene na de andere Nederlandse multinational ten prooi dreigt te vallen aan buitenlandse aasgieren, vindt minister Kamp (Economische Zaken) dat het tijd is om in te grijpen. In een exclusief interview met De Telegraaf legt de liberaal voor het eerst uit waarom hij vindt dat de politiek daarin een rol heeft. „Wij komen op voor het algemeen belang.” De VVD-bewindsman stelt voor dat bedrijven wettelijk aanspraak kunnen maken op een jaar bedenktijd bij een vijandig overnamebod. ,,Als er een overnamepoging aan de orde is, willen we het bestuur van een bedrijf de kans bieden meer ruimte en tijd te nemen om de kortetermijnbelangen van meer activistische aandeelhouders af te wegen tegen de langetermijnbelangen van het bedrijf. Ook kan er dan beter gekeken worden naar de belangen van de werknemers, de leveranciers en de klanten”, aldus minister Kamp. Het klinkt alleszins redelijk. De bewindsman benadrukt in het interview dat de bedenktijd niet wordt opgelegd maar dat er alleen een wettelijke mogelijkheid wordt geboden. Een bedrijf dat met een ongewenste overnamepoging wordt geconfronteerd kan aangeven dat ze ondersteuning vanuit de overheid op prijs stelt. Maar dat betekent niet dat er ook altijd hulp komt. ,,Ik maak altijd mijn eigen afweging. Daarbij kijk ik naar de langetermijnwaarde van het bedrijf en dat van andere belanghebbenden.” Het kabinet neigt naar een bedenktijd van een jaar, maar gaat volgens het ministerie daar nog over praten met experts en betrokkenen. ,,Daarnaast gaat het kabinet prioriteit geven aan het afronden van analyses van de vitale sectoren die worden uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de vakdepartementen. Indien nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld om de nationale veiligheid te borgen”, stelt het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden over het plan van Kamp, maar pleit wel voor ‘doorpakken’. ,,Want voor dit wettelijk geregeld is, zijn we een hele tijd verder.” Huub Willems, hoogleraar corporate litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in een gesprek met het Financieele Dagblad dat het ‘onzin’ is om bedrijven een adempauze van een jaar te gunnen als er een vijandige bieder aan de poort rammelt. Eerder was Willems voorzitter van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Hij neemt daarmee afstand van een initiatief van een aantal topbestuurders, waaronder Jan Hommen, Jeroen van der Veer en Peter Wakkie. Ook het demissionair kabinet en fracties in de Tweede Kamer kijken naar het voorstel. ,,De argumentatie is intrinsiek ondeugdelijk. Ronduit”. ,,Het gaat om een privaatrechtelijk dispuut. Als je daar niet uitkomt, hoort dat thuis bij degene die in dit soort situaties in de privaatrechtelijke wereld de geschillen beslecht. En dat is de rechter”, aldus Willems.

In ruim de helft van de gevallen krijgen zelfstandig wonende ouderen geen passende hulp via de gemeente, als zij zorg nodig hebben. Zowel het verwerken van aanvragen als het leveren van hulpmiddelen duurt veel te lang. De wachttijd varieert van een paar maanden tot een jaar. Patiënten worden er horendol van. Dat blijkt uit onderzoek naar de problemen van ouderen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, uitgevoerd door een coalitie van 23 zorgorganisaties onder leiding van de Patiëntenfederatie. Het rapport is een aanbeveling vanuit de gehele sector aan een toekomstig kabinet: ruim 90 procent van de hedendaagse ouderen woont thuis.

De eerste poging voor het vormen van een nieuw kabinet zijn, na 2 maanden, vastgelopen. Mijn eerste reactie was ‘een andere combinatie dan VVD/CDA/D66/GL’ ligt niet voor de hand. De ene partij wil niet met de PVV, de ander niet met de CU, de SP wil niet met de VVD in een kabinet en de PvdA wil niet deelnemen in een coalitie. Thieme wil het CDA niet in het kabinet (Buma is erg behoudend en wijst een samenwerking met GL af). Informateur Schippers heeft gedaan wat van haar kon worden verwacht. Toen het parlement besloot dat ze bij een kabinetsformatie de koning(in) niet meer nodig hadden, dat de politiek dat klusje net zo goed zelf zou kunnen oplossen heb ik meerdere keren aan de bel getrokken. De regerend vorst kan over mannen en vrouwen van Staat beschikken voor adviezen hoe soms heel complexe zaken moeten worden omzeild dan wel opgelost. De SP zou nooit tegen de Koning hebben gezegd dat ze alleen vanuit de oppositie het land wilde dienen. Dat de SP, kijkend naar hoe de Rutte en Samson hervormingen en bezuinigingen hebben doorgedrukt in de zorg, zie ik wel een reden voor afstandelijkheid die Roemer nu inneemt. Dat het CDA oude politiek nastreeft en niet gereed is voor nieuw beleid, zoals GL daarvoor streeft. Het CDA heeft een grote behoefte aan een nieuwe leider en nieuwe doelstelingen. Rutte jubbelde over zijn tegen/medestander Jesse Klaver op de VVD partijbijeenkomst. Of er een derde kabinet Rutte komt, ik twijfel eraan. Schippers heeft betere papieren voor een breder draagvlak. Het momentum is of het CDA, onder alle voorwaarden, binnenboord moet blijven, ik heb mijn twijfels. Er zijn meerdere opties: het motorblok met de CU, een minderheidskabinet,

Op 20 februari 2011 schreef ik aan de Nieuwsrubriek NOVA, nu heet het Nieuwsuur, dat als de politiek niet in staat is een kabinet te formeren (toen was dat na de val van het kabinet Balkenende 4) “de vorming van een Kabinet van Nationale Eenheid, bestaande uit deskundige mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en beleidsmakers, moet worden onderzocht”. “De bewindslieden kunnen animositeit hebben met een politieke richting maar dat is geen noodzaak”. En zo een kabinet gaat ons land dan door de crisis loodsen. Zo kijk ik naar de toekomst. Voor de goede orde over hoe een ‘Kabinet van Nationale Eenheid’ wordt gevormd. De politiek wijst de premier aan en die zoekt, aan de hand van het mandaat voor dat kabinet, naar zijn ministers en staatssecretarissen. Vanuit mijn optiek hoeven de bewindslieden geen politieke kleur te hebben, ze leggen ook geen indirecte verantwoording af aan een politieke partij, Ministers nemen deel a titre personel, ze worden ook niet door een politieke partij voorgedragen. Er zullen zeker ook bewindslieden worden benoemd zonder enige politieke kleur of aanhankelijkheid. Dan kunnen er wellicht ook bewindslieden worden uitgenodigd om hun deskundigheid, die een politieke kleur hebben. Ik verwacht van de politiek dat die het beleid van zo een kabinet zullen gaan steunen, ook al omdat er geen alternatieven zijn.

Buma straalt niet uit de partij van de toekomst te zijn. Rutte zegt dat de VVD fouten gemaakt over de integriteit van oud partijvoorzitter Henry Keyzer. Voordat de Integriteitscommissie aan het werk ging, hadden Rutte en Zijlstra zich al achter Keyzer gepositioneerd. Keyzer heeft inmiddels de handdoek in de ring gegooid.

De vluchtelingenproblematiek vanuit Afrika blijft actueel. De buitengrenzen zijn zo lek als een mandje. Het beleid dat de EU wil voeren, asielaanvragen in bijvoorbeeld Libië, is in strijd met internationale verdragen. Ook de positie van Italië is onduidelijk. Ook gisteren werden 2121 vluchtelingen op de Middellandse Zee opgepikt en naar Italiaanse bodem gebracht.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 12 mei 2017; week 19: AEX 526,92; BEL 20 3949,44; CAC-40 5324,40; DAX 30 12.638,69; FTSE 100 7470,71; SMI 9022,51; RTS (Rusland) 1087,75; DJIA 20804,84; NY-Nasdaq 100 5.651,56; Nikkei 225 19.590,76; Hang Seng 25.204,26; All Ords 5768,90; SSEC 3,090.631; €/$ 1,1206; goud $1255,60; dat is €35.992,53 per kilo; 3 maands Euribor -0,331% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,374%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,567%; 10 jaar VS 2,2407%. 10 jaar Duitse Staat 0,36%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,169.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE20052017/377 Rutte zag het al voor zich: een kabinet met Jesse Klaver

UPDATE13052017/376 Moet ik Macron feliciteren voor zijn benoeming tot de achtste President van de Vijfde Franse Republiek?

Draghi, die deze week te gast was in de Tweede Kamer, verloor zijn geduld als gevolg van het doorvragen van Kamerleden van de Financiële Commissie met zijn uitspraak dat hij, de ECB dus, ‘geen ongelukken verwacht’ als gevolg van het monetaire beleid van opkoopprogramma’s van staatsobligaties, dat sedert maart 2015 wordt gevoerd. De gevolgen zijn bekend: multinationals uit de eurozone staan in de etalage voor buitenlandse bedrijven, hedgefunds en beleggers, de korte rente voor de euro zit rondom de nul procent en de 10-jaars hypotheekrente noteert voor kwalitatief goed papier op 1,58%. De gevolgen daarvan voor spaarders, verzekeraars en pensioenfondsen zijn dramatisch, ook gezien de bijwerkingen voor de verrekenrentes. Daarbij komt dan ook de overliquiditeiten die zijn en de komende jaren nog worden vergroot. Waar is de ECB mee bezig: ze scheppen geld, momenteel €60 mrd per maand, waar geen behoefte aan is. Behalve dan voor beleggers die enorme winsten maken op de financiële markten door het steeds verder opblazen (totdat op enig moment de ballon barst en leegloopt) van de virtuele ballon. Ik heb om te beginnen een principiële vraag over het afleggen van verantwoording over de uitvoering van het mandaat waarmee op 24 juni 2011 de European Council Mario Draghi voor een periode van acht jaar werd benoemd tot de President van de Europese Centrale Bank. Daarbij werd besloten dat Het niet de bedoeling is dat de politiek zich bemoeit met het beleid van de ECB. Waarom heeft de politieke elite in de EU geen verantwoording genomen voor de gevolgen van het monetaire beleid? Onbekwaam, ondeskundig, te complex? Draghi kan er een gigantische puinhoop van maken en de politiek beperkt zich tot het langs de lijn toekijken hoe de chaos zich voltrekt? Draghi deed deze week uitspraken die niet matchen. Hij stelde dat om het monetaire beleid te doen slagen het noodzakelijk is dat de politiek van de 19 Eurolanden op initiatieven van het financieel/economische beleid: investeringen in de toekomst, dringend nodige hervormingen binnen de EU en bij de lidstaten. Draghi hamert daar bij elke gelegenheid die hij heeft op, maar de politiek is ‘doof en stom’ tegelijk. De zwakke broeders, ik noem Frankrijk, Italië en Griekenland, zouden de extreem lage rente, eigenlijk geen rente, moeten aanwenden om sociale en maatschappelijk hervormingen door te voeren, maar de realiteit is dat ze achteroverleunen en genieten van de kadootjes van de centrale bank en Brussel op afstand weten te houden (op Griekenland na dan). Maar je kunt ook Nederland en Duitsland verwijten maken dat ze onvoldoende richting geven aan het financieel/economische beleid van de eurolanden. Terug naar Draghi: als de politiek niet meewerkt zal het monetaire beleid niet tot het gewenste resultaat leiden. Die stelling deel ik het moet gaan met een duo-aanpak. Op dit moment schept Draghi een chaos, die niet meer bestuurbaar is. Dat ontkent hij ook niet als hij zegt dat het terugbuigen van het QE inkoopprogramma slechts op termijn en met hele kleine stapjes kan worden uitgevoerd. De macht van de financiële markten is kennelijk zo groot en de afhankelijkheid van de internationaal georiënteerde beleggers zo groot dat een terugkeer naar een gezond monetair beleid voor de ECB (en dus ook voor de 19 nationale centrale banken, als DNB en de Bundesbank, niet meer realiseerbaar is. Ik zou best willen zeggen dat de ECB zichzelf heeft gemanoeuvreerd in een positie van ‘aangeschoten wild’. Ze zijn zo ver doorgeschoten in het voeren van een ‘extreem’ monetair beleid dat een weg terug terug momenteel niet mogelijk is. Wat mij stoort aan het optreden van Draghi in den Haag dat hij geen heldere schets geeft over de uitweg die hij moet inslaan zonder dat dat tot een chaotische ineenstorting van het financiële staketsel leidt. Dat hij onze volksvertegenwoordigers zoet houdt met zijn halve toezegging ‘dat hij geen ongelukken verwacht’ is veelzeggend. We moeten ons realiseren dat deze man de supervisor is van een gokspel dat in onze geglobaliseerde wereld wordt gespeeld door gokkers, zich noemen beleggers, bankiers en speculanten, die dat doen met Uw en mijn spaargeld, pensioenreserves en onze koophuizen. Zijn mandaat als president van de ECB loopt pas op 1 november 2019 af. Kunnen we deze bestuurder niet met ziekteverlof naar huis sturen?

Enkele citaten: “De irritatie bij Mario Draghi was zichtbaar en in de zaal in de Tweede Kamer voelbaar, na de aanhoudende speculatie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dat Draghi buiten zijn mandaat handelt met het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en dat daar grote risico’s aan verbonden zijn die weleens helemaal verkeerd kunnen aflopen. Wat is ECB doet is een grote gok, want er zijn geen modellen beschikbaar die inzicht kunnen geven in de risico’s die worden gelopen. ‘De realiteit is dat het beleid 4,5 miljoen banen heeft opgeleverd, de rest is speculatie’, beet de president van de ECB Omtzigt toe toen die wilde weten welke risico’s een balans met €2500 mrd aan opgekochte obligaties oplevert voor landen als Nederland. Dit CDA-kamerlid neemt aan dat het beleid van Draghi een schade van 100 tot 200 miljard euro in de pensioensector veroorzaakt. ‘We doen genoeg om dit risico te vermijden’, vond de ECB-president die tot dan toe geduldig de vruchten van het beleid van de bank had uitgelegd aan de overwegend kritische Kamer. Draghi gaf geen onderbouwing waarom hij denkt dat alles wel goed zal aflopen. Dat is een zwakke plek in het beleid, dat wordt uitgevoerd. Zoals verwacht legden de Kamerleden voornamelijk de nadruk op de specifiek Nederlandse bezwaren tegen de effecten van zijn beleid. De pensioenfondsen hebben door de lage rente hun verplichtingen enorm zien toenemen, omdat die nu eenmaal daartegen worden verdisconteerd. Draghi was niet te beroerd om die problemen te erkennen, maar wees er wel op dat de pensioenfondsen zonder zijn beleid nog veel dieper in de problemen zouden zijn gekomen. Draghi maakt niet duidelijk waarom hij aanneemt dat de pensioenfondsen in nog zwaarder weer terecht zouden zijn gekomen als waar ze zich nu in bevinden. ‘De banen die zijn geschapen hebben ook voor meer premiebetalingen gezorgd’, aldus de Italiaan. De parlementariërs maakten het Draghi daarmee niet al te moeilijk. Het verweer van de Italiaanse bankpresident tegen de kritiek op de negatieve gevolgen van het beleid was grotendeels een herhaling van de argumentatie in eerdere discussies over het beleid. ‘De voordelen wegen op tegen de potentiële (=mogelijke) neveneffecten’, vindt Draghi. Maar hij blijft er ondanks de successen bij dat het nog te vroeg is om het opkoopprogramma te beëindigen. ‘De onderliggende inflatiedruk moet nog overtuigend stijgen. De lonen reageren nog onvoldoende’. Maar aan het einde van de sessie werd Draghi steeds ongeduldiger. Zo weigerde de president van de ECB twee keer de vraag van FvD-Kamerlid Thierry Baudet te beantwoorden over wat er eigenlijk gaat gebeuren als een land de euro verlaat. ‘De euro is onomkeerbaar en ik ga niet over zaken speculeren die niet gaan gebeuren’, was het uiteindelijke antwoord. Ook de speculatie van PVV’er Tony van Dijck, dat de ECB straks geen Nederlandse obligaties meer mag opkopen omdat het tegen een plafond aanloopt van 33% van de Nederlandse schuld, maar nog genoeg Italiaanse, kreeg een afgemeten antwoord. Wat zegt Draghi hier? Als er onvoldoende aanbod is van Nederlandse staatsleningen mag/moet DNB maar Italiaans papier kopen (daar is er kennelijk nog voldoende van voorhanden). ‘We zijn aan regels gebonden en daar houden we aan vast. Het programma zal soepel blijven lopen’. Van Dijck zette overigens al meteen de toon in de hoorzitting. ‘U mag dan een held zijn in Italië en bij banken als Goldman Sachs, hier bent U dit niet, aldus de PVV’er. Draghi kon er toen nog minzaam om lachen. Hij antwoordde dat het ‘niet mijn baan is om een held te zijn, maar om het ECB-mandaat uit te voeren. En dat is prijsstabiliteit’. Het werd een terugkerend verweer, samen met de banen en de economische groei, tegen de kritiek dat het lage rentebeleid slecht uitpakt voor Nederlandse pensioenfondsen en spaarders. Draghi’s optreden leverde al met al niet veel nieuwe inzichten op. Hij benadrukte diverse keren dat het zijn opdracht is om te zorgen voor prijsstabiliteit in de hele eurozone en dat het aan de politiek is om de andere problemen op te lossen. De Kamercommissie zal hij daarmee niet hebben overtuigd. Veelzeggend was het cadeau dat Draghi van de Kamerleden kreeg, Pieter Duisenberg overhandigde hem een kunststof tulp als een herinnering aan de tulpenmanie, waaraan begin februari 1637 een abrupt einde kwam. Het verschijnsel wordt ook wel tulpenwoede, tulpengekte, gollengekte, dwaze tulpenhandel en bollenrazernij genoemd, toen een spectaculaire prijsbubbel ontstond die uiteindelijk dramatisch knapte. Over de lessen, die wij kunnen trekken uit het ineenstorten van de windhandel in tulpen, het volgende: de tulpenmanie was een hausse in de tulpenhandel in Holland en Utrecht, die rond 1634 opkwam en waaraan begin februari 1637 een abrupt einde kwam. In de Nederlandse Gouden Eeuw bereikten de prijzen van de nieuw geïntroduceerde tulpenbollen extreme hoogten. In januari 1637 werden tulpenbollen verkocht voor meer dan tien keer het jaarsalaris van een ervaren vakman, en waren ze ongeveer evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand. Ook werd er gespeculeerd in opties op tulpen, die op dat moment nog in de grond zaten. De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste uitgebreid beschreven bubbel (speculatiegolf) in de wereldgeschiedenis. De term wordt vaak gebruikt als metafoor voor een grote financieel/economische ineenstorting. Op dinsdagavond 3 februari 1637 stortte in Haarlem de windhandel abrupt in, toen een verkoper bleef zitten met een partij pondsgoed die hij voor 1400 gulden had aangeboden. Twee dagen later werd in Alkmaar tijdens een veiling van tulpenbollen in totaal nog 90.000 gulden omgezet. De week daarop kelderden overal in Holland en Utrecht de prijzen. Er ontstond een chaotische situatie met veel onenigheid onder handelaren over de geldigheid van de afgesloten contracten. Al snel bleek dat de meeste floristen (kwekers/bloemisten) tulpen die ze niet bezaten, hadden doorverkocht aan kopers die ze niet konden betalen. Draghi is enkel aangesteld om de zwakke landen bij de EU te houden. Duitsland, Nederland, etc. draaien op voor de wanvertoning van Zuid Europese regeringen, die willens en wetens een potje gemaakt hebben van hun financieel beleid. Onder het motto: de rijkere landen houden ons wel overeind.

Afgelopen zondag hebben de Fransen gekozen voor de Macron als de volgende President. Op het eerste oog lijkt het of dat met grote meerderheid is gebeurt. Maar de cijfers tonen een ander beeld. Hij haalde een meerderheid van 66,1%, maar daarvan wordt 25% toegeschreven aan een ‘nee-stem’ voor Marine Le Pen. Resteert 40% van de uitgebrachte stemmen (31,4 miljoen). Er waren 47,6 miljoen stemgerechtigden. Daarvan is 25,44% niet naar de stembus gegaan, stemde 2,96% ongeldig en 8,51% blanco. 37% heeft dus geen dan wel een ongeldige stem uitgebracht. Resteert 63,1%, daarvan heeft Macron 41,7% behaald waarvan slechts 25% bewust op het programma van de liberale oud-bankier Macron heeft gestemd. Hij wordt komende week de 25e president van Frankrijk, die met een ambitieus programma aan de slag wil gaan, op de eerste plaats voor Frankriik, maar daarvoor heeft hij een Nieuw Europa nodig. Op 11 en 18 juni worden er verkiezingen gehouden voor een nieuwe Assemblee van 577 zetels. Zijn partij, “La République en marche”, bestaat pas een jaar en heeft nog geen enkele politieke ervaring, en nauwelijks potentiële kamerleden en een partijprogramma. Hij heeft 14 kandidaten bekend gemaakt en voor de overige 550 kiesdistricten is Macron nog op zoek naar geschikte en betrouwbare kandidaten. Het wordt allemaal wel erg kort dag. Zijn achterban bestaat hoofdzakelijk uit leden die behoren tot een nieuwe dominante klasse van stedelijke hoger opgeleiden, die optimaal profiteren van de globalisering en het neo-liberale beleid dat de EU dicteert. Dat zijn wel mensen die overal kunnen wonen en werken en die meer met gelijkgestemden over de hele wereld hebben dan met solidariteit met een grote groep ‘vergeten Fransen’ die in de periferie van Frankrijk wonen en moeite hebben bij het zoeken naar werk. Wat Macron voor ogen heeft is ondernemers weer aan te zetten te gaan investeren door lagere sociale lasten, die de arbeiders moeten gaan opbrengen. Zo iets van een ‘sigaar uit eigen doos’ presenteren. Deze week stroomden de gelukwensen binnen. Merkel was heel blij met Macron, Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, was zelfs uitbundig. De Griekse premier Tsipras verwelkomde hem als ‘frisse lucht voor Frankrijk en voor heel Europa’. Mark Rutte reageerde enthousiast: “Dit is een duidelijke progressieve en pro-Europese keuze”. Het is nog maar zeer de vraag of hij zo opgetogen blijft. De Fransen zijn een diep verdeeld volk en het is niet duidelijk wat en hoe hij de problemen in de Franse samenleving gaat aanpakken. Slaagt Macron erin zowel de belangen van de globalisten als die van de patriotten te behartigen? De economie kwakkelt, het begrotingstekort schommelt nog altijd rond de 3%, de werkeloosheid is 10% en veel voorsteden zitten in zwaar weer door slechte sociale omstandigheden bij de Noord-Afrikaanse bevolking. Hij wil de arbeidsmarkt gaan liberaliseren en het ontslagrecht hervormen, wat zijn voorgangers ook hebben getracht, maar hij heeft daarvoor de machtige vakbonden nodig. Of hij daarvoor voldoende slagkracht krijgt vanuit de samenleving en vanuit de EU en in het bijzonder van Duitsland is nog maar de vraag. Frankrijk heeft nog steeds zijn begroting niet op orde en een te hoge staatsschuld. Hij wil af van de begrotingsdiscipline die Brussel oplegt, daarbij gesteund door Dijsselbloem (Nederland) en Staüble (Duitsland). Macron zal zijn wensen in Berlijn en Brussel op tafel leggen en als hij wil slagen heeft hij geen wisselgeld aan te bieden. Er wordt over gespeculeerd dat Merkel niet afhoudend zou zijn de Franse/Duitse as nieuw leven in te blazen, maar daarvoor heeft Macron nieuw geld nodig om in eigen huis dringende hervormingen uit te kunnen voeren. De Duitsers zouden bereid moeten zijn hun ‘dwingende eisen’ af te zwakken. Dat betekent dat de panelen kunnen gaan bewegen. Macron heeft aangekondigd dat hij ervoor is ‘ingrijpende hervormingen in de Europese Unie’ en ‘versterking van het eurozonebeleid (19 eurolanden) ten koste van de nationale soevereinitiet’. Daarbij zal een herindeling van de 27 EU-staten aan de orde komen. Denkbaar is het dat de EU wordt opgedeeld in 2 segmenten: 12 rijke landen en 15 zwakkere broeders. Er gaat dan ook een A€ en een B€ komen, met ieder een eigen monetair beleid. De Frans/Duitse as zal dan de regie in handen nemen en mogen de Benelux-landen toetreden tot de A-landen onder de condities die Merkel en Macron gaan opleggen. En of Rutte dan op zijn zetel blijft zitten, ik twijfel daarover.

Is de VS op weg een dictatuur onder de republikein Trump? Gaat hij Poetin en Erdogan achterna? Trump is vrijdag op Twitter weer eens flink tekeer gegaan tegen de Amerikaanse media, hij heeft zelfs geopperd dat het misschien beter is als het Witte Huis geen persconferenties meer geeft. Hij denkt erover na om de communicatie met de pers schriftelijk af te gaan handelen. De president is het niet eens met de kritiek op de tegenstrijdige verklaringen van zijn woordvoerders en hemzelf. Aangezien hij een “zeer active” president zou zijn, zou het niet mogelijk zijn voor zijn woordvoerders om ontwikkelingen met “perfecte nauwkeurigheid” samen te vatten. Het gaat over de vraag of dan wel in welke mate het team-Trump voor de verkiezing van 8 november 2016 contacten heeft gehad Russische autoriteiten. Verder is er de onduidelijkheid over de belastingaangiften van Donald Trump van de afgelopen tien jaar. De aangiften blijven geheim. Een ingehuurd advocatenkantoor, gespecialiseerd in Russisch-Amerikaanse betrekkingen hebben een kijkje mogen nemen in de belastingaangiften van Trump en zij zeggen dat ze geen inkomsten hebben gezien van Russische bronnen, op een enkele uitzondering na. Welke waarde kun je daaraan toekennen? Met het ontslag van FBI-directeur Comey creëert Trump een situatie die erger is dan Watergate, zo stelt de Amerikaanse schrijver en Pulitzer Prize-winnaar Tim Weiner. “We zijn het onbekende terrein binnengevaren. En het is doodeng.” Trump komt steeds meer alleen te staan en ik vraag mij af hoe lang het nog duurt dat de ‘wereld’ hem nog als wereldleider accepteert.

Over het overnamebod van de Amerikaanse verfkoning PPG op de aandelen AKZONobel. Verschijnen barbaren alleen aan de poorten van zwakke kastelen? Het lijkt er wel op”, sneerde aandeelhouder Tweedy Browne vorige week in een brief aan Akzo’s president-commissaris Antony Burgmans. Dat was de reactie van liet de investeerder dinsdag weten, in een reactie op de afwijzing door de verfproducent van ook het derde overnamevoorstel van branchegenoot PPG Industries. Met die afwijzing heeft AkzoNobel volgens Elliott erkende principes van fatsoenlijk ondernemingsbestuur ‘arrogant’ terzijde geschoven. De argumenten waarmee het bedrijf zijn besluit rechtvaardigt, zijn niet overtuigend en worden niet onderbouwd met bewijs, aldus de kritische investeerder, die zich nu wendt tot de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om af te dwingen dat AkzoNobel een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroept over de positie van president-commissaris Antony Burgmans (zijn ontslag eisen). Elliott stoort zich al langer aan de opstelling van Burgmans, die tot dusver weigert in onderhandeling te gaan met PPG. Vorige maand diende de investeerder, mede namens enkele andere aandeelhouders, een verzoek in bij AkzoNobel om het ontslag van president-commissaris op de agenda te zetten van een extra bijeenkomst met de aandeelhouders. Het bedrijf ging daar niet op in. De hebzucht in een neo-liberale staatsinrichting wordt hier ten tonele gevoerd. Een aandeelhouder die slechts 4% van de uitstaande aandelen in bezit heeft (in die wereld is dat een groot belang) waarmee je een concurrent leeg kunt halen, is kennelijk tot een recht verworden. Welke schade daarmee wordt toegebracht aan de bedrijfscultuur, het personeel, de know-how die verloren gaat, de Nederlandse samenleving wordt ondergeschikt gemaakt aan de enorme winsten die aandeelhouders in de schoot geworpen krijgen. AkzoNobel kan niet zomaar een beschermingswal optuigen tegen een vijandig bod van PPG Industries. Volgens de wet moet het bedrijf daarvoor eerst serieus gesproken hebben met zijn Amerikaanse belager. Dat zei directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in het televisieprogramma Buitenhof. Wordt vervolgd.

Slotstand indices dd 12 mei 2017; week 19: AEX 534,71; BEL 20 4008,34; CAC-40 5405,42; DAX 30 12.770,41; FTSE 100 7435,39; SMI 9123,41; RTS (Rusland) 1099,75; DJIA 20896,61; NY-Nasdaq 100 5.686,81; Nikkei 225 19.883,90; Hang Seng 25.129,35; All Ords 5870,90; SSEC 3,083.513; €/$ 1,0931; goud $1227,70; dat is €36.084,82 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,373%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,621%; 10 jaar VS 2,3406%. 10 jaar Duitse Staat 0,406%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,159.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE13052017/376 Moet ik Macron feliciteren voor zijn benoeming tot de achtste President van de Vijfde Franse Republiek?

UPDATE06052017/375 We wachten op de uitslag van de Franse presidentsverkiezing: wordt het Le Pen of toch Macron?

Ik ga ervan uit dat de linksliberale en Pro-EU presidents-kandidaad Macron gaat winnen, maar wel dat 40% voor Le Pen stemt. Wat zijn de gevolgen van zo een uitslag?

Een Duitse vermogensadviseur, Matthias Fach, waarschuwt voor mogelijke gevolgen van de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen voor financiële markten. Der 7. Mai 2017 wird ein Schicksalstag für Deutschland. Denn an diesem Datum findet in Frankreich die entscheidende Stichwahl zur Präsidentschaft statt. Die Medien überschlagen sich mit Berichterstattungen zur Wahl. Die Welt titelte von einem möglichen “Polit-Beben”, laut dem Focus könnte die Wahl das “EU-Aus bedeuten” und der Spiegel prognostiziert, “die Märkte könnten den Euro in 48 Stunden zerstören”. Ich muss Sie allerdings dringend warnen. Denn die Stichwahl in Frankreich ist der größte Schicksalstag für Deutschland seit mehreren Jahrzehnten, ja fast sogar Jahrhunderten.. Die wahre Gefahr droht Ihnen von ganz anderer Seite. Ich bin bei meiner Recherche auf schockierende Fakten gestoßen, die aktuell noch kein Journalist oder Politiker laut aussprechen möchte. Frankreich steht kurz vor einer “Kettenkatastrophe”, die Deutschland in den Abgrund reiszen kann – ganz egal wie die Wahl am Sonntag ausgeht. Wie ernst die Lage ist, plauderte kürzlich ein ehemaliger Top-Ökonom des IWF und der Bundesbank aus. In einem Interview rutschte ihm raus, dass dieses kommende Mega-Event de facto einen “Staatsbankrott” Frankreichs bedeuten würde. Die Folgen wären verheerend…Was glauben Sie wird passieren, wenn Frankreich als größter wirtschaftlicher Partner Deutschlands plötzlich im Chaos versinkt? Frankreich steht mit Abstand auf Platz 1 der europäischen Abnahmeländer. 40 % aller deutschen EU-Exporte gehen nach Frankreich. Das waren allein 2016 Waren im Wert von 101 Milliarden Euro. Was denken Sie wird passieren, wenn dieser wichtigste Wirtschaftspartner plötzlich wegbricht — ganz unabhängig vom Wahlergebnis am Sonntag? Oder wenn Frankreich als sechst-größte Militärmacht der Welt auf einmal der NATO aus der Nato austritt? Diese französische Mega-Krise wird Schockwellen durch ganz Europa jagen. Denken Sie daran: wenn ein Land wie Frankreich in die Knie geht, dann hängen wir alle mit drin. Dann zieht uns Frankreich mit in den Abgrund und dann stehen 2,5 bis €3 Billlionen Deutscher Spareinlagen auf dem Spiel. Auf einen Schlag könnte diese Krise drei Viertel Ihrer Ersparnisse vernichten!

De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten gingen zondag 7 mei over een breed front omlaag, onder druk van de fors gedaalde olieprijs. De prijs van Brent, maatgevend voor olie uit het Midden-Oosten, is voor het eerst sinds november onder de 50 dollar per vat gedaald. De beurs in Saudi-Arabië, de belangrijkste olieproducent in het Midden-Oosten, verloor 1%. In Dubai was sprake van een daling met 1% en in Koeweit met 2,8%. Ook de markten elders in de Golfregio lieten verliezen zien. De prijs van olie gaat onder meer omlaag door een hogere productie in de VS. Om de prijzen te stutten heeft oliekartel OPEC samen met Rusland de productie verlaagd, maar dit lijkt onvoldoende om het overaanbod op de markt aan te pakken. Het kartel overweegt nu de productieverlaging te verlengen.

Op de laatste EU-top hebben de 27 regeringsleiders precies vier minuten nodig gehad om het plan van aanpak voor de brexit-onderhandelingen goed te keuren. Er zal eerst onderhandeld gaan worden over de burgerrechten van de 3,2 miljoen EU-burgers die in het VK wonen en wellicht ook werken, waaronder 100.000 Nederlanders. Hoe gaat Engeland om met het vrije verkeer van personen tussen het VK en de EU, Gaan er beperkingen worden doorgevoerd op het gebied van werkvergunningen, de toegang tot de gezondheidszorg, opgebouwde pensioenrechten en dergelijke. De EU eist van de Engelsen dat deze EU-burgers plus hun gezinsleden ongeacht hun nationaliteit, na de uittreding van het VK uit de EU, alle rechten hun leven lang blijven behouden. Die handhaving zou ook moeten gaan gelden voor voormalige en toekomstige expats die zich voor 29 maart 2019 in dat andere EU-land vestigen. Het zwaarste discussiepunt zal wel worden de zogenaamde ‘exit-rekening’, die de Engelsen krijgen gepresenteerd uit hoofde van aangegane financiële verplichtingen, niet als een straf of uittredingsboete maar als een eindafrekening voor de jaren 1973-2019. De EU-onderhandelaar Michel Barnier noemt geen bedrag, maar in februari werd er al gesproken over €60 miljard, Juncker sprak al van tussen de €50 en €75 miljard en de Financial Times meldde deze week al een bedrag van €100 miljard. Duidelijk is dat de EU het Engeland zo moeilijk mogelijk gaat maken. Ze doen van alles om te bereiken dat de Engelsen op 8 juni aanstaande tegen de uittreding van het VK gaan stemmen. Het team dat zich bezig houdt met de brexit, onder voorzitterschap van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van de EU, is tot een hogere doorrekening gekomen. Dat gebeurde volgens de Financial Times onder druk van meerdere lidstaten. Het gaat onder meer over bedragen aan landbouwvergoedingen. Maandag bleek uit gelekte details dat het gesprek tussen Juncker en de Britse premier Theresa May alles behalve vriendelijk is geweest. De Britten stellen, verwijzend naar eigen EU-regels, niets te hoeven betalen. Het nieuwe bedrag maakt een drempel voor de publiekelijk door beide partijen geuite ‘smooth exit‘ hoger. De strijd wordt vooralsnog ‘ hard tegen hard’ gespeeld. De dreigementen waarmee premier May vanuit Brussel wordt bestookt bereiken niet het beoogde resultaat. De Conservatieve Partij van premier Theresa May heeft bij de lokale verkiezingen in Engeland, Schotland en Wales een grote overwinning geboekt. De lokale verkiezingen gelden als eerste test voor premier May. In totaal werden ruim 550 zetels gewonnen en komen de ‘Tories’ nu uit op 1882 van de in totaal 4851 zetels. De grootste oppositiepartij Labour verloor 380 zetels en heeft er nu 1152. Op 8 juni volgen vervroegde landelijke verkiezingen. Het is maar zeer de vraag of er in oktober 2018 al overeenstemming is over de voorwaarden van de Engelse uittreding in de EU. Als de EU het mes op de keel blijft zetten, verwacht ik grote vertragingen, wat helemaal niet slecht voor de Engelsen hoeft af te lopen. Hoe lang zijn de 27 EU-lidstaten bij machte bijeen te blijven?

Het moet niet te makkelijk worden voor consumenten om in het buitenland geld te lenen. Dat stelt de Nederlandse regering in een reactie op plannen van Brussel. Het kabinet is niet direct voorstander van het makkelijker maken van het aangaan van kredieten in een ander land, meldt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) aan de Tweede Kamer. Hij wijst op het „hoge niveau” waarop consumenten in Nederland worden beschermd. Volgens hem staat die bescherming al onder druk door het aanbod van bijvoorbeeld flitskredieten uit andere lidstaten van de Europese Unie. De Europese Commissie in Brussel wil bekijken of burgers in een ander EU-land makkelijker krediet kunnen krijgen. Door de consumentenbescherming in alle lidstaten op hetzelfde niveau te brengen (harmonisatie), zou die in Nederland kunnen verminderen, waarschuwt Dijssel.

Een aantal Nederlandse topmannen en -vrouwen van Schiphol, de Gasunie, de NS, de ING en de Rotterdamse haven hebben vorig weekend in het Noordpoolgebied met eigen ogen kunnen zien wat de gevolgen zijn van de opwarming van de aarde. Zij voeren drie dagen op een schip vanuit Longyearbyen op Spitsbergen naar de Kongsfjord, waar veel poolonderzoek wordt gedaan. Zo konden ze met eigen ogen zien hoe snel het poolklimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. Ze waren onder de indruk, vooral over de snelheid waarmee het ijs verdwijnt. “Dat het zo ongelooflijk snel gaat, dat is iets wat me echt heeft geraakt”, zei Carola Wijdoogen van de NS. waarmee ze konden aanschouwen hoezeer het poolgebiedbij Spitsbergen al is veranderd onder invloed van de mondiale opwarming, die in het poolgebied twee keer zo snel gaat als in de rest van de wereld. Indruk heeft de reis in ieder geval gemaakt op de deelnemers. Allemaal reppen ze over de teruggetrokken gletsjers en de kwetsbaarheid van het gebied. “De snelheid waarmee hier het ijs verdwijnt heeft me geraakt. Ik maak me echt zorgen”, zegt Carola Wijdoogen, directeur duurzaamheid NS. De NS is van alle deelnemers aan de reis waarschijnlijk het schoonste bedrijf: sinds begin dit jaar rijden alle treinen op windenergie. Toch valt er ook binnen de NS nog wel wat te verbeteren, meent Wijdoogen. “Zo zijn we bezig met een afvalproject waarbij het gescheiden en hergebruikt wordt en wordt er ook geprobeerd nog zuiniger met energie om te gaan.” Luchthaven Schiphol heeft een aantal grote aanbestedingen lopen die zo duurzaam mogelijk gerealiseerd moeten worden. Zo worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk duurzame materialen ingezet. Ook de ING wil zorgen dat gebouwen duurzamer worden door bedrijven te dwingen A-, B- of C-labels te nemen. “En als ze dat niet doen, dan krijgen ze straks gewoon geen leningen meer”, zegt Leon Wijnands, hoofd duurzaamheid bij ING. Peter van Grinsven van Schiphol verwacht niet dat de groei van het vliegverkeer de komende tijd zal afnemen. “Steeds meer mensen vliegen. Die groei zal zich voortzetten. Het is nu aan de hele sector om oplossingen te vinden om die groei toch te faciliteren en tegelijkertijd duurzaam te maken, zegt hij. Als je de opwarming van de aarde wilt beperken tot 2 graden, dan moet je vooral snel handelen, zegt Ulco Vermeulen, directeur van de Gasunie. De Rotterdamse haven wil gaan werken met bonussen voor bedrijven en zorgen dat het mogelijk wordt voor schepen om schone(re) brandstof te tanken. We zijn heel hard bezig om samen met andere bedrijven plannen te maken en projecten te ontwikkelen die bijvoorbeeld CO2-afvang bewerkstelligen”, vertelt Allard Castelein. “Ook willen we warmte uit industriële processen gaan leveren aan huizen en bedrijven in de buurt en processen verduurzamen door veel meer biomassa te gaan gebruiken.” Ook de Gasunie wil veel groener worden. “Wij gaan onszelf ontwikkelen naar een transportbedrijf voor energie”, zegt directeur Ulco Vermeulen. “Dus niet meer alleen aardgas transporteren, maar ook waterstof en CO2. Er zijn heel veel middelen om uiteindelijk van die traditionele fossiele energievoorziening te komen naar duurzame energie en daar gaan wij een grote rol in spelen.” “Als je de opwarming van de aarde wilt beperken tot 2 graden dan moet je vooral snel handelen”, stelt Vermeulen. “Je moet dingen doen die snel zoden aan de dijk zetten, die betaalbaar zijn.” Alle ondernemers geven aan dat ze ook iets van de overheid verwachten. “De overheid moet het langetermijnkader schetsen, anders gaan bedrijven niet investeren”, zegt Castelein. Ze willen dat er een klimaatwet komt en dat er duidelijke langetermijndoelen voor het klimaatbeleid tot 2030 worden gesteld. “Want dit is niet iets van één kabinetsperiode, dit gaat tien, twintig of dertig jaar duren”, zegt Vermeulen. Die boodschap sturen de deelnemers aan deze verkenningstocht naar de Noordpool. Het is overigens niet de eerste keer dat een belangrijk deel van het Nederlandse bedrijfsleven pleit voor een vergaande Klimaatwet. De trip werd georganiseerd door klimaatjournalist Bernice Notenboom. Met haar 2-graden expeditie wil ze de aandacht vestigen op het klimaatakkoord van Parijs, en wat er nodig is om het doel van dit akkoord te halen: de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden, en nog liever 1,5 graad. Ondernemers staan niet onwelwillend tegenover de verduurzaming van ons land. Ze zijn bereid daar energie, tijd en geld in te investeren maar …………….. dan moet de overheid wel een partner zijn die bereid is lange termijn risico’s af te dekken. Het kabinet Rutte II heeft het Parijse klimaatakkoord wel omarmd maar voert niet het beleid uit om de geformuleerde doelstellingen tijdig te bereiken. Rutte slaat zich wel op de borst hoe goed zijn kabinet daarmee bezig is maar de realiteit is dat ons land binnen de EU slecht scoort in de voortgang. Rutte wordt steeds meer een premier van de beloftes, die hij in de praktijk niet behaald. Steeds weer blijkt dat hij er niet in de visie te bezitten om een zo complexe doelstelling waar te maken. Hij bevestigt steeds weer zijn uitspraak, gedaan op 2 september 2013 in de Rode Hoed: “ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zouden zijn. Als ‘visie’ betekent tot in detail voorschrijven waar we over 25 jaar uit moeten komen, dan verzet als liberaal alles in mij zich daartegen. Een land, een samenleving past niet in een mal.” dat zo een project niet in staat is te realiseren. In feite is het niet belangrijk of Macron dan wel Le Pen de volgende Franse president wordt. Beiden zullen ze zich moeten inzetten voor een herinrichting van het Europese staketsel. De lidstaten zullen een samenleving moeten gaan vormgeven voor de nieuwe generatie. Dat betekent dat regeringsleiders de blauwdruk moeten gaan uitvoeren, die Rutte eerder kwalificeerde als onuitvoerbaar. Hij mist de kwaliteit om dit in te uit te voeren. Daarom zijn het voor mij loze kreten als hij stelt dat Nederland aan zijn verplichtingen in de afgesproken tijdslijn gaat realiseren. Ik wijs hier ook op de wijze waarop dit kabinet en de NAM zijn omgegaan met de verantwoordelijkheid die zij als aandeelhouders van het aardgasproject in Groningen burgers hebben bijgestaan met de afhandeling van schades aan vastgoed (huizen van burgers met scheuren door aardbevingen). Eindelijk zijn we op een punt gekomen dat de problemen worden aangepakt en opgelost en dan komt naar buiten dat de potjes die de NAM heeft gereserveerd voor de afhandeling van schades veel te klein zijn. En waar staan Kamp en Rutte nu? Daarom mag Rutte geen kandidaat zijn in de volgende regering. Veel praatjes, weinig daden.

Op 4 mei jl werd in Nieuwsuur Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis, geïnterviewd over het sterke leiderschap in Europa door Duitsland. Dat is nooit de bedoeling geweest toen het eerste Europese project na de Tweede Wereldoorlog, de Europese Kolen en Staalgemeenschap, in 1952 in werking trad met als doel te voorkomen dat Duitsland opnieuw Europa zou gaan leiden, in de aanpak naar de Europese integratie. Ik heb hier al meerdere malen op gewezen dat Noord-Europa zowel Oost- als Zuid Europa onderwerpt aan het Duitse beleid dat in Brussel wordt uitgevoerd. Alhoewel Merkel dat met op een ‘soft power’ wijze uitvoert is hier sprake van grote risico’s. De Engelsen zijn uitgestapt en verlaten het Europese staketsel. Op dat signaal wordt op onvoldoende wijze gereageerd door de 27 EU-lidstaten. Ik maak mij daar grote zorgen over. Een verenigd Europa moet tot stand komen maar zolang de macht in Berlijn ligt, haak ik af.

De geplaagde Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft de eerste stappen gezet op weg naar een mogelijk faillissement. Aandeelhouders gingen unaniem akkoord met het in gang zetten van de procedure die kan leiden tot het bankroet van de onderneming. Daardoor is het nu aan de Italiaanse overheid om met een overbruggingskrediet voor de onderneming op de proppen te komen om de vliegtuigen voorlopig in de lucht te houden. In de tussentijd wordt gewerkt aan een oplossing. Dit kan een volledige verkoop van Alitalia betekenen. Mogelijk is de enige uitweg het definitief failliet verklaren van de maatschappij. Lufthansa was eerder geïnteresseerd. Bewindvoerders krijgen de leiding over Alitalia en zullen met een nieuwe strategie komen. Daarbij worden mogelijk onderdelen afgestoten, zal de bedrijfsvoering stevig worden ingeperkt en zullen veel banen verloren gaan. De bedoeling daarbij is om in afgeslankte vorm binnen twee jaar weer zwarte cijfers te schrijven. Vorige week stemden werknemers van Alitalia in meerderheid tegen een reddingsplan waarbij van het personeel onder meer werd gevraag akkoord te gaan met een lager salaris. Ook een banenreductie was onderdeel van dat plan. Verder was goedkeuring nodig voor de herkapitalisatie van in totaal €2 mrd, inclusief €900 mln aan nieuwe financiering. Grootaandeelhouder Etihad Airways, dat in 2014 een belang van 49% in Alitalia kocht, gaf vorige week al aan dat alle opties om tot een oplossing te komen zijn uitgeput. Ook de Italiaanse overheid maakte al bekend geen extra geld meer in de maatschappij te willen pompen. Alitalia ging in 2008 overigens al eens failliet, maar maakte destijds een doorstart. Een consortium van Italiaanse ondernemingen kocht de levensvatbare onderdelen en voegde deze samen met de tweede Italiaanse luchtvaartmaatschappij Air One.

Air France-KLM is voorzichtig optimistisch, ondanks een toename van het verlies in het eerste kwartaal. De vraag naar vliegtickets blijft sterk toenemen en aan de voortdurende prijsdaling van de afgelopen jaren lijkt nu toch echt een einde te zijn komen. Door zware concurrentie, met name in Europa, stonden de ticketprijzen langdurig zwaar onder druk. In het eerste kwartaal bleef de daling evenwel beperkt tot nog maar 0,5%. Dat kwam onder meer doordat premiumtickets (business en first class) gemiddeld bijna 5% meer opbrachten. De ontwikkelingen in april en de boekingen voor het zomerseizoen stemmen eveneens positief.

Investeringen doken naar het diepste punt in zeventig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energiegagentschap (IEA). Dat leidde kortstondig tot 1.1% prijsstijging  Voor Brentolie, maar later deze week zakte de olieprijs <$50. Dat staat in schril contrast tot de toename van boringen naar schalieproducten. Dergelijke producenten kunnen sinds 2015 de helft goedkoper produceren en zijn een concurrent voor oliekartel OPEC. Het agentschap waarschuwde versterkt voor dreigende tekorten in de markt van olie vanwege het wegkwijnen van investeringen. De markt toont steeds meer twee snelheden: krimp in de ruwe olie, groei in schalie. De olieprijs is gedaald naar het laagste peil van dit jaar. Daarmee is zo goed als alle winst die sinds eind vorig jaar werd geboekt door de productiedeal van oliekartel OPEC weer verdwenen. De prijs van Brentolie, maatgevend voor onder meer olie uit Europa en het Midden-Oosten, zakte bijna 2% procent tot $49,61 per vat. De laatste weeknotering was $49,40 per vat. Amerikaanse olie werd ook zo’n 2% goedkoper, bij $46,73 per vat. De oliemarkt staat onder druk door berichten over de export van de OPEC-landen die minder sterk daalt dan verwacht en door een toenemende productie in de VS. De prijsstijging van vorig jaar heeft daar gezorgd voor een opleving van de productie uit schalievelden, die eerder onrendabel was geworden door de enorme prijsdaling die in de zomer van 2014 werd ingezet.

Grote autobouwers als General Motors (GM), Ford en Fiat Chrysler hebben hun verkopen in de Verenigde Staten in april zien dalen. Bij Ford holden de verkopen van personenwagens en lichte bedrijfsauto’s met dik 7% achteruit, afgezet tegen dezelfde maand vorig jaar. Fiat Chrysler bracht eveneens zo’n 7% minder exemplaren aan de man en bij General Motors (GM) zakten de verkopen met bijna 6% in. Toyota noteerde verder een min een dik 4% en Nissan van 1,5%. Kenners hielden al rekening met een afname van de verkopen, maar dat de daling zo sterk zou zijn hadden ze niet voorzien. Een van de oorzaken van de bekoelde Amerikaanse autoafzet is waarschijnlijk dat de prijzen van auto’s afgelopen jaar wat zijn opgelopen. Daartegenover staat echter dat veel voertuigen afgelopen maand tegen fikse kortingen zijn verkocht.

De rentemalaise voor Europese spaarders heeft nu ook de ’stunters’ bereikt. Bigbank uit Estland, die met relatief hoge depositorentes ook in Nederland veel klanten heeft, heeft bijna al zijn tarieven verlaagd. Bigbank bood in Nederland depositorekeningen aan: klanten kunnen hun geld tussen de één en tien jaar bij de Balten in bewaring geven. Wie voor een looptijd van één jaar kiest, kreeg kortelings nog 1,05%, een van de hoogste tarieven in de markt. Nu is dat teruggeschroefd naar 0,8%. Dat is nog altijd fors meer dan bij de meeste Nederlandse financiële instellingen. Argenta en Knab bieden 0,75%, maar een grote speler als Rabobank biedt nog maar 0,05% – minder dus dan op een gewone spaarrekening. De andere depositorentes van Bigbank zijn met 0,05 tot 0,2%punt teruggeschroefd. Alleen de rente van het tienjaarsdeposito blijft ongewijzigd op 2%. Bigbank zegt dat het zo concurrerend kan zijn omdat het in veel landen alleen online opereert. Mocht de bank omvallen, dan vallen de eerste €100.000 van iedere rekening onder het Estse depositogarantiestelsel.

De werkloosheid in de eurozone is in maart gestabiliseerd op 9,5%. Daarmee lag de werkloosheid op het laagste punt sinds april 2009. Volgens Eurostat waren in het eurogebied in maart 15,5 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 8%. In de EU ging het om 19,7 miljoen werklozen. De laagste werkloosheid in de EU was in Tsjechië, Duitsland en Malta. De werkloosheid was zoals gewoonlijk het hoogst in Griekenland en Spanje. Voor Nederland werd door Eurostat een werkloosheid van 5,1% gemeld. Verder waren in de eurozone ruim 2,7 miljoen jongeren werkloos. In alle 28 EU-landen hadden bijna 3,9 miljoen personen jonger dan 25 jaar geen baan.

De zorgpremie gaat de komende jaren verder omhoog. De verzekeraars maakten €300 mln verlies. De vier grootste zorgverzekeraars – Achmea, CZ, Menzis en VGZ – schreven vorig jaar allemaal rode cijfers. Voor verzekerden kan dat maar één ding betekenen: de premie gaat volgend jaar flink omhoog. Achmea-topman Van Duin voorspelde eerder dit jaar al een stijging oplopend tot €20 per maand. CZ-baas Van der Meeren rekent op zo’n 8%, zo’n €12 per maand. Menzis en VGZ laten zich er nog niet over uit, maar ook zij erkennen dat de zorgpremie verder zal gaan stijgen. Niet alleen komend jaar, maar ook in de jaren erna. Er is een extra reden waarom de verzekeraars nu een ‘winstwaarschuwing’ afgeven: hun reserves slinken. De afgelopen jaren oogstten de verzekeringsmaatschappijen forse kritiek van onder andere de Consumentenbond en de politiek over de grote reserves. Die liepen in een paar jaar op tot bijna €9 mrd. Verzekeraars verdedigden die buffers door te wijzen naar eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder verlangt dat verzekeraars een flinke spaarpot aanhouden om tegenvallers op te kunnen vangen. De verzekeringsmaatschappijen potten echter veel meer op dan nodig is en onder druk van onder andere minister Schippers haalden ze de afgelopen jaren geld uit hun spaarpot om zo de premiestijging te temperen. CZ bijvoorbeeld legt dit jaar per verzekerde €12 per maand toe op de premie van de basisverzekering. Vorig jaar was dat nog €15. Het bedrag zal verder omlaag gaan, omdat verzekeraars stellen niet oneindig een premie onder de kostprijs aan te kunnen bieden. Volgens de verzekeraars zullen de premies de komende jaren blijven stijgen als het mes niet verder in de zorgkosten gaat. Die namen in ruim tien jaar tijd explosief toe – van €70 mrdin 2006 naar ruim €95 mrd vorig jaar – en blijven jaarlijks groeien. Nu al draagt een modaal gezin volgens het Centraal Planbureau bijna een kwart van het inkomen af aan zorgpremies. Bij ongewijzigd beleid zal dat de komende vijftien jaar oplopen tot wel 40%. Hoe veel verder kan de zorgpremie nog stijgen? Hoe houdbaar is het huidige stelsel? En wat betekent het voor de solidariteit tussen verschillende groepen zorggebruikers? Het percentage zorgpremie van het inkomen: in 2016 25%, in 2040 40%.

Lange wachttijden voor passagiers op Schiphol tijdens de meivakantie hebben KLM ,,ettelijke miljoenen” gekost. Dat liet de luchtvaartmaatschappij weten, in een reactie op het besluit van de luchthaven om in de zomervakantie extra personeel in te zetten bij de veiligheidscontroles. Door de drukte hebben passagiers van KLM vluchten gemist. Zij moesten worden omgeboekt en hun bagage van boord gehaald. In andere gevallen hebben vliegtuigen gewacht op reizigers die niet op tijd bij de gate konden zijn. Dergelijke vertragingen leiden weer tot nieuwe verstoringen. Daarnaast is de klantwaardering voor KLM door de problemen op Schiphol gedaald.

NRC: De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó eist het vertrek van eurocommissaris Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van de Hongaarse regering. Later herhaalde de minister zijn eis volgens persbureau ANP in een persconferentie die werd uitgezonden op de Hongaarse televisiezender M1. De eis van Szijjártó volgt op een interview dat Timmermans eerder deze week aan het Duitse weekblad Die Zeit gaf. In het interview impliceert Timmermans dat de Hongaarse premier Viktor Orbán zich antisemitisch uitliet toen hij de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros een “Amerikaanse speculant” noemde. Orbán deed die uitspraak vorige maand in het Europarlement, tijdens een debat over de mogelijke sluiting van de door Soros opgerichte Central European University (CEU) in Boedapest. Gevraagd of Timmermans de uitspraak net als Die Zeit antisemitisch opvatte antwoordt Timmermans bevestigend.

Die Europäische Zentralbank beeinflusst noch immer massiv die Geldpolitik in der Euro-Zone. Bei der großen Einflussnahme kann man auch fast schon von Manipulation sprechen. Stellen Sie sich vor: Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, wurde jetzt bei den seit März 2015 laufenden Anleihenkäufen der Notenbank die Schwelle von 1,5 Billionen Euro erreicht. Das bedeutet, dass die EZB seit über 2 Jahren für diese Summe überwiegend marode Staatsanleihen der Euro-Krisenstaaten aufgekauft hat, um sie vor dem Staatsbankrott zu retten. Doch was damals zu Beginn der Maßnahme als Startschuss für die Entwicklung einer hohen Inflationsrate gesehen wurde, hat sich letztlich als Rohrkrepierer entpuppt. Trotz der enormen Summen für das Anleihen-Kaufprogramm ist es der EZB seither nicht gelungen, die Inflationsrate dauerhaft auf die von ihr gesetzte Zielmarke von 2% zu bringen. Derzeit pendelt sie im Bereich von nur 1,5%. Ich, Günter Hannich, sehe es so: Nur durch diese massiven Maßnahmen kann die EZB überhaupt verhindern, dass die gesamte Wirtschaft im Euro-Raum in eine Deflation abrutscht. Ohne diese Aktivitäten wäre die Wirtschaft schon seit Längerem in einer ausgeprägten, sich selbst verstärkenden Deflationsspirale gefangen, die nicht mehr zu durchbrechen wäre. Wenn selbst eine solch gigantische Summe wie 1,5 Billionen Euro kaum eine Wirkung zeigt, dann ist offensichtlich, dass nach wie vor die Gefahr einer Deflation weitaus höher ist, als die einer Hyper-Inflation. Günter Hannich 

<citaat> Ondergetekende verklaart de aangifte af te laten handelen door de Nationale Bond voor Overheidszaken – Nederland (KvK 65530543).

Aan : Politie,

Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten tegen Premier M. Rutte (VVD), H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), L. Asscher (PvdA), H. Spekman (PvdA) J. Klaver (GroenLinks), E. Roemer (SP) en S. Buma (CDA).

1. Aangifte wegens discriminatie, bedreiging, dwang, Art 1 GW, 365, 284, 273f sr in ondermijning van vrijheid het democratische proces/ en rechtstaat, misleiding door list & bedrog in samenspannen, ontnemen van het stemrecht, buitensluiten van economische ruimte en schending van de ambtseed integriteit en ambtsplicht en het schenden van de mensenrechten. In wederrechtelijk en onrechtmatig handelen van onbehoorlijk bestuur en schendingen van het Fairplay beginsels, in samenweefsels van verdichtsels en kunstgrepen. In samenspannen en onaanvaardbare doorkruising van recht. Het bewust uitsluitend van de politieke partij PVV en zijn kiezers met een Cordon Sanitaire, is bij wet verboden. GW art. 1 geeft aan dat een ieder die zich in Nederland bevindt, in gelijke gevallen recht heeft op een gelijkwaardige behandeling. Dit door het uitsluiten van een democratisch gekozen politieke partij PVV (voor-, tijdens- en na de verkiezingen), worden miljoenen kiezers genegeerd zo ook geen eerlijk kiesproces geboden aan de Nederlandse kiezers door miljoenen mensen hun stemrecht te ontnemen en uit te sluiten zo wordt het Nederlandse democratisch kiesproces opgeheven en ernstig ondermijnd door de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP en D’66. Door zich schuldig te maken aan discriminatie (uitsluiten) van de democratisch gekozen partij PVV en zijn kiezers. Onder de vermelding dat de PVV kiezers welkom zijn bij de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA, wordt er door list en bedrog, dwang opgelegd bij de Nederlandse kiezers, die feitelijk geen andere kieskeuze wordt geboden namens de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA. Dit is een ernstige vorm van discriminatie, bedreiging, dwang en misleiding, aangezien kiezers zijn (zoals ik) die geen enkele behoefte hebben om te stemmen op de VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks – waarmee zij zich schuldig maken aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels -. Kiezers dienen een vrije keuze te hebben en niet met onder dwang, bedreiging, discriminatie, kartelvorming en misleiding van list en bedrog gedwongen te worden om hun stemgedrag te veranderen. In een democratie hoort de partijprogramma en de oplossingen van een politieke partij het stemgedrag te bepalen en is het uitsluiten van een democratisch gekozen partij d.m.v. een kartelvorming, een schending op het fairplay beginsel van onze democratie en in strijdt artikel 1 v/d Grondwet. Het kan bijna geen toeval zijn dat de PVV in de 2 maanden dat er een Cordon Sanitaire, een veiligheidslek en de Turkije rel zijn plaatsgevonden, van 35 zetels naar 20 zetels is gezakt. De partijen VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA plegen de ernstigste vorm van discriminatie, laster en smaad tegenover bijna 2 miljoen Nederlandse burgers door hun uit te sluiten van de democratie en ons weg te zetten als racisten en het “verkeerde populisme”. Uit een reconstructie van de Volkskrant en de verklaringen van G. Wilders (PVV), H. Hillen (CDA) blijkt dat M. Verhagen en CDA de oorzaak zijn voor de val van Kabinet Rutte-1 en M. Rutte en S. Buma de ambtswet integriteit overtreden, door met list en bedrog de PVV uit te sluiten van een democratische regeringsdeelname.

2. De ingeschreven KvK-namen van de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD), Christen-Democratisch Appél (CDA) en Democraten ’66 (D’66), zijn misleidend. Door het negeren van de Nee-stem v/d Oekraïne-referendum, het uitsluiten van democratisch gekozen politieke partijen (PVV), tegenstanders te zijn van referendums en directe democratie, het onthouden van een eerlijke volksraadpleging voor deelname aan de EU, maken de VVD, CDA en D’66 zich schuldig aan naams-misleiding tegenover potentiële kiezers en leden, deze verenigingsnamen dienen per direct opgeheven te worden.

3. Aangifte vanwege belangenverstrengeling en illegale kartelvorming (samenzwering); Alle KvK ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse democratiestelsel, dienen de democratie te respecteren en na te leven. Het plegen van een Cordon Sanitaire, is namelijk verboden in een democratisch stelstel en dienen de verkiezingen 2017 dus ongeldig verklaard te worden wegens het schenden van de fairplay beginselen van de democratie, dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten, artikel 1 v/d Grondwet bepaald zelfs dat allen die zich in Nederland bevinden gelijke rechten dient te krijgen. VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks plegen een illegale kartelvorming (samenzwering) om vanwege belangenverstrengelingen andere democratisch gekozen partijen uit te sluiten. De VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, SP en CDA doen zelf een beroep op hun democratisch gekozen positie, om al jaren het beleid te mogen bepalen, maar sluiten de PVV uit om een ander beleid te mogen uitvoeren. De VVD, PvdA, D’66, CDA, SP en GroenLinks maken zich schuldig aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

4. Aangifte tegen M. Rutte wegens onder valse voorwendselen met list en bedrog in 2012 gekozen Premier te worden; M. Rutte heeft zich schuldig gemaakt om met verkiezingsbedrog onder valse voorwendselen de functie Premier te bekleden en zijn macht te behouden in 2012 en is er sprake van onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

5. Aangifte tegen de VVD en NPO wegens misleiding, onbehoorlijk bestuur en het opzettelijk in gevaar brengen van de Nederlandse burgers en mensen met het weghouden/uitstellen van zeer belangrijke informatie/documentaire tijdens de verkiezingen 2017 m.b.t. terugkerende loslopende jihadisten en het opzettelijk verzwijgen van een geheime Turkijedeal om jaarlijks 250.000 extra vluchtelingen naar de EU te halen. Deze belangrijke informatie was van essentieel belang voor het stemgedrag van de verkiezingen 2017.

6. Aangifte tegen de VVD als schending in hun ambtseed: De VVD is al 5 jaar op rij koploper met integriteitsovertredingen, er zijn sinds 2008 al 21 VVD-ers gerechtelijk veroordeeld en heeft de VVD in zijn bestaan vele doofpotten (Demmink, Teven ect.) gecreëerd.

Bij het indienen van de bovenstaande aangifte, is artikel 51 SR van toepassing waarop ik mij beroep. </citaat>

Slotstand indices dd 28 april 2017; week 17: AEX 533,27; BEL 20 4037,94; CAC-40 5432,40; DAX 30 12.716,89; FTSE 100 7297,43; SMI 9016,66; RTS (Rusland) 1085,68; DJIA 21006,94; NY-Nasdaq 100 5.646,094; Nikkei 225 19.445,70; Hang Seng 24.497,30; All Ords 5863,80; SSEC 3,103,038; €/$ 1,0998; goud $1227,90; dat is €35.909,10 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,374%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,608%; 10 jaar VS 2,3553%. 10 jaar Duitse Staat 0,4%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,169.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE06052017/375 We wachten op de uitslag van de Franse presidentsverkiezing: wordt het Le Pen of toch Macron?

UPDATE29042017/374 Trump wil de vennootschapsbelasting (bedrijven en eenmanszaken) in de VS verlagen van 35% naar 15%

Toen ik afgelopen weekend blog 373 afsloot en publiceerde was al duidelijk dat de sociaal-liberaal Emmanuel Macron de eerste ronde van de Presidents-verkiezing zou gaan winnen en met Marine le Pen van het rechts-populistische Front National op 7 mei aanstaande moet gaan uitmaken wie de zevende president wordt van de Vijfde Franse Republiek (sedert 1958). Opvallend is dat deze twee kandidaten vrijwel geen dekking hebben in het Franse parlement. Alleen het Front National heeft 2 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale Française, bij ons bekend als het Engelse Lagerhuis dan wel onze Tweede Kamer. De twee presidents-kandidaten tezamen haalden 45,3% van de 33 miljoen uitgebracht stemmen. Verrassend is dat de oude politiek, de Republikeinen en de socialisten, die decennia lang Frankrijk hebben bestuurd, zijn weggevaagd. Bijna alle leiders van de negen partijen die het niet zijn geworden, roepen hun aanhang op om op Macron te stemmen. Zowel de EU in Brussel als de financiële markten reageerden enthousiast. De oude politiek, die het land in een puinhoop achterlaat, adviseert het Franse volk in de tweede ronde voor Macron te gaan, die een neo-liberaal beleid voorstaat. Maar daar plats ik vraagtekens bij. In juni vinden in Frankrijk verkiezingen plaats voor het Parlement. Als Macron Frankrijk wil gaan besturen en zijn partijprogramma (en de gedane toezeggingen aan de kiezers) wil gaan uitvoeren zal hij een flinke vertegenwoordiging moeten hebben in de Assemblée Nationale Française, maar het is maar zeer de vraag of de partij op zo’n korte termijn kan beschikken over een kwalitatief politiek geschoold kader. Ik hoorde Frans Timmermans waarschuwen voor al teveel enthousiasme, want de strijd is nog niet gestreden. Daarbij staat de vraag centraal of de achterban van de verliezende politieke partijen wel blijft staan voor een geupdate versie van het mislukte Europese beleid. Ik twijfel daaraan. In het vorige blog heb ik aangegeven hoe groot de financiële macht van Duitsland is binnen de eurozone. Die machtspositie van Berlijn, die wordt uitgevoerd door Brussel, heeft Londen doen besluiten uit de EU te stappen. De vraag is nu actueel hoe Parijs hierop gaat reageren. In feite is de machtspositie van Berlijn zo groot dat het Franse volk geen andere keuze heeft dan ‘slikken of stikken’. ‘Slikken = Macron’ en ‘Stikken = le Pen”. Extreem-rechts appelleert aan nostalgie, aan een verlangen naar de jaren vijftig en het Frankrijk van De Gaulle en wil uit de eurozone stappen. En tegelijk hoor je het pleidooi van Macron die Frankrijk lijkt te zien als één grote open space.” Het volk wil weten welke maatregelen, voorstellen en programma’s hen te wachten staan en hoe het perspectief eruit ziet. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naartoe? “Wij blijven trouw aan ons motto; Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid”, zegt de extreemlinkse Mélenchon. Hij noemt Macron en Le Pen de overwinning van “mediacraten en oligarchen”.de nieuwe sans-culottes van Mélenchon.

De Franse beurs knalde omhoog: de opening van deze beursweek was fors hoger, in reactie op de Franse verkiezingsuitslag. De CAC-40 steeg op één beursdag van 5059,20 naar 5268,85 (+4,14%). Aandelen van grote banken gingen tot wel 10% omhoog. De euro ging de avond ervoor al ruim 2% opwaarts tegen de dollar, en werd maandag 1,3% sterker en sloot op 1,085. In reactie ging de AEX op Beursplein 5 met 2,25% omhoog. Veel handelaren houden echter scepsis: nog altijd ging bijna 40% van de stemmen naar extremen binnen de Franse politiek. ,,In juni zullen de gewone Franse landelijke politieke verkiezingen komen en de kans is dan vrij groot dat de premier uit een andere partij zal voortkomen”, schat valutahandelaar Rob Beemster van Barcelona Valuta Experts in.

Philips heeft in het eerste kwartaal €5,7 mrd omgezet (+2%). De winst nam toe tot €259 mln, zeven keer zoveel als een jaar geleden. Daarmee overtrof Philips de eigen verwachtingen. Philips werd dit kwartaal door STOXX Europe 600 geherclassificeerd van ‘industrie’ naar ‘zorg’ en zag daarna zijn beurskoers oplopen tot boven de €30, het hoogste punt sinds juni 2002. Volgens ceo Frans van Houten ‘erkent dit onze transformatie naar een gezondheidstechnologiebedrijf’. Maandag sloot het fonds op €31,60 (+3,62). Na een solide eerste kwartaal moet er volgens topman Van Houten in de rest van dit jaar wel een schepje bovenop om de groeidoelen te halen. Hij gaat ervan uit dat de benodigde groeiversnelling er komt. Philips wist de vergelijkbare omzet uit medische technologie en producten op het gebied van persoonlijke verzorging afgelopen kwartaal met 3% te verhogen. Die groei moet over heel 2017 tussen de 4 en 6% komen te liggen. Met name het gedoe rond de zorgwet van de Amerikaanse president Donald Trump, die wegens onvoldoende steun werd teruggetrokken, zorgt voor onzekerheid. Ziekenhuizen in de Verenigde Staten zijn daardoor terughoudend met investeringen. Vooral grote contracten op het gebied van software en aanverwante diensten bleven uit. Van een neergang in de VS wil Van Houten niet spreken, maar groei zit er even niet in. Hij wees erop dat de onzekerheid rond de nieuwe wet die het zorgstelsel van Trump’s voorganger Barack Obama moet vervangen, nog wel even zal aanhouden. In met name China, India en Europa ziet Philips wel sterke groei, benadrukte de topman. Hij put ook vertrouwen uit de goede ontvangst bij klanten van nieuwe technologieën die het bedrijf de laatste tijd op de markt heeft gebracht. Van Houten had niets nieuws te melden over een justitieel onderzoek in de Verenigde Staten waar Philips eerder dit jaar melding van maakte. Bij de productie van defibrillatoren zijn mogelijk fouten gemaakt. Of daar een boete voor wordt opgelegd, blijft onduidelijk. De gesprekken met de Amerikaanse waakhond FDA lopen nog steeds. De onderdelen Diagnosis & Treatment en Personal Health zagen de marges toenemen. In de Verenigde Staten ontving het bedrijf goedkeuring voor een technologie waarmee leveraandoeningen in kaart kunnen worden gebracht zonder daarvoor het lichaam te hoeven binnendringen. In het Personal Health-segment lanceerde Philips onder meer een nieuwe tandenborstel, de DiamondClean Smart. Ook werd de succesvolle OneBlade-scheerlijn uitgebreid met varianten die meer functionaliteit in huis hebben. Het produceren van één scheermes is goedkoper dan een systeem met drie scheerkoppen.

Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten in de eurozone lag in april 1,9% hoger dan een jaar eerder. De prijzen van energie stegen ook deze maand het sterkst, gemiddeld met 7,5%. Dat blijkt uit een eerste schatting die statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd. In maart bedroeg de inflatie nog 1,5%. Het verschil in inflatie ten opzichte van maart werd evenwel vooral bepaald door de prijzen van diensten, zoals vervoer, telefonie en internet. Die zijn deze maand een stuk sterker gestegen. Dat komt volgens economen voor een belangrijk deel doordat Pasen dit jaar in april viel, en vorig jaar in maart. Rond de paasdagen zijn bijvoorbeeld vliegtickets en hotelovernachtingen duurder dan anders. De geldontwaarding is met 1,9% rond het niveau beland waar de Europese Centrale Bank (ECB) met zijn monetaire beleid op aanstuurt. Doel is de inflatie dicht bij, maar onder de 2% te houden. Gezien de forse invloed van de sterk schommelende olieprijs kijkt de ECB de laatste tijd evenwel liever naar de kerninflatie, waarbij de prijzen van voedsel en energie buiten beschouwing zijn gelaten. Die is deze maand naar verwachting uitgekomen op 1,2%, het hoogste peil sinds 2013. In maart was dat nog 0,7%. De ECB komt voor moeilijke besluiten te staan. De korte rente daalt verder (van 0,45 naar 0,4%) en verder en wie moet die ontwikkeling stoppen?

Het bestuur van Alitalia heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg naar aanleiding van het afgekeurde reddingsplan door het personeel. Woensdag werd bekend dat de Italiaanse regering honderden miljoenen in de maatschappij pompt zodat het de komende maanden kan blijven vliegen. Ook wil de maatschappij met de aandeelhouders om de tafel. Alitalia zegt tot haar spijt kennis te hebben genomen van het besluit van het personeel om in meerderheid “nee” te stemmen. Op 14 april werd nog een voorlopig akkoord bereikt met de vakbonden, maar de medewerkers keurden het plan af tijdens een stemming. De aandeelhouders van Alitalia hebben deze week ingestemd met een voorstel om voor EUR300 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken in een poging de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij van de ondergang te behoeden. Het bestuur van Alitalia zal bovendien opstappen. Volgens het voorstel zal de Italiaanse postdienst Poste Italiane aandeelhouder worden van het luchtvaartconcern. Poste Italiane, dat eigendom is van de Italiaanse Staat, heeft toegezegd EUR75 miljoen van de onderschrijving te garanderen. Het postbedrijf werd door de Italiaanse overheid gerekruteerd om Alitalia te helpen. Kredietverstrekkers UniCredit SpA (UCG.MI) en Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) hebben toegezegd de kapitaalverhoging te onderschrijven voor EUR100 miljoen. Intesa is al aandeelhouder, maar UniCredit niet. De werkgelegenheid van 20.000 werknemers staat op het spel. De verklaring, die werd uitgegeven na een lange vergadering van aandeelhouders in Rome, maakt geen melding van Air France-KLM, Alitalia’s grootste aandeelhouder met een belang van 25%. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern is terughoudend met het verschaffen van nieuw kapitaal zonder dat het Italiaanse bedrijf wijzigingen doorvoert. Vanaf 16 oktober hebben aandeelhouders 30 dagen om in te tekenen op de kapitaalverhoging. Air France KLM houdt er rekening mee dat het kan fluiten naar een afkoopsom van €30 miljoen die de vroegere partner Alitalia nog moet nakomen omdat het is uitgestapt uit de Transatlantische joint venture met Air France KLM en het Amerikaanse Delta. De afspraak is gemaakt dat daarvoor nog een afkoopsom van €30 miljoen, moet worden betaald. Voor de Italiaanse luchtvaartmaatschappij, die in de afgelopen decennia geen winst maakte, werd faillissement aangevraagd. „Het ligt aan de nieuwe kapitaalinjectie of de afkoopsom nog betaald wordt”. Air France KLM wil niet reageren op het bankroet. „Het is nog te vroeg om de gevolgen voor de joint venture met Delta te overzien”, zegt een woordvoerder. KLM en Alitalia hebben hun individuele samenwerking voor vluchten per 1 januari beëindigd, onduidelijk is of dat ook voor de financiële samenwerking geldt. Alitalia is nu voor 51% in handen van een consortium van Italiaanse banken en zakenlieden. De Arabische luchtvaartmaatschappij Etihad, tot voor kort partner van Air France KLM, bezit de overige 49%. Etihad (Verenigde Arabische Emiraten. De maatschappij vliegt op bestemmingen in het Midden-Oosten, Europa, Noord-Amerika, Australië en het Indiase subcontinent) wil niet meer investeren in Alitalia. De geldkraan is dichtgedraaid door de overheid in Abu Dhabi. Daarbij zou Etihad bij een herkapitalisatie over de grens van 49% schieten en dat is als niet-Europese partij niet toegestaan. Als redder is nu het Duitse Lufthansa in beeld, wat de situatie extra pijnlijk maakt voor Air France KLM. Een fusie tussen de Nederlanders met Alitalia ketste ooit af door tegenwerking van de Italiaanse politiek. Dit kostte KLM samen met een aantal herkapitalisaties een kleine €600 miljoen. Daar komt ook het verlies van toekomstige passagiers bij, die straks reizen via Lufthansa en partners. „In 2017 maakt Alitalia winst”, waren de gevleugelde woorden van topman James Hogan van Etihad bij de start van de investering in Alitalia, de zoveelste doorstart van de luchtvaartmaatschappij. Maar na nog geen 2,5 jaar is de herstart weer mislukt. Daarmee is weer ruim €1 miljard verdampt, los van de verliezen die de afgelopen jaren werden geleden. Hogan liet zich voor het belang in Alitalia dwingen door de overheid van Abu Dhabi, die goede connecties heeft met autoconcern Ferrari, vanwege de Formule 1. Zulke connecties heeft ook bestuurslid Luca Cordero di Montezemolo, de oud-topman van Ferrari. Hij houdt sinds 2012 als vicevoorzitter van geldschieter UniCredit een bestuurszetel bij Alitalia bezet. Ruim twee jaar geleden legde het eigenaarsconsortium, waar UniCredit en Intesa Sanpaolo deel van uitmaken, €598 miljoen neer om Etihad als mede-eigenaar aan boord te krijgen. De twee banken hadden met elk een zetel in het bestuur het lek bij de nationale luchtvaarttrots niet kunnen dichten. Hun grens lijkt bereikt nu de Italiaanse bankensector een probleem van €360 miljard aan leningen, die Italiaanse bedrijven en consumenten vermoedelijk nooit meer terugbetalen, niet meer kan wegmoffelen. Ook voor de Italiaanse overheid raken de middelen op om alle probleembanken en -bedrijven te redden. Door de staatsschuld van €2218 miljard, 132,6% van het bruto binnenlands product (bbp), bereikt het land langzaam de junkstatus.

Nederland houdt van kredietbeoordelaar Fitch zijn gouden AAA-standaard. Maar het begrotingsoverschot zal minder snel groeien, aldus Fitch, bij een stabiele vooruitblik. Zo’n AAA-rating, de hoogst beschikbare, betekent dat Nederland voor beleggers als een veilige belegging geldt. Dergelijke landen met deze hoogste kredietwaardigheid hoeven relatief weinig rente te betalen op het geld dat zij lenen. Nederland ging recent voor het eerst sinds de financiële crisis over naar een begrotingsoverschot, dat bovendien opwaarts werd bijgesteld. Fitch voorziet dat een overschot van 0,8% van het bbp in 2017 en 0,5% in het jaar erop. Daarbij is al rekening gehouden met een gunstigere, lagere belastingheffing van het nieuwe kabinet. Een andere kredietbeoordelaar Standard  & Poor’s gaf Nederland eind 2015 al zijn gouden kroon terug die in november 2013 werd verlaagd naar AA+. We moeten wel in ogenschouw nemen de waarschuwing van Dijssel aan de vier politieke partijen aan de formatietafel dat er enige terughoudendheid moet worden betracht bij de bestedingen van de verwachte begrotingsoverschotten.

DFT: Als Nederland niet zwaarder inzet op de digitale economie, dreigen we weg geconcurreerd te worden door landen als Oekraïne en Portugal. Dat stelt directeur Ernst-Jan Stigter van Microsoft Nederland. „Qua concurrentievermogen doen we mee met de wereldtop”, aldus Stigter. „En nergens in de wereld hebben meer mensen breedband-internet. Maar hoe we er nu voorstaan, wordt bijna als vanzelfsprekend beschouwd. Niet iedereen beseft dat zo’n voorsprong ook kan verdwijnen.” Stigter is sinds afgelopen zomer algemeen directeur van Microsoft Nederland, en werkte daarvoor zeven jaar in het buitenland. Daardoor is hij naar eigen zeggen anders naar Nederland gaan kijken. „In Oost-Europa is bijvoorbeeld de bereidheid om naar de cloud te gaan, veel groter dan hier. Met de huidige koers en snelheid wordt Nederland door alles en iedereen voorbijgelopen.” Het World Economic Forum (WEF) becijferde in januari 2016 dat de digitale transformatie eenzelfde impact op de wereldeconomie zal hebben als de introductie van de stoommachine aan het begin van de achttiende eeuw. Volgens het WEF verplaatsen banen en bedrijvigheid zich naar de landen en bedrijven die wél transformeren. De Microsoft-directeur ziet onder meer het gat toenemen tussen gevraagde en beschikbare vaardigheden. „De tijd dat men 25 jaar op school zat, 25 jaar werkte en vervolgens 25 jaar met pensioen gaat, is voorbij. We moeten ons blijven bijscholen. Momenteel zitten er 8.000 mensen met een ict-achtergrond werkloos thuis terwijl er 25.000 vacatures zijn. Dat gat wordt alleen maar groter. ” Hij vindt dat des te wranger omdat Nederland een rijke geschiedenis heeft als innovatieland. „Nederlanders zijn de beste toepassers. Kijk naar Cornelis Corneliszoon, die eind 16e eeuw de houtzaagmolen uitvond. De krukas bestond al lang, maar hij dacht: als ik hem nou aan een molen vastmaak, dan kan ik er een zaagmachine van maken.” Stigter wijst erop dat de digitale economie veel harder groeit dan de gehele economie. Momenteel zitten er enkele procenten verschil tussen. „En er zijn nog mogelijkheden te over. Maatwerk wordt door digitale oplossingen bijvoorbeeld veel goedkoper. Daarnaast ontstaan er natuurlijk nieuwe activiteiten, zoals op het gebied van kunstmatige intelligentie.” Nederland kan de schade volgens Stigter herstellen door digitale vaardigheden een prominentere plek te geven in het onderwijs. „En dan heb ik het niet over leren programmeren, maar over omgaan met de middelen. Daar is geen speciaal vak voor nodig. Tijdens de gymles gebruik je sensoren om te meten wie de meeste meters aflegt, en bij techniek maak je je eigen robot.” De opvattingen van Stigter laten een opvallende koerswijziging zien die Microsoft-ceo Satya Nadella al eerder had ingezet. Hoewel oprichter Bill Gates zich al persoonlijk met maatschappelijke thema’s bezighield, bleef het bedrijf maatschappelijk altijd op de vlakte. Stigter vindt het niet meer dan logisch dat Microsoft zich nu in het debat mengt. „90% van het bedrijfsleven gebruikt onze software. Het is onze plicht om te laten zien hoe klanten met onze middelen de digitale transformatie in gang kunnen zetten.” Hij haalt daarbij gemeente Hollands Kroon als voorbeeld aan. Deze fusiegemeente bestaat uit vijfentwintig verschillende dorpen. „Een geboorteaangifte kreeg daardoor nogal wat voeten in de aarde”, aldus Stigter. Microsoft hielp de gemeente vervolgens om aangifte digitaal mogelijk te maken. Het bewijs wordt vervolgens thuisbezorgd. Stigter: „Daarmee is Hollands Kroon een voorbeeld.” Saillant detail: ook het WEF deelt een ’Nederlandse’ pluim uit. Volgens het WEF geeft Philips het goede voorbeeld. Het bedrijf stootte zijn lichttak af en verandert nu, volgens het WEF, „de manier waarop zorg wordt geleverd in de wereld”.

Vandaag is de 100ste dag van het Presidentschap van Donald Trump. Waar staat Trump, wat heeft hij bereikt en wat niet. Hij heeft wel laten weten dat het presidentschap meer van hem vergt dan hij had ingeschat. Het Congres heeft op het allerlaatste moment een noodwet aangenomen, die voorkomt dat er een shutdown zou plaatsvinden De federale overheid had zijn ambtenaren geen salaris meer kunnen uitbetalen. Er is nu tot eind september $1.000.000.000.000 ($1 biljoen) beschikbaar gekomen. Sinds het begin van deze eeuw is het Amerikaanse bnp gestegen van $11,5 biljoen naar $15,3 biljoen, een stijging van 33%. Maar de Amerikaanse staatsschuld steeg in die 16 jaar van $5,2 biljoen naar $18 biljoen, een stijging van maar liefst $12,8 biljoen. Zijn economische dadenlijstje ziet er karig uit, het verzet tegen zijn persoon is groot. Maar Donald Trump krijgt in de eerste honderd dagen als nieuwe Amerikaanse president ondanks tegenvallers steun, ook al is die onder bedrijven tanende. De nieuwe president is pas honderd dagen in functie, zegt hoofdeconoom Lucy O’Carrol van vermogensbeheerder Aberdeen. „Het is natuurlijk niet eerlijk al te veel te verwachten”. Hij moet groeien in zijn functie. Het is een mix van veel woorden, weinig actie en hij keert ook wel op zijn schreden terug. Zo is er nog altijd weinig bekend van zijn beleid, bijvoorbeeld over zijn infrastructuurplannen en de benoeming van een deel van zijn staf. En op een deel van zijn plannen komt hij al weer terug.” De miljardair-ondernemer raakt snel vertrouwd met het politieke mijnenveld op ’The Hill’. Zo stelde de president gisteren dat hij zich niet wil terugtrekken uit Nafta, het handelsverdrag met Canada en Mexico, maar slechts opnieuw wil onderhandelen. Een dag eerder twitterde hij dat hij uit de Nafta zou stappen. In zijn eigen partij krijgt hij weinig steun. Dat geldt ook voor Trumps ideeën om de staatsschuld te laten oplopen. „Dat krijgt hij er intern bij de Republikeinen nooit doorheen”, waarschuwt valuta-analist Jane Foley van Rabobank. De grootste stappen heeft Trump gezet op de vlakken waar hij geen toestemming nodig heeft van het Amerikaanse Congres. O’Carroll: „Hij heeft veel presidentiële decreten getekend. Al is een deel daarvan weer tegengehouden door de rechter, bijvoorbeeld over het inreisverbod uit moslimlanden.” Maar het voorstel tot ontmanteling van Obamacare werd, vanwege verdeeldheid onder de Republikeinen, niet in stemming gebracht. Die verdeeldheid is volgens econoom Jean-Luc Proutat (BNP Paribas) de belangrijkste reden dat Trump weinig vaart maakt. De deze week gepresenteerde plannen voor belastinghervormingen (verlaging van de vennootschapsbelasting van 35 naar 15% en de hoogste schijf van de inkomstenbelasting zou naar 35% gaan) moet het Congres nog goedkeuren. Proutat: „Door te snijden in de belastinginkomsten, groeit het begrotingstekort. Een deel van de Republikeinen zal daar niet zomaar mee instemmen. Dus moet er onderhandeld worden.” Daarmee steekt zijn scorecard voor de eerste honderd dagen nog pover af. Je zou kunnen zeggen dat het gunstigste wat Trump heeft gedaan, datgene is wat hij juist niet heeft gedaan, zegt O’Carroll, refererend naar het uitblijven van protectionistische maatregelen en gesteggel over de kosten van de muur op de Mexicaanse grens. „De Amerikaanse economie heeft de crisis ver achter zich, de werkloosheid is met 5% laag. Om de economie aan te jagen, moet Trump dus de aanbodkant stimuleren, om zo de potentiële groei te vergroten. Dat kan via een betere infrastructuur, maar ook via het bevorderen van handel. Dus het is goed dat er nog geen streep is gezet door migratie en dat er geen torenhoge importtarieven op Chinese producten zijn.” Wel kwam er een half miljoen banen bij. De werkloosheid daalde tot het laagste punt in tien jaar. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg, net als de investeringen van bedrijven. Maar consumentenbestedingen zakten soms terug. Het positieve ’Trump-effect’ is ook toe te schrijven aan externe factoren die weinig met de nieuwe president van doen hebben. „De hogere olieprijs was goed nieuws voor schaliegasproducenten in de VS. Ook importeerden opkomende landen meer, deels vanwege stimulerend beleid in China. Amerikaanse exporteurs profiteerden van die stijgende vraag.” De ’Trumpflation’, drijvend op zijn investeringsprogramma zorgde voor beursrecords. Echter, slechts vier op de tien Amerikanen steunen Trump nog, tonen Gallup-peilingen aan. Europa onderschat wat ondernemer Trump nu klaar zet: als het geld gaat stromen, geeft dat met hun arbeidsethos zo’n power, dat die groei er komt.” Trump heeft tijdens een grote manifestatie op zijn honderdste dag als president weer eens fors uitgehaald naar de media. Zenders als CNN en MSNBC „zijn fake nieuws”, zei hij. Hij verweet de journalisten dat zij bewust slecht over hem berichten. De president nam ook het Correspondents’ Diner op de hak. Bij het jaarlijkse galadiner van de parlementaire pers in Washington is het gebruikelijk dat de zittende president een humoristische optreden geeft. Trump heeft echter afgezegd. Het was de eerste keer in meer dan dertig jaar dat een president niet aanwezig was bij het diner. Volgens Trump zou het vooral ’saai’ zijn bij het diner. Ik kijk ernaar en vraag mij af waar dit beleid van decreten en twitterberichten naar leidt. Ik hou mijn hart vast. Als het vertrouwen in het beleid van de president wegzakt, hebben we geen idee waarnaar dat kan leiden.

Slotstand indices dd 28 april 2017; week 17: AEX 521,13; BEL 20 3.875,53; CAC-40 5267,33; DAX 30 12.438,01; FTSE 100 7203,94; SMI 8812,67; RTS (Rusland) 1114,43; DJIA 20940,51; NY-Nasdaq 100 5.583,53; Nikkei 225 19.196,74; Hang Seng 24.610,27; All Ords 5947,60; SSEC 3,154,658; €/$ 1,089625; goud $1267,70; dat is €37.374,62 per kilo; 3 maands Euribor -0,329% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,374%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,559%; 10 jaar VS 2,3209%. 10 jaar Duitse Staat 0,335%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,199, elders €1,169.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE29042017/374 Trump wil de vennootschapsbelasting (bedrijven en eenmanszaken) in de VS verlagen van 35% naar 15%

UPDATE22042017/373 De eerste ronde in de Franse presidentsverkiezingen levert 2 kandidaten op waarop de Franse kiezers op 7 mei kunnen stemmen: Macron en le Pen

Toen ik Eerste Paasdag blog 372 postte waren 100% van het referendum in Turkije geteld. Met de hakken over de sloot heeft het ‘evit’ kamp nipt gewonnen met 1,25 miljoen stemmen meer dan het ‘tegen’ kamp. De officiële einduitslag komt pas in de loop van de komende week. Een meerderheid van de Turkse stemmen uit de Europese landen, met uitzondering van Engeland, waren voor een presidentieel staatsbestel. In Belgie stemde 77% voor en ook in Nederland en Duitsland stemde een grote meerderheid voor. In Turkije haalde Erdogan geen meerderheid in Ankara, Istanbul, in de op toerisme ingestelde steden langs de kust van de Middellandse Zee en in het oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen. De ‘ja’ stemmers haalden 51,3%. De oppositie gaat de uitslag aanvechten bij de Kiesraad omdat zij malversaties denkt te kunnen aantonen onder 2,5 miljoen meegetelde stembiljetten. Daarom gaat de grootste oppositiepartij CHP trachten het referendum over de uitbreiding van de presidentiële macht ongeldig te doen verklaren. Volgens de partij zijn stembiljetten ingeleverd zonder officieel stempel en konden veel stemgerechtenden niet in afzondering stemmen. Vice-voorzitter Tezcan van de partij CHP zegt dat het verzoek tot annulering van de uitslag desnoods voorgelegd zal worden aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens de CHP valt niet vast te stellen hoeveel geldige stemmen zijn uitgebracht. De CHP legt haar zaak eerst voor aan het Turkse Constitutionele Hof. De Turkse vicepremier Mehmet Simsek zegt dat er geen vervroegde presidentsverkiezingen in zijn land zullen komen. De verkiezingen staan gepland voor november 2019. Turkije gaat zich nu meer richten op de relatie met de EU. De “ruis” met Europa zal volgens hem snel na de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland verdwijnen. Duitsland wil nu ook, zo snel mogelijk, de dialoog met Turkije weer oppakken. Hij zei te hopen dat de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie verbeteren als in dit najaar de belangrijkste verkiezingen in Frankrijk en Duitsland achter de rug zijn. De Turkse lira kreeg direct een zetje, nadat de contouren van de einduitslag bekend werden. De waarde van de lira steeg 2,5% tot bijna $3,6188. Dat was de grootste sprong van de Turkse munt tijdens een handelssessie sinds eind januari. Volgens valutahandelaren zat de munt in de lift, omdat de ontwikkelingen in Turkije na het referendum iets gemakkelijker te voorspellen zijn. Ook verwachten zij dat sommige buitenlandse investeerders terugkeren naar het land dat zij eerder ontvluchtten vanwege de politieke onrust. Door de spanningen is de Turkse munt in een jaar ongeveer een kwart minder waard geworden ten opzichte van de dollar en de euro. De beurs in Istanbul liet bij de openingsbel een plus zien van 0,7%. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat het Turkse werkloosheidsniveau in januari met 13% op het hoogste peil is uitgekomen sinds begin 2010. De jeugdwerkloosheid stond daarbij op 25%. Waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zeggen dat het Turkse referendum niet eerlijk is verlopen. Volgens de OVSE werd het ja-kamp bevoordeeld en het nee-kamp geïntimideerd. Minister Koenders deelt de zorgen van de OVSE dat de grondwetswijzigingen in Turkije de macht te veel concentreren in één persoon. Hij roept Turkije op de adviezen van de Raad van Europa, waarvan Turkije ook lid is, op te volgen. Koenders voegt er nog aan toe dat, als president Erdogan de doodstraf opnieuw invoert, dat in strijd is met de Europese waarden. Dan vraag ik mij af waarom Turkije wel op de vinger tikken en de wereldleider VS niet. Is er al een conclusie te trekken over de uitslag van het referendum inzake een staatshervorming in Turkije, waarmee de parlementaire democratie, op hoofdlijnen, wordt omgevormd naar een presidentiële democratie in 2019. De uitslag van het referendum: ja voor 51,4% en nee voor 48,6% van de uitgebrachte 48,6 miljoen stemmen (opkomst 86%). Volgens Erdogan zijn er 25 miljoen geldige ja-stemmen uitgebracht en dat zijn er 1,3 miljoen meer dan het nee-kamp heeft gescoord. Terwijl vanuit Europa veel kritiek klinkt op met name de gang van zaken rondom het Turkse referendum, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gebeld om hem te feliciteren met het succes in de volksraadpleging van Paaszondag. Daarmee heeft Trump aangegeven dat hij en Merkel niet op één lijn zitten. Europa en Nederland hebben uiterst koel tot bijna vijandig gereageerd op de Turkse referendumuitslag. Kanselier Merkel en president Hollande drukken Erdogan op het hart zorgvuldig om te springen met de zeer grote minderheid die hem niet steunt. Ze willen ook dat hij snel contact zoekt met Brussel en andere hoofdsteden over zijn plannen voor de komende maanden en jaren. De Europese Commissie schortte een reactie zelfs op tot vaststaat dat de referendumuitslag rechtsgeldig is, en onderstreepte nog eens dat Turkije zelf alle bruggen opblaast als het zijn voornemen tot herinvoering van de doodstraf uitvoert. De afschaffing daarvan was meer dan tien jaar geleden een voorwaarde voor het verre perspectief op een EU-lidmaatschap en de start van toetredingsonderhandelingen. Dat was tien jaar geleden wel de afspraak en dat hebben de Turken uitgevoerd. Maar zijn ze daarmee ook maar een streep verder gekomen in de onderhandelingen met de EU. Het antwoord is ‘nee’ dan wel nauwelijks. Volgens Turkije-onderhandelaar in het Europees Parlement Kati Piri (sociaal-democrate) is het nauwelijks voorstelbaar dat die onderhandelingen, ‘met een Grondwet die haaks staat op onze toetredingseisen’, nog blijven doorgaan. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de kritiek van waarnemers dat het referendum onder oneerlijke omstandigheden is verlopen, verworpen. “Ken je plaats”, zei Erdogan richting de Internationale waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die in een rapport stelde dat de twee kampen geen gelijke kansen hadden. Met name in de aanloop naar het referendum had het nee-kamp nauwelijks mogelijkheden om zijn standpunten in de media bekend te maken. In de campagne in de media was vrijwel alleen ruimte voor de standpunten van het ja-kamp dat de macht van de Turkse president wil vergroten. Die waarneming is correct, de oppositie wist al maanden van de achterstelling in de media en komt daar nadat het nee-kamp geen meerderheid had behaald. Iets anders is of er op grote schaal malversaties hebben plaatsgevonden in de stemlokalen dan wel bij de telling. In een toespraak ten overstaande van zijn aanhang in het presidentiële paleis in Ankara zei Erdogan dat Turkije zich niet herkent in het rapport van de waarnemers. “Turkije ziet, hoort of erkent de politiek gemotiveerde verslagen van de waarnemers niet”, aldus Erdogan.

Drie belangrijker onderwerpen zijn Noord-Korea versus Donald Trump. Als een van de twee onbezonnen uitspraken doet dan wel agressieve handelingen aankondigt kan er zomaar een oorlog uitbreken, waarvan we niet weten waartoe dat gaat leiden. Een andere zaak waar ik me zorgen over maak is de toekomst van Europa en de financiële gezondheid van de euro. Günter Hannich, een Duitse vermogensadviseur, die ik (on)regelmatig citeer, waarschuwde deze week dat al na de eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen, op 24 april, een enorme chaos kan uitbreken op de financiële markten als en Marine Le Pen van het extreem rechtse Front National en de radicaal-linkse Jean-Luc Melanchon naar de tweede ronde op 7 mei doorgaan. Beide kandidaten zijn niet pro Europees. Zijn denkbeelden over de Europese Unie zijn extremer dan die van Le Pen. Hij wil af van het begrotingstekort van max 3%. Hij wil geld hebben om 60.000 extra onderwijzers aan te stellen, hij wil de wijkagenten terug en belooft iedereen een extra week betaald verlof. Hij wil, zoals ook de Engelsen, af van het vrije verkeer van werknemers in de EU. Maar het meest in the picture staat: hij wil van de NAVO af en gaat voor intensievere contacten met Rusland. En dan de wijze waarop de EU reageert op de brexit. Premier May speelt het spel heel verrassend: op 8 juni komen er verkiezingen. Tusk weet niet waar hij aan toe is. Wordt vervolgd.

DFT: Saudi-Arabië is bezig een streep te zetten door miljarden aan onafgemaakte projecten omdat de overheidsfinanciën onder grote druk staan door de lage olieprijzen. Dat meldden ingewijden bij de Saudische regering aan persbureau Reuters. Ministeries en overheidsinstellingen hebben opdracht gekregen onderzoek te doen naar projecten waar het mes in kan. Het gaat om projecten waarvan nog geen kwart is afgerond. Er zal worden bekeken in hoeverre de projecten haalbaar zijn en bijdragen aan het doel van de Saudi’s om de economie breder te maken dan enkel de oliesector. Daarbij wordt ook gekeken naar samenwerking met private partijen. Door de lage olieprijzen is Saudi-Arabië gedwongen de uitgaven aan banden te leggen en heeft Riyad te maken met een begrotingstekort. Olie is goed voor circa 90% van de inkomsten van het Arabische land.

De Spaanse premier Rajoy moet voor de rechter verschijnen als getuige in een rechtszaak over smeergeld. Het Nationale Hof heeft hem opgeroepen in het Gurtel- proces,dat wordt gevoerd tegen meerdere leden van zijn Partido Popular. In het proces staan 37 mensen terecht, onder wie twee penningmeesters. Ze zouden een crimineel netwerk hebben gevormd met een Spaanse zakenman aan het hoofd. Het onderzoek loopt al jaren. De politici worden verdacht van omkoping,belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden hun macht jaren hebben misbruikt en smeergeld hebben aangenomen in ruil voor opdrachten.

De PvdA twijfelt aan haar bestaansrecht. De sociaal-democraten hebben besloten een nieuwe weg in te slaan en afscheid te nemen van het politieke beleid dat Samsom, Asscher en van Rijn hebben gevoerd in het kabinet Rutte II op het zorgdossier. De enorme puinhoop die door het neo-liberale demissionaire kabinet vier jaar lang is gevoerd in de zorg is kennelijk nu eindelijk doorgedrongen tot de politieke top van de PvdA. Op dit dossier gaan de 9 fractieleden van de PvdA in de Tweede Kamer samenwerken met de SP, 50+ en jawel de PVV. De start, deze week in de Kamer, verliep niet positief: twee moties haalden geen meerderheid. Het stemgedrag kan beïnvloed zijn door de momenteel lopende formatiebesprekingen.

Deutsche Bank heeft opnieuw een zware boete uit de Verenigde Staten gekregen, ditmaal van ruim $156 mln. De Amerikaanse centrale bank, de FED, legt Deutsche Bank een boete van in totaal $156,6 miljoen op voor meerdere overtredingen. Eind vorig jaar trof de Duitse bank al een schikking van $7200 mln met de Amerikaanse justitie voor de verkoop van pakketten met rommelhypotheken aan beleggers door dochter MortgageIT. Deutsche Bank moet de FED nu $136,9 mln betalen vanwege ‘onveilige en ongewenste praktijken’ op de internationale geldmarkt. De centrale bank constateerde dat handelaren van Deutsche Bank via chatrooms informatie over posities in de valutahandel met collega’s van andere banken uitwisselden. Volgens de FED is ook de interne controle op dergelijke misstanden op de handelsvloer slecht. De FED deelde daarnaast een boete van $19,7 mln uit omdat Deutsche Bank niet voldoet aan de Volcker-wetgeving. De naar de voormalige FED-president Paul Volcker vernoemde wet verbiedt riskante transacties die banken doen voor eigen rekening.

Het consumentenvertrouwen is in april gestegen naar het hoogste punt sinds februari 2001. Het vertrouwen ging met twee punten omhoog naar 26. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is er vertrouwen in het economisch klimaat. Consumenten zijn ook bereid om meer te kopen omdat ze positiever zijn over hun eigen financiële situatie. Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in april ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Er komen veel meer Nederlanders in de Panama Papers voor dan eerder bekend was. Uit nader onderzoek van Het Financieele Dagblad blijkt dat het trustkantoor Haags Juristen College (HJC) in het verleden meer dan 200 vennootschappen voor Nederlanders heeft opgericht in Panama en op de Seychellen met constructies waarbij het eigendom werd afgeschermd. Aanleiding voor het verder onderzoek is de rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC. Zij worden verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten. Wat de FIOD met deze informatie doet, dan wel de fiscus is nog niet duidelijk.

Onevenwichtigheden op de handelsbalansen van de eurolanden. Oorspronkelijk werd voor de handelsbalans alleen gekeken naar de geldwaarde van de export en import van goederen, doch naarmate de dienstensector in het totaal van het bruto nationaal product een steeds grotere omvang heeft gekregen, en diensten ook steeds meer grensoverschrijdend zijn geworden, is het de gewoonte geworden om export en import van goederen en diensten bij de opstelling van een handelsbalans samen te voegen. Voor de vraag wat het saldo van een handelsbalans is, maakt het geen verschil of de geldwaarde van een bepaalde export nu veroorzaakt wordt door levering van goederen of door levering van diensten. Nederland heeft een chronisch exportoverschot, dat na de invoering van de euro is verdubbeld. De laatste 3 jaren ligt het met ruim 10% van het bbp boven de euronorm van 6%. Via een Macro Imbalance Procedure(MIP) kan Nederland hiermee op het strafbankje belanden van de Europese Commissie. De Duitse vermogensadviseur, Günter Hannich, schrijft deze week onder meer over de nog altijd bestaande ‘euro-crisis’ en het sterk opgelopen Target2-saldo. De ECB brengt naar buiten dat het Duitse Targer2 is opgelopen naar €830 mrd. Het cijfer geeft aan hoe het ECB Clearing Instituut het betalingsverkeer tussen de eurolanden afhandelt. Bei der belasteten Zentralbank entsteht ein negativer TARGET2-Saldo (Verbindlichkeit gegenüber der EZB) und bei der empfangenden Zentralbank entsteht ein positiver TARGET2-Saldo (Forderung gegenüber der EZB). Sedert 2008 nemen de Target2-saldi van de Bundesbank toe en bedroegen in 2011 >€700 mrd. Dat was al extreem hoog, maar dat belang is nog eens met €130 mrd gestegen. Hannich waarschuwt ervoor dat als de euro in zwaar weer terecht komt een bankroet niet moet worden uitgesloten. De risico’s van het euro-systeem nemen, mede gezien het monetaire beleid van Super Mario c.s., toe. Zo is de Target2 schuld van Italië gestegen naar €420 mrd. De huidige situatie doen mij denken aan die van 2008. Toen waren het de banken die de zwakke eurolanden veel te veel leningen verstrekten, nu is het de ECB die overcreditering toestaat. Als we de huidige ontwikkeling in een historisch perspectief plaatsen (de Duitsers verwerven macht en maken de financieel/economisch/monetair (zwakkere) eu-lidstaten afhankelijk van ‘Berlijn’) dan vrees ik voor vrede en veiligheid in Europa. Binnenkort is het 4 mei en gedenken wij de slachtoffers van WO II. Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 – 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en vervolging is omgekomen ligt tussen de 225.000 en 250.000. De geallieerden, geleid door het Verenigd Koninkrijk, China, de VS, de Sovjet Unie, de Vrije Fransen van generaal de Gaulle en Canada, verloren in totaal ongeveer 61 miljoen levens, terwijl aan de zijde van de asmogendheden, nazi-Duitsland, Italië, het Japanse Keizerrijk, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Kroatië, 11 miljoen mensen het leven hebben verloren. Hoewel Vichy-Frankrijk, Finland, Siam en Mantsjoekwo meevochten aan de zijde van de As, maakten zij er officieel geen deel van uit. Spanje was neutraal maar overwoog wel serieus toetreding tot de As en stuurde “vrijwilligers” naar het oostfront. En dat allemaal vanwege de opkomst van het fascisme in Duitsland en Italië in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Duitsland werd van 1933 tot april 1945 geregeerd door de dictatuur van de Führer Adolf Hitler, de vormgever van het nationaalsocialisme. Hoe ontstaan die financiële belangen bij de nationale centrale banken van de 19 eurolanden? Case: de VW importeur in Italië bestelt bij VW Würzburg 1000 nieuwe Polo modellen, tegen een inkoopprijs van €11.000. De Duitse fabrikant levert de auto’s een maand later. De rekening bedraagt €11.000.000 te betalen binnen 30 dagen. De Italiaanse importeur geeft opdracht aan haar bank UniCredit om €11 mln over te boeken naar Deutsche Bank op de rekening van VW Würzburg. Die transfer wordt uitgevoerd middels de Clearing van de ECB in Frankfurt, waar de rekening van de Italiaanse centrale bank wordt gedebiteerd (waardoor de schuld toeneemt) en de Bundesbank wordt gecrediteerd (waardoor de vorderingen toenemen). De Bundesbank maakt de 11 miljoen euro over naar de Deutsche Bank, die vervolgens het geld op de rekening van VW boekt. Wat zien we hier gebeuren? VW Deutschland fabriceert auto’s die worden geëxporteerd en worden betaald door de importeur. Maar de realiteit is dat de Italianen auto’s kopen die worden gefinancierd door de Duitse Centrale Bank. En de vraag die Günter Hannich stelt is ‘krijgt de Bundesbank dat geld ooit terug. In het Target2-systeem zitten dus centrale banken met vorderingen en anderen met schulden. Eind december 2016 was de stand in miljarden: Italië (-€356,6), Spanje (€-328,1), Griekenland (€-72,3), Portugal (€-71,6) en Ierland (€-1). Duitsland (€+754,3), Luxemburg (€+187,4), Nederland (€+87) en Finland (€+22). De Muntunie met de 19 eurolanden draait dus in overgrote mate op Duits krediet.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 21 april 2017; week 15: AEX 512,19; BEL 20 3.770,45; CAC-40 5059,20; DAX 30 12.048,57; FTSE 100 7114,55; SMI 8553,99; RTS (Rusland) 1084,17; DJIA 20547,76; NY-Nasdaq 100 5.442,049; Nikkei 225 18.620,75; Hang Seng 24.020,66; All Ords 5885,60; SSEC 3,173.151; €/$ 1,0702; goud $1283,90; dat is €38.454,90 per kg, 3 maands Euribor -0,331% (1 weeks -0,379%, 1 mnds -0,371%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,502%; 10 jaar VS 2,219%. 10 jaar Duitse Staat 0,24%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE22042017/373 De eerste ronde in de Franse presidentsverkiezingen levert 2 kandidaten op waarop de Franse kiezers op 7 mei kunnen stemmen: Macron en le Pen

UPDATE15042017/372 Ik wens alle lezers van dit blog een zalig Paasfeest

Waar drijft Trump ons naartoe? Wat gaat hij Europa brengen en hoe houdt hij de Amerikaanse staten bij elkaar. Mijn Paasgedacht is “wij geraken steeds verder weg van vrede en veiligheid, van welzijn en welvaart”. Welke ellende gaat Donald Trump de VS en de wereld nog aandoen. Zijn tweed-beleid mist elke vorm van logica. Wat de onvoorstelbare Trump ons nog gaat brengen is duister. Hij doet maar wat en iedere daad mist een onderbouwing. Een staatsman is hij niet, hij is een president die zijn eigen land en de rest van de wereld grote schade kan toebrengen. Wie de gifgasaanval heeft uitgevoerd is nog maar de vraag. De logica dat Assad daarvoor opdracht heeft gegeven ontbreekt. Ook de Amerikanen komen niet met hard bewijs. Een aanname zou kunnen zijn dat het een partij is die schade aan de Syrische leiders wil toebrengen. Trump zegt wel dat hij militair moest reageren omdat belangen op het spel zouden staan. Het blijft schimmig waarop Trump doelt. Wat is de achterliggende strategie van Trump met de militaire dreigementen die hij uitvoert naar Syrië en het Midden Oosten, Noord-Korea, China. Het Westen is in haar reacties terughoudend, maar de vraag is hoe en waar Europa in het partijtje blufpoker dat Trump speelt, zich opstelt. Het is Pasen, een christelijk feest, dat ons confronteert met een nieuwe en uiterst gevaarlijke ontwikkeling in de internationale betrekkingen. De Amerikaanse luchtmacht heeft op de grens tussen Afghanistan en Pakistan de zwaarste bom (MOAB=Massive Ordinance Air Blast), de moeder aller bommen met een gewicht van 10.300 kg, afgeworpen boven een tunnelnetwerk van de IS. Wat voor verrassingen van de Amerikaanse generaals staan ons nog meer te wachten in Syrië, Irak, Iran, Jemen en Afghanistan? Is er wel een strategie die door het Witte Huis/Pentagon wordt gevoerd of zijn het allemaal hersenspinsels van de president? En dan hebben we in het Paasweekend ook nog het referendum in Turkije. Bij het sluiten van dit blog geven de peilingen een fifty/fifty verwachting. Hoe reageert Erdogan als de ‘ja’ (evet) stemmers de 50% niet halen? Dat lijkt op Paaszondag om 17:00 uur niet relevant meer, getuige het volgende bericht: de stemlokalen zijn gesloten, op 16 april 2017 konden 55 miljoen Turken laten weten of ze voor of tegen meer macht voor de president zijn. Volgens de eerste prognoses heeft het ja-kamp van het Turkse referendum een grote overwinning geboekt. CNN Türk meldt dat op basis van 67% van de uitgebrachte stemmen 55,3% voor uitbreiding van de presidentiële macht heeft gestemd. Als ’evet’ wint, dan is Turkije geen parlementaire democratie meer, maar verandert het in een presidentieel systeem. Erdogan heeft de Turken beloofd dat als er een meerderheid zou komen voor ‘ja’ hij een voorstel zal indienen in het parlement om de doodstraf weer in te voeren. Wijsheid is op dit moment waar de wereld grote behoefte aan heeft, maar wie stuurt dat aan? Wat betreft het krachtenspel van de VS versus Noord Korea is het defensieverdrag tussen China en Noord Korea van belang. Dat is een mini-vorm van wat wij hebben met de NAVO: als Noord Korea wordt aangevallen door een vijand heeft China zich verplicht om Noord Korea militaire steun te verlenen en omgekeerd. Een verkeerde beslissing van Trump en de WO III is uitgebroken omdat als de VS worden aangevallen de 27 andere NATO-lidstaten de VS moeten gaan ondersteunen. De VS en Zuid Korea melden dat Noord Korea dit weekend een (nieuw type) raket heeft afgeschoten, waarvan de lancering is mislukt. Daarmee zouden de Amerikanen de druk van de ketel hebben gehaald. Het demissionaire kabinet Rutte II stelt nu vast dat het gevoerde beleid eraan heeft bijgedragen dat 400.000 kinderen onder de armoedegrens leven. Daar moet nu hoognodig actie op ondernomen worden. Die stelling deel ik alleen we hebben wel vier jaar verloren. Aan de vooravond van het Paasfeest ontmoette de Amerikaanse minister van Buitenland Zaken in Moskou zijn Russische collega Sergej Lavrov. Ter kennismaking (een ontmoeting met Poetin heeft wel plaatsgevonden maar buiten de pers om) en ter bespreking van het Syrische dossier. De VS c.s., waaronder Europa, zijn van mening dat de Syrische luchtmacht op 4 april een gifgasaanval heeft uitgevoerd, waarbij 89 mensen om het leven kwamen. Deze militaire wandaad vormde het belangrijkste op de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen in de Italiaanse stad Lucca. Binnen de G7 was er geen unanieme steun aan de VS over wie de gifgasaanval heeft uitgevoerd. Er moet meer bewijs op tafel komen, vragen Italië, Frankrijk, Duitsland, Canada, Japan en Groot-Brittanië aan de VS. Na de gifgas aanval op 4 april op de Noord-Syrische provincie Idlib, waarbij tientallen slachtoffers vielen, gaf de Amerikaanse president Trump opdracht tot een bombardement vanaf de Middellandse Zee met 59 Tomahawk-raketten op de militaire vliegbasis Al Shayrat, ten oosten van de Syrische stad Homs. Het Pentagon verklaart dat de beoogde doelen: Syrische gevechtsvliegtuigen, oorlogsapparatuur, munitie- en brandstofdepots werden getroffen. Het is de eerste keer sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, in 2011, dat het Amerikaanse leger doelen van de regering van president Bashar al-Assad onder vuur neemt. Volgens persbureau AFP vielen bij die aanval zes doden. Volgens aanwijzingen van de Russische inlichtingendienst worden er binnenkort opnieuw chemische wapens ingezet in Syrië. Het zijn provocaties die moeten leiden tot nieuwe Amerikaanse aanvallen op regeringstroepen van president Assad van Syrië. Dit zei de Russische president Poetin vandaag volgens Russische media. Volgens de Russische president worden de aanvallen met gifgas op meerdere plaatsen voorbereid. Hij zei dit na een onderhoud in Moskou met zijn Italiaanse ambtgenoot Sergio Mattarella. Het Kremlin stelt dat de gifaanvallen in Syrië het werk zijn van jihadisten of rebellen. De Russische minister Lavrov heeft in het bijzijn van zijn Amerikaanse collega Tillerson gewaarschuwd dat de VS geen nieuwe aanvallen moet doen op het Syrische leger. De aanval van vrijdag op een vliegveld bij Homs noemde hij onwettig. De twee landen zijn het grondig oneens over de oorlog in Syrië. Tillerson wil dat Moskou de Syrische president Assad laat vallen. Het Kremlin is dat niet van plan en verwijt de VS geen visie te hebben op de toekomst van Syrië. Tillerson zei te hopen op een eerlijk gesprek en op toenadering.

Loon naar werken bestaat niet in de politiek, zegt Dijssel. Na alle ophef over zijn uitspraak over ‘drank en vrouwen’, zegt hij in de VK. ‘Ik ben nu de bliksemafleider. Dat is prima, ik ben nog niet afgebrand.’ Vier jaar lang ben je de held, gelauwerd en bewierookt, voorzitter en boegbeeld van de Eurogroep, baken van stabiliteit, de redder van Griekenland. En dan op een lauwe maandagmorgen in maart beland je in de grasmaaier van een op hol geslagen Europees Parlement dat je scalp eist, ben je een racist, een xenofoob en een vrouwenhater. Jeroen Dijsselbloem heeft twee bewogen weken achter de rug, allemaal vanwege één opmerking van hem in de Frankfurter Allgemeine Zeitung die werd opgevat als een sneer naar zuidelijke eurolanden die hun geld zouden verbrassen aan ‘Schnaps und Frauen’ om vervolgens bij de noordelijke buren hun hand op te houden. ‘Ik sta er nog’, zegt een montere Dijsselbloem (51) zaterdag na afloop van een vergadering met de Europese ministers van Financiën in het Grootmeesterlijk Paleis op Malta. Ondanks de wereldberoemde en uitgebreide collectie antieke wapens aldaar, zit zijn hoofd er nog op. Maar de woede en haat die over hem heen raasden na die ene uitspraak, hebben hem zichtbaar geraakt: de mondhoeken staan nog iets verder naar beneden. Zijn de messen in Brussel langer dan in Den Haag? ‘Nu moet ik oppassen in dit interview niet weer een volgende belediging uit te spreken, dus ik laat het diplomatiek maar in het midden. Het zit ook anders. De waardering voor het werk dat ik doe, is er nog steeds, zegt hij over zichzelf. Iedereen weet dat ik niet heb gezegd dat Zuid-Europeanen hun geld aan drank en vrouwen besteden. Dat stond er niet en was ook niet mijn boodschap. De boosheid over het interview is boosheid over acht jaar crisisbeleid. Een deel van de eurolanden vindt dat beleid te zeer op een strenge noordelijke leest is geschoeid. Op afspraken en regels die volgens hen te beklemmend zijn, die de economie kapot maken. Die de eurozone tot een raamwerk van strengheid maken, in plaats van een solidaire club waarin geld wordt overdragen van rijke naar minder rijke landen.’ Juist dan moet je op je woorden passen. Dat had u als voorzitter van de Eurogroep moeten weten. Ik denk dat hier de crux zit. Dijssel kan wel denken en zeggen dat hij voor alle 19 eurolanden een ‘goed’ beleid heeft gevoerd maar daar is binnen de Eurogroep geen unaniem standpunt over. Het financiële beleid mist een sociaal/maatschappelijke toets. Lang niet iedereen staat te juichen voor het gevoerde beleid van Dijssel cs. Hij kan wel zeggen dat ‘hij nog steeds honderd% achter de portee van zijn boodschap staat. Namelijk dat je niet onbeperkt en onvoorwaardelijk solidair met elkaar kunt zijn. Iedereen die een beroep doet op solidariteit moet zich zo goed mogelijk gedragen. In het gewraakte interview zei ik dat er afgelopen jaren volop solidariteit is geweest met de eurolanden in problemen. En dat die solidariteit vereist dat je afspraken nakomt, anders houd je de eurozone niet overeind. Als we de monetaire unie willen versterken, en daarover is iedereen het eens, moet die gebouwd zijn op een stabiele ondergrond. Zo niet dan zakt het in elkaar.’ Het was mijn manier om inzichtelijk te maken da t solidariteit geen charitas is. Die hele boodschap is weggevaagd door twee woordjes: drank en vrouwen. Dijssel snapt nog steeds niet waar het ‘fout’ is gegaan. Het beleid dat hij gevoerd heeft was ter bescherming van de belangen van de, zeg maar, noordelijke rijkere eurolanden. De Duitsers klappen in de coulissen voor de wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan. Over de kwaliteit van de maatregelen die aan de zwakkere broeders zijn opgelegd, bestaat geen consensus. De Eurogroep moet twee ‘meesters dienen: dat van de rijkere eurolanden en dat van de financiële partijen en het kind van de rekening is het gewone volk. Die hebben ook belangen, maar die worden genegeerd. Dijssel is een technocraat zonder ‘ziel’. Met het aanbieden van excuses over de gewraakte uitspraak over ‘vrouwen en drank’ zou de discussie nooit de omvang hebben gekregen die het nu heeft. En dat heeft Dijssel niet door. Hij zegt daarover in het interview ‘Ik vind het echt vervelend dat zo veel mensen zo beledigd en zo boos waren. Maar de parlementariërs probeerden me in de hoek te zetten, alsof ik beweerd zou hebben dat alle Zuid-Europeanen big spenders zijn. Onzin! Ik ben niet van het type dat meteen op de grond gaat liggen onder de uitroep: o, het spijt me zeer, ik neem alles terug. Wat moet ik dan terugnemen: iets wat ik niet gezegd heb? Iets wat ik niet bedoeld heb?’ ‘Ik begrijp nooit waarom politici die staan voor hun opvattingen en onder vuur liggen, ook van journalisten, waarom die politici ‘sorry’ moeten zeggen. Het is gewoon mijn opvatting: het loopt slecht af met de eurozone als we steeds afwijzen wat we eerder hebben afgesproken. Het is echt een hele opgave om de eurozone bij elkaar te houden, dat heb ik afgelopen jaren wel geleerd. Dat zit me natuurlijk nog het meest dwars van het interview: dat ondanks al mijn inzet om de boel bij elkaar te houden, een klassiek sociaal-democratische opdracht, juist ik nu degene ben die Noord en Zuid tegenover elkaar zet. Heel pijnlijk.’ De Portugese premier Costa, net als Dijssel een sociaal-democraat, reageerde woest. Hij noemde U een racist, xenofoob. Premier Rutte moest bellen om hem tot bedaren te brengen. En u moest publiekelijk spijt betuigen. Een paar dagen later troffen de sociaal-democratische leiders elkaar in Rome. Costa ging opnieuw over u tekeer, net als EU-buitenlandchef Mogherini en de leider van de eurosocialisten Pittella, beiden Italianen. Alleen onze landgenoot Europees Commissaris Timmermans nam het voor u op. Hij heeft gevochten als een leeuw, hij stak zijn nek uit om mij te verdedigen. Hij hield bij herhaling boze partijgenoten voor: dat heeft Jeroen niet gezegd! Maar de mensen waren niet meer bereid te lezen wat er werkelijk stond. Het interview was tegen die tijd als drie keer herschreven door de Spaanse pers, steeds puntiger en lomper. Men moest kennelijk eerst uitrazen.’ Ik word er behoorlijk droevig van dat we zo veel tijd en energie steken in een interview terwijl Griekenland wegglijdt naar een nieuwe crisis. De aanval begon toen pas, met uw eigen sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement als aanvoerder. Die eiste als eerste uw vertrek als Eurogroepvoorzitter. Dat moet pijnlijk zijn, zo’n trap in de rug. ‘De kwestie is enorm geëscaleerd, het lijkt inmiddels alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan. Dijssel slaat zich eerst op de borst dat het beleid voor Griekenland het land van de ondergang heeft gered en vervolgens, zegt hij dat de problemen er nog steeds zijn: zwakke banken, hoge schulden, weinig concurrerende bedrijven. Ik deel die uitspraak maar moet de besluitvorming dan niet zijn dat er een frisse wind moet gaan waaien en dat van Dijssel afscheid moet worden genomen? Hij herkent wel dat de bliksem is ingeslagen, dat Dijssel de ‘zwarte piet’ is, waar iedereen met een grote boog omheen loopt. Maar ik sta.’ De uitspraak waarover zoveel commotie is gaat over het vooroordeel dat Grieken, Italianen en Portugezen hun geld over de balk smijten. De vraag is of dat zo dramatisch slecht is als de Eurogroep in haar besluitvorming, heeft bepaald. Lang niet altijd bieden bezuinigingen de oplossing van financiële problemen. Staan de EU-collega’s nog wel achter U, vroeg de interviewer aan Dijssel? ‘Er was actieve en passieve steun. Sommigen vonden het een ongelukkige formulering. Anderen zeiden: ik snap precies wat je bedoelt. Maar bijna allemaal delen ze mijn boodschap over rechten en plichten. In de huidige mediastorm rond mijn persoon zijn er echter weinig die dat voor een camera of microfoon uitspreken. Ik heb aan het begin van de vergadering gezegd: mijn woordkeus was niet goed, het spijt me als u er aanstoot aan heeft genomen, maar ik sta nog steeds achter de boodschap. Daarop heeft verder niemand gereageerd, ze willen geen discussie over mijn positie. Een aantal eurolanden opteert voor meer investeringen voor een nieuwe samenleving in plaats van de teugels aantrekken en geld uit omloop halen. Overigens heeft het kabinet Rutte II zich daar ook aan schuldig gemaakt. Er had kunnen worden volstaan met €15 mrd minder te bezuinigen en de opbrengst van de bezuinigingen niet terug te storten in de schatkist maar had moeten worden geïnvesteerd in nieuwe projecten (ook op onderwijs en andere soorten van (bij)scholing), om maar iets te noemen: robotisering en medische ontwikkelingen.   Het is droevig dat we zo veel tijd en energie steken in een interview terwijl Griekenland wegglijdt naar een nieuwe crisis.” Dijsselbloem vindt het „ echt vervelend dat zo veel mensen zo beledigd en zo boos waren. Maar de parlementariërs probeerden me in de hoek te zetten, alsof ik beweerd zou hebben dat alle Zuid-Europeanen big spenders zijn. Onzin!”, waarvan acte. Maar over de wijze hoe we de Grieken binnenboord kunnen houden, waarbij de sociale aspecten voor het Griekse volk worden gerespecteerd, spreekt Dijssel niet. Dat maakt hem ongeschikt nog langer op de voorzittersstoel van de Eurogroep te zitten.

Dit artikel gaat over multinationals, die aan de bel trekken over de onzekerheid voor de langere termijn van de belastingontwijking in de Europese belastingparadijzen. Rutte was erg trots op het ‘belastingparadijs’ waarmee Nederland multinationals naar ons land dacht te kunnen dokken. Het gaat over de gevolgen van fiscale producten in de Europese belastingparadijzen (waaronder Nederland, als een big-player) en de multinationals die daar een optimaal gebruik van maken. De EU en de OESO willen daar een einde aan maken en de belastingparadijzen een grotere transparantie opleggen. Allemaal leuk en aardig, die harde maatregelen tegen belastingontwijking van de laatste jaren, maar grote bedrijven mopperen al een tijdje over de onvoorspelbaarheid ervan. Welke veranderingen staan ze nog te wachten. Feit is dat de zorgen afgelopen weekend op tafel lagen bij de EU-ministers van Financiën, die informeel vergaderden in de Maltese hoofdstad Valletta. Die ministers namen de afgelopen jaren al een reeks besluiten om belastingontwijking wat moeilijker te maken. Dat gebeurde onder druk van onthullingen uit de LuxLeaks (2014) en de Panama Papers (2016). Tal van sluipwegen zijn afgesloten. Ingewikkelde constructies voor het buiten het zicht parkeren van bedrijfswinsten worden in de nabije toekomst onmogelijk. Op Malta spraken de ministers over de keerzijde van die aanpak: de toegenomen onzekerheid voor het bedrijfsleven. Die zijn de afgelopen jaren in de watten gelegd en willen die situatie zo lang mogelijk behouden. Speciale gast op deze bijeenkomst was Angel Gurría, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de ‘club van rijke landen’ zoals die vaak wordt genoemd. Die speelt een internationale gidsrol bij de bestrijding van belastingontwijking, want die heeft alleen zin als de hele (rijke) wereld eraan meedoet. Gurría verwoordde in Valletta de zorgen van de bedrijven. “Zij maken bedrijfsplannen voor de komende vijf of tien jaar en zeggen: wij moeten zeker weten dat jullie niet steeds de spelregels veranderen.” Je zou ook moeten stellen dat bedrijven er rekening mee moeten houden dat op enig moment het einde in zicht komt voor de fiscale trucs waarmee ondernemingen belastingen kunnen ontwijken en dat fiscale stelsels weer normaliseren. Wat er nu plaatsvindt op dit terrein is ethisch niet langer te verantwoorden: grote bedrijven die nauwelijks nog belasting over de omzet, bedrijfswinsten en royalties betalen. Opvallend genoeg zijn het vooral de kleinere EU-landen die deze zorgen van de ondernemers delen. Niet geheel toevallig zijn dat ook de landen die het meest te verliezen hebben van EU-brede belastingmaatregelen. “Het is belangrijk om de economische en financiële sector te verzekeren dat we niet bij wijze van spreken elke vijf minuten de belastingwetgeving veranderen”, zei de Belgische minister Van Overtveldt. Ook de demissionaire Nederlandse staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) liet zich niet onbetuigd op de feeërieke vergaderplek, het zestiende-eeuwse Grootmeesterspaleis van Valletta. Hij pleitte voor een onafhankelijk arbitragesysteem in de EU, een ‘scheidsrechter’ die kan ingrijpen als multinationals in twee of meer landen dezelfde belasting moeten betalen. “Onzekerheid daarover is niet goed voor de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat”, aldus Wiebes. Ho, ho, ho Wiebes. Je geeft een antwoord op een niet aan de orde zijnde zaak. Waarvoor is er een arbiter nodig als we afspreken dat bedrijven daar waar ze werkzaam zijn en daar waar gewerkt wordt, dus geen brievenbus bedrijfje hebben, de daar gelden belastingen betalen. Zo’n Europees arbitragesysteem bestaat al sinds 1990, maar de Europese Commissie presenteerde in oktober vorig jaar een voorstel om dat breder te maken. De arbitrage bestaat al jaren, maar het werkt niet en daarom gaan we het uitbreiden. Wie bedenkt dit? Lijkt een Europees arbitragesysteem op de vorm van geschillenbeslechting zoals dat is opgenomen in de concepten van het TTIP vrijhandelsverdrag, dat door Trump is afgewezen, Met die vorm (de zogeheten Investor-State Dispute Settlement, of ISDS) kunnen buitenlandse investeerders een regering buiten de nationale rechtbank om aanklagen. Critici vrezen dat door de arbitragecommissie een ‘Amerikaanse claimcultuur’ wordt geïntroduceerd in Europa. Niet het recht wordt daarvoor getoetst, maar het geschil wordt veel commerciëler beoordeeld. Het huidige Maltese EU-voorzitterschap wil daar de komende maanden haast mee maken. De Maltese minister Edward Scicluna benadrukte dat zijn land de inspanningen om multinationals gewoon hun belasting te laten betalen niet wil afremmen. De machtigste minister van het hele stel, de Duitser Wolfgang Schäuble, zei dat belastingzekerheid belangrijk is, maar nooit een voorwendsel mag zijn om ‘de veranderingen te bestrijden’ die zijn doorgevoerd. “Maar ik had ook niet de indruk dat iemand het zo bedoelde.” Volgens mij zei en bedoelde iets heel anders. En dekt Dijssel de uitspraak van zijn staatssecretaris?

Bijna 100.000 oud-studenten kunnen hun studieschuld niet volledig terugbetalen. Hun inkomen is te laag om aan de maandelijkse verplichting te voldoen. In 2015 ging het om 13% van de terugbetalers, zo’n 90.000 mensen. In 2016 nadert dat de 100.000, de precieze cijfers zijn nog niet bekend. Oud-studenten moeten in vijftien jaar hun studieschuld terugbetalen. Als dat niet lukt door een te laag inkomen, wordt na vijftien jaar de schuld kwijtgescholden. Voor oudere studieleningen geldt een aflossingstermijn van 35 jaar. Volgens DUO lenen studenten de laatste jaren steeds hogere bedragen en is de inkomenspositie van de oud-studenten door de recente economische crisis verslechterd. Ook kijkt de DUO sinds 2012 bij elke aflosser hoeveel hij per maand kan terugbetalen. Voorheen, toen aflossers zo’n draagkrachtmeting zelf moesten aanvragen, betaalden ze nog weleens meer dan ze eigenlijk konden dragen. Door de afschaffing van de basisbeurs steken huidige studenten zich nog verder in de schulden, maar zij lossen nog niet af en komen dus niet voor in de DUO-cijfers. Het ministerie van Onderwijs wijst erop dat afgestudeerde leenstelselstudenten een kleiner deel van hun inkomen moeten afstaan en veel langer over het afbetalen van hun lening mogen doen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) houdt vol dat de “verklaarbare, maar ook zeer zorgelijke” problemen toch aan de afschaffing van de basisbeurs zijn te wijten. “Dit kan weer op de torenhoge stapel van negatieve gevolgen van het leenstelsel. Studeren wordt elk jaar duurder, waardoor studenten op kosten gejaagd worden. Nu blijkt dat die zogenaamd gunstige leenvoorwaarden voor een hele grote groep alsnog te hoog gegrepen zijn”, zegt Jan Sinnige, voorzitter van het ISO.

Maar liefst 2,5 miljoen huishoudens in ons land hebben te weinig (spaar)geld achter de hand en lopen daardoor het risico in financiële problemen te komen. Daarvoor waarschuwt budgetvoorlichter Nibud dat met adviezen komt om sparen makkelijker te maken. Die adviezen staan in het Nibud-rapport ’Geld achter de hand makkelijker maken’. „Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen”, aldus een zegsvrouw van het instituut. „Bijna iedereen snapt dat sparen nodig is. Maar consumenten met een laag inkomen vinden het lastig, simpelweg omdat ze er geen geld voor hebben.” Van de consumenten spaart twintig procent niet. Een op de vijf huishoudens heeft geen enkele vorm van spaargeld. En een op de drie geeft aan geen financiële middelen te hebben om de twee duurste spullen in huis te kunnen vervangen. Zeer zorgelijk, zo vindt het Nibud. „Een reservepotje is echt geen overbodige luxe. Daarmee kunnen onverwachte uitgaven worden opgevangen, zoals het vervangen van huishoudelijke apparaten. Of het eigen risico in de zorg.” Wat betekent het als 40% van de bevolking het inkomen nodig heeft om in leven te blijven. Mensen aan de onderkant van de samenleving die veelal niet kunnen sparen. Is dit gegeven van het Nibud te vergelijken met Griekse toestanden?

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in april flink gestegen ten opzichte van een maand eerder. De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van 19,5, tegen 12,8 een maand eerder.

Wie bezig is met het afsluiten van een nieuwe hypotheek of deze moet verlengen, mag zich in zijn of haar handen wrijven. Onder meer door de spanningen in Syrië en Noord-Korea en het voorzichtige beleid van de ECB is de rente op staatsleningen in de afgelopen vier weken namelijk hard gedaald. Nadat de Nederlandse tienjaarsrente op 17 maart het hoogste niveau in een jaar van 0,73% had bereikt, duikelde de rente deze week naar 0,435%. Eenzelfde beeld deed zich voor in veel andere Europese landen. In de VS vloog de tienjaarsrente nog harder omlaag, van 2,63% tot 2,2333%. De rentedaling op Nederlandse staatsobligaties betekent niet direct dat hypotheekverstrekkers hun rente gaan verlagen, maar duidelijk is wel dat verhogingen voorlopig niet aan de orde zijn. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING schrijft de terugval van de obligatierentes enerzijds toe aan de geopolitieke spanningen, waardoor beleggers in zogenoemde veilige havens als goud ($1287,80) en staatsobligaties vluchten. De bron van de onrust is vooral de VS, die eerst in Syrië raketaanvallen uitvoerde en vervolgens een vloot richting Noord-Korea stuurde in reactie op de voorgenomen kernproef van deze dictatuur. Voor de VS somt Wiersma nog specifieke redenen voor de rentedaling op. „De FED voert een voorzichtig rentebeleid. Bovendien is de hoop op een aantrekkende economische groei naar de achtergrond gedrongen. De invoering van zijn stimuleringsplannen, onder meer de extra investeringen in de infrastructuur, neemt namelijk veel meer tijd in beslag dan eerder werd voorzien.” De beleggingsstrateeg constateert dat de achterblijvende inflatie en de opstelling van de Europese Centrale bank de rente in de eurolanden drukken. „De inflatie neemt ten opzichte van februari weer af, deels door het verminderde opwaartse effect van de energieprijzen. Daarnaast is de loondruk beperkt. En de ECB blijkt toch geen haast te maken met het afbouwen van het obligatieopkoopprogramma. Ook een eerste renteverhoging laat nog tot volgend jaar op zich wachten.”

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 14 april 2017; week 14: AEX 515,77; BEL 20 3.790,76; CAC-40 5071,10; DAX 30 12.109,00; FTSE 100 7327,59; SMI 8629,02; RTS (Rusland) 1073,15; DJIA 20453,25; NY-Nasdaq 100 5.353,586; Nikkei 225 18.335,63; Hang Seng 24.283,06; All Ords 5925,90; SSEC 3246,067; €/$ 1,0615; goud $1287,80; dat is €38.973,33 per kg, 3 maands Euribor -0,331% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,372%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,435%; 10 jaar VS 2,2333%. 10 jaar Duitse Staat 0,188%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,219.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE15042017/372 Ik wens alle lezers van dit blog een zalig Paasfeest

UPDATE08042017/371 Erdogan wacht nog steeds op excuses van Rutte

De persoon en het beleid van de Amerikaanse president, Donald Trump, met zijn twitter-beleid blijven de aandacht in de media vragen. Deze week was de Chinese president Xi op bezoek. Trump maakte van de gelegenheid gebruik harde taal te spreken over Noord-Korea en het aftreden van Assad af te dwingen. Een militair vliegveld in de buurt van Homs werd, als represaille voor een uitgevoerde gifgasaanval door het regime van Assad met 50 kruisraketten bestookt. Door wie de gruwelijke aanval met zenuwgas is uitgevoerd, waarbij ca 80 doden vielen, verschillen partijen van mening. De aanval schokte de hele wereld. Tegen het Amerikaanse volk zei Trump: “Er is geen twijfel over dat Syrië verboden chemische wapens heeft gebruikt, zich niet heeft gehouden aan de Chemische Wapens Conventie en de aanwijzingen van VN-Veiligheidsraad heeft genegeerd.” Maar er is geen keihard bewijs dat de Syrische luchtmacht achter de gifgasaanval zit. Het Syrische leger ontkent met klem dat het dinsdag een gifgasaanval heeft uitgevoerd in het noordwesten van Syrië. Het regeringsleger zegt dat het nooit giftige stoffen heeft gebruikt en nooit zal gebruiken. De Syriërs ontkennen niet dat er is gebombardeerd. Daarbij zou een depot met chemische wapens van rebellen zijn geraakt, waardoor volgens de Russen gassen als sarin zijn vrijgekomen. In het gebied zijn zo’n dertig verschillende rebellengroepen actief, allemaal met een eigen agenda. Vooral de aan Al Qaida gelieerde groepering Jabhat al-Nusra heeft het voor het zeggen in het noordwesten van Syrië. Er is niet bekend of die groepering ooit middelen als sarin heeft gebruikt. IS heeft wel restanten van zenuwgas in bezit, maar de kans is klein dat de terreurorganisatie die heeft ingezet. Er zouden maar twee landen boven Syrië vliegen: Rusland en Syrië. Die informatie is niet juist want de Belgen lieten weten dat hun luchtmacht daar voorlopig aan de grond blijft. Ook de Amerikanen zelf vliegen daar, daarover bestaat geen twijfel. Het wordt dan ook niet uitgesloten dat de Amerikaanse luchtmacht bij bombardementen bunkers heeft getroffen waarin chemische stoffen waren opgeslagen van een Syrische rebellengroep. Trump ontkent dat in alle toonaarden, maar zolang hard bewijs ontbreekt, blijft het een optie. Het wordt voor mogelijk gehouden dat Trump met dit beleid zijn Chinese partij duidelijk wil maken dat andere grootmachten zich aan zijn gezag dienen te onderwerpen. Een enge man, waarin wij vertrouwen moeten hebben?

De industrie in de eurolanden heeft in maart een sterkere groei laten zien dan een maand eerder. Dat blijkt uit definitieve cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit. De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor deze maand uit op 56,2, tegen 55,4 in februari. Het cijfer komt overeen met een voorlopige raming van Markit. Een stand boven de 50 duidt op groei in de sector. De industrie in Groot-Brittannië liet in maart een iets minder sterke groei zien. De Britse index zakte naar 54,2, van 52,4 in februari. De groei van de omvangrijke Chinese industrie is in maart iets afgezwakt ten opzichte van februari. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus Markit en Caixin hebben gepubliceerd. De inkoopmanagersindex waarmee zij de activiteit meten ging vorige maand van 51,7 naar 51,2. De vergelijkbare index van de Chinese overheid liet voor maart juist een lichte stijging zien, van 51,6 naar 51,8. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op kleinere private ondernemingen.

De fusie van National Bank of Abu Dhabi en First Gulf Bank is afgelopen weekend afgerond, waardoor de grootste kredietverstrekker van de Verenigde Arabische Emiraten is ontstaan. De nieuwe bank gaat verder onder de naam First Abu Dhabi Bank en heeft bezittingen van meer dan $180 mrd. In juni vorig jaar werd bekend dat de twee banken in gesprek waren over een samengaan en in juli werd de fusie aangekondigd. Door te combineren moeten de banken beter de concurrentie aan kunnen gaan en beter opgewassen zijn tegen de lage olieprijzen. De grootste bank in de Golfregio is Qatar National Bank.

Voor het eerst sinds 2014 stijgen de prijzen harder dan de cao-lonen, meldt het CBS. Over het eerste kwartaal kwam de inflatie uit op 1,5%. De cao-lonen stegen met 1,4%. Minister Dijsselbloem en De Nederlandsche Bank riepen eerder al bedrijven op de lonen te verhogen. In 2016 werd de grootste loonstijging in jaren gemeten (1,9%), maar die zet dit jaar nog niet door. De stijging ligt nu tussen 0,5 en 1,6%.

Het is niet overal rozengeur en maneschijn in de detailhandel. Er is de laatste 9 jaar sprake van een verschuiving van fysieke winkels naar webstores. Er zijn winnaars en verliezers: CD/DVD’s (-68,1%), Fotografie (-41,6%), baby- en kinderkleding (-38%), computers en software (-36%), oryhopedische artikelen (+83,9%), zuivel, eieren en noten (+69,1%), warenhuizen (+56,5%), tatoeshops en telefonie (+37,3%). Maar ook modehuizen van goede naam en faam maken moeilijke tijden door. Zo heeft Ralph Lauren het licht uitgedaan in de prestigieuze vestiging op Fifth Avenue in New York vanwege de moeizame gang van zaken bij het modehuis. Het bedrijf liet weten ook in andere winkels de deur te gaan sluiten en het mes te zetten in het personeelsbestand. Ralph Lauren gaat onder meer gebukt onder dalende verkopen en winsten en wil jaarlijks de kosten met $140 miljoen terugdringen. De voormalige topman van het modehuis, Stefan Larsson, stapte eerder dit jaar op wegens een meningsverschil met oprichter en mode-icoon Ralph Lauren zelf.

Bondskanselier Angela Merkel werd op 17 maart jongstleden in het Witte Huis ontvangen door Donald Trump voor een kennismakingsgesprek. Op de agenda stonden onderwerpen als de onderlinge handel, veiligheid, IS, Rusland en het vluchtelingen vraagstuk. Maar de Amerikaanse president had nog een onaangename verrassing voor Merkel: een openstaande NAVO-rekening over de afgelopen 12 jaar. In Duitsland en bij de NAVO is daar verontwaardigd op gereageerd. Volgens afspraken moet elke NAVO-lidstaat 2% van het bnp aan defensie besteden. Trump heeft laten uitrekenen hoeveel Duitsland de afgelopen twaalf jaar te weinig heeft betaald en daar een flinke rente aan toegevoegd. Dat tezamen zou uitkomen op het gigantische bedrag van €345 miljard. Een anonieme Duitse minister noemde Trumps handelswijze “schandalig”. “De idee achter zo’n eis is de ander te intimideren, maar de bondskanselier bleef kalm en zal niet ingaan op dergelijke provocaties”. Merkel is niet van plan iets te doen met de rekening. President Trump provoceerde de bondskanselier met het ‘kaartje’ dat hij afgaf. De Duitse minister van Defensie Von der Leyen verwierp het idee dat Duitsland bij de VS of de NAVO in het krijt zou staan. “We hebben geen schulden bij de NAVO. Ons defensiebudget gaat ook naar vredesmissies van de VN, naar onze Europese missies en naar onze bijdrage aan de strijd tegen terrorisme”. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) heeft uitgerekend hoe groot de achterstand is van Nederland met defensie-uitgaven in de periode 2002-2017 in relatie tot de binnen de NATO gemaakte afspraak daarover van 2% bbp. Het presenteren van een dergelijke rekening is niet heel serieus te nemen. Er bestaat geen contributieverplichting aan de NAVO en de norm van 2% is een politieke afspraak die juridisch niet bindend is. Maar toch, de VS wil dat de NATO-partners aan hun ‘verplichtingen’ voldoen zoals die binnen de NATO zijn afgesproken (en waarover nooit discussie is geweest). De achterliggende problematiek is wel reëel. De VS dringt al heel lang – ook onder Obama – erop aan dat Europa substantieel meer in zijn eigen veiligheid investeert. Het is evident dat Europa zonder de Amerikanen niet of nauwelijks in staat is om serieuze militaire operaties uit te voeren, ook niet aan de (onveilge) randen van hun eigen continent. Zowel Nederland als Duitsland horen dan nog eens bij de – in financiële termen – slechtst presterende landen, met defensiebegrotingen die niet alleen ver weg liggen van de NATO-norm, maar ook structureel onder het gemiddelde van de Europese NAVO-landen. Tegen deze achtergrond heeft HCSS, op verzoek van de NOS, uitgerekend wat de ‘achterstallige contributie’ van Nederland zou zijn. Sinds 1995 ligt de Nederlandse defensiebegroting onder de 2% norm. Volgens de rekenmethodiek van Trump is er sinds dat jaar € 72 mrd te weinig aan Defensie gespendeerd. Als, zoals Trump dat doet, 2002 als startjaar wordt genomen gaat het om €63 mrd. Nogmaals, zo’n berekening heeft weinig werkelijke betekenis. Tegelijk is het, gegeven de duidelijk verslechterde veiligheidssituatie aan de randen van Europa, wel degelijk een helder signaal hoe relatief weinig Nederland investeert in internationale veiligheid. Als we de Nederlandse defensiebegroting willen opkrikken naar het Europees gemiddelde (momenteel 1,46% bbp) dan moet er volgend jaar zo’n €2,5 mrd bij. Als het budget naar 2% wordt opgetrokken betekent dit een extra € 6,5 miljard per jaar. Daarmee zou onder meer ruimte worden gecreëerd voor nieuwe taken op het gebied van cybercrime. Onze maatschappij is steeds afhankelijker van het cyberdomein, maar tevens erg kwetsbaar. De krijgsmacht moet fors investeren om ook de cyberdimensie van conflicten aan te kunnen.

Dijssel heeft een moeilijke week achter de rug. Het begon opnieuw over zijn uitspraak ‘dat er eurolanden zijn die hun financiële middelen gebruiken ‘voor drank en vrouwen’ en als de schatkist leeg is vragen ze bij de Eurogroep om nieuw geld. Dat is in Zuid-Europa heel fout gevallen. Dijssel kwam met een reactie dat ‘ze hem niet goed begrepen hadden en dat zijn uitspraak zeker niet bedoeld was voor de armere Zuid-Europese landen. Opmerkelijk: hij bood geen excuses aan. De Portugese premier eiste daarop zijn aftreden als voorzitter van de Eurogroep. Daarna ging het Europees Parlement zich ermee bemoeien. Het EP had besloten Dijssel uit te nodigen in een plenaire zitting openheid van zaken te geven over het Griekse dossier. Zijn reactie was meedogenloos hard: ‘daarvoor kan ik in mijn agenda geen tijd vrijmaken. Dat werd in het EP aangemerkt als een belediging van de Europese volksvertegenwoordiging. De ‘weigering’ om te komen praten over Griekse crisis was de druppel die de emmer deed overlopen. Wat normaliter is voorbehouden aan dictators in verre landen en vijanden van de EU, was nu het lot van Eurogroepvoorzitter: een unanieme veroordeling door het Europees Parlement. De gerespecteerde Franse parlementariër Alain Lamassoure (christen-democraat) riep zelfs op Dijsselbloem tot persona non grata in alle parlementsgebouwen te verklaren. De parlementariërs zijn woedend dat Dijsselbloem weigert met hen in discussie te gaan over de Griekse crisis. ‘Schandalig’, zei Manfred Weber, leider van de Europese christen-democraten. ‘Onacceptabel’, riep Gianni Pittella, leider van de sociaal-democraten, ze lieten Dijsselbloem vallen als een baksteen. De Groenen, Verenigd Links, conservatief-rechts en extreem-rechts (PVV) uitten hun boosheid in soortgelijke bewoordingen. Conclusie: Dijsselbloem moet onmiddellijk opstappen als voorzitter van de Eurogroep. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani verklaarde ‘trots’ hoe zijn parlement met vereende krachten Dijsselbloem door de grasmaaier trok. ‘Van iemand die grote offers vraagt van de Europese burger verwacht je dat hij verantwoording aflegt aan de vertegenwoordigers ervan’, aldus Tajani, die beloofde Dijsselbloem een gepeperde brief te sturen. De boosheid van het parlement komt niet alleen door het bedanken voor een debat over Griekenland. De parlementariërs zien hun kans schoon volop uit te halen naar het bezuinigingsbeleid van de lidstaten waarvan Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter het gezicht is geworden. Dat Dijsselbloem spijt heeft betuigd over die opmerking van ‘drank en vrouwen’ – ‘was niet zo bedoeld, Calvinistische directheid’ – mocht niet baten. Zijn excuus voor het afzien van een Griekenlanddebat (te volle agenda) evenmin. Het parlement ruikt en wil bloed.

Politieke druk op de ketel blijft vooralsnog uit. Het parlement heeft niets te zeggen over het aan- of aftreden van de Eurogroepvoorzitter, het zijn de ministers van Financiën die daarover beslissen. Maar die ministers zijn niet ongevoelig voor de politieke druk vanuit het parlement. Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vindt niet dat zijn positie zo beschadigd is dat hij zou moeten aftreden als voorzitter van de Eurogroep. “Dat is niet aan de orde.” Maar volgens de Eurogroepvoorzitter en De demissionair minister van Financiën liet weten dat hij niet naar het EP kon vanwege verplichtingen in de Tweede Kamer. “Dat heb ik ze keurig per brief laten weten. We gaan een nieuwe datum zoeken.” Ook heeft hij eerder al gezegd dat zijn uitspraken in de krant álle landen in de eurozone aangaan. De sociaaldemocraat vindt dan ook niet dat vanwege het afbrokkelend draagvlak in het EP hij de handdoek in de ring moet werpen, aangezien niet de volksvertegenwoordigers, maar de ministers van Financiën in de Eurogroep over zijn positie gaan. “Natuurlijk is het goed om een goede relatie te hebben met het parlement”, aldus Dijsselbloem. “Maar het draagvlak voor mij als persoon hangt alleen op de Eurogroep en de ministers in de Eurogroep. Ik heb er vele gesproken de afgelopen week en die steun is nog steeds zeer, zeer breed.” Dijssel wil niet ingaan op de vraag of er misschien ook politieke spelletjes ten grondslag liggen aan de onrust in het EP. Veel zuidelijke landen zien hem graag vertrekken en zullen alles aangrijpen om zijn positie te ondermijnen. “Dat zijn uw woorden”, reageert Dijssel. “Ik zou zoiets nooit zeggen.” Zijn termijn als Eurogroepvoorzitter loopt in ieder geval op 1 januari ten einde. Mocht de PvdA’er vanwege een nieuw kabinet eerder zijn functie als minister van Financiën in Nederland moeten neerleggen, is het aan de Eurogroep of ze hem de termijn laten afmaken. Zelf heeft Dijsselbloem aangegeven dat graag te willen. Maar was dat praktisch al een lastige kwestie, met de oorlogsverklaring van het Europees Parlement lijkt de kans daarop verkeken. Dijssel heeft eieren voor zijn geld gekozen en gaat op 27 april (Koningsdag in Nederland) debatteren in het Europees Parlement over het beleid dat hij/de Eurogroep/ trojka heeft gevoerd in het Griekenland dossier. In de brief daarover aan het Europarlement, staan woorden die klinken als ‘sorry’ maar het niet zijn. Zei hij twee weken geleden nog kribbig tegen een Europarlementariër dat hij zijn uitspraak niet hoefde voor te lezen want „de woorden kwamen uit deze mond”. Nu herhaalde Dijsselbloem zijn uitspraak zelf toch nog maar eens in zijn brief. Hij wilde geen link leggen met Zuid-Europese landen in de crisisjaren, schrijft hij. Marike Stellinga (NRC) stelt dat ze wel snapt wat de Zuid-Europeanen er wel in lezen. Niet dat hij racistisch, xenofoob en seksistisch wordt genoemd. Wel dat na jaren crisis de zin „Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna om hulp te vragen” verkeerd valt. Zeker als die volgt vlak na de opmerking dat de Noord-Europese landen zich solidair hebben getoond met de crisislanden. De belerende toon vanuit Noord-Europa duurt nu wel heel erg lang. In Dijsselbloem komt alle ergernis samen: hij is een gezicht van de hulp met harde voorwaarden aan Griekenland, Portugal, Ierland en Spanje. Van een sociaal-democraat die volgens critici zijn ziel verkocht aan cijfers en regels, en de mensen vergat. Dat hier sprake is van politiek opportunisme gelooft mevrouw Stellinga (NRC) onmiddellijk, maar ik kan me voorstellen dat Zuid-Europeanen bij de hulp uit het Noorden soms getergd dachten: is dit nu solidariteit of is het een strafexpeditie? Ik kan me voorstellen dat het EP informatie wil hebben over de pijnpunten voor de Grieken, als veranderingen in het pensioen- en belastingstelsel, de energie- en arbeidsmarkt, privatiseringen en het begrotingsbeleid. De Griekse regering is van mening dat de grens van wat de Grieken nog op kunnen brengen, is overschreden. Premier Tsipras beschuldigt de geldschieters (EU, IMG en ECB) ervan een vals spel te spelen. “De trojka heeft tijdens de wedstrijd de doelpalen verplaatst”. Na een vergadering van de Eurogroep vrijdag liet Dijssel weten dat Griekenland en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na anderhalf jaar onderhandelen een politiek akkoord hebben bereikt over voortzetting van het derde steunprogramma voor Griekenland. De Griekse regering en haar geldschieters hebben verdere afspraken gemaakt over onder meer hervorming van de arbeidsmarkt, bezuinigingen in de pensioenen en belastingverhogingen. Die maken de weg vrij voor het verstrekken van vers geld uit het Europese noodfonds ESM waarmee Athene over drie maanden €6 mrd schuld kan aflossen. De delegaties gaan nu terug naar Athene voor het afronden van de losse eindjes en het opstellen van een technisch akkoord. Daarna, waarschijnlijk ergens in mei, kan de Eurogroep dan het definitieve groene licht geven. De aanslag op de positie van Dijssel is waarschijnlijk binnen de Eurogroep hard aangekomen. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble komt met een reactie waarmee hij Dijssel ondersteund. Hij begrijpt weinig van de opwinding in Zuid-Europa over de ,,Schnaps und Frauen”-uitspraak. ,,Ik heb dat interview gelijk gelezen maar heb de gevoeligheid ervan niet zo ervaren, net zomin als alle andere Duitsers. Hij heeft nu genoeg verklaringen afgelegd en de zaak is klaar.” Ik vraag mij af of de steun voor Dijssel stand houdt binnen de Eurogroep. Veel speelruimte was er voor de Eurogroep niet. De €6 mrd aan aflossingen en rentebetaling hebben de Grieken niet dus als de EU dat geld niet op tafel gaat leggen, krijgen de geldschieters geen betaling uit Athene. Als de Eurogroep de Griekse schulden voor Athene niet houdbaar gaat maken doet het IMF niet langer mee. Dus zijn de afspraken van de Trojka versus de Grieken versoepeld. Een andere optie is er niet. Wolfgang Schäuble, de machtigste bewindsman binnen de Muntunie is vol lof over de Nederlandse demissionair minister. ,,Hij was groen toen hij begon. We wisten van tevoren niet of hij een goede voorzitter zou worden, maar we hebben er geen dag spijt van gehad. Ook nu heeft hij zich weer bewezen.” Hij doelde daarmee op het politieke akkoord dat afgelopen vrijdag in Malta,na anderhalf jaar onderhandelen werd bereikt over het Griekse steunprogramma. Ik denk dat we ervan moeten uitgaan dat Dijssel de Duitse en Nederlandse belangen optimaal heeft behartigd. Het naadje van de kous komt pas later.

Ook het volgende bericht gaat over het Ministerie van Financiën. Nederland heeft de Europese richtlijnen om belastingdeals met multinationals te melden bij andere betrokken Europese landen omzeild. De daarvoor verantwoordelijke staatssecretarissen Joop Wijn, CDA (2004), Frans Weekers, VVD (2011) en Eric Wiebes, VVD (2015) hebben ingestemd met het maken van omstreden belastingdeals met multinationals, zonder daarover andere Europese landen daarvan op de hoogte te stellen, schrijft het dagblad Trouw. Vanuit Europa lag er een akkoord om belastingdeals onderling te delen, alleen is die afspraak niet nageleefd door de lidstaten. Vermoedelijk heeft Nederland het toen ook geschonden met de informeel-kapitaalafspraken. Met deze deals kunnen bedrijven grote delen van hun winst onbelast laten. Daarmee benadeelt Nederland andere landen en in 1999 komt de regeling om die reden ook op een zwarte lijst in Europa. Nederland blijft dit soort deals gewoon doorsluiten om als vestigingsland interessant te blijven voor multinationals. In een notitie uit 2012 waarschuwen de ambtenaren, die deze deals behandelen dat Nederland bedrijven in staat stelt ‘als het ware internationaal een gat te trekken’. Er wordt een voorbeeld gegeven van een bedrijf dat in Nederland €500 mln winst boekt, maar door de belastingdeal maar €25 mln hoeft op te geven. Het restant van €475 mln wordt nergens belast. De verantwoordelijke bewindslieden wisten ervan maar de regeling werd niet aangepast. Dat is opmerkelijk, aangezien Nederland al in 2003 in Europa had beloofd informatie over deze deals te delen. De zaak wordt nog erger doordat aan buitenlandse bedrijven al vooraf toestemming werd gegeven voor de constructie, die bekend staat als de informeel-kapitaalafspraken, en vervolgens het thuisland van de betrokken bedrijven niet werd geïnformeerd over die teram. Het is de vraag of premier Rutte die dit fiscale beleid kende en instand hield, nog beschikbaar kan blijven als de volgende premier van het kabinet Rutte III. Er moet nu snel schoon schip gemaakt worden. Het onderwerp moet op de agenda komen te staan van het overleg onder leiding van mevrouw Edith Schippers over het politieke overleg van de VVD, het CDA, D66 en GL over een volgend kabinet.

Als we kijken naar het verloop van opgestapte VVD-bewindslieden in het kabinet Rutte II dan zie ik vier bewindspersonen en de voorzitter van de Tweede Kamer: Opstelten, Teeven, van der Steur, Weekers en mevrouw Miltenburg. Wat mij betreft zou Henk Kamp ook in dat rijtje thuishoren, als ik kijk naar de wijze waarop het Ministerie van Economische Zaken de belangen heeft verdedigd van Groningers, die schade hebben opgelopen van aardbevingen als gevolg van gaswinning. De Staat is de grootste win-partij gevolgd door de NAM. Nu een aantal citaten uit het aardgas-dossier. De overheid moet de aanpak van de problemen rondom de gaswinning in Groningen, waaronder de schadeafhandeling, in eigen hand nemen en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) buiten dit proces laten. Dit concludeert De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De OVV schrijft in een rapport dat de besluitvorming rond de problemen door de gaswinning in Groningen te gefragmenteerd is en dat de overheid het in eigen hand moet nemen. Eén organisatie zou volgens de OVV verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de afhandeling van de problemen in Groningen. “Er is geen ruimte voor de bemoeienis van de NAM”, laat de raad weten. “De aanpak die nu wordt gehanteerd, doet geen recht aan de omvang, urgentie en complexiteit van problemen in Groningen.” Hierbij noemt de raad met name de schadeafhandeling voor Groningers. “Bewoners worden nu door een veelheid aan regelingen geconfronteerd met een sterk bureaucratisch en juridisch ingericht proces.” De raad concludeert dit naar aanleiding van de aanbevelingen die het in 2015 deed na hun onderzoek rondom de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. De raad deed onderzoek naar de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014. De conclusies hiervan werden in 2015 gepubliceerd. Een van de belangrijkste conclusies in dat rapport was dat de veiligheid van de Groningers tot 2013 niet voorop stond bij de besluitvorming rondom het winnen van gas in hun provincie. De raad schreef dat voor de betrokken partijen, waaronder het ministerie van Economische Zaken, de NAM, Staatstoezicht op de Mijnen, Gasterra, Shell en ExxonMobil, maximale winning van gas voorop stond. In het rapport werden vijf aanbevelingen gedaan. Zo moesten de bij de gaswinning betrokken partijen volgens de Onderzoeksraad erkennen dat ze tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van burgers in Groningen. Ook moest vanaf 2015 de veiligheid van de inwoners een belangrijke rol spelen bij besluiten over gaswinning, vindt de raad. Een grotere rol voor de bewoners in de besluitvorming behoorde ook tot een van de aanbevelingen.”Wat er in Groningen gebeurt is een ramp in slow motion en een schandvlek op de Nederlandse industriële geschiedenis”, aldus het GL-kamerlid Van Tongeren. In februari is een motie aangenomen waarin vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer onder andere schreven dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd en dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald. Dat proces heeft plaatsgevonden. 

Aan de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Alders, wordt geschreven:

In het Meerjarenprogramma van de NCG is vastgelegd dat de NAM op afstand komt te staan en dat schadebeoordeling onafhankelijk moet plaatsvinden. Feitelijk is dat een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot verhoging van maatschappelijk acceptatie. Het antwoord wordt (zoals in deze proef ook blijkt) niet gevonden in verdergaande technische inspanningen of het vergroten van de deskundigheid. Daarbij moeten de kostenverhouding tussen vaststelling en kosten voor schadeherstel in balans zijn, zeker in het licht van de omkering van bewijslast. De stap naar een onafhankelijke schadeafhandeling en een verbeterde methodiek is alleen haalbaar als er eerst ruimhartig wordt afgerekend met het verleden, als ruimhartig wordt gecompenseerd voor de schades die in de afgelopen jaren zijn gemeld. De ondertekenaars zijn zich er zeer van bewust dat dit pleidooi niet alleen kan gelden voor de schades in het zogenaamde ‘buitengebied’. De ruimhartige afrekening en compensatie moeten ook gelden voor de resterende schademeldingen in het ‘binnengebied’. Daarmee kunnen tevens hoge proceskosten worden voorkomen. Een schone lei, snel herstel van schades en onafhankelijke schadevaststelling voor (grotere) schades vormen essentiële stappen voor een nieuw begin. Alleen op die basis kan worden gestart met een bredere introductie van een andere en betere manier van het beoordelen en afhandelen van schade. Alleen dan leidt dit tot een eerste stap in het herstel van vertrouwen. Wij adviseren de stuurgroepen dan ook de NCG naar aanleiding van de uitgevoerde proef in deze lijn te adviseren en er bij de NCG op aan te dringen een nieuw schadeprotocol en een nieuwe methode van schadebepaling pas in te voeren als door NAM en de Staat aan onze randvoorwaarden wordt voldaan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet immateriële schade gaan vergoeden aan slachtoffers van aardbevingsschade. Vanaf 31 maart 2017 trekt NAM zich terug uit het schadeproces. Met een schone lei treedt vanaf 1 juli 2017 een nieuw en onafhankelijk schadeprotocol en schadehandboek in werking. Vanaf dat moment oordeelt een onafhankelijke commissie over schades en schadebedragen. Kleine schades binnen het effectgebied van een beving worden in het nieuwe protocol direct hersteld zonder nader onderzoek. Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: “Er is nu een fundamentele stap gezet op weg naar herstel van vertrouwen. De NAM gaat uit het systeem van schadeafhandeling, maar blijft aansprakelijk voor schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning. Bovendien doet NAM een eenmalig aanbod aan bewoners met eenzijdig afgesloten en openstaande schademeldingen om met een schone lei te kunnen starten per 1 juli 2017.” Vorig jaar stemde het kabinet in met de verlaging van de gasproductie in Groningen voor de komende vijf jaar van 27 naar 24 miljard kuub per jaar. In hoeverre dat voldoende is om een einde te maken aan aardbevingen, zal de toekomst uitwijzen. De verantwoordelijke minister voor dit (wan)beleid is Henk Kamp. Hij heeft de belangen van de gedupeerden in Groningen op onvoldoende wijze behartigd. Hij krijgt daarvoor een dikke onvoldoende en het advies om als demissionair minister af te treden.

Hoewel de economische groei in de VS over het eerste kwartaal van 2017 waarschijnlijk is teruggevallen in vergelijking met de laatste drie maanden van het jaar zal de tijdelijke dip geen opmaat voor het gehele jaar zijn. Dat stelt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments. Volgens Lawson wordt de economische afkoeling over het eerste kwartaal in de hand gewerkt door tijdelijke factoren, zoals het weer en vertraging bij het uitkeren van belastingrestituties. Hij gaat er van uit dat de Amerikaanse economie snel weer vaart zal krijgen gelet op het blakend vertrouwen bij consumenten en over geheel 2017 zal toenemen met 2,3%. Verder zal de Amerikaanse centrale bank (Fed) zo goed als zeker een gematigde lijn bij het normaliseren van het monetaire beleid gaan volgen om een ongewenste daling van de economische activiteit te voorkomen, meent Lawson.

De Amerikaanse economie groeit langzamer door onzekerheid over het doorgaan van de economische plannen van president Donald Trump. Volgens topman Larry Fink van vermogensbeheerder BlackRock wachten consumenten en bedrijven eerst af of de beloofde belastingverlagingen doorgaan voordat zij meer geld gaan uitgeven. “Onze economie is aan het vertragen”, zei Fink op zakenzender CNBC. Volgens hem was de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal mogelijk de traagste groeier in de G7, die naast de Verenigde Staten bestaat uit Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan. De Amerikaanse economie wordt eveneens geraakt door een daling van het aantal toeristen. “Zij vrezen dat zij minder welkom zijn”, aldus Fink.

De inflatie in Nederland daalde in maart naar 1,1%. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari waren de prijzen van goederen en diensten voor de consument 1,8% hoger dan een jaar eerder. De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van kleding. In maart was de kleding door de uitverkoop ruim 4,5% goedkoper dan een jaar eerder, terwijl in de voorgaande maand de kleding op jaarbasis duurder was. Ook de prijsontwikkeling van benzine had een drukkend effect op de inflatie, aldus het statistiekbureau. Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak stijgen door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie in maart volgens deze maatstaf daalde naar 0,6%. In februari was dat nog 1,3%. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode daalden de consumentenprijzen vorige maand, van 1,7% in februari tot 0,6% in maart. De inflatie in de eurozone daalde ook, van 2% naar 1,5%. De inflatie in Nederland is vanaf mei 2016 lager dan in de eurozone, aldus het CBS.

Mede op basis van deze ontwikkelingen is de Europese Centrale Bank (ECB) niet van plan af te wijken van zijn huidige koers. Dat betekent dat een eerste verhoging van de rentetarieven in de eurozone op zich laat wachten tot ruim na de afloop van het opkoopprogramma van de centrale bank: volgend voorjaar. Dat zegt ECB-president Mario Draghi in een toespraak in Frankfurt. De ECB hanteert al langer de verwachting dat de rente nog heel lang heel laag blijft, en zeker niet voor het einde van de opkoop van obligaties zal worden verhoogd. Het economische herstel en de oplopende inflatie in de eurozone voedden afgelopen tijd echter speculaties dat de centrale bank mogelijk van dit pad zou afwijken. Daarbij zou bijvoorbeeld de negatieve depositorente van de ECB al eerder worden verhoogd. Die negatieve rente speelt volgens Draghi echter een belangrijke rol in de verbetering van de financiële omstandigheden in de eurozone. De negatieve bijwerkingen blijven daarbij nog altijd beperkt, stelde hij. Een uitspraak die ik niet met hem deel, maar dat weten vaste lezers van dit blog al. In het vorige blog heb ik aandacht gewijd aan uitspraken van Klaas Knot over een vertraagde kanteling van het monetaire beleid.

Als overheden niet drastische stappen nemen om economische productiviteit te verhogen, zullen levensstandaarden wereldwijd in gevaar komen. Die waarschuwing komt van IMF-topvrouw Christine Lagarde. “De economische taart moet substantieel groeien zodat er voor iedereen grotere stukken overblijven.” Lagarde richtte zich tijdens een toespraak in Washington tot beleidsmakers wereldwijd. Ze deed hen concrete voorstellen over investeringen in onderwijs, toenemende internationale handel, het verkleinen van de bureaucratie en het stimuleren van research en development investeringen bij bedrijven. “Achteroverleunen en wachten tot kunstmatige intelligentie of andere technologie de productie gaat aanjagen is simpelweg geen optie.”

Volgens recent IMF-onderzoek houden drie factoren productiviteitsgroei tegen: afgenomen internationale handel, vergrijzing en de nog altijd diepe littekens die de financiële crisis achterliet. “We zijn tot de berekening gekomen dat als de crisis er niet was geweest het BBP van ontwikkelde economieën vijf% hoger zou liggen.” Als het uitblijven van die groei niet wordt gecompenseerd, brengt dat grote risico’s met zich mee die sociale stabiliteit en gelijkheid in gevaar brengen. “De motor van vooruitgang is vertraagd in de afgelopen jaren, met negatieve consequenties voor groei en inkomens als gevolg.” Haar pakket aan oplossingen is onvervalst liberaal. Naast een pleidooi voor investeren in onderwijs en het aanjagen van wetenschappelijk onderzoek, riep ze op tot meer internationale handel. “Ik ben ten stelligste overtuigd dat het verstevigen van handel tot groei zal leiden, onzekerheid zal wegnemen en productiviteit een boost zal geven.” Die woorden sprak ze uit op kleine afstand van waar Donald Trump sinds begin dit jaar zetelt als president van de Verenigde Staten. Hij pleit, samen met andere Westerse rechtspopulisten, voor protectionisme en het voorop zetten van eigen, nationale, belangen. Dat Lagarde zich nadrukkelijk tot beleidsmakers en politici richtte lijkt hier een antwoord op. “Ook wij weten dat technologische ontwikkelingen, handel en hervormingen hebben geleid tot baanverlies in krimpende sectoren”, zegt Lagarde. “Uiteraard is dit gebeurd bij laaggeschoolde arbeiders die buitensporig hebben geleden. Hen moeten we helpen met gerichte onderwijsprogramma’s, trainingen en baanstimulansen.” Eenzelfde pleidooi hield ze in de richting van landen die grote hoeveelheden migranten moeten absorberen. “Hen effectief integreren zal leiden tot een jongere en meer dynamische beroepspopulatie, met groei en productiviteit tot gevolg.” Waar Lagarde en Trump elkaar wellicht wel zullen vinden, is een roep om het mes te zetten in regelgeving die ondernemers remt. “Wij van het IMF geloven dat alle overheden meer moeten doen om de ondernemersgeest te bevrijden. Onnodige remmingen op onderlinge concurrentie zullen moeten worden opgeheven, net als onnodige bureaucratie.” Zolang dat gepaard gaat met grote onderwijsinvesteringen en hogere private investeringen in onderzoek, komt het volgens Lagarde wel goed. “Vandaag aanschouwen we de technologische revolutie. Dat belooft veel voor hogere productiviteit en betere levensstandaarden.” (bron: DFT)

De eerste aanvaring bij de Brexit onderhandelingen is deze week al duidelijk geworden. Het handelt om een strategisch belangrijke rots op het Spaanse schiereiland La linea de la Conception (Andalusië), groot 6,8 m2 aan de ingang van de Middellandse Zee. Gibraltar werd in 1704 tijdens de Spaanse Successieoorlog door een Engels-Nederlandse troepenmacht op Spanje veroverd. Het gebied werd vervolgens in 1713 onder de Vrede van Utrecht “voor altijd” overgedragen aan het Koninkrijk Groot-Brittannië. Gibraltar was en is nog steeds strategisch van groot beland voor de Royal Navy. De soevereiniteit van Gibraltar is een belangrijk twistpunt van de Brits-Spaanse relatie omdat Spanje stelt aanspraak kunnen maken op Gibraltar. Gibraltarezen verwierpen voorstellen voor Spaanse soevereiniteit bij referenda in 1967 en in 2002. Volgens de Gibraltarese grondwet van 2006 regelt Gibraltar zijn eigen zaken, hoewel sommige bevoegdheden, zoals defensie en buitenlandse zaken, de verantwoordelijkheid blijven van de regering van het Verenigd Koninkrijk. De Brexit kan een kantelpunt worden voor de soevereiniteit van Gibraltar. De kwestie is ontstaan toen Brussel liet weten dat als de relatie met Gibraltar aan de orde komt bij de Brexit-onderhandelingen, Spanje van de EU een vetorecht krijgt. Het lokte verhitte reacties uit. Op Gibraltar zelf, waar het overgrote deel van de inwoners bij Groot-Brittannië wil blijven horen, maar ook in Londen. May zou bereid zijn Gibraltar op dezelfde manier te verdedigen als haar voorgangster Margaret Thatcher in 1982 met de Falklandeilanden heeft gedaan, zei Michael Howard, de voormalige Conservatieve leider. Voorlopig wacht premier May rustig af, welke spelregels de EU-lidstaten later deze maand overeenkomen. Theresa May reageerde met een glimlach toen verslaggevers haar vroegen of Groot-Brittannië bereid was om Spanje de oorlog te verklaren vanwege Gibraltar. “We gaan met alle landen van de EU zitten en praten, inclusief Spanje, over de best mogelijke deal voor Groot-Brittannië en voor hen.” De Britse premier lijkt met haar reactie te willen tonen zich niet gek te laten maken door de rel in de afgelopen dagen rondom deze kwestie. De vergelijking met de Falklandoorlog verbaasde Alfonso Dastis, de Spaanse minister van buitenlandse zaken. “De Spaanse regering is een beetje verrast door de toon die uit Groot-Brittannië komt, een land dat bekendstaat om zijn kalmte.” Maar het is de vraag hoe oprecht zijn verbazing is. De status van Gibraltar, die al 300 jaar in Britse handen is, wordt ineens een gevoelige kwestie, door de Brexit-onderhandelingen. Dat weet Dastis uiteraard ook. Door in Brussel te lobbyen om Gibraltar expliciet op de Brexit-agenda op te nemen, hoopt Madrid wellicht zijn belangen rond de Britse enclave te verstevigen.

De relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is nooit een liefdesaffaire geweest, en zeker niet een met een wilde passie. ,,Misschien mocht het gewoon niet zo zijn. Wij moeten de brexit aangrijpen om het Europese project nieuw leven in te blazen.” Dat zei de liberale leider en brexit-onderhandelaar voor het Europees Parlement Guy Verhofstadt in Straatsburg. Het parlement heeft over een resolutie gestemd waarin hij de voorwaarden van het parlement heeft vastgelegd om in te kunnen stemmen met de scheiding. De rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en omgekeerd zijn prioriteit. De scheiding moet ruim voor de Europese verkiezingen in mei 2019 van kracht worden. Volgens Nigel Farage, voorman van de UK Independence Party (UKIP), houdt de EU zijn land ,,in gijzeling.” ,,U vraagt ons 52 miljard pond te betalen. Misschien moet u ons juist een bod doen. Wij zijn onder meer aandeelhouders in dit gebouw.”

Het Europees Parlement heeft deze week gekozen voor een harde lijn en strenge voorwaarden voor het uittreden van Engeland uit de Europese Unie. Of het verstandig is reeds voor de aanvang van de onderhandelingen over de Brexit dreigementen niet te schuwen, lijkt mij een onderschatting van de tegenspeler van de EU. Dat de positie van de onderhandelaars namens de EU rekening rekening moet houden met de wensen/eisen/belangen van de 27 nationale parlementen maakt het bereiken van consensus over het uittredingsproces moeizaam. Het is weliswaar de plicht van de overblijvende 27 EU-lidstaten om eendrachtig op te treden in de verdediging van de belangen en de integriteit van de EU. Ik denk dan met name aan de interne handel, de aanpak van (crime)criminaliteit, veiligheid en het vluchtelingen dossier. Het zou in strijd met het EU-recht voor de Engelsen zijn om, vooruitlopend op zijn terugtrekking, onderhandelingen te starten over handelsakkoorden met individuele EU-lidstaten (benoemd als derden landen). Pas als de Engelsen de voorwaarden over de uittreding van de Europese Unie hebben geaccepteerd, valt er te praten over ‘voortgaande overgangsregelingen op basis van het beoogde raamwerk’. Het gaat over het lot van ongeveer drie miljoen mensen, over het betalen van een financiële eindafrekening van > €50 mrd en over het uitblijven van een handelsakkoord. Op 29 april bepalen de 27 regeringsleiders de onderhandelingsstrategie.

In het blog van 1 april jongstleden, het was geen 1-april-grap, schreef ik over activiteiten van de FIOD met betrekking tot het achterhalen van zogenaamd grijs dan wel zwart geld bij Nederlandse spaarders. Het is een wereldwijde actie, die gaat over 55.000 klanten van de Credit Suisse, waaronder 3.800 Nederlanders. Credit Suisse reageert met een advertentie waarin ze schrijven dat ‘CS een strikt zero tolerance beleid hanteert en daarmee wil vaststellen dat ze zaken doen met klanten die hun belastingen hebben betaald en duidelijkheid verschaft over hun activa.’. ‘Wij houden ons strikt aan alle geldende wetten, regels en voorschriften in de markten waar wij actief zijn’. ‘Vanaf 2011 voerden we een grote herziening door van onze Europese activiteiten en vroegen onze klanten om bewijs te leveren van de naleving van de belastingwetgeving ter zake’. ‘In Nederland zijn we begonnen in 2014 met de uitvoering van de vrijwillige belasting openbaarmaking en de uitvoering hiervan in 2015 en het vertrek van non-compliant clients’.

Nederlanderse zwartspaarders met een creditcard van American Express moeten zich zorgen maken. De Amerikaanse autoriteiten hebben een verzoek van de Nederlandse Belastingdienst ingewilligd waardoor creditcardmaatschappij American Express verplicht wordt informatie met de Nederlandse fiscus te gaan delen.

De gevolgen van het monetaire beleid van de ECB heeft geleid tot extreem lage rentetarieven, waardoor niet alleen spaarders en verzekeraars worden getroffen maar ook de pensioenfondsen. Dat is niet het gevolg van slecht renderende rendementen, maar met het rentebeleid van de ECB/DNB. En wie worden daar het slachtoffer van? De deelnemers van de pensioenfondsen. Laat ik duidelijk zijn: zij zijn het slachtoffer van dit beleid. Het gevolg is dat pensioenfondsen niet langer kunnen garanderen dat opgebouwde pensioenreserves aan het einde van het werkzame leven tot de verwachte pensioenuitkeringen. Het kabinet Rutte II wist niet hoe het verder moet met de pensioenopbouw. De SER heeft heel lang nagedacht en adviseert nu de regering dat ‘iedereen een eigen pensioenspaarpot’ krijgt en pas zekerheid krijgt over de hoogte van de uitkering als de pensioendatum in zicht is, afhankelijk van een positief of negatief beleggingsresultaat. Wat hier staat is dat werknemers 40 jaar maandelijks pensioenpremie moeten betalen maar dat ze geen enkele zekerheid krijgen of ze ooit van de opgebouwde pensioenreserve iets terugzien. Alhoewel er een enorme know-how aanwezig is bij de pensioenfondsen stelt de SER voor dat de pensioenpremies straks niet meer verdwijnen in een collectieve kas, zoals nu het geval is, maar dat iedere werknemer zijn eigen pensioenpot, in de vorm van een individuele pensioenrekening, die de deelnemer zelf moet gaan opbouwen en moet gaan beleggen. De vraag of deelnemers over voldoende kennis van zaken hebben om die verantwoordelijkheid te dragen, beantwoordt de SER niet. Dat zijn uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER. Het kabinet-Rutte II vroeg de SER drie jaar geleden om een advies. Wat de SER betreft beloven pensioenfondsen een stuk minder over hun opbrengsten en moet het voor iedereen makkelijker worden om te zien welk bedrag hij opzij zet. Dit is een voorstel wat voor 15% van de deelnemers geschikt is, maar voor de 85% die financieel/economisch niet voldoende geschoold zijn, wordt dit het einde van een periode van het collectieve pensioen. En zegt de SER het komt allemaal omdat de vergrijzing het huidige systeem te duur maakt. De werkelijke reden is dat de neo-liberale fundamenten van ons bestel een instabiel financieel systeem instand houden.

Het hoofd van de Chinese toezichthouder op de verzekeringssector wordt verdacht van corruptie. Chinese autoriteiten hebben een onderzoek naar hem ingesteld omdat hij ernstige overtredingen zou hebben begaan. Details over het onderzoek naar Xiang Junbo werden niet gemeld. Geruchten over een onderzoek naar zijn handel en wandel deden al langer de ronde, zeker nadat hij eerder dit jaar enkele weken lang niet in het openbaar werd gezien. De aantijgingen tegen Xiang hoeven niet te maken te hebben met de verzekeringssector. Voordat hij in 2011 de leiding kreeg bij de toezichthouder was hij topman van de op twee na grootste bank van China.

©2017 hannesdewitte@gmail.com

Slotstand indices dd 7 april 2017; week 13: AEX 518,70; BEL 20 3.819,44; CAC-40 5135,28; DAX 30 12.225,06; FTSE 100 7349,37; SMI 8640,91; RTS (Rusland) 1113,45; DJIA 20656,10; NY-Nasdaq 100 5.418,369; Nikkei 225 18.664,63; Hang Seng 24.254,40; All Ords 5902,60; SSEC 3286,616; €/$ 1,059; goud $1253,80; dat is €38.016,93 per kg, 3 maands Euribor -0,33% (1 weeks -0,38%, 1 mnds -0,373%), 10 jarig Nederlandse Staat 0,465%; 10 jaar VS 2,316%. 10 jaar Duitse Staat 0,225%. Een liter diesel hier aan de pomp €1,209.

Geplaatst in Financieel/economisch | Reacties uitgeschakeld voor UPDATE08042017/371 Erdogan wacht nog steeds op excuses van Rutte